Juridiske nyheder inden for finansiering og bankret

16/07/2019

Indfrielse af resthæftelse medførte ikke bortfald af kautions­forpligtelse

 Østre Landsret har 12. juni 2019 afgjort, hvorvidt tre kommanditister hæftede som selvskyldnerkautionister for en kassekreditaftale indgået mellem den oprindelige […]
03/07/2019

Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring

Finanstilsynet har den 26. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder (”bekendtgørelsen”) i høring. Bekendtgørelsen forventes […]
24/06/2019

Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling

Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal […]
20/06/2019

Låne­syndikater – godt eller skidt for konkurrencen?

Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport om syndikerede lån. I rapporten vurderes de konkurrenceretlige aspekter, som er forbundet med syndikerede lån. […]
17/06/2019

Garanti­fonden for skades­forsikrings­selskaber ‒ ændret medlems­kreds og dæknings­område

Den 1. januar 2019 blev medlemskredsen af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber udvidet, samtidig med at dækningsområdet for Garantifonden blev indskrænket. I […]
04/04/2019

Nye regler for kviklån på vej og Finanstilsynet holder øje

Lige nu bliver et lovforslag, der skal føre kviklånsudbyderne ind under Finanstilsynets tilsyn fra den 1. juli 2019, behandlet i […]
25/01/2019

Lovforslag til hvidvaskloven om virtuelle valutaer sendt i høring

Erhvervsministeriet har den 17. december 2018 sendt et udkast til lov om ændring af hvidvaskloven i høring. Lovforslaget medfører bl.a., […]
03/01/2019

Nyt forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder

Lovforslaget vil bl.a. medføre, at virksomheder, der udbyder forbrugslån til forbrugere, skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet og bliver underlagt […]
19/10/2018

Ny forordning genopbygger markedet for securitisering

I denne opdatering kigger vi på Finanstilsynets fokusområder ved inspektioner, som alle kapitalforvaltere bør være opmærksomme på – og eventuelt […]
19/10/2018

Udvidelse af det lovlige virksomheds­område og livs­forsikrings­selskabers bolig­byggeri

Et lovforslag vedrørende ændring af blandt andet lov om finansiel virksomhed blev den 3. oktober 2018 fremsat for Folketinget. Hvis […]