Juridiske nyheder inden for EU-ret

03/11/2016

Ny dom kan betyde, at det britiske parlament kan stemme imod Brexit

Den engelske High Court har her til morgen fastslået, at den britiske regering ikke uden det britiske parlaments udtrykkelige godkendelse […]
12/09/2016

Nyt forslag fra EU-generaladvokat i sag vedrørende religiøs hovedbeklædning går mod tidligere forslag

EU-Domstolen er i en ny sag blevet spurgt af en fransk domstol, om det er i overensstemmelse med EU-retten, særligt […]
24/06/2016

Hvad betyder Brexit for danske virksomheder?

Det korte svar er, at Brexit vil have væsentlig negativ økonomisk betydning for danske virksomheder i Storbritannien. Dette skyldes primært […]
22/06/2016

Sag om verderlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber skal ikke for Højesteret

Den 25. januar 2016 fastslog Vestre Landsret, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber udgjorde ulovlig statsstøtte.
24/05/2016

Ny statsstøttevejledning fra Kommissionen – meddelelse om statsstøtte-begrebet

Som led i statsstøttemoderniseringen har Kommissionen de seneste år arbejdet med at strømline reglerne og sikre en effektiv beslutningsproces. I […]
09/03/2016

Afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier

Vestre Landsret har truffet afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier. Landsrettens dom er en af de første danske […]
24/02/2016

Sag om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarme­selskaber søges indbragt for Højesteret

Statsstøtte: Sagen om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber søges indbragt for Højesteret, men de kommunale initiativer bør fortsætte.
12/02/2016

Skat og statsstøtte: Hvor er vi på vej hen?

Siden 2013 har Kommissionen undersøgt EU-medlemsstaternes skatteafgørelser for at finde ud af, om statsstøttereglerne overtrædes gennem selektive skattefordele. I øjeblikket […]
27/01/2016

Lånegarantier til to fjernvarmeselskaber var ulovlig statsstøtte og dermed ugyldig

Det fastslog Vestre Landsret i dom af 25. januar 2016 i en tvist mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber. […]
02/10/2015

Generaladvokaten foreslår at blåstemple klausuler om mindsteløn i udbudte kontrakter

Fri udveksling af tjenesteydelser bør ikke hindre medlemsstaterne i EU i at kræve betaling af mindsteløn til ansatte. Det udtaler […]