Juridiske nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret

16/05/2019

Nye regler om udenlandsk arbejdskraft

Regeringen vedtog den 30. april 2019 dele af det lovforslag, som udlændinge- og integrationsministeren fremsatte tidligere i år med henblik […]
13/05/2019

Opsigelse af enlig mor var forskelsbehandling

En virksomhed opsagde en medarbejder, der var enlig mor til tre børn. Begrundelsen var, at virksomheden ønskede at gøre hendes […]
13/05/2019

Intet brud på forskelsbehandlingsloven, da medarbejder i fleksjob blev afskediget ved folkepensionsalderen

Højesteret vurderede, at det ikke kunne betragtes som forskelsbehandling at afskedige en medarbejder på grund af bortfald af hans fleksjobaftale […]
30/04/2019

Godtgørelse for seksuel chikane af konsulent

En kvindelig medarbejder udførte konsulentarbejde for en virksomhed. Konsulenten mente, at hun blev udsat for seksuel chikane af den daglige […]
29/04/2019

Flyselskabs sygefraværspolitik lå inden for ledelsesretten

Et flyselskab indførte en ny sygefraværspolitik, da virksomheden var begyndt at opleve et højt sygefravær blandt personalet. Virksomheden indførte blandt […]
24/04/2019

Ferietillæg optjent i 2019 skal opdeles i to dele

Overgangen til den nye ferielov betyder, at nogle af medarbejdernes feriemidler skal indefryses. Det samme gælder for medarbejdernes ferietillæg.
16/04/2019

Der var tale om ulovlig forskelsbehandling, da en Syvende Dags Adventist blev opsagt for at nægte lørdagsarbejde

En uddannelsesinstitution er blevet pålagt at betale en godtgørelse for ulovlig forskelsbehandling, fordi de opsagde en medarbejder, som nægtede at […]
15/04/2019

Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder

De fleste databrud sker på grund af simple fejl som glemte telefoner og USB-sticks eller fejl i e-mailadresser. Men selvom […]
10/04/2019

Medarbejders funktionsbegrænsning var ikke af lang varighed

En medarbejder kom til skade i en bilulykke og var herefter sygemeldt i et halvt år med blandt andet PTSD. […]
02/04/2019

Sociale netværk til rekruttering

Med de sociale netværks konstante udvikling flyttes grænserne for, hvad der opfattes som acceptabelt at benytte disse netværk til.