Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Persondata
17. jul 2020
Persondata
EU-Domstolen erklærer Privacy Shield-ordningen ugyldig
Den 16. juli 2020 traf EU-Domstolen afgørelse i den såkaldte Schrems II-sag, som vedrører gyldigheden af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel […]
8. jul 2020
Persondata
Ny regulering om lokationskrav for it-systemer i den offentlige forvaltning
Den nye bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om lokationskrav til it-systemer i den offentlige forvaltning fastslår omfanget af lokationskravet, og afløser […]
18. jun 2020
Persondata
Arbejdsgivere kan på anmodning fra Statens Serum Institut videregive medarbejderes personoplysninger
Arbejdsgivere kan i henhold til en ny ændringsbekendtgørelse lovligt videregive identifikationsoplysninger om specifikke medarbejdere til Statens Serums Institut. Instituttet kan […]
4. jun 2020
Persondata
Udvidet adgang til tv-overvågning
Den 1. juli 2020 træder en ændring af tv-overvågningsloven i kraft. Ændringen giver både private og offentlige myndigheder udvidet adgang […]
3. jun 2020
Persondata
Rigsrevisionen kritiserer offentlige myndigheders brug af databehandlere og Datatilsynets tilsyn med databeskyttelses­reglerne
Rigsrevisionen har afgivet en beretning om offentlige myndigheders brug af databehandlere. I beretningen konkluderes det, at myndighederne ikke i tilstrækkelig […]
29. maj 2020
Persondata
Datatilsynet indstiller et vikarbureau til en bøde på 50.000 kroner
På baggrund af en klage har Datatilsynet politianmeldt et vikar- og rekrutteringsbureau og indstillet til en bøde på 50.000 kroner […]
28. maj 2020
Persondata
Datatilsynets standarddatabehandleraftale anerkendes i Norge og Sverige
Tilsynsmyndighederne i Norge og Sverige har anerkendt den danske standarddatabehandleraftale, som det danske datatilsyn har stået for at udarbejde.
20. maj 2020
Persondata
Datatilsynet træffer afgørelse om utilstrækkelig risikovurdering
I anledning af tre anmeldte sikkerhedsbrud har Datatilsynet i en ny afgørelse udtalt alvorlig kritik af en betalingsanlægsvirksomheds utilstrækkelige vurdering […]
19. maj 2020
Persondata
Opdateret samtykkevejledning fra EDPB – enkelte præciseringer med relevans for hjemmesider og Apps
I april 2018 – umiddelbart inden GDPR skulle finde anvendelse – offentliggjorde den daværende Artikel 29 gruppe sine opdaterede retningslinjer […]
3. apr 2020
Persondata
Den britiske regering offentliggør baggrundsnotater for at opnå godkendelse som sikkert tredjeland
Med henblik på at opnå godkendelse som et sikkert tredjeland har den britiske regering offentliggjort en række notater, der beskriver […]
1. apr 2020
Persondata
Den svenske tilsynsmyndighed udsteder bøde på 52 millioner kroner til Google
Den svenske tilsynsmyndighed udsteder bøde på 52 millioner kroner til Google for manglende sletning af søgeresultater. Bøden er en af […]
1. apr 2020
Persondata
Datatilsynet indstiller to kommuner til GDPR-bøder for manglende kryptering af arbejdscomputere
I kølvandet af to særskilte sikkerhedsbrud har Datatilsynet politianmeldt Gladsaxe Kommune og Hørsholm Kommune, fordi kommunerne ikke levede op til […]
13. mar 2020
Persondata
Højesteret: Godtgørelse for uretmæssig overvågning af medarbejder, der ansås for at være i strid med både ledelsesretten og GDPR
Højesteret har i en ny dom statueret, at en medarbejder havde krav på godtgørelse for tort på 20.000 kr., idet […]
12. mar 2020
Persondata
Ny opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud fra Datatilsynet
Datatilsynet har offentliggjort en opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019. 70 % af de 2.328 anmeldelser om […]
20. feb 2020
E-handel og markedsføring, Persondata
Nu bliver det sværere at markedsføre sig via cookies
Med en ny principiel afgørelse og vejledning fastslår Datatilsynet, at indsamling af data via cookies ofte vil udgøre personoplysninger. Hvis […]
10. feb 2020
Persondata
GDPR-bøde på knap 2,5 mio. kr. for skødesløs fysisk opbevaring.
Den første britiske GDPR-bøde er på knap 2,5 mio. kr. og går til et medicinudbringningsfirma, som opbevarede fysisk patientdata på […]
10. feb 2020
Persondata
Nye dataetiske principper for forsikrings- og pensionsbranchen
Brancheforeningen ‘Forsikring & Pension’ har udviklet en række dataetiske principper i erkendelse af, at dataansvarlighed er et vigtigt konkurrenceparameter i […]
3. feb 2020
Persondata
Brexit: Behandling af personoplysninger er ”business as usual” i 2020
Storbritannien træder som bekendt ud af EU den 31. januar 2020. Det indebærer en række opmærksomhedspunkter i relation til behandling […]
3. feb 2020
Persondata
Nedslag i de seneste europæiske GDPR-afgørelser
Siden persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, har medlemslandenes datatilsyn truffet en række afgørelser, der kan have betydning […]
27. jan 2020
Persondata
Ny afgørelse placerer ansvar hos databehandler: Handlede uden instruks
Datatilsynet har statueret dataansvar for en virksomhed, der som (under)databehandler har videregivet personoplysninger til en underdatabehandler uden instruks. Datatilsynet udtaler […]
13. jan 2020
Persondata
Datatilsynet ændrer opfattelse af behandling af følsomme personoplysninger
Ved behandling af følsomme personoplysninger er det efter Datatilsynets nye opfattelse ikke længere tilstrækkeligt at finde en undtagelse i artikel […]
17. dec 2019
Persondata
Ny afgørelse om ID-validering stiller krav om konkret vurdering
Datatilsynet har i en ny afgørelse om ID-validering taget stilling til brugen af de procedurer, der som udgangspunkt følges ved […]
5. dec 2019
Persondata
Territorial afgrænsning af 'retten til at blive glemt'
EU-Domstolen fastlægger i en ny præjudiciel afgørelse en territorial afgrænsning af retten til at blive glemt. Afgørelsen fastslår, at Google […]
4. dec 2019
Persondata
Tilsynsmyndighederne afviser klage over Googles standardindstillinger
Datatilsynet har afvist at behandle en borgers klage mod Google med begrundelsen om, at behandlingen kræver for mange ressourcer. Sagen […]
2. dec 2019
Persondata
Første GDPR-bøde i Sverige: Gymnasieelever gav ufrivilligt samtykke til videoovervågning
Det svenske datatilsyn, Datainspektionen, har den 20. august 2019 valgt at udstede en bøde på 200.000 svenske kroner til et […]
28. nov 2019
Persondata
Kritik fra Datatilsynet i nye afgørelser vedrørende kryptering af e-mails
Baseret på række tilsyn har Datatilsynet nu truffet afgørelser om, hvorvidt de udvalgte virksomheder efterlevede krypteringskravet for e-mails. Dermed har […]
27. nov 2019
Persondata
Nye krav til cookiesamtykket
EU-domstolen har nu i sagen C-673/17 Verbraucherzentrale Brundesverband eV v. Planet49 GmbH blandt andet slået fast at et forhåndsafkrydset samtykke […]
12. nov 2019
Persondata
Tyskland og Østrig sætter barren højt: GDPR-bøder på hhv. 14,5 og 18 millioner euro
Siden maj 2018 har særligt GDPR’s bødeniveau været genstand for stor opmærksomhed. Senest har Østrigs og Berlins tilsynsmyndigheder bidraget med […]
6. nov 2019
Persondata
EU-Kommissionen: Privacy Shield består tredje evaluering
Virksomheder, der er certificeret under Privacy Shield-aftalen, har siden 2016 haft mulighed for at overføre personoplysninger til USA via en […]
7. okt 2019
Persondata
EU-domstolen: Brug af cookies på internetsider kræver aktiv handling hos brugeren
Den 1. oktober 2019 traf EU-Domstolen en præjudiciel afgørelse, hvori det blev fastlagt, at et forudafkrydset felt ikke udgør et […]
7. okt 2019
Persondata
Samtykke og persondata
Der har længe været behov for en præcisering af reglerne for brug af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger, […]
3. okt 2019
Persondata
Ændret praksis ved offentliggørelse af billeder på internettet
Datatilsynet ændrer sin praksis i forhold til offentliggørelse af billeder på internettet uden brug af samtykke. Konkret sker ændringen ved, […]
5. sep 2019
Persondata
Datatilsynets skabelon til databehandleraftaler bliver måske til en standardkontrakt
Datatilsynet offentliggjorde i starten af 2018 en skabelon, som virksomheder og myndigheder kan gøre brug af, når de udformer databehandleraftaler. […]
4. sep 2019
Persondata
Persondatasikkerhed ved brug af SMS
Indførelsen af Databeskyttelsesforordningen har haft markant indflydelse på de mange områder, hvor der i større eller mindre omfang behandles personoplysninger. […]
30. aug 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Nye retningslinjer for videoovervågning sendt i høring af EDPB
Den 10. juli i år har The European Data Protection Board (EDPB) sendt et sæt nye retningslinjer for videoovervågning i […]
29. aug 2019
Øvrige, Persondata
Et whistleblower­direktiv er på vej
LuxLeaks, Dieselgate og Panama Papers er blot nogle få eksempler på skandaler, der illustrerer vigtigheden af et fælles whistleblowerdirektiv. Derfor […]
27. aug 2019
Øvrige, Persondata
Den franske data­beskyttelses­myndighed udsteder bøde til lille translatør­firma
En mindre fransk translatørvirksomhed med blot ni ansatte er den 18. juni 2019 blevet idømt en bøde på EUR 20.000 […]
27. aug 2019
Persondata
"Synes godt om" på din hjemmeside gør dig til fælles data­ansvarlig med Facebook
Den 29. juli 2019 traf EU-Domstolen en principiel afgørelse, som vil få betydning for mange hjemmesiders brug af plugins ‒ […]
26. aug 2019
Persondata
Datatilsynet: ny afgørelse om manglende kryptering af e-mails
Datatilsynet har den 26. juni 2019 truffet afgørelse i en sag, som angik kryptering af e-mails. En virksomhed sendte fortrolige […]
21. aug 2019
Persondata
GDPR: Datatilsynet kommer med de første afgørelser i forhold til brugen af databehandlere
Det er nu klart, at Datatilsynet forventer et løbende tilsyn med databehandlere, og at den dataansvarlige kan dokumentere det gennemførte […]
16. aug 2019
Persondata
Databe­skyttelse i ansættelses­forhold
Datatilsynet har offentliggjort, at deres tilsyn i 2. halvår af 2019 vil have fokus på databeskyttelse i ansættelsesforhold, og at […]
12. aug 2019
Persondata
GDPR-bøde og påbud om at lovliggøre behandling af medarbejderoplysninger
Det græske datatilsyn har givet et internationalt revisionshus en bøde på 150.000 euro grundet navnlig anvendelse af en forkert hjemmel […]
31. jul 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Kære arbejdsgiver – er du klar til Datatilsynets kommende tilsyn?
Datatilsynet offentliggjorde den 2. juli 2019 de overordnede fokusområder for Datatilsynets planlagte tilsyn i andet halvår af 2019. I blandt […]
29. jul 2019
Persondata
Datatilsynet har offentliggjort planlagte tilsyn for sidste halvdel af 2019
Datatilsynet har nu offentliggjort, hvilke databeskyttelsesretlige områder de vil fokusere på i forbindelse med de planlagte tilsyn i andet halvår […]
29. jul 2019
Persondata
Vejledning om krigsreglen i høring
Få et overblik over krigsregelbekendtgørelsen og vejledningen herom, som den 11. juli 2019 blev sendt i høring. Der sker knap […]
19. jul 2019
Persondata
Omstridt bekendtgørelse om overvågning af cloudløsninger afventer fortsat sin skæbne
Det er endnu uvist, om forslaget til ny bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste bliver til noget. Bekendtgørelsen […]
18. jul 2019
Persondata
Datatilsynet udsteder forbud mod TDC's optagelse af telefonsamtaler
Datatilsynet har d. 8. april 2019 behandlet en klage over TDC A/S’ optagelse af en telefonsamtale, som klager havde haft […]
17. jul 2019
Persondata
Datatilsynets fokus­områder for resten af 2019
Datatilsynet har netop offentliggjort fire overordnede temaer, som tilsynet vil fokusere på ved sine tilsyn for den resterende halvdel af […]
17. jul 2019
Persondata
Vejledning om kontrakt som behandlings­grundlag sendt i høring
Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) sendte d. 12. april 2019 en vejledning om forordningens artikel 6, stk. 1, litra b i […]
16. jul 2019
Persondata
Klager resulterer ikke altid i medhold
Det er ikke alle klager til Datatilsynet, der resulterer i, at klager (den registrerede) får ret. Senest har Datatilsynet vurderet, […]
16. jul 2019
Persondata
Er du klar til besøg af Datatilsynet?
Det danske datatilsyn har offentliggjort deres tilsynsplan for det andet halvår af 2019. Kommer Datatilsynet på besøg hos jer?
9. jul 2019
Persondata
Mulig rekordbøde fra ICO
Den engelske databeskyttelsesmyndighed ICO, der svarer til det danske Datatilsyn, har til hensigt at give flyselskabet British Airways en bøde […]
2. jul 2019
Persondata
EU-Domstolen skal afgøre lovligheden af centrale grundlag for tredjelandsoverførsler
Når der overføres persondata til lande, der ligger uden for EU – såkaldte tredjelande i persondataretlig forstand – skal der […]
2. jul 2019
Persondata
Nye retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd
Den 4. juni 2019 blev Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) ellevte plenarmøde afholdt i Bruxelles. På mødet deltog repræsentanter fra EU- […]
2. jul 2019
Immaterielret, Persondata
Afsløring af immaterielle krænkelser ved hjælp af app i strid med GDPR
Det spanske datatilsyn har udstedt en bøde på 250.000 euro til den spanske fodboldliga, La Liga, for uberettiget at anvende […]
24. jun 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Må virksomheder overvåge, om medarbejderne overholder persondatareglerne?
Virksomheder der behandler persondata skal have tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at overholde persondatareglerne. Nogle virksomheder og kommuner har taget […]
17. jun 2019
Persondata
Data­beskyttelse ved offentlig­gørelse af oplysninger om ledelsens vederlag
Komitéen for god Fondsledelse og Komitéen for god Selskabsledelse har udarbejdet anbefalinger for god ledelse i henholdsvis fonde og selskaber. […]
14. jun 2019
Persondata
Datatilsynet indstiller IDdesign A/S til millionbøde
Datatilsynet har i en ny afgørelse politianmeldt IDdesign A/S og indstillet selskabet til en bøde på 1,5 mio. kr. Datatilsynet […]
4. jun 2019
Persondata
Digital Post og den nye krigsregel
Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet og PET vurderet, at Digital Post-systemet er omfattet af ”den nye krigsregel”.
3. jun 2019
Persondata
Vejledning om kontrakter som behandlingsgrundlag sendt i høring
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har sendt deres vejledning om kontrakter i forbindelse med levering af online-tjenester til de registrerede som behandlingsgrundlag […]
3. jun 2019
Persondata
Et år med GDPR
Det er nu ét år siden, databeskyttelsesforordningen – også kendt som GDPR – trådte i kraft. Hortens eksperter i persondata […]
28. maj 2019
Persondata
Ét år med GDPR – tid til refleksion
Lørdag den 25. maj 2019, er det ét år siden, databeskyttelsesforordningen fik virkning. På 1-årsdagen modtager du sikkert en masse […]
7. maj 2019
Persondata
Datatilsynet udtaler alvorlig kritik for at nægte indsigt i video­overvågning
Datatilsynet har udtalt en alvorlig kritik af en vaskehal, der – i strid med databeskyttelsesforordningen – afslog en borgers anmodning […]
2. maj 2019
Persondata
Vedtaget lovforslag om ændring af Sundhedsloven
Der er i øjeblikket meget fokus på sundhedsdata, og Sundhedsdatastyrelsen vil også bringe flere aktuelle sundhedsdataretlige spørgsmål på dagsordenen til […]
30. apr 2019
Persondata
Nu udtaler Data­tilsynet sig om cookies
I en kort artikel har Datatilsynet udtalt sig om, hvilke regler man skal være opmærksom på i forbindelse med brugen […]
29. apr 2019
Persondata
Flere anmeldelser til Datatilsynet
Med Databeskyttelsesforordningens ikrafttræden fulgte den dataansvarliges pligt til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet.
24. apr 2019
Persondata
Datatilsynet udsteder også påbud og forbud - ikke kun bøder
Datatilsynet har i den seneste tid offentliggjort to afgørelser, hvor tilsynet har anvendt nogle af de øvrige reaktionsmuligheder i GDPR, […]
15. apr 2019
Persondata
Datatilsynet meddeler TDC forbud mod optagelse af telefonsamtaler uden samtykke
Datatilsynet har den 8. april 2019 meddelt TDC A/S et midlertidigt forbud mod at optage telefonopkald og udtalt alvorlig kritik […]
15. apr 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder
De fleste databrud sker på grund af simple fejl som glemte telefoner og USB-sticks eller fejl i e-mailadresser. Men selvom […]
11. apr 2019
Persondata
Tyskland strammer tommelskruerne om Facebook
De tyske konkurrencemyndigheder har forbudt verdens største sociale netværk, Facebook, at indsamle data om brugerne fra andre kilder og sammenligne […]
10. apr 2019
Persondata
Ny afgørelse fra Datatilsynet: DK Hostmaster påbudt at ophøre med at offentliggøre personoplysninger om fuldmægtige for domænenavnsregistranter
Datatilsynet har den 28. marts 2019 meddelt DK Hostmaster A/S påbud om at ophøre med at offentliggøre personoplysninger for domænenavnsregistranter. […]
3. apr 2019
Persondata
Bøde efter Databeskyttelsesforordningen udstedt af den polske databeskyttelsesmyndighed
Den polske databeskyttelsesmyndighed (UODO) har den 26. marts 2019 udstedt sin første administrative bøde efter Databeskyttelsesforordningen. Bøden lyder på ca. […]
2. apr 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Sociale netværk til rekruttering
Med de sociale netværks konstante udvikling flyttes grænserne for, hvad der opfattes som acceptabelt at benytte disse netværk til.
28. mar 2019
Persondata
Holland fastsætter retningslinjer for bødestørrelser i henhold til GDPR
Den hollandske databeskyttelsesmyndighed (Autoriteit Persoonsgegevens) har publiceret retningslinjer for, hvordan størrelsen af administrative bøder i henhold til Databeskyttelsesforordningen skal fastsættes.
27. mar 2019
Persondata
Lovforslag om ændring af Retsplejeloven og Tv-overvågningsloven
Justitsministeren har den 27. februar 2019 ved L 171 fremsat forslag til lov om ændring af Retsplejeloven og Tv-overvågningsloven. 1. […]
26. mar 2019
Persondata
Første bødeoplæg fra Datatilsynet
Datatilsynet har politianmeldt Taxa 4×35 og indstillet selskabet til en bøde på 1,2 mio. kr. Der er således tale om […]
25. mar 2019
Persondata
Sletning af persondata
Persondatalovgivningen regulerer håndteringen af persondata fra det tidspunkt, hvor de opstår – altså hvor der etableres en forbindelse mellem en […]
21. mar 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Arbejdsgiver skal ikke længere have indblik i medarbejderes helbreds­oplysninger
En lovændring har ført til, at arbejdsgivere ikke længere kan få adgang til sygemeldte medarbejderes helbredsoplysninger. I denne nyhed kan […]
4. mar 2019
Persondata
Brexit og persondata
Storbritannien udtræder af EU den 30. marts 2019 kl. 00.00. I øjeblikket forsøger premierminister Theresa May og det britiske parlament […]
20. feb 2019
Persondata
Ny ISAE 3000-erklæring til kontrol med databehandlere
Datatilsynet har i samarbejde med FSR – danske revisorer udarbejdet en revisorerklæring, som skal bidrage med at lette den dataansvarliges […]
18. feb 2019
Persondata
Overførsel af personoplysninger til UK hvis no-deal Brexit
GDPR stiller særlige krav, når virksomheder og organisationer sender persondata ud af EU. I tilfælde af et no-deal Brexit bliver […]
11. feb 2019
Persondata
Bøder efter de nye databeskyttelsesregler
Det er efterhånden et stykke tid siden, at den nye databeskyttelsesforordning trådte i kraft. Hidtil har det danske Datatilsyn kun […]
7. feb 2019
Persondata
Vejledning om frivillige foreningers behandling af personoplysninger
I starten af januar offentliggjorde Justitsministeriet en vejledning om frivillige foreningers behandling af personoplysninger
6. feb 2019
Persondata
GDPR tilsyn i 2019: Her er Datatilsynets fokusområder
Datatilsynet har den 31. januar 2019 offentliggjort de temaer, Datatilsynet vil fokusere på ved de planlagte tilsyn i det første […]
30. jan 2019
Persondata
Ny rapport om EU-US Privacy Shield-aftalen
EU-Kommissionen har offentliggjort sin årlige rapport om EU-US Privacy Shield-aftalen. Ifølge rapporten har USA et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, men kritiseres for […]
28. jan 2019
Persondata
Det franske datatilsyn giver GDPR-bøde på 50 millioner Euro
Det franske datatilsyn CNIL har givet den amerikanske virksomhed Google LLC. en bøde på 50 millioner Euro. Dette er CNIL’s […]
8. jan 2019
Persondata
Data­tilsynet: De første politi­anmeldelser er på trapperne
Datatilsynet havde oprindeligt varslet, at de første politianmeldelser for at overtræde databeskyttelsesforordningen ville komme inden december 2018. Datatilsynet udtaler nu, […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.