Juridiske nyheder inden for EU-ret

06/01/2015

EU-Domstolen: Ikke generelt forbud mod diskrimination på grund af fedme

I den netop afgjorte og meget medieomtalte fedmesag har EU-Domstolen fastslået, at EU-retten ikke indeholder et generelt princip om forbud […]
21/12/2014

Fedme kan udgøre et handicap

Gorrissen Federspiel har bistået FOA med en opsigtsvækkende og principiel EU-retlig sag om, hvorvidt medarbejdere i medfør af EU-retten er […]
20/11/2014

Ophavsretten beskytter ikke mod parodier

Ophavsmænd skal respektere, at deres værker bliver brugt af andre, hvis værkerne bliver brugt som led i en parodi. Det […]
03/11/2014

Eksportkontrol – ny kontrolliste på trapperne

I denne udgave kan du læse om eksportkontrol og den fornyligt annoncerede ny kontrolliste. Kontrollisten oplister en række produkter, som […]
29/10/2014

Teleklagenævnet har ikke adgang til at stille præjudicielle spørgsmål

EU-Domstolen er i sin dom i TDC-sagen noget overraskende kommet frem til, at Teleklagenævnet ikke skal anses for en ret. […]
28/10/2014

Danmark får ikke medhold i appel om hektarstøtte

EU-domstolen har for nyligt opretholdt Rettens dom i hektarstøttesagen og stadfæster derved den særligt tunge bevisbyrde for medlemsstater i relation […]
28/10/2014

Kommissionen godkender offentlig finansiering af Øresundsforbindelsen

Kommissionen har konkluderet, at Danmarks og Sveriges offentlige finansiering af Øresundsbroen og de tilknyttede vej- og jernbaneforbindelser på begge sider […]
27/10/2014

Tvist om den danske spilleafgiftslov

Da Royal Scandinavian Casino Aarhus og den danske brancheforening for spilleautomater (Dansk Automat Brancheforening) klagede over Kommissionens afgørelse om den […]
26/10/2014

Støtteordning til el-producenter i bestemt region var ikke nationalitetsdiskriminerende

EU-domstolen har fastslået, at en regionalt afgrænset støtteordning til producenter af grøn elektricitet ikke er i strid med diskriminationsforbuddet i […]
17/10/2014

EU-Kommissionen godkender offentlig finansiering af Øresundsforbindelsen

Kommissionen har konkluderet, at Danmarks og Sveriges offentlige finansiering af Øresundsforbindelsen ikke er i strid med EU’s statsstøtteregler. EU-Kommissionen har […]