Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Kontraktret
6. maj 2020
Kontraktret
Østre Landsret: Dansk rederi kunne ikke støtte ret på værnetingsklausul overfor dansk medkontrahent
Østre Landsret har for nylig afsagt en kendelse, hvor retten fandt, at et dansk domicileret rederi ‒ i en tvist […]
16. apr 2020
COVID-19, Kontraktret
Udbrud af ny coronavirus – en force majeure begivenhed?
Efter statsministerens pressemøde tirsdag den 17. marts 2020, står det klart, at COVID-19-udbruddet vil medføre væsentlige konsekvenser for det danske […]
18. mar 2020
COVID-19, Kontraktret
Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?
Den seneste tids drastiske politiske tiltag for at komme COVID-19 til livs har medført et hidtil uset behov for at […]
16. mar 2020
COVID-19, Kontraktret
Hvordan står sportsklubber i forhold til deres sponsorer, når coronavirussen tvinger dem til at stoppe billetsalget?
I takt med, at coronavirussen har ramt os, har det haft konsekvenser for samfundet. Virussen er bl.a. skyld i, at […]
12. mar 2020
Kontraktret
Virksomheders brug af ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler
Forbrugerombudsmanden vurderede i slut februar, at en virksomheds aftalevilkår i sine medlemsbetingelser var urimeligt og ugyldigt, da vilkåret gav virksomheden […]
9. mar 2020
COVID-19, Kontraktret
Kan kinesiske virksomheder påberåbe sig force majeure som følge af spredningen af coronavirussen?
Force majeure kan med et mere håndgribeligt udtryk kaldes for ”begivenheder der medfører ansvarsfrihed”. Ansvarsfrihed for sine forpligtelser kræver, at […]
3. mar 2020
Kontraktret
COVID-19: Hvem bærer ansvaret for manglende opfyldelse af allerede indgåede aftaler ‒ og hvad med nye aftaler?
Covid-19, bedre kendt som coronavirus, er nu også nået til Danmark og har allerede fået stor betydning for den internationale […]
26. feb 2020
Kontraktret
Coronavirus og force majeure
Coronavirussen har lammet store dele af Kina og lukket fabrikker, standset person- og godstransport og haft store påvirkninger både i […]
19. feb 2020
Kontraktret
Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt
En opsigtsvækkende dom fra Oslo Tingrett slår fast, at en norsk myndighed skal betale 243 millioner norske kroner for uberettiget […]
20. feb 2019
Kontraktret, Transportret
Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget
Sø- og Handelsretten har den 31. januar 2019 afsagt dom i en sag om berettigelsen af en ophævelse af to […]
12. jul 2018
Kontraktret
Ikke kontraktværneting i Danmark for krav, der udsprang af derivataftaler
Krav, der udsprang af derivataftaler, var konkursretlige og var således ikke omfattet af retsplejelovens § 242, stk. 1. Derfor var […]
23. mar 2018
Kontraktret
Strejke og lockout – hvad med de offentlige kontrakter?
Der varsles i disse dage omfattende strejker og lockouts hos staten, regionerne og kommunerne på baggrund af de offentlige lønforhandlinger.
21. okt 2016
Kontraktret
Brexit – betydning for kontrakter med britiske virksomheder
I det seneste nummer af Ugeskrift for Retsvæsen har advokat og professor Anders Ørgaard, DELACOUR, skrevet en artikel om den […]
8. feb 2016
Kontraktret
Kommercielle kontrakter "fit for purpose"
I en nyere afgørelse fra den engelske appelret (English Court of Appeal) blev en entreprenør frikendt for at have misligholdt en […]
17. sep 2015
Kontraktret, Transportret
Værnetingsklausul ugyldig: Speditør havde værneting i udleveringslandet
Ved en deldom om værneting afviste Sø- og Handelsretten et søgsmål mod en speditør, der var koncernforbundet til den kontraherende […]
17. mar 2015
Forsikring og erstatning, Kontraktret
Mulighed for anke til Højesteret i erstatningssag om værneting og lovvalg mod et forsikringsselskab
Principielle spørgsmål om fortolkning af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, og domsforordningens bestemmelser om værneting i forsikringssager. Sagens afgørelse kunne […]
13. mar 2015
Kontraktret
Vedtagelse af standardvilkår
I kommercielle kontrakter kan der opstå tvivl om, hvilke vilkår der er en del af aftalen. Læs her, hvad du […]
10. feb 2015
Forsikring og erstatning, Kontraktret
Agent mistede sit krav på erstatning for ukorrekt opsigelsesvarsel på grund af passivitet
Sø og Handelsretten har i en ny dom tildelt en opsagt handelsagent i skobranchen erstatning for kundekredsen, men ikke for […]
2. feb 2015
Kontraktret
Lempelse af krav til værnetingsaftaler?
En klausul i en ordrebekræftelse om “in case of dispute it will be settled at danish court” var tilstrækkelig til […]
13. nov 2014
Kontraktret, Transportret
Værneting accepteret gennem ordrebekræftelsens vilkår
Ved at levere og kræve betaling efter ordrebekræftelser, hvori en værnetingsklausul var angivet, accepterede sagsøgte værnetingsklausulen. Det fastslog Sø- og […]
13. nov 2014
Kontraktret
Kommercielle kontrakter: Hvem har ansvaret for CE-mærkede produkter?
Mange produkter, der markedsføres i EU og EØS skal CE-mærkes af producenten. Ved mærkningen erklærer producenten, at produktet lever op […]
30. okt 2014
Forsikring og erstatning, Kontraktret
Hæftelsesgennembrud: Direktør hæfter personligt for manglende indfrielse af leasingkontrakt
Personligt erstatningsansvar. Direktøren i en ejerledet virksomhed blev pålagt personligt erstatningsansvar for bevidst at have skjult, at tidligere leasingkontrakter ikke […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.