Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Selskabsret
9. jul 2020
Selskabsret
Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring
Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger indeholder en række […]
23. jun 2020
Selskabsret
Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort
Komitéen for god Fondsledelse har netop offentliggjort justerede Anbefalinger for god Fondsledelse, der indeholder tilpasninger af de eksisterende anbefalinger og […]
29. maj 2020
Selskabsret
COVID-19: Ledelsesansvaret i kapitalselskaber
Udbruddet af COVID-19 har ramt verdensøkonomien hårdt og medført en brat opbremsning i omsætningen hos mange virksomheder. Selv sunde og […]
26. mar 2020
COVID-19, Selskabsret
Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden
Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, […]
25. mar 2020
COVID-19, Selskabsret
COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten
I forlængelse af regeringens påbud om at begrænse forsamlinger til 10 personer, følger en ny bekendtgørelse af den 17. marts […]
19. mar 2020
Selskabsret
Ledelsens ansvar under corona-krisen
Corona-krisen er ved at få sit tag i de danske virksomheder. Nu er det vigtigt, at ledelsen udviser rettidig omhu […]
18. mar 2020
COVID-19, Selskabsret
Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen
Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der skal gøre det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse […]
5. mar 2020
Selskabsret
Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse sendt i høring
Komitéen for god Fondsledelse har netop sendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse i høring. De første Anbefalinger for god Fondsledelse […]
26. feb 2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber forbedrer danske virksomheders samarbejde i udlandet, herunder særligt Storbritannien
Erhvervsstyrelsen har med virkning pr. 1. februar 2020 udstedt en bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber. Bekendtgørelsen gør blandt […]
12. feb 2020
Selskabsret
Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner
I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber […]
10. feb 2020
Selskabsret
Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer
Kundeklausul i ejeraftale var ikke gældende over for ansat minoritetsmedejer, der var omfattet af funktionærloven, da den ikke opfyldte betingelserne […]
4. feb 2020
Selskabsret
Nye afnoteringsregler
Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 udsendt en ny version af Udstederreglerne, der indeholder en ændring af reglerne om […]
29. jan 2020
Selskabsret
Tvangsopløsning af iværksætterselskaber
Husk at få omregistreret dit IVS inden den 15. april 2021.
23. jan 2020
Selskabsret
Revision af Nasdaq Copenhagens regelsæt for udstedere af aktier ‒ nye regler om afnotering
Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 offentliggjort en revision af reglerne for udstedere af aktier, som træder i kraft […]
14. jan 2020
Selskabsret
Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020
Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af […]
7. nov 2019
Selskabsret
Ny bekendtgørelse ændrer på muligheden for datterselskabers lån til udenlandske moderselskaber
En ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber træder i kraft den 31. oktober 2019. Bekendtgørelsen tager højde for […]
5. nov 2019
Selskabsret
ESMA har igangsat en revision af markeds­misbrugs­forordningen
The European Securities and Markets Authority (ESMA) har påbegyndt en revision af markedsmisbrugsforordningen (MAR). I den forbindelse har ESMA udsendt […]
23. sep 2019
Selskabsret
Væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal godkendes og offentliggøres
Den 10. juni 2019 trådte reglerne i selskabsloven om godkendelse og offentliggørelse af transaktioner med nærtstående parter i kraft. Reglerne […]
21. sep 2019
Selskabsret
Nye regler for reelle ejere pr. 10.1.2020
I det nye år skærpes selskabers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. De nye […]
9. sep 2019
Selskabsret
Forlængelse af implementeringsperioden for regler om stærk kundeautentifikation
Den 14. september 2019 træder en række nye regler for onlinebetalinger i kraft i medfør af det reviderede betalingstjenestedirektiv (PSD2). […]
30. jul 2019
Selskabsret
Finanstilsynet giver Pandora A/S påtale for mangler ved insiderlister
Finanstilsynet har den 16. maj 2019 givet den danske smykkevirksomhed Pandora A/S en påtale for mangler ved virksomhedens håndtering af […]
9. jul 2019
Selskabsret
Civilstyrelsen ændrer praksis i relation til håndhævelsen af fondslovens § 29
Fonde skal ikke længere over en årrække uddele ligeligt til ligestillede uddelingsformål. Fondsbestyrelsen overlades nu et vist skøn vedrørende uddeling […]
21. jun 2019
Selskabsret
Civilstyrelsen ændrer praksis for fonde med flere uddelingsformål
Den 30. april 2019 afsagde Højesteret en dom, hvor Civilstyrelsens praksis for fonde med flere ligestillede uddelingsformål blev underkendt. Civilstyrelsen […]
18. jun 2019
Selskabsret
Ikke længere muligt at genopstå som IVS efter overgang til tvangs­opløsning
Det er blevet dyrere at rede trådene ud efter et IVS’ overgang til tvangsopløsning f.eks. ved manglende indlevering af årsrapport.
3. jun 2019
Selskabsret
Har I husket legatar­fortegnelsen?
I 2018 satte Erhvervsstyrelsen fokus på de erhvervsdrivende fondes pligt til at indsende legatarfortegnelse sammen med fondenes årsrapport. Fristen for […]
8. maj 2019
Selskabsret
Højesteretsdom om Civilstyrelsens praksis for ligelig uddeling til ligestillede uddelingsformål
Dommen fastslår, at Civilstyrelsen ikke med hjemmel i fondslovens § 29 kan pålægge en fond, hvis vedtægt ikke regulerer spørgsmålet, […]
7. maj 2019
Selskabsret
Nye supplerende regler om reelle ejere er vedtaget
Den 2. maj 2019 har Folketinget vedtaget lovforslag L 205, der indfører nye supplerende regler for selskabers, fondes og foreningers […]
24. apr 2019
Selskabsret
Iværksætterselskabets endelige og nyligt reducerede kapitalkrav for anpartsselskaber
Folketinget vedtog den 9. april 2019 endeligt lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskabsformen (IVS). Samtidig blev det besluttet at nedsætte kapitalkravet […]
9. apr 2019
Selskabsret
Nu er implemen­tering af Aktionær­rettigheds­direktiv II vedtaget
Folketinget har i dag den 4. april 2019 vedtaget loven, der gennemfører ændringerne af Aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret.
6. mar 2019
Selskabsret
Slut med IVS’er
Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået aftale om afskaffelse af iværksætterselskabet som selskabsform. Samtidig sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til […]
22. feb 2019
Selskabsret
Er selskabet begæret tvangsopløst, fordi der ikke er registreret reelle ejere?
Inden for de seneste år er selskaber registreret ved Erhvervsstyrelsen blevet pålagt at registrere legale ejere og – senest med […]
10. dec 2018
Selskabsret
Regeringen påtænker at afskaffe iværksætterselskaber og nedsætte kapitalkrav for anpartsselskaber
Under Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev regeringens lovprogram for 2018/2019 præsenteret. Heraf fremgår det, at regeringen påtænker at fremsætte lovforslag […]
3. dec 2018
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Aalborg- og Hjørring Kommune frifundet i principiel sag om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med hjemmeplejeleverandørs konkurs
Vestre Landsret har i dag (23. nov 2018) frifundet Aalborg- og Hjørring Kommune i en principiel sag om virksomhedsoverdragelse af […]
13. nov 2018
Selskabsret
Sidste mulighed for registrering af reelle ejere
Siden maj 2017 har danske virksomheder haft pligt til at registrere reelle ejere. Efter seneste ændring af selskabsloven har Erhvervsstyrelsen […]
7. nov 2018
Selskabsret
Regeringens lovprogram for 2018 / 2019: Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital
Som del af Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev Regeringens lovprogram for 2018/2019 offentliggjort. Lovprogrammet indeholder et forslag om afskaffelse af […]
27. aug 2018
Selskabsret
Samarbejde i selskabsform: Fem gode grunde til at indgå ejeraftaler
Mange små- og mellemstore selskaber driver virksomhed uden en ejeraftale. Med samarbejde i selskabsform følger imidlertid en lang række komplekse […]
7. aug 2018
Selskabsret
Erhvervsankenævnet underkender Civilstyrelsens praksis for vedtægtsændringer
Erhvervsankenævnet har underkendt Civilstyrelsens praksis for vurdering af ansøgninger om at ændre erhvervsdrivende fondes vedtægtsbestemte formål.
9. jul 2018
Selskabsret
Lavere aktiekapital og andre selskabsretlige ændringer er nu trådt i kraft
Den 1. juli 2018 trådte en række ændringer af selskabsloven, m.fl. i kraft, som skal forbedre rammevilkårene for at drive […]
6. jul 2018
Selskabsret
Ny selskabslov for Grønland
Den nye selskabslov for Grønland er nu fastsat til at træde i kraft den 1. juli 2018.
19. jun 2018
Selskabsret
Fondens bestyrelse: Ekstraordinære beslutninger
I alle fonde er udgangspunktet, at fondens bestyrelse har ansvaret for fondens drift. Det er derfor bestyrelsen, der står for […]
18. jun 2018
Selskabsret
Finans­tilsynet: Ny praksis for beregning af beløbs­grænse for indberetning iht. MAR
Ledende medarbejdere og deres nærtstående skal indberette transaktioner til det børsnoterede selskab og Finanstilsynet, når transaktionerne i et kalenderår sammenlagt […]
15. jun 2018
Selskabsret
Lovændring udvider muligheden for tildeling af medarbejderaktier
Folketinget har vedtaget en ændring af ligningsloven, så selskaber under visse betingelser kan tilbyde en højere procentdel af medarbejderens årsløn […]
15. jun 2018
Selskabsret
Erhvervs­anke­nævnet underkender Civil­styrelsens praksis for vedtægts­ændringer
Erhvervsankenævnet har netop afsagt en kendelse, der underkender Civilstyrelsens praksis for vurdering af ansøgninger om at ændre erhvervsdrivende fondes vedtægtsbestemte […]
30. maj 2018
Selskabsret
Ændring af selskabsloven vedtaget
Den 17. maj 2018 vedtog Folketinget lovforslag (L185) om ændring af selskabsloven, som blandt andet omfatter nedsættelse af kapitalkravet til […]
28. maj 2018
Selskabsret
Wonderful Copenhagen-sagen afgjort af Erhvervs­anke­nævnet
Erhvervsankenævnet har i dag offentliggjort sin kendelse i Wonderful Copenhagen-sagen. Her bliver det slået fast, at der ikke er fornødent […]
18. maj 2018
Selskabsret
Sammenlægning af fonde
Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at man kan fusionere to fonde? Og hvornår kan en fusion være en fordel?
15. maj 2018
Selskabsret
Har I styr på insider­listerne?
Finanstilsynet sætter i perioden 1. maj til 30. september i år fornyet fokus på børsnoterede selskabers pligt til at føre […]
1. maj 2018
Selskabsret
Er du 'up to date' med den gode fondsledelse?
I 2018 vil Erhvervsstyrelsen igen sætte fokus på fondsbestyrelsernes redegørelse for Anbefalingerne for god Fondsledelse. Fristen for at indsende fondenes […]
25. apr 2018
Selskabsret
Mulighed for at stifte medarbejder­investerings­selskaber bliver nu permanent
I november 2017 blev der fremsat et forslag til ændring af loven om medarbejderinvesteringsselskaber. Forslaget blev vedtaget den 3. marts […]
19. apr 2018
Selskabsret
Opløsning af fonde
Hvilke muligheder har man for at opløse en fond? Hvilke retningslinjer gælder og hvad sker der med fondes kapital efter […]
3. apr 2018
Selskabsret
Nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabs­retlige forslag
Den 14. marts 2018 fremsatte Erhvervsministeriet et nyt lovforslag, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.
26. mar 2018
Selskabsret
Forslag om lavere aktiekapital mv.
Der er fremsat forslag om ændring af selskabsloven m.fl. Lovforslaget har til formål at forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed […]
22. feb 2018
Selskabsret
Vedtægtsændringer i fonde
Hvordan og hvornår kan vedtægterne i en fond ændres – og hvornår er det som udgangspunkt ikke muligt at ændre […]
13. feb 2018
Selskabsret
Ny vejledning om kravene til bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, som behandler kravene til bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde.
31. jan 2018
Selskabsret
Frist for registrering af fondes reelle ejere er udløbet
DELACOUR bringer i løbet af 2018 en ny artikelserie om regulering af fonde. Artikelserien sætter fokus på fondsbestyrelsens arbejde i […]
24. jan 2018
Selskabsret
Forslag til ændring af selskabsloven
Erhvervsstyrelsen har for nyligt sendt et udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven i høring. Få et overblik over de […]
19. jan 2018
Selskabsret
Ændring af proces ved indberetning af omgørelsesregnskaber
Fra 1. januar 2018 har måden, man omgør regnskaber på ændret sig. Kriterierne for berettigelsen af omgørelser forbliver dog de […]
18. jan 2018
Selskabsret
Børsnoterede virksomheder skal arbejde med årsrapporters kvalitet
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder, som skal hæve kvaliteten og præsentationen af årsrapporter.
11. jan 2018
Selskabsret
Ny lovbestemmelse kan få stor betydning for kapitalfonde
Den 19. december 2017 blev en ny lovbestemmelse vedtaget, som giver ret til fradrag for alle ”erhvervsmæssige lønudgifter”. Det betyder, […]
10. jan 2018
Selskabsret
Ny vejledning om Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse
Erhvervsstyrelsen udsendte den 20. december 2017 en ny vejledning om bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse. Få et overblik over reglerne for […]
8. dec 2017
Selskabsret
Fristen for registrering af reelle ejere er udløbet
Fredag den 1. december 2017 udløb fristen for at registrere reelle ejere af virksomheder, som er stiftet før den 23. […]
20. nov 2017
Selskabsret
Registrering af "reelle ejere"
Her er en gennemgang af begrebet “reelle ejere” og beregningen herfor, som en opfølgning på vores artikel tilbage i foråret […]
16. nov 2017
Selskabsret
Grønlandske virksomheder og myndigheder registreres i CVR
Fra januar 2018 lukkes Det Grønlandske Erhvervsregister (GER), og data derfra flyttes over i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Formålet er […]
15. nov 2017
Selskabsret
Styrkelse af erhvervslivet er nu en realitet: Ny politisk aftale indfører aktiesparekonto og investorfradrag
Regeringens tidligere omtalte erhvervs- og iværksætterudspil har nu udmøntet sig i en politisk aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. […]
10. nov 2017
Selskabsret
Opdateret vejledning om reelle ejere
Den 1. november 2017 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en opdateret vejledning vedrørende reglerne om reelle ejere. Den opdaterede vejledning uddyber en række […]
2. nov 2017
Selskabsret
Nyt lovforslag giver virksomhedsdeltagere bedre mulighed for at opnå adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
Kapitalejere, direktører og bestyrelsesmedlemmer får lettere ved at undgå, at deres privatadresser er offentligt tilgængelige for enhver i CVR, såfremt […]
23. okt 2017
Selskabsret
Reelle ejere skal nu registreres
En lang række virksomheder skal nu registrere deres reelle ejere i CVR-registeret. Modsat legale ejere, kan reelle ejere kun være […]
20. okt 2017
Selskabsret
Lovændring baner vej for adressebeskyttelse på CVR.dk
Et nyt lovforslag vil give CVR-registrerede personer mulighed for at undgå, at deres privatadresser offentliggøres. Det vil gælde, uanset om […]
18. okt 2017
Selskabsret
Virksomhedsoverdragelse af udlejningsejendomme er altid momsfritaget
Skatterådet har i september bekræftet, at enhver overdragelse af udlejningsejendomme – også nyopførte boligejendomme – er momsfritaget, når der er […]
16. okt 2017
Selskabsret
Nyt lovforslag: Det skal være muligt at undgå offentliggørelse af privat­adresser i CVR-registeret
Den 4. oktober 2017 fremsatte erhvervsministeren et lovforslag, der har til formål at give personer, som er registreret i det […]
13. okt 2017
Selskabsret
Nu skal tyske virksomheder også registrere reelle ejere
Ny offentliggørelsespligt i Tyskland betyder, at reelle ejere af tyske selskaber fra den 1. oktober 2017 skal registreres i Transparenzregister. […]
17. aug 2017
Selskabsret
MAR: Mere nyt om hvornår en juridisk person er nærtstående
Det er ikke usædvanligt, at et ledelsesmedlem i et børsnoteret selskab også er ledelsesmedlem i et andet selskab. ESMA har […]
17. aug 2017
Selskabsret
International opfølgning på hvidvasksituationen i Danmark
Den internationale vagthund på hvidvaskområdet, FATF, har netop afgivet sin rapport om hvidvaskbekæmpelsens helbredstilstand i Danmark. Rapporten kommer, netop som […]
27. apr 2017
Selskabsret
Virksomheder, der ikke registrerer ejere i ejerregistret, bliver nu tvangsopløst
Nye regler giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke foretager registrering i det offentlige ejerregister.
5. apr 2017
Selskabsret
Ugifte samlevende – stadig ingen ”automatisk” arveret
Trods fordomme og misforståelser om det modsatte har par, der lever ugifte sammen, ingen automatisk arveret efter hinanden. Uanset hvor […]
6. mar 2017
Selskabsret
Står din virksomhed over for et generationsskifte? Så vær opmærksom på regeringens lovforslag om reducering af bo- og gaveafgift
Den 19. december 2016 offentliggjorde regeringen et udkast til lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift til 5 procent ved […]
8. feb 2017
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Opdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen – Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner ESMA har for nylig opdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen […]
12. jan 2017
Selskabsret
Der kan nu lovligt ydes kapitalejerlån
Med virkning pr. 1. januar 2017 kan selskaber lovligt yde lån til fordel for kapitalejere eller ledelsen – på visse […]
11. jan 2017
Selskabsret
Virksomhedstestamente – Har du lagt en plan for din virksomhed, hvis du skulle komme ud for en ulykke?
Mange virksomheder har ikke en plan for, hvad der skal ske, ved ejerlederens pludselige sygdom eller død. Ejerlederen er ofte […]
20. dec 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Forslag om lov om kapitalmarkeder sendt i høring
Den 14. december 2016 har Finanstilsynet sendt udkast til forslag om lov om kapitalmarkeder i hø- ring. Den ny kapitalmarkedslov […]
7. dec 2016
Selskabsret
Lovliggørelse af kapitalejerlån vedtaget
Hidtil har Danmark været et af få lande i EU, der ikke har tilladt selskaber at udstede lån til deres […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.