Juridiske nyheder inden for energi & forsyning

16/04/2019

Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget

Højesteret fastslår i dom af 10. april 2019, at Lemvig Varmeværk a.m.b.a var berettiget til at pålægge en række forbrugere […]
05/04/2019

Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme

Energiaftalekredsen indgik den 28. marts 2019 en aftale om at fremme brugen af overskudsvarme. Den nye politiske aftale skal danne […]
28/11/2018

Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger

Der er med et nyt forslag til ændring af varmeforsyningsloven lagt op til, at kommuner fra 1. januar 2019 ikke […]
23/11/2018

Europa-Parlamentet godkender ny forordning om forvaltning af energiunionen

Tirsdag godkendte Europa-Parlamentet et lovforslag til den såkaldte governance-forordning, som fastsætter forvaltningsrammen for energiunionen. Forordningen skal sikre, at politikker og […]
09/11/2018

Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny projektbekendtgørelse i høring, som ophæver kraftvarmekravet og brændselsbindingerne i mindre decentrale områder […]
12/10/2018

Ændring af undergrundsloven: Udvidelse af det økonomiske ansvar for afvikling af offshoreanlæg

Regeringens lovprogram for 2018/2019 indeholder et forslag til ændring af undergrundsloven, hvilket betyder en udvidelse af det subsidiære økonomiske ansvar […]
06/10/2018

Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring

Energistyrelsen har netop sendt et udkast til lov om ændring af varmeforsyningsloven og planloven i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer […]
24/08/2018

Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling

Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget […]
23/07/2018

Ny vejledning i samfunds­økonomiske analyser på energiområdet

Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af […]
19/07/2018

Energiklagenævnet ændrer ophævelse af reservation på Skagerrak 4

Energiklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Energitilsynets ophævelse af Energinets reservation af kapacitet på eltransmissionsforbindelsen Skagerrak 4 mellem […]