Juridiske nyheder inden for EU-ret

21/09/2015

Ny udtalelse fra EU-domstolen om konkrete konsekvenser af miljømål efter vandrammedirektivet

Enkeltprojekter skal afvises, hvis de vurderes at forringe et vandområdes tilstand. Det fastslår en ny udtalelse fra EU-Domstolen. Medlemsstaternes miljømål […]
29/07/2015

Nyt udspil om droner og persondatabeskyttelse

EU’s ekspertgruppe for persondata, den såkaldte artikel 29-gruppe, har i et nyt udspil fremsat holdninger og bud på, hvordan man […]
23/06/2015

Et skridt tættere på den nye persondataforordning

Den sidste fase i vedtagelsen af persondataforordningen er nu indledt. Den 15. juni 2015 offentliggjorde Rådet for Den Europæiske Union […]
12/06/2015

Nye krav til forsikringsselskabers outsourcinger

Nyt EU-direktiv skærper reglerne for forsikringsselskaber og genforsikringsselskabers virksomhed. Det betyder, at nye krav til interne procedurer, processtyring og beredskabsplaner […]
10/06/2015

Fødevarelovgivning: Ny afgørelse fra EU-domstolen om vildledende mærkning af fødevarer

Emballagen på en fødevare skal holde, hvad den lover. En ny afgørelse fra EU-Domstolen om mærkning af fødevarer tydeliggør, om […]
02/06/2015

Er din virksomhed klar til Europa-kommissionens undersøgelse af e-handelssektoren?

Det kan snart være slut med meddelelser som “du kan ikke se dette indhold, fordi du er i udlandet”. Med […]
29/05/2015

Digitalt indre marked i Europa kan blive en realitet

Internettet og de digitale teknologier får større og større betydning. EU-Kommissionen har derfor udarbejdet en plan med 16 initiativer, der […]
06/05/2015

Erfaring og uddannelse kan inddrages ved tildeling af udbud

EU-Domstolen har i en ny afgørelse fastholdt, at medarbejderes erfaring og faglige kvalifikationer kan inddrages i vurderingen af det økonomisk […]
29/04/2015

EU: Nu bliver varemærke-reglerne lettere for mindre virksomheder

EU har nu vedtaget varemærkereformen og EU varemærket bliver op til 37 procent billigere..
17/04/2015

Ny EU-dom om inhabilitet i forbindelse med udbud

Det er op til de enkelte EU-medlemsstater at fastsætte regler for inhabilitet i forbindelse med udbud, herunder om der skal […]