Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Konkurrenceret
1. jul 2020
Konkurrenceret
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
Konkurrencerådet har for nyligt fundet, at Hugo Boss, i strid med konkurrenceloven, har udvekslet informationer om priser og rabatter i […]
13. maj 2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forlængelse af Konkurrencerådets møde den 29. april 2020 valgt at indstille sin undersøgelse af tagpapmarkedet. […]
12. maj 2020
Konkurrenceret
Konkurrencestyrelsen: Eksklusivaftaler var ulovlige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. april 2020 afgjort, at Godik ApS, der bl.a. leverer festivaltoiletter, har misbrugt sin dominerende […]
30. apr 2020
Konkurrenceret
Evaluering af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked
Efter at have været omtalt ad flere omgange, har Europa-Kommission nu påbegyndt evalueringen af meddelelsen om afgrænsning af det relevante […]
28. apr 2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen klarlægger omfanget af "til formål-overtrædelser"
EU-Domstolen har i en ny afgørelse udstukket nogle relativt håndfaste retningslinjer for, hvornår en adfærd kan siges at have et […]
15. apr 2020
COVID-19, Konkurrenceret
COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider
COVID-19-krisen og dens sociale og økonomiske konsekvenser kan få mange virksomheder til at overveje at indgå i forskellige samarbejder, herunder […]
7. apr 2020
COVID-19, Konkurrenceret
COVID-19: Statsstøtte under krisen: De midlertidige rammer
Kommissionen vedtog den 19. marts en midlertidig regulatorisk ramme for behandlingen af statsstøtte under COVID-19 udbruddet. Formålet var at sikre […]
25. mar 2020
Konkurrenceret
Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller
Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk […]
20. mar 2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen afsiger ny dom − standstill-forpligtelse for fusionssager skal respekteres
EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at virksomheder, der ikke anmelder en fusion og som gennemfører fusionen, før den […]
13. mar 2020
COVID-19, Konkurrenceret
COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?
Datatilsynet har offentliggjort en opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019. 70 % af de 2.328 anmeldelser om […]
12. mar 2020
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten stadfæster afgørelse: CD Pharmas priser var ulovligt høje
Konkurrencerådet afgjorde i januar 2018, at CD Pharma havde misbrugt sin dominerende stilling ved at sætte sine priser på det […]
11. mar 2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen afsiger for første gang dom i sag vedrørende forlig i patenttvister
EU-Domstolen har i en dom fra 30. januar 2020 slået fast, at et forlig i en patenttvist kan udgøre en […]
2. mar 2020
Konkurrenceret
Kommissionen godkender offentlig støtte til rumænsk lufthavn
Kommissionen har fastslået, at Rumæniens offentlige støtte ydet til landets tredje største lufthavn, Timișoara Lufthavn, ikke udgjorde statsstøtte, da de […]
21. feb 2020
Konkurrenceret
Tredje millionbøde til virksomheder med rettigheder til kendte brands
Europa-Kommissionen har i en ny afgørelse pålagt NBCUniversal en bøde for at have begrænset licenstageres salg på tværs af EU’s […]
20. feb 2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen klassificerer "pay-for-delay"-aftaler som "til formåls"-overtrædelser
EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at de såkaldte “pay-for-delay”-aftaler kan klassificeres som aftaler, der har til formål at […]
6. feb 2020
Konkurrenceret
NBCUniversal idømt bøde på 14,3 mio. euro for at begrænse salget af filmmerchandise
Medievirksomheden NBCUniversal, der er en af USA’s største tv- og filmproducenter samt broadcastingvirksomheder, har overtrådt konkurrencereglerne ved at begrænse visse […]
30. jan 2020
Konkurrenceret
Fordelagtig lejekontrakt udgjorde uforenelig statsstøtte: Estland pålagt at kræve fordelen tilbagebetalt
EU-Kommissionen har fastslået, at den private landbrugsvirksomhed AS Tartu Agro i en årrække har modtaget ulovlig statsstøtte fra Estland i […]
2. dec 2019
Konkurrenceret
Konkurrence­ankenævnet: Virksomheder aftalte ulovlige rabatter
Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Clear Channel Danmark A/S’ og AFA JCDecaux A/S’ ulovlige koordinering af rabatter ved salg […]
25. nov 2019
Konkurrenceret
Østre Landsret stadfæster bøder i nedrivningskartellet
Østre Landsret har stadfæstet en dom fra Retten i Hillerød, hvor nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning blev idømt en bøde på 5 […]
6. nov 2019
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten: Mediebureauers aftale om kundedeling var ulovlig
Den 21. oktober 2019 afgjorde Sø- og Handelsretten, at mediebureauerne Mediacenter Danmark A/S og MPE Distribution ApS havde overtrådt forbuddet […]
15. okt 2019
Konkurrenceret
To arbejdstøjs­producenter frifindes for kartel­virksomhed
To virksomheder og to ledende medarbejdere blev af retten i Glostrup frifundet for at have koordineret tilbudspriser på en rammeaftale […]
23. sep 2019
Konkurrenceret
Team DS vedtager bøde på 1,3 mio. kroner
Team DS, som er en indkøbsforening for fotohandlere, har vedtaget en bøde på 1,3 mio. kroner for overtrædelse af konkurrenceloven. […]
21. sep 2019
Konkurrenceret
Fokus på procedure­overtrædelser i nationale fusions­kontrol­sager
Både de norske, østrigske og britiske konkurrencemyndigheder har inden for de seneste måneder udstedt bøder for overtrædelse af de processuelle […]
21. sep 2019
Konkurrenceret
Tre virksomheder vedtager bødeforlæg i nye sager om nedrivningskarteller
Det omfattende sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen har endnu engang udviklet sig. Tre nedrivningsvirksomheder har således i alt vedtaget bødeforlæg […]
20. sep 2019
Konkurrenceret
Vedtagelse af personlig bøde markerer afslutningen på sager om VVS-karteller
En ledende medarbejder fra det ophørte selskab Sanoterm Danmark A/S har nu erkendt at have overtrådt konkurrencereglerne og på den […]
6. sep 2019
Fast ejendom og entreprise, Konkurrenceret
Dommen er faldet i KPC-sagen: En bygning med grund er ikke en "byggegrund"
EU-Domstolen har nu afsagt dom i KPC-sagen om moms og byggegrunde. Dommen fastslår, at der ikke EU-retligt er tale om […]
3. sep 2019
Konkurrenceret
Dråben der får bægeret til at flyde over?
Nyt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag fra Italien, der angik en […]
7. aug 2019
Konkurrenceret
Kommissionen: Sådan skal ulovlig statsstøtte tilbage­betales
Kommissionen vedtog 22. juli 2019 en ny meddelelse, der forklarer de regler og procedurer, der gælder for tilbagebetaling af statsstøtte. […]
1. aug 2019
Konkurrenceret
Konkurrencerådet godkender fusion efter afgivne tilsagn
Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem energiselskaberne SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a., der fusionerer til det fælles selskab Norlys. Fusionen gav […]
31. jul 2019
Konkurrenceret
Bøde på seks millioner kroner for manglende anmeldelse af fusion
Benzinselskabet Circle K Danmark A/S har betalt en bøde på seks millioner kroner for at have overtrådt konkurrencelovens regler om […]
22. jul 2019
Konkurrenceret
Nasdaqs adfærd udgjorde ikke misbrug af dominerende stilling
Det udgjorde ikke et misbrug af en dominerende stilling, da den multinationale børsoperatør Nasdaq forhindrede en konkurrerende virksomhed i at […]
18. jul 2019
Konkurrenceret
Tellers eksklusivitets­betingelser: Konkurrence­rådets afgørelse offentlig­gjort
Konkurrencerådet afgjorde i efteråret 2018, at Teller havde misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter og bestemmelser om […]
8. jul 2019
Konkurrenceret
Fusion mellem energi- og teleselskaberne Eniig og SE godkendes af Konkurrencerådet
Tirsdag den 25. juni 2019 godkendte Konkurrencerådet fusionen mellem selskaberne Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a, der nu, gennem sammenlægningen af […]
5. jul 2019
Konkurrenceret
Fusionskontrol: Et område i fortsat fokus
Der har i den seneste tid hos både Europa-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen været et stigende fokus på overtrædelser af […]
2. jul 2019
Konkurrenceret
Ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr
Sø- og Handelsretten har stadfæstet, at HMN Naturgas i strid med konkurrencereglerne havde koordineret priser på serviceabonnementer til naturgasfyr med […]
25. jun 2019
Konkurrenceret
Endnu en sejr til Booking.com i sag om MFN-klausuler
Booking.com har netop vundet endnu en sag vedrørende brugen af prisklausuler, de såkaldte Most Favoured Nation-klausuler (MFN-klausuler). Denne gang i […]
19. jun 2019
Konkurrenceret
Sø- og Handels­retten stadfæster afgørelse om ulovlig koordinering af priser
Sø- og Handelsretten har den 12. juni 2019 fastslået, at det var i strid med konkurrenceloven, da HMN Naturgas, Gastech, […]
31. maj 2019
Konkurrenceret
Booking.com vinder appelsag om MFN-klausuler i Sverige
Booking.com har vundet en appelsag ved den svenske Patent- og Markedsdomstols appelret om brugen af snævre prisklausuler (såkaldte “Most Favoured […]
31. maj 2019
Konkurrenceret
Svensk domstol bekræfter: Smalle prisklausuler i bookingbranchen er lovlige
Patent- och marknadsöverdomstolen har fundet, at smalle prisklausuler i bookingbranchen er lovlige. Domstolen afviser, at de smalle prisklausuler begrænser konkurrencen […]
29. maj 2019
Konkurrenceret
Kommissionen pålægger fem storbanker bøder for karteldeltagelse
EU Kommissionen har pålagt en række storbanker bøder på i alt 1,07 mia. euro for karteldeltagelse i to karteller på […]
6. maj 2019
Konkurrenceret
EU-Kommissionen pålægger General Electric bøde på 52 mio. EUR
Kommissionen har givet General Electric en bøde på 52 mio EUR. for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med […]
24. apr 2019
Konkurrenceret
Ny EU-dom om erstatningsansvar for konkurrenceretsovertrædelser
I EU-konkurrenceretten er det fast praksis, at en virksomhed kan pålægges en bøde for overtrædelser begået af en anden virksomhed, […]
16. apr 2019
Konkurrenceret
Stigende fokus på processuelle over­trædelser i fusions­kontrol­sager
Europa-Kommissionen har pålagt General Electric (GE) en bøde på 52 mio. euro (ca. 390 mio. kr.). Bøden skyldes, at GE […]
29. mar 2019
Konkurrenceret
Statsstøtte og sport – hvad er spille­reglerne?
Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – f.eks. fra kommuner. Det kan dog blive dyrt […]
26. mar 2019
Konkurrenceret
Ret til fortrolighed under dawn raids – hvad skal du vide?
Når konkurrencemyndighederne kommer på uanmeldte dawn raids, har man som virksomhed en række pligter og rettigheder. En af de væsentligste […]
18. mar 2019
Konkurrenceret
Virksomheder skal selv vurdere lovligheden af statsstøtte
EU-Domstolen har fastslået, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte på eget initiativ. Desuden fastslås det, at en […]
7. mar 2019
Konkurrenceret
Endnu en dom i "nedrivnings­kartellet": Bøder til virksomhed og enkelt­personer
Retten i Hillerød har fastslået, at nedrivningsvirksomheden CPM Nedrivning havde foretaget ulovlig tilbudskoordinering med en række konkurrerende virksomheder i perioden […]
6. mar 2019
Konkurrenceret
Ny analyse af brugen af pris­klausuler for booking­platforme
I en ny analyse konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at online bookingplatforme både er til gavn for forbrugerne og hotellerne, men […]
5. mar 2019
Konkurrenceret
De tyske konkurrence­myndigheder: Facebook har misbrugt sin dominerende stilling
Bundeskartellamt har fastslået, at Facebook har misbrugt sin dominerende stilling ved at betinge adgangen til det sociale medie af, at […]
25. feb 2019
Konkurrenceret
Hårproduktgrossist får millionbøde for overtrædelse af forbud mod bindende videresalgspriser
Den 15. februar 2019 blev Hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S af Retten i Næstved idømt en bøde på 1.000.000 kr. for […]
12. feb 2019
Konkurrenceret
MasterCard idømt bøde på 570 millioner euro
MasterCard har begrænset konkurrencen ved at forhindre butikker i at få lavere priser på bankgebyrer, fordi de har afholdt butikkerne […]
12. feb 2019
Konkurrenceret
Booking­platforme bidrager positivt til danske hoteller
Bookingplatforme, der tidligere er undersøgt af forskellige konkurrencemyndigheder i Europa grundet prisklausuler, har sandsynligvis bidraget til markant vækst i den […]
6. feb 2019
Konkurrenceret
Konkurrence­rådet: Falck har misbrugt sin dominerende stilling
Konkurrencerådet traf den 30. januar 2019 afgørelse om, at Falck Danmark A/S har misbrugt sin dominerende stilling til at ekskludere […]
5. feb 2019
Konkurrenceret
Svensk genbrugs­virksomhed har misbrugt sin dominerende stilling
Den 21. januar 2019 stadfæstede de svenske domstole konkurrencemyndighedernes afgørelse om, at genbrugsvirksomheden Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har misbrugt sin dominerende […]
1. feb 2019
Konkurrenceret
Konkurrence­ankenævnet stadfæster: Indkøbs­forenings adfærd var konkurrence­begrænsende
Konkurrenceankenævnet fandt desuden, at Team DS havde udvist konkurrencebegrænsende adfærd i form af priskoordinering og informationsudveksling vedrørende priser og øvrige […]
28. jan 2019
Konkurrenceret
Danmark tiltræder aftale om samarbejde i konkurrence­sager i Norden
Denmark has signed a cooperation agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, which is to ensure effective enforcement of […]
24. jan 2019
Konkurrenceret
Retten annul­lerer Europa-Kommissionens statsstøtte­godkendelse til Femern-forbindelsen
Efter en klage fra to færgeoperatører har Retten annulleret Europa-Kommissionens oprindelige godkendelse af den offentlige finansiering af Femern-forbindelsen. Sagen er […]
21. jan 2019
Konkurrenceret
Kartel udløser store bøder til ledende medarbejdere
Retten i Hillerød har den 11. januar 2019 idømt en direktør og en ledende medarbejder bøder på hver 300.000 kr. […]
16. jan 2019
Konkurrenceret
General­advokat: Medlems­stater er forpligtede til at tilbage­søge ulovlig stats­støtte
Generaladvokat M. Wathelet har i et forslag til afgørelse argumenteret for, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte, […]
14. jan 2019
Konkurrenceret
Europa-Kommissionen: Skattefordele til havne kan udgøre statsstøtte
Europa-Kommissionen har ifølge en pressemeddelelse af 8. januar 2019 opfordret Spanien og Italien til at sikre, at landenes havnebeskatning overholder […]
9. jan 2019
Konkurrenceret
Bøde på € 39,8 mio. for at begrænse forhandleres adgang til salg på tværs af landegrænser
Kommissionen har pålagt tøjfirmaet Guess en bøde på € 39.821.000 for at begrænse sine forhandleres adgang til online markedsføring og […]
14. dec 2018
Konkurrenceret
Pris­stigning på 2000 % udgjorde misbrug af dominerende stilling
Konkurrenceankenævnet har stadfæstet, at lægemiddeldistributøren CD Pharma misbrugte sin dominerende stilling i 2014 ved at sætte prisen på et ve-stimulerende […]
30. nov 2018
E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
E-handel: Er din virk­somhed for­beredt på de nye regler om geo­blokering?
Den 3. december 2018 træder EU-forordningen om geoblokering i kraft. “Geoblokering” dækker over diskriminerende praksis, som forhindrer e-handelskunder i at […]
15. nov 2018
Konkurrenceret
Superligarettigheder kan udbydes før tid
Den 5. november 2018 imødekom Konkurrencerådet delvist Superligaen A/S’, DBU’s og Divisionsforeningens anmodning om at udbyde medierettighederne til Superligaen tidligere […]
14. nov 2018
Konkurrenceret
To virksomheder er pålagt bøder for restriktion af internethandel
Den 7. september 2018 opretholdte United Kingdom Competition Appeal Tribunal (“CAT”) en bøde over for golfudstyrsproducenten og distributøren Ping for […]
13. nov 2018
Konkurrenceret
USA begærer ledende medarbejder udleveret i forbindelse med kartelsag
En ledende medarbejder i en shippingvirksomhed er seneste mål for en begæring om udlevering til strafforfølgelse i forbindelse med en […]
7. nov 2018
Konkurrenceret
Proces­bevillings­nævnet afviser anke af Vestre Landsrets dom i sag om elpriser
Den 25. oktober 2018 afviste Procesbevillingsnævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodning om at anke Vestre Landsrets dom i sagen mellem Elsam […]
30. okt 2018
Konkurrenceret
Elsam-sag kan ikke ankes til Højesteret
Den 25. oktober 2018 har Procesbevillingsnævnet afvist at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilladelse til at anke Vestre Landsrets dom af […]
19. okt 2018
Konkurrenceret
Godkendelse af statsstøtte til Øresundsbroen annulleret
Retten, der er EU-Domstolens første instans, har givet færgeoperatøren HH Ferries medhold i en klage over lovligheden af Danmark og […]
17. okt 2018
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderer konsortievejledningen
Konsortievejledningen ændres som følge af Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen. Ændringerne består bl.a. i nye retningslinjer for bud på […]
16. okt 2018
Konkurrenceret
Pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte
Generaladvokat Wathelet udtaler i et nyt forslag til Domstolens afgørelse, at nationale myndigheder har pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte. […]
11. okt 2018
Konkurrenceret
Første bøde er tildelt i sags­kompleks om nedrivnings­kartel
En person i virksomheden Midtsjællands Nedrivning er ved Retten i Holbæk blevet idømt en bøde på 100.000 kr. for at […]
10. okt 2018
Konkurrenceret
Konkurrence­ankenævnet hjemviser Konkurrence­rådets afgørelse i "tagpapsagen"
I den såkaldte “tagpapsag” har Konkurrenceankenævnet slået fast, at standarden for tagpap, TOR, ikke udgjorde en “til formål-overtrædelse”. Standarden kunne […]
10. okt 2018
Konkurrenceret, Offentlig ret
Afrappor­tering fra arbejds­gruppen om fair og lige konkurrence
Afrapporteringen fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat som opfølgning på den politiske delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige […]
10. okt 2018
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke tilstrækkelig effektiv
Rigsrevisionen tog i september 2017 initiativ til at indlede en undersøgelse af konkurrencemyndighedernes behandling af konkurrencesager.
5. okt 2018
Konkurrenceret
Godkendelsen af støtte til Øresunds­broen skal under­søges igen
Retten har givet en færgeoperatør medhold i en klage over Europa-Kommissionens afgørelse, der godkendte den svenske og danske statsstøtte til […]
28. sep 2018
Konkurrenceret
Konkurrence­rådet: Teller har misbrugt sin dominerende stilling
Konkurrencerådet har vurderet, at betalingskortindløseren Teller har misbrugt sin dominerende stilling. I kontrakterne med en del af sine største kunder […]
20. sep 2018
Konkurrenceret
Principiel sag om konsortiesamarbejde får ny drejning
Virksomhederne Eurostar A/S og LKF Vejmarkering A/S (nu GVCO A/S) etablerede i 2014 et ad hoc konsortium kaldet Dansk Vejmarkerings […]
19. sep 2018
Konkurrenceret
Tysk mediehus og dets advokat får stor bøde for ulovlig samarbejds­aftale
De tyske konkurrencemyndigheder har pålagt mediehuset DuMont en bøde for at indgå en ulovlig markedsdelingsaftale med deres konkurrent, Bonner General-Anzeiger. […]
19. sep 2018
Konkurrenceret
Konkurrence­rådet tager bekræftende til genmæle i EY-præimplemen­terings­sagen
I den verserende “gun-jumping”-sag ved Sø- og Handelsretten har Konkurrencerådet nu accepteret EY’s påstand om, at forbuddet mod præimplementering, såkaldt […]
18. sep 2018
Konkurrenceret
Danske Slagtermestre anlægger stats­støttesag om spildevands­afgifter
Brancheorganisationen Danske Slagtermestre har den 15. august 2018 anlagt sag ved Retten i 1. instans vedrørende Kommissionens beslutning af 18. […]
7. sep 2018
Konkurrenceret
Konkurrent appellerer Kommissionens afviste undersøgelse af Velux til EU-Retten
Producenten af loftsvinduer, FAKRO, klagede den 11. juli 2012 til EU-Kommissionen over konkurrenten Velux’ misbrug af dominerende stilling på et […]
5. sep 2018
Konkurrenceret
Standardiseringsaftaler øger produktiviteten
Aftaler om etablering af standarder øger produktiviteten, men kan begrænse konkurrencen.
4. sep 2018
Konkurrenceret
Dom i "Vejstribe­sagen": Sø- og Handelsretten ophæver Konkurrence­ankenævnets afgørelse
Sø- og Handelsretten har ophævet Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets afgørelser i den såkaldte “vejstribesag”. Sø- og Handelsretten fandt, at Eurostar Danmark […]
13. aug 2018
Konkurrenceret
Er konkurrence­retlige tvister omfattede af Apple's værnetings­aftaler?
Den 5. juli 2018 fremsatte Generaladvokat Wahl sit forslag til afgørelse i en sag mellem Apple og den franske forhandler […]
10. aug 2018
Konkurrenceret
Goldman Sachs ansvarlig for porteføljeselskabs adfærd
Retten fastslår i en dom af 12. juli 2018, at det øverste selskab i en koncern er ansvarlig for alle […]
9. aug 2018
Konkurrenceret
Svensk snus­producent frifindes for bøde på 38 millioner svenske kroner
Den svenske snusproducent Swedish Match – som også leverer snuskøleskabe til forhandlere af snus – er blevet frifundet for at […]
9. aug 2018
Konkurrenceret
Booking.com skal fjerne MFN-klausuler fra kontrakter med svenske hoteller
Den svenske Patent- og markedsdomstol har pålagt hotelbookingplatformen Booking.com at fjerne Most Favoured Nation-klausuler (MFN-klausuler) fra sine kontrakter med svenske […]
8. aug 2018
Konkurrenceret
Store bøder til elektronik­virksomheder for at diktere videresalgs­priser i online­handel
Europa-Kommissionen har pålagt ASUS, Philips, Denon & Marantz og Pioneer bøder for sammenlagt 111 millioner euro for at have sanktioneret […]
7. aug 2018
Konkurrenceret
Europa-Kommissionen udsteder den hidtil største bøde for "gun jumping"
Det multinationale kabel- og telekommunikationsselskab Altice er blevet pålagt en bøde på ca. 125 millioner euro for at have gennemført […]
31. jul 2018
Konkurrenceret
EU-Kommissionen pålægger Google en rekordstor bøde
Den 18. juli 2018 udstedte EU-Kommissionen en bøde på ca. 32 milliarder kroner til Google og dets moderselskab Alphabet for […]
10. jul 2018
Konkurrenceret
Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse: Konsolidatoraftale udgjorde kundedeling
Mediacenter Danmark A/S (”MCD”) og MPE Distribution ApS’ (”MPE”) samarbejdede fra slutningen af 2013 til slutningen af 2014 om indkøb […]
10. jul 2018
Konkurrenceret
Millionbøder til forsynings­selskaber for ikke at anmelde fusion
To forsyningsselskaber har fået bøder på samlet 8 mio. kr. for at gennemføre en anmeldelsespligtig fusion i 2012 uden den […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.