Juridiske nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret

22/01/2019

Særligt betroet medarbejder bortvist efter at være blevet narret til pengeoverførsler

Østre Landsret vurderede den 8. november 2018, at en regnskabschef væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, da han på baggrund af […]
22/01/2019

Den nye ferielov del I: Overgangsperioden

Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Allerede fra 1. januar 2019 trådte […]
22/01/2019

Par havde ikke ret til rugemors orlov

Ankestyrelsen har for nylig taget stilling til, hvorvidt en tiltænkt mor, der havde fået barn via en udenlandsk rugemor, havde […]
21/01/2019

Styrket fokus på sexchikane på arbejdsmarkedet

En ændring af ligebehandlingsloven skal tydeliggøre forbuddet mod sexchikane på arbejdsmarkedet og lægger samtidig op til at øge godtgørelsesniveauet for […]
14/01/2019

Ansættelse af medarbejdere var ikke en virksomhedsoverdragelse

To kommuner ansatte en række medarbejdere i forbindelse med en plejevirksomheds konkurs. Lønmodtagernes Garantifond afviste at dække anmeldte lønkrav fra […]
11/01/2019

Medarbejders møde med konkurrent var ikke grundlag for bortvisning

I sin opsigelsesperiode havde en medarbejder deltaget i et møde om opstart af en konkurrerende virksomhed. Da arbejdsgiveren blev opmærksom […]
10/01/2019

Har I styr på jeres whistleblowerordning, eller har I pligt til at få en ordning etableret?

Over de seneste år er det blevet lovpligtigt for flere og flere virksomheder at etablere en whistleblowerordning. Senest har Europa-Kommissionen […]
08/01/2019

Lovforslag om #MeToo er nu vedtaget

#MeToo-kampagnen har i den grad øget fokus på seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Det har nu medført, at Folketinget, den 20. […]
08/01/2019

Ændring af regler om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge

Folketinget vedtog i slutningen af 2018 en lov om ændring af blandt andet arbejdsløshedsforsikringsloven. Loven indfører et opholdskrav for retten […]
08/01/2019

Udsagn om pligtforsømmelse på personalesag kendt for ubeføjet

Østre Landsret har i en nyligt afsagt dom kendt det for ”ubeføjet”, at Udlændingestyrelsen på en personalesag havde tilføjet, at […]