Juridiske nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret

09/07/2019

Nyt direktiv sikrer øremærket barsel til mænd

Europaparlamentet og Europarådet har godkendt den endelige lovtekst til et nyt direktiv, som blandt andet sikrer øremærket barsel til mænd.
05/07/2019

Kompensation for mistet provision under ferie

 Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt dom i tre principielle sager om kompensation for mistet provision som følge af […]
04/07/2019

Direktiv skal sikre bedre oplysning om arbejdsvilkår i EU

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget et nyt direktiv om mere gennemsigtighed og forudsigelighed af vilkårene i ansættelsen. Direktivet viderefører flere […]
04/07/2019

Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet

Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen – denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj […]
03/07/2019

Seksuel chikane fra ledende medarbejder førte til godtgørelse

Østre Landsret har den 29. maj 2019 afsagt en dom, hvor en ledende medarbejder fandtes at have udvist seksuel chikane […]
24/06/2019

Må virksomheder overvåge, om medarbejderne overholder persondatareglerne?

Virksomheder der behandler persondata skal have tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at overholde persondatareglerne. Nogle virksomheder og kommuner har taget […]
20/06/2019

Nyt EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår vedtaget

Den 13. juni vedtog Rådet et nyt direktiv, som skal gøre arbejdsvilkårene i EU mere gennemskuelige og forudsigelige. Den nye […]
20/06/2019

Sygefraværs­politik udgjorde ikke et misbrug af ledelses­retten

Sagen angik, om en arbejdsgivers sygefraværspolitik udgjorde et misbrug af ledelsesretten i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 1. I […]
19/06/2019

Arbejds­giver brød forskels­behandlings­loven og den dagældende person­data­lov

Østre Landsret tog i denne sag stilling til, hvorvidt en driftschef havde udsat medarbejdere for seksuel chikane og for chikane […]
19/06/2019

Opsigelse af tillids­repræsentant på grund af sygdom skyldtes tvingende årsager

En tillidsrepræsentants funktionsnedsættelse på grund af sygdom var meget betydelig, og opsigelse af tillidsrepræsentanten var derfor begrundet i de fornødne […]