Juridiske nyheder inden for EU-ret

13/11/2017

Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte

Viasat (MTG) vinder tre principielle sager over TV2 om statsstøtte. EU-domstolen fastslår, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i perioden […]
16/10/2017

Europa-Kommissionen foreslår screenings­ordning for direkte udenlandske investeringer i EU

Europa-Kommissionen har netop foreslået nye initiativer til screening og sikring af europæiske virksomheder samt væsentlige sociale og økonomiske interesser for […]
09/08/2017

Pantsætninger af EU-betalingsrettigheder uden retsvirkning

Vestre Landsret har afsagt en kendelse den 7. juli med vidtrækkende konsekvenser for pantsætninger af EU-betalingsrettigheder.
26/04/2017

Kommissionen sætter fokus på brug af pris-algoritmer i e-handel

Kommissionen opfordrer virksomheder, der er aktive inden for e-handel, til at sikre sig, at konkurrencereglerne overholdes ved udvikling og brug […]
04/04/2017

Omfattende tilsagn beskytter innovation i godkendt DOW/DuPont-fusion

Kommissionen har godkendt fusionen mellem DOW og DuPont efter længere tilsagnsforhandlinger. Godkendelsen er blandt andet betinget af, at DuPont afhænder […]
03/04/2017

Kommissionen:støtte til opførelse af Kriegers Flak er lovlig

Kommissionen har godkendt den danske statsstøtte til havvindmølleprojektet Kriegers Flak, idet projektet bidrager til øget anvendelse af vedvarende energi i […]
11/12/2016

Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning […]
03/11/2016

Ny dom kan betyde, at det britiske parlament kan stemme imod Brexit

Den engelske High Court har her til morgen fastslået, at den britiske regering ikke uden det britiske parlaments udtrykkelige godkendelse […]
12/09/2016

Nyt forslag fra EU-generaladvokat i sag vedrørende religiøs hovedbeklædning går mod tidligere forslag

EU-Domstolen er i en ny sag blevet spurgt af en fransk domstol, om det er i overensstemmelse med EU-retten, særligt […]
24/06/2016

Hvad betyder Brexit for danske virksomheder?

Det korte svar er, at Brexit vil have væsentlig negativ økonomisk betydning for danske virksomheder i Storbritannien. Dette skyldes primært […]