Juridiske nyheder inden for EU-ret

22/06/2016

Sag om verderlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber skal ikke for Højesteret

Den 25. januar 2016 fastslog Vestre Landsret, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber udgjorde ulovlig statsstøtte.
24/05/2016

Ny statsstøttevejledning fra Kommissionen – meddelelse om statsstøtte-begrebet

Som led i statsstøttemoderniseringen har Kommissionen de seneste år arbejdet med at strømline reglerne og sikre en effektiv beslutningsproces. I […]
09/03/2016

Afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier

Vestre Landsret har truffet afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier. Landsrettens dom er en af de første danske […]
24/02/2016

Sag om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarme­selskaber søges indbragt for Højesteret

Statsstøtte: Sagen om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber søges indbragt for Højesteret, men de kommunale initiativer bør fortsætte.
12/02/2016

Skat og statsstøtte: Hvor er vi på vej hen?

Siden 2013 har Kommissionen undersøgt EU-medlemsstaternes skatteafgørelser for at finde ud af, om statsstøttereglerne overtrædes gennem selektive skattefordele. I øjeblikket […]
27/01/2016

Lånegarantier til to fjernvarmeselskaber var ulovlig statsstøtte og dermed ugyldig

Det fastslog Vestre Landsret i dom af 25. januar 2016 i en tvist mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber. […]
02/10/2015

Generaladvokaten foreslår at blåstemple klausuler om mindsteløn i udbudte kontrakter

Fri udveksling af tjenesteydelser bør ikke hindre medlemsstaterne i EU i at kræve betaling af mindsteløn til ansatte. Det udtaler […]
27/09/2015

EU-Domstolen: Transporttid kan være arbejdstid

EU-Domstolen fandt, at medarbejderes transporttid mellem bopæl og hhv. første og sidste arbejdssted var arbejdstid. Arbejdsstederne var spredt over et […]
22/09/2015

Arveretsforordningen

EU-forordningen om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil […]
21/09/2015

Ny udtalelse fra EU-domstolen om konkrete konsekvenser af miljømål efter vandrammedirektivet

Enkeltprojekter skal afvises, hvis de vurderes at forringe et vandområdes tilstand. Det fastslår en ny udtalelse fra EU-Domstolen. Medlemsstaternes miljømål […]