Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Konfliktløsning
2. aug 2019
Konfliktløsning
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
Sø- og Handelsretten skulle i en sag tage stilling til, om forsikringstager var berettiget til dækning efter et skibsforlis, eller […]
1. okt 2018
Internationale retsforhold, Konfliktløsning
Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark
I en sag mellem Baby Dan A/S og Aerosleep NV henholdsvis ReiRei AB var Baby Dan A/S ikke afskåret fra […]
11. okt 2016
Konfliktløsning
Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark
En sag anlagt i Danmark blev afvist af de danske domstole efter Luganokonventionens artikel 27. Begrundelse var, at der i […]
27. maj 2016
Konfliktløsning
Tvist om rette værneting i aftale om søtransport
Sø- og Handelsretten afsagde den 29. april 2016 kendelse i en sag vedrørende værneting i en aftale om søtransport. Selvom […]
16. mar 2016
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Forlig var bindende trods svig
Sø- og Handelsretten afsagde mandag d. 22. februar 2016 kendelse i en sag, hvor spørgsmålet vedrørte gyldigheden af et udenretligt […]
15. apr 2015
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Sagsøger havde lagt sag an vedrørende et hovedkrav i byretten, hvor sagsøgte rejste et modkrav. Efter sagsøgeren besluttede sig for […]
13. apr 2015
Konfliktløsning
Ikke udeblivelsesvirkning ved sagsøgers udeblivelse fra retsmøde
Østre Landsret afgjorde undtagelsesvist, at der ikke skulle tillægges udeblivelsesvirkning i et tilfælde, hvor sagsøgeren udeblev fra et forberedende retsmøde.
6. apr 2015
Konfliktløsning
Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse
En advokat sendte en anke af en byretsdom til byretten i stedet for landsretten, og ankestævningen blev derfor ikke indleveret […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.