Juridiske nyheder inden for EU-ret

12/02/2016

Skat og statsstøtte: Hvor er vi på vej hen?

Siden 2013 har Kommissionen undersøgt EU-medlemsstaternes skatteafgørelser for at finde ud af, om statsstøttereglerne overtrædes gennem selektive skattefordele. I øjeblikket […]
27/01/2016

Lånegarantier til to fjernvarmeselskaber var ulovlig statsstøtte og dermed ugyldig

Det fastslog Vestre Landsret i dom af 25. januar 2016 i en tvist mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber. […]
02/10/2015

Generaladvokaten foreslår at blåstemple klausuler om mindsteløn i udbudte kontrakter

Fri udveksling af tjenesteydelser bør ikke hindre medlemsstaterne i EU i at kræve betaling af mindsteløn til ansatte. Det udtaler […]
27/09/2015

EU-Domstolen: Transporttid kan være arbejdstid

EU-Domstolen fandt, at medarbejderes transporttid mellem bopæl og hhv. første og sidste arbejdssted var arbejdstid. Arbejdsstederne var spredt over et […]
22/09/2015

Arveretsforordningen

EU-forordningen om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil […]
21/09/2015

Ny udtalelse fra EU-domstolen om konkrete konsekvenser af miljømål efter vandrammedirektivet

Enkeltprojekter skal afvises, hvis de vurderes at forringe et vandområdes tilstand. Det fastslår en ny udtalelse fra EU-Domstolen. Medlemsstaternes miljømål […]
29/07/2015

Nyt udspil om droner og persondatabeskyttelse

EU’s ekspertgruppe for persondata, den såkaldte artikel 29-gruppe, har i et nyt udspil fremsat holdninger og bud på, hvordan man […]
23/06/2015

Et skridt tættere på den nye persondataforordning

Den sidste fase i vedtagelsen af persondataforordningen er nu indledt. Den 15. juni 2015 offentliggjorde Rådet for Den Europæiske Union […]
12/06/2015

Nye krav til forsikringsselskabers outsourcinger

Nyt EU-direktiv skærper reglerne for forsikringsselskaber og genforsikringsselskabers virksomhed. Det betyder, at nye krav til interne procedurer, processtyring og beredskabsplaner […]
10/06/2015

Fødevarelovgivning: Ny afgørelse fra EU-domstolen om vildledende mærkning af fødevarer

Emballagen på en fødevare skal holde, hvad den lover. En ny afgørelse fra EU-Domstolen om mærkning af fødevarer tydeliggør, om […]