Juridiske nyheder inden for EU-ret

20/03/2018

Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol

En forfatningsklage har foreløbigt udsat Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Den tyske forfatningsdomstol bekræfter, at klagen behandles i […]
01/03/2018

Onlinehandel – EU vil gøre en ende på uberettiget geoblokering og forskelsbehandling

Ved udgangen af 2018 træder en ny forordning med forbud mod uberettiget geoblokering og forskelsbehandling, der er baseret på kundens […]
09/02/2018

Forhindrer større tilknytning til et andet land per automatik en vellykket integration i Danmark? Det skal EU-Domstolen nu tage stilling til.

Østre Landsret har bedt EU-Domstolen om at vurdere, om det danske tilknytningskrav er lovligt. Helt præcist skal EU-Domstolen tage stilling […]
13/11/2017

Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte

Viasat (MTG) vinder tre principielle sager over TV2 om statsstøtte. EU-domstolen fastslår, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i perioden […]
16/10/2017

Europa-Kommissionen foreslår screenings­ordning for direkte udenlandske investeringer i EU

Europa-Kommissionen har netop foreslået nye initiativer til screening og sikring af europæiske virksomheder samt væsentlige sociale og økonomiske interesser for […]
09/08/2017

Pantsætninger af EU-betalingsrettigheder uden retsvirkning

Vestre Landsret har afsagt en kendelse den 7. juli med vidtrækkende konsekvenser for pantsætninger af EU-betalingsrettigheder.
26/04/2017

Kommissionen sætter fokus på brug af pris-algoritmer i e-handel

Kommissionen opfordrer virksomheder, der er aktive inden for e-handel, til at sikre sig, at konkurrencereglerne overholdes ved udvikling og brug […]
04/04/2017

Omfattende tilsagn beskytter innovation i godkendt DOW/DuPont-fusion

Kommissionen har godkendt fusionen mellem DOW og DuPont efter længere tilsagnsforhandlinger. Godkendelsen er blandt andet betinget af, at DuPont afhænder […]
03/04/2017

Kommissionen:støtte til opførelse af Kriegers Flak er lovlig

Kommissionen har godkendt den danske statsstøtte til havvindmølleprojektet Kriegers Flak, idet projektet bidrager til øget anvendelse af vedvarende energi i […]
11/12/2016

Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning […]