Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret
20. jul 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Vestre Landsret tilside­sætter Lige­behandlings­nævnets afgørelse om forskels­behandling
Landsretten har omgjort Ligebehandlingsnævnets afgørelse i en sag om udelukkelse af en medarbejder fra deltagelse i en overenskomstbaseret pensionsordning, fordi […]
2. jul 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Bortvist for at modtage fordele fra leverandører
En ejendomstekniker med 27 års anciennitet i Bygningsstyrelsen blev i juni 2019 bortvist for at modtage forskellige ydelser fra en […]
30. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund
En medarbejder, der groft tilsidesatte en intern gavepolitik, kunne bortvises. Det har opmanden netop slået fast i en sag, hvor […]
26. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Hvad skal du som arbejdsgiver sikre dig over for dine medarbejdere i relation til Udenrigsministeriets seneste rejsevejledninger?
Regeringen ændrede den 29. maj 2020 sine retningslinjer vedrørende rejser til udlandet, hvorved det fra den 15. juni 2020 igen […]
23. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriemidler – hvad betyder det for virksomhederne?
Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om den længe omtalte Sommerpakke, der skal give borgerne en økonomisk […]
10. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejdere risikerer store konsekvenser, hvis de rejser på ferie i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger
Regeringen ændrede den 29. maj 2020 rejsevejledningen. Med virkning fra den 15. juni 2020 er det derfor blevet muligt at […]
3. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Udenlandske medarbejdere – hvad skal man særligt være opmærksom på i forhold til COVID-19?
I forbindelse med COVID-19-udbruddet er der en række forhold vedrørende udenlandsk arbejdskraft, som arbejdsgivere skal være opmærksom på. Det gælder […]
3. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nye retningslinjer for forretningsrejser
I takt med genåbningen af samfundet har regeringen besluttet at lette adgangen for forretningsrejser til og fra Danmark. Virksomheder og […]
26. maj 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Coronavirus: Lov for medarbejdere i særlig risikogruppe vedtaget
Folketinget har den 20. maj vedtaget det fremsatte lovforslag, der skal sikre, at medarbejdere i den særlige risikogruppe for coronavirus […]
13. maj 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Genåbning af arbejdspladserne
Danmark er så småt ved at åbne op igen efter nedlukningen af landet i forbindelse med COVID-19-udbruddet. Regeringen og Folketingets […]
6. maj 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Coronavirus: Nye retningslinjer for virksomheder med grænsegængere skal begrænse smittefare
I takt med at Danmark stadig får bedre kontrol over den smitsomme sygdom, er det afgørende at sikre, at nye […]
30. apr 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen ‒ ansættelsesretlige og arbejdsmiljømæssige forhold
Den gradvise genåbning af samfundet og retningslinjerne om forebyggelse af smitte med COVID-19 på arbejdspladsen, der i den forbindelse er […]
15. apr 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19
Regeringen har den 2. april 2020 vedtaget lov nr. 348 om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19, som giver […]
2. apr 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Mulighed for at udskyde ferie til efterfølgende ferieafholdelsesperioder
Nyt lovforslag giver arbejdsgivere mulighed for at udskyde ferie for ferieåret 2019/2020 og ferie i det forkortede ferieår fra 1. […]
31. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
COVID-19: Lønkompensationsordningen styrkes
Loftet for lønkompensationsordningen hæves til 30.000 kr. for alle lønmodtagere, der er omfattet af lønkompensationsordningen
30. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus og hjemmearbejdspladsen
Som følge af regeringens seneste udmeldinger vil hjemmearbejdspladsen for mange vare lige til påske. Den nuværende ekstraordinære situation, der i […]
27. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
COVID-19: Lovforslag om lønkompensation til arbejdsgivere er nu endeligt vedtaget
Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 er nu endeligt vedtaget, og indebærer […]
27. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
COVID-19: Lovforslag om ændring af sygedagpengeloven
Regeringen har den 24. marts 2020 fremsat et lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, der forventes vedtaget den […]
18. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Refusion til arbejdsgivere fra dag 1 og fleksibilitet i arbejdsfordelingsordningen
I kølvandet på COVID-19 udbruddet i Danmark har regeringen netop vedtaget et lovforslag vedrørende refusion af arbejdsgivere fra dag 1, […]
17. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Lov om udvidet ret til sygedagpengerefusion for coronaramte arbejdsgivere på vej
Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag, der skal sikre arbejdsgivere og selvstændige udvidet adgang til sygedagpengerefusion ved coronarelateret fravær.
16. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
COVID-19 – Lovforslag om lønkompensation til virksomheder hastebehandles i Folketinget
Søndag den 15. marts 2020 kl. 12 blev der igen afholdt pressekonference i kølvandet af coronavirussens indtog i Danmark.
10. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
COVID-19: Vigtige ansættelses- og databeskyttelses­retlige aspekter
Situationen omkring udbredelsen af COVID-19, i daglig tale “coronavirussen”, udvikler sig med alvorlige skridt hver eneste dag, og også i […]
10. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Coronavirus: Seneste udvikling og nyt fra Datatilsynet
Få overblik over, hvordan arbejdsgivere bør agere i deres håndtering af coronavirus, herunder hvordan GDPR-reglerne spiller ind.
5. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige hørehandicappet lægesekretær
Østre Landsret har i en dom af 28. februar 2020 afgjort, at det var retmæssigt, at en region opsagde en […]
3. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus: Ingen grund til panik, men rettidig omhu
Hvordan skal virksomheder skal forholde sig i forbindelse med Coronavirus? Hortens ansættelsesretslige eksperter har samlet en række gode råd.
3. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus i Danmark – hvordan skal man forholde sig som arbejdsgiver?
Coronavirus (COVID-19) spreder sig hastigt i øjeblikket, og vi har nu set de første tilfælde af smitte i Danmark, ligesom […]
2. mar 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelsesrunde kort efter nyansættelser var ikke usaglig
En gruppe piloter og kabinemedarbejdere, som var blevet opsagt på grund af arbejdsmangel, fremsatte krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. […]
27. feb 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret: Tvangsanbringelse var ikke ulovlig frihedsberøvelse
Højesteret skulle i sagen tage stilling til, hvorvidt en 17-årig dreng (”A”) havde været udsat for ulovlig frihedsberøvelse eller ulovlig […]
26. feb 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Berettiget at bortvise medarbejder, der sov på vagten
En sikkerhedsvagt med 30 års anciennitet, som faldt i søvn under en vagt, kunne berettiget bortvises. Trods medarbejderens argumenter for, […]
19. feb 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Uberettiget bortvisning var ikke bodspådragende
Arbejdsretten har i en ny sag afgjort, at en uberettiget bortvisning ikke var bodspådragende. Arbejdsretten lagde bl.a. vægt på, at […]
19. feb 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Ikke forskelsbehandling at stille tidsbegrænsede medarbejdere dårligere end fastansatte
En gruppe tidsbegrænsede medarbejdere havde ikke krav på godtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse. Selvom medarbejderne havde arbejdet […]
10. feb 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Hjemsendelse af medarbejder kort før forventet fædreorlov var diskrimination
En medarbejder blev hjemsendt på ubestemt tid blot fire dage før forventet fædreorlov med begrundelse om, at den byggeriopgave han […]
5. feb 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny retspraksis på det ansættelsesretlige område
I dette indlæg ser vi nærmere på 3 emner, hvor du som arbejdsgiver, skal være opmærksom på nye afgørelser. Det […]
3. feb 2020
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Er din virksomhed klar til Brexit?
Storbritannien træder ud af EU ved midnat dansk tid (1. feb. 2020) og trods vedtagelse af udtrædelsesaftalen, får Brexit utvivlsomt […]
28. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Bortvisning for at have vist modbydelig video til kollega var berettiget
I en nyere faglig voldgiftssag fandt opmanden, at en bortvisning af en ejendomsfunktionær var berettiget, da pågældende havde vist en […]
28. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Konventionalbod nedsat med 50 % på trods af medarbejders overtrædelse af konkurrenceklausul
En salgskonsulent havde overtrådt sin konkurrenceklausul idet han, kort tid efter at være blevet bortvist fra sin stilling, fik ansættelse […]
27. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ændringer i arbejdsvilkår under barselsorlov var diskrimination
Under en kvindelig medarbejders barselsorlov foretog en virksomhed en række væsentlige ændringer i hendes arbejdstid og stillingsindhold. Medarbejderen ville ikke […]
24. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Dårligere vilkår til ansatte i tidsbegrænsede stillinger var ikke en overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse.
Medarbejdere i tidsbegrænset ansættelser havde ikke krav på godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse, idet disse ikke varetog samme arbejdsopgaver […]
24. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Vask af arbejdstøj var ikke overenskomst­brud
Arbejdsretten har taget stilling til, om det forhold, at medarbejderne selv skulle vaske deres arbejdstøj, udgjorde et overenskomstbrud.
23. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Københavns Universitet var ansvarlig for undervisers sexchikane
En kvindelig jurastuderende klagede over sin undervisers brug af sjofle eksempler til at forklare forskellige juridiske begreber. Ligebehandlingsnævnet var enig […]
22. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Den nye ferielov er på vej - vi giver dig overblikket
Denne artikel gennemgår en række nødvendige tiltag i overgangsperioden for den nye ferielov.
15. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Vestre landsret: Ændring af medarbejders arbejdstid under barselsorloven var væsentligt og i øvrigt i strid med ligebehandlingslovens regler
Vestre landsret: Ændring af medarbejders arbejdstid under barselsorloven var væsentligt og i øvrigt i strid med ligebehandlingslovens regler
14. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Skattefritagelse for fri telefon og internet rulles tilbage
Det tidligere vedtagne lovforslag om ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet fra 1. januar 2020 er rullet tilbage. […]
7. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Måle­assistenter og måle­teknikere var ikke sammen­lignelige stillinger
Efter en konkret vurdering af stillingernes sammenlignelighed, har Højesteret stadfæstet, at tidsbegrænset ansatte måleassistenter ikke var blevet forskelsbehandlet i strid […]
7. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Arbejdsretten bekræfter i ny dom, at lønkrav kan have en 10 årig forældelse, hvis medarbejderen var i "utilregnelig uvidenhed"
Arbejdsretten har i en ny dom statueret, at et krav om efterbetaling af manglende udbetalte løntillæg ikke var forældet, idet […]
7. jan 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Kompensation for provision på grund af ferie skal beregnes på grundlag af provisionen i det forudgående optjeningsår
En medarbejder, der gjorde krav på godtgørelse for manglende betaling af provision i forbindelse med afholdelse af ferie, fik ikke […]
17. dec 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Ny Højesteretsdom vedr. fradrag af anden indtægt i den tabsafhængige del af minimalerstatningen ved en uberettiget bortvisning
Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperioden, kunne af Lønmodtagernes Garantifond fradrages i krav på erstatning ud over minimalerstatningen. […]
17. dec 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Forbud mod at investere i kryptovaluta var ikke i strid med ledelsesretten
Arbejdsretten har i en ny dom fastslået, at en større dansk bank ikke handlede uden for ledelsesrettens grænser ved at […]
10. dec 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Bortvisning for at sende kritisk e-mail til kolleger var berettiget
Østre Landsret har for nyligt afsagt en dom vedrørende en medarbejder, der, dagen efter han var blevet opsagt, havde sendt […]
9. dec 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Ikke aldersdiskrimination at opsige virksomhedens ældste medarbejder
Den ældste medarbejder i en virksomheds økonomiafdeling blev som den eneste opsagt i forbindelse med en omstrukturering. Ligebehandlingsnævnet fandt dog […]
3. dec 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Vestre Landsret: Arbejdsgiver måtte hæfte for lønmodtagerens udgift til skat for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse
En medarbejder blev mødt med et skattekrav for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse, idet medarbejderens arbejdsgiver ifølge SKAT ikke havde varetaget […]
3. dec 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejders hemmelige lydoptagelse berettigede ikke bortvisning
Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en medarbejders optagelse af en samtale med vedkommendes arbejdsgiver var i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, […]
27. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Opgørelse af kompensation for mistet provision under ferie
Højesteret har netop udtalt, hvilken referenceperiode der skal anvendes til at opgøre en provisionslønnet medarbejders kompensation for mistet provision under […]
26. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Sygemeldtes virksomheds­praktik talte som hele sygedage
Sø- og Handelsretten har for nyligt afsagt dom i en sag, der omhandlede opgørelsen af sygedage efter 120-dages-reglen. Retten fastslog, […]
25. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Arbejdsgiver ikke erstatnings­ansvarlig for psykisk arbejdsskade
Vestre Landsret afgjorde den 6. november 2019 spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for en ufaglært medarbejders psykiske lidelse […]
13. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Ny Højesteretsdom vedrørende modregningsadgang for manglende sygedagpengerefusion
Ifølge Højesteret kunne arbejdsgiveren i den konkrete sag ikke modregne manglende sygedagpengerefusion i en sygemeldt medarbejders løn, idet medarbejderen ikke […]
12. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Mistet sygedagpengerefusion kunne ikke modregnes i løn
En arbejdsgiver kan modregne mistet sygedagpengerefusion i en medarbejders løn, hvis der er grundlag for erstatning. Det har Højesteret netop […]
7. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed bortviste medarbejder for at udeblive fra mulighedssamtale
Vestre Landsret har afgjort, at en medarbejder ikke var berettiget til at udeblive fra en samtale om en mulighedserklæring. Dette […]
5. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Respektløs e-mail kunne berettige bortvisning
En medarbejder havde groft kritiseret ledelsen i en e-mail, som han havde forsøgt at sende til alle virksomhedens medarbejdere, hvorefter […]
4. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder forpligtet til at medvirke til sikring af arbejds­givers sygedag­pengerefusion
Højesteret har netop taget stilling til det principielle spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiver er berettiget til at modregne mistet sygedagpengerefusion i […]
2. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Arbejdsgivers tab af sygedagpengerefusion kunne ikke modregnes i løn
Højesteret har i en ny dom fastslået, at en arbejdsgiver ikke kunne modregne tabt sygedagpengerefusion i en medarbejders løn, selvom […]
1. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Whistleblowerdirektivet er nu blevet vedtaget
Ministerrådet i EU vedtog den 7. oktober 2019 whistleblowerdirektivet, der blandt andet forpligter private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte […]
1. nov 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Krav på betaling for overarbejdstimer ved for sent indleverede timesedler?
En tidligere medarbejder havde ikke afleveret sine timesedler til tiden og havde dermed frataget sin arbejdsgiver muligheden for at føre […]
23. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Uberettiget bortvisning af sygeplejerske der skrev Facebook-opslag om patienter
I Facebook-gruppen “Jeg er sygeplejerske” skrev en sygeplejerske et opslag, hvor hun med blandt andet diagnoser beskrev patienter, hun havde […]
22. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Ophold hjemme mellem vagter var arbejdstid
Vestre Landsret har i en principiel dom afgjort, at en virksomhed skulle betale godtgørelse til en flexchauffør, der i en […]
22. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Hvad sker der med indefrosne feriemidler i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?
I tilfælde af en virksomhedsoverdragelse kan både erhverver og overdrager orientere den nye feriefond om, at erhverver overtager forpligtelsen vedrørende […]
22. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Ny ferielovs betydning for direktører
I dette indlæg ser vi nærmere på betydningen af den nye ferielov for direktører. Udgangspunktet er, at den nye ferielov […]
22. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Regeringens lovprogram 2019/2020 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv
I forbindelse med Folketingets åbning den 1. oktober 2019 offentliggjorde regeringen traditionen tro de lovforslag, som forventes fremsat i løbet […]
21. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Hvor langt rækker arbejdsgivers pligt til at beskytte sine medarbejdere mod sexchikane?
Østre Landsret kom for nylig frem til, at en virksomheds forpligtelse til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø også omfatter chikane […]
15. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag til whistleblower-direktiv vedtaget af EU-Parlamentet
I april 2019 vedtog Europa-Parlamentet et nyt whistleblower-direktiv, som – når endelig godkendt af Ministerrådet – vil indebære, at arbejdsgivere […]
8. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Østre Landsret har truffet afgørelse vedrørende denne sondring
Medarbejder kunne ikke betragtes som lønmodtager i funktionærlovens forstand og havde derfor ikke krav på løn i en opsigelsesperiode, godtgørelse […]
7. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Aftale om forlænget opsigelsesvarsel ugyldig
Selvom funktionærens opsigelsesvarsel var forlænget med to måneder, vurderede Vestre Landsret ved dom af 28. juni 2019, at en funktionær […]
3. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling
Fordi betydeligt flere kvinder end mænd i Frankrig gør brug af forældreorlov i form af nedsat arbejdstid, er de franske […]
1. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Bortvisning for at have taget to colaer var berettiget
I en nyere faglig voldgiftssag fandt opmanden, at et gymnasium var berettiget til at bortvise en servicemedarbejder, der uberettiget havde […]
26. sep 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Fortolkninger om forsyningsvirksomhedsdirektivet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort to juridiske vurderinger om reglerne for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier og pligten til at afholde […]
23. sep 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed bortviste medarbejder for at udeblive fra mulighedssamtale
Vestre Landsret har afgjort, at en medarbejder ikke var berettiget til at udeblive fra en samtale om en mulighedserklæring. Dette […]
21. sep 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af fleksjobber var ikke forskelsbehandling
En medarbejder var ansat på en fleksjobordning i en virksomhed. Ifølge ordningen betalte kommunen løntilskud til virksomheden for at have […]
20. sep 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Godtgørelse for afskedigelse pga. krav om ligebehandling
Østre Landsret har netop afgjort, at en virksomhed ikke var ansvarlig for en borgers sexchikane af en medarbejder, der udførte […]
18. sep 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Ny afgørelse vedr. virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og kriteriet en "betydelig del af arbejdsstyrken"
Arbejdsretten statuerede i en ny afgørelse af 4. september 2019, at der ikke i den konkrete situation var tale om […]
16. sep 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Godtgørelse for afskedigelse pga. krav om ligebehandling
Østre Landsret har netop afgjort, at en virksomhed ikke var ansvarlig for en borgers sexchikane af en medarbejder, der udførte […]
9. sep 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Overtagelse af rengørings­opgave ikke omfattet af virksomheds­overdragel­sesloven
Arbejdsretten har endnu en gang taget stilling til, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da et rengøringsselskab i forbindelse med et udbud […]
30. aug 2019
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Nye retningslinjer for videoovervågning sendt i høring af EDPB
Den 10. juli i år har The European Data Protection Board (EDPB) sendt et sæt nye retningslinjer for videoovervågning i […]
28. aug 2019
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbelt bortvisning var uberettiget
Højesteret har taget stilling til, om det er en væsentlig misligholdelse af et ansættelsesforhold, at en medarbejder havde optaget et […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.