Juridiske nyheder inden for fast ejendom og entreprise

24/01/2020

Hvornår er det nødvendigt at ansøge om landzonetilladelse?

Der er mange regler, som gør, at du ikke uden videre kan opføre nye bygninger eller lave om- og tilbygninger […]
24/01/2020

Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere

Nyt år, nye muligheder: Ny støttebekendtgørelse i kølvandet på nye muligheder for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere henleder […]
13/01/2020

Nu skal der for alvor gøres klar til elbiler

Fra den 1. januar 2020 kan boligministeren stille krav om, at der skal etableres ladestandere til elbiler i forbindelse med […]
07/01/2020

Lovændring regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører

Lovforslaget, der regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører, blev vedtaget den 28.11.2019. De nye regler træder allerede i kraft […]
15/10/2019

Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter

Den 5. juli 2019 afsagde Voldgiftsretten endnu en kendelse om anvendelse af de uegnede MgO-plader. I den pågældende sag blev […]
01/10/2019

Status i MgO-sags­komplekset

Voldgiftsretten afgjorde i 2017 den første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier. Siden har voldgiftspraksis givet flere pejlemærker […]
12/09/2019

Kan entreprenøren kræve betaling for forcering?

Ved en forsinket entreprise kan det blive aktuelt, at entreprenøren forcerer sit arbejde ved at indsætte flere ressourcer end oprindeligt […]
06/09/2019

Dommen er faldet i KPC-sagen: En bygning med grund er ikke en “byggegrund”

EU-Domstolen har nu afsagt dom i KPC-sagen om moms og byggegrunde. Dommen fastslår, at der ikke EU-retligt er tale om […]
19/08/2019

Ny voldgiftskendelse om ansvar ved digital projektering samt rækkevidden af foreløbig afbrydelse af forældelse ved syn og skøn

I en ny voldgiftsretskendelse fandt voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, at mangler i den digitale bygningsmodel var ansvarspådragende for bygherre […]
13/08/2019

Ny MgO-kendelse – entreprenøren ansvarlig for materialevalg

Midt i sommervarmen har Voldgiftsretten den 5. juli 2019 afsagt en kendelse i den 5. prøvesag i MgO sagskomplekset (C-14452), […]