Juridiske nyheder inden for energi & forsyning

27/11/2019

Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse

Lovforslaget om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven blev fremsat 15. november og vil give kommunale forsyningsselskaber mulighed for at vælge […]
14/11/2019

Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fremsatte 23. oktober 2019 et lovforslag, der vil ændre reglerne om støtteordninger for biogasanlæg. […]
13/09/2019

Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb

Forsyningstilsynet præciserer, hvilke indgreb de kan foretage, når de energivirksomheder, der er under tilsynets kontrol, har eller ser ud til […]
31/07/2019

Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse

Ny dom fra Østre Landsret ændrer praksis for, hvornår et varmeselskab kan kræve udtrædelsesgodtgørelse.
16/04/2019

Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget

Højesteret fastslår i dom af 10. april 2019, at Lemvig Varmeværk a.m.b.a var berettiget til at pålægge en række forbrugere […]
05/04/2019

Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme

Energiaftalekredsen indgik den 28. marts 2019 en aftale om at fremme brugen af overskudsvarme. Den nye politiske aftale skal danne […]
28/11/2018

Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger

Der er med et nyt forslag til ændring af varmeforsyningsloven lagt op til, at kommuner fra 1. januar 2019 ikke […]
23/11/2018

Europa-Parlamentet godkender ny forordning om forvaltning af energiunionen

Tirsdag godkendte Europa-Parlamentet et lovforslag til den såkaldte governance-forordning, som fastsætter forvaltningsrammen for energiunionen. Forordningen skal sikre, at politikker og […]
09/11/2018

Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny projektbekendtgørelse i høring, som ophæver kraftvarmekravet og brændselsbindingerne i mindre decentrale områder […]
12/10/2018

Ændring af undergrundsloven: Udvidelse af det økonomiske ansvar for afvikling af offshoreanlæg

Regeringens lovprogram for 2018/2019 indeholder et forslag til ændring af undergrundsloven, hvilket betyder en udvidelse af det subsidiære økonomiske ansvar […]