Juridiske nyheder inden for fast ejendom og entreprise

19/06/2019

Regler og praksis for påkrav til lejere

Påkrav til lejere – do’s and don’ts Vær opmærksom på de faldgruber der knytter sig til udsendelse af påkrav (rykkerbrev) […]
11/06/2019

Nye regler for korttidsudlejning

Fra 1.maj 2019 gælder der nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne skal imødegå den stigende udlejning af boliger til […]
11/06/2019

Hvordan er det nu med de nye ejendoms­vurderinger for landbrugs- og skov­ejendomme?

Mens vi venter på vurderingerne efter den nye ejendomsvurderingslov, giver vi her et overblik over, hvad de nye vurderinger kan […]
11/06/2019

Voldgiftsretten: MgO-pladerne er en udviklingsskade

I en ny kendelse af den 7. maj 2019 har voldgiftsretten afgjort, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader […]
21/05/2019

Opfylder du din bopæls­pligt?

Når du køber en landbrugsejendom, har du “bopælspligt” i ti år. Opfylder du ikke bopælspligten, kan det medføre store bøder, […]
13/05/2019

Ny kendelse i MgO-sagskomplekset

I en ny kendelse af den 7. maj 2019 har voldgiftsretten afgjort, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader […]
07/05/2019

Carlsbergfondets ejendomssalg udløser ikke tilbudspligt

Østre Landsret afgjorde den 26. april 2019, at Carlsbergfondets salg af en række ejendomme til pensionskasserne PFA Pension, JØP og […]
12/04/2019

Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB […]
04/04/2019

Kan en bygning med grund være en “byggegrund”?

Den sidste tid har bragt spændende udvikling på momsområdet i form af generaladvokatens forslag til afgørelse i KPC-sagen om moms […]
01/04/2019

Nyt i byggegrundsagen: Forslag fra generaladvokaten

Byggegrundsagen er en sag, som har betydning for hele den danske ejendomsbranche. Spørgsmålet går i sin enkelthed ud på, om […]