Juridiske nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret

21/03/2019

Modregning i funktionærens krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til prøvelse i 3. instans af sag, hvor landsretten fandt, at sygedagpenge vedrørende minimalerstatningsperioden ikke kunne […]
21/03/2019

Arbejdsgiver skal ikke længere have indblik i medarbejderes helbreds­oplysninger

En lovændring har ført til, at arbejdsgivere ikke længere kan få adgang til sygemeldte medarbejderes helbredsoplysninger. I denne nyhed kan […]
21/03/2019

Bortvisning på grund af manglende indberetning af magt­an­vendelse var berettiget

I en dom fra 4. februar 2019 fandt Retten i Esbjerg, at det var berettiget at bortvise en omsorgsmedhjælper, der […]
20/03/2019

Opsagt for at afvise deltagelse i juletræs­dans og lørdags­arbejde

Ligebehandlingsnævnet har i to sager fundet, at der var tale om ulovlig forskelsbehandling på grund af religion eller tro, da […]
19/03/2019

Har din virksomhed styr på de nye lovkrav?

I løbet af 2018 og starten af 2019 er der vedtaget flere nye regler, som har betydning for dig som […]
18/03/2019

Alle arbejdsgivere skal indberette tilgodehavende feriemidler senest den 31. december 2020

Før den nye ferielov træder i kraft, skal vi igennem en overgangsperiode, hvor nogle af medarbejdernes optjente feriemidler skal hensættes […]
18/03/2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

Den 1. maj 2019 begynder et nyt ferieår. Det betyder, at restferie skal afvikles eller overføres til næste år, og […]
16/03/2019

Nye regler om sexchikane på arbejdspladsen

#MeToo-bevægelsen har sat fokus på sexchikane på verdensplan. Som en reaktion herpå har Folketinget for nyligt vedtaget ændringer i ligebehandlingsloven..
13/03/2019

Usagligt at opsige medarbejder, der udeblev fra sygefraværssamtale

En medarbejder blev opsagt, da hun ikke mødte op til en sygefraværssamtale, som arbejdsgiveren havde indkaldt hende til. Vestre Landsret […]
11/03/2019

Ny At-vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om arbejdsgiveres pligt til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. […]