Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Transportret
3. jul 2020
Transportret
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Sø- og Handelsretten har den 16. juni 2020 taget stilling til, om forældelsesfristen for regreskrav kan forlænges ud over fristen […]
10. mar 2020
Transportret
Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko
Da en sending madrasser gik tabt til havs, krævede ladningsejerens vareforsikringsselskab erstatning fra de to kontraherende og den udførende transportør. […]
6. feb 2020
Transportret
Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, hvorvidt DSV Air & Sea A/S, DSV Ocean Transport A/S og […]
24. jan 2020
Transportret
Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig
Under en transport af glasplader til Edinburgh blev godset beskadiget. Transporten stoppede ved transportørens depot i Skotland for at blive […]
24. sep 2019
Transportret
Chaufførhoteller – dog ikke uden problemer
Efter dansk ret må chauffører ikke afholde deres lange hvil på 45 timer i lastbilen. Der er derfor et stort […]
10. sep 2019
Transportret
Kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods
Sø- og Handelsretten har fundet, at BHS Logistics A/S (”BHS”) som kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri […]
9. sep 2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav
Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
5. sep 2019
Transportret
Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten traf i starten af august afgørelse i en sag angående grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af […]
16. aug 2019
Transportret
Ny retspraksis om overskridelser af sagsbehandlingstiden i køre- og hviletidssager
Køre- og hviletidssagerne og sagerne om overtrædelse af cabotagereglerne har det desværre nogle gange med at tage unødig lang tid […]
12. aug 2019
Transportret
Afgørelse ved Sø- og Handelsretten angående dansk transportvirksomhed og bulgarsk vognmand
Konflikt mellem dansk transportvirksomhed og bulgarsk vognmand om betaling af fragten og lille forhøjelse af forsikringspræmie endte i ophævelse af […]
24. jun 2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til […]
21. jun 2019
Transportret
Skade på møbler skulle erstattes efter NSAB 2000 og reglerne om transportøransvar
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om transportvirksomheden BHS Logistics A/S var ansvarlig for ødelæggelsen af designermøbler, […]
18. jun 2019
Transportret
Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010
En ny dom fra Sø- og Handelsretten slår fast, at en henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i et forsikringsselskabs […]
11. jun 2019
Øvrige, Transportret
Forskellen på et el-løbehjul og en cykel?
To nye forsøgsordninger, der trådte i kraft den 17. januar 2019, har medført et Københavnsk bybillede præget af motoriserede løbehjul […]
28. maj 2019
Miljøret, Transportret
Nyt tiltag mod skrald i havet
EU har vedtaget et nyt direktiv, der har til formål at mindske skibes incitament til at smide skrald i havet […]
20. maj 2019
Transportret
Nye regler om særtransport sendt i høring
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om særtransport i høring. Fristen for høringssvar var den 3. maj […]
6. maj 2019
Transportret
Ny dom angående ”udvidede danske betingelser 2010”
Sø- og Handelsretten har netop afsagt ny dom om § 7 af Udvidede Danske Betingelser 2010 (UDB2010), som anvendes ved […]
15. apr 2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid
Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da […]
9. apr 2019
Transportret
Nye regler om skibsophugning
Fra og med 1. januar 2019 må skibe under europæisk flag, eller som er medlem af OECD, kun skrottes på […]
29. mar 2019
Transportret
Flyforsinkelse: Inkassobureau havde ikke ret til sagsomkostninger
Københavns Byret har netop afsagt dom i en småsag om flyforsinkelse, hvor Retten tog stilling til et væsentligt spørgsmål om […]
21. mar 2019
Transportret
Jernbanetransport: En gylden middelløsning
Området for jernbanetransport mellem Asien og Europa har de seneste år oplevet stor vækst som en gylden middelløsning for vareejere: […]
11. mar 2019
Transportret
Fragtføreransvar og grov uagtsomhed
Fragtførerens ansvar ved forsæt eller grov uagtsomhed efter CMR-lovens § 37 bliver ved med at give anledning til retssager, da […]
5. mar 2019
Transportret
Smart contracts i shipping
Indenfor shipping og international handel er der en række interessante projekter i gang, hvoraf to måske er særligt interessante.
20. feb 2019
Kontraktret, Transportret
Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget
Sø- og Handelsretten har den 31. januar 2019 afsagt dom i en sag om berettigelsen af en ophævelse af to […]
18. feb 2019
Transportret
Generaladvokaten: Tysk motorvejsafgift er ikke i strid med EU-retten
Tyskland indførte i 2015 en såkaldt infrastruktur afgift, som både tyske og andre EU-bilister skal betale for kørsel på de […]
29. jan 2019
Transportret
Østre Landsret: Dansk vognmands brug af udenlandske chauffører er omfattet af reglerne om arbejdsudleje
Østre Landsret har truffet afgørelse i en sag mod en dansk vognmandsvirksomhed om, hvorvidt der er tale om arbejdsudleje, når […]
21. jan 2019
Transportret
Vejpakken nedstemt af Europa-Parlamentets transportudvalg
Europa-Parlamentets transportudvalg stemte torsdag den 10. januar 2019 om første del af vejpakken. Afstemningen resulterede i en afvisning. Kun et […]
12. dec 2018
Transportret
EUs transportministre enige om vejpakke
Forhandlingerne om EUs nye ”vejpakke” har været længe undervejs. Med Rådets generelle indstilling i tirsdags, ser der dog endelig ud […]
11. dec 2018
Forsikring og erstatning, Transportret
Shippingfirma var formidler og ikke transportør
I en sag mellem handelsfirmaet SAM Partner A/S og shippingfirmaet Dachser Denmark A/S var Dachser ikke erstatningsansvarlig for det tab […]
5. dec 2018
Transportret
Forslag til ny havnelov ventes fremsat til februar
Ifølge regeringens lovprogram for 2018/2019 vil der blive fremsat forslag til en ny havnelov i februar 2019, som bl.a. vil […]
3. dec 2018
Transportret
Vestre Landsret anvender nye sanktioner på køre-hviletidsområdet
I Vestre Landsrets nylige afgørelse i en sag om fusk i et vognmandsfirma blev de nye sanktionsregler på køre-hviletidsområdet anvendt. […]
12. nov 2018
Transportret
EU-Kommissionen: Transportdokumenter skal udveksles på digitale platforme
EU-Kommissionen har som led i sin overordnede målsætning om at digitalisere det indre marked foreslået, at der på EU-plan skal […]
18. okt 2018
Transportret
Regeringen sætter fokus på svovlkontrol
De nye globale svovlkrav træder i kraft den 1. januar 2020. Med disse skærpes kravene til svovlindholdet i skibenes brændstof. […]
8. okt 2018
Transportret
Godskørsel light: Hvordan kan man forberede sig på de nye regler?
Færdselsstyrelsen er på vej med et nyt sæt regler i form af to bekendtgørelser, som skal supplere de nye regler […]
1. okt 2018
Transportret
Haagerværnetingsaftalekonventionen – hvorfor skal transport- og shippingbranchen glæde sig?
Som nogen af de få kan transport- og shippingbranchen godt glæde sig over, at konventionen med det lange navn – […]
29. aug 2018
Transportret
Dårlige bunkers medfører tab for millioner – men hvem er ansvarlig?
Siden begyndelsen af året har flere og flere rederier oplevet store problemer med beskidt bunkerolie. Den beskidte bunkerolie, der første […]
23. aug 2018
Transportret
Status: 25-timers parkeringsgrænse modtager kritik af EU-Kommissionen
Den nye 25-timers grænse for lastvognsparkering langs de danske motorveje trådte i kraft den 1. juli 2018. Som forudset har […]
11. jul 2018
Transportret
Skade på gods var forvoldt ved grov uagtsomhed
Codan Forsikring havde som vareassurandør udbetalt forsikringserstatning til Teknologisk Institut i anledning af en skade på en af deres maskiner […]
5. jul 2018
Transportret
Ny retspraksis: Værneting i Danmark for snævert forbundne krav
Tidligere på året afgjorde Højesteret, at der var værneting i Danmark i en sag mellem to danske parter og en […]
4. jul 2018
Transportret
Ny retspraksis: Forældelse under DHAB 2017
Sø- og Handelsretten afsagde den 11. maj 2018 dom i en sag mellem en stor vindmølleproducent og en stevedorevirksomhed, som […]
3. jul 2018
Transportret
Husk at få tilbagebetalt skibsregistreringsafgift – frist d. 31. juli 2018
Med virkning fra 1. maj 2018 afskaffedes reglerne om betaling af tinglysningsafgift for registrering af skibe og skibspant i Tinglysningsafgiftsloven […]
20. jun 2018
Transportret
Cabotage og kombineret transport – vær opmærksom!
Retstilstanden for kombineret godstransport har i lang tid været mere eller mindre uklar. Nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dog […]
15. jun 2018
Transportret
Ikrafttrædelse af de nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet
I dag (1. juni red.) træder det nye sanktionssystem på køre- og hviletidsområdet i kraft. Sanktionssystemet skal bringe proportionalitet i […]
30. maj 2018
Transportret
Vestre Landsret: Speditør medvirkende til overtrædelse af cabotageregler
Vestre Landsret har for nyligt afsagt dom i en sag, hvor en rumænsk chaufførs kørsel i Danmark ansås for at […]
17. maj 2018
Transportret
Sagkyndig erklæring indhentet inden stævning, men efter syn og skøn kunne ikke fremlægges
I en sag, hvor der i medfør af AB 92 var afholdt syn og skøn, indhentede den ene part efterfølgende […]
16. maj 2018
Transportret
Kørsler inden for Danmarks grænser blev anset for cabotagekørsel
Kørsler, der blev foretaget i Danmark af en polsk indregistreret lastbil, ansås for at være cabotagekørsel. Det var i den […]
15. maj 2018
Transportret
Krav mod stevedore forældet i medfør af DHAB 2007, selvom der ikke forelå nogen skriftlig aftale mellem parterne
Sø- og Handelsretten afsagde den 11. maj 2018 dom i en sag mellem en stor vindmølleproducent og en stevedorevirksomhed, som […]
15. maj 2018
Transportret
Bodsbestemmelser i en kontraktparts almindelige betingelser om transport kunne ikke anses for vedtaget
Et polsk speditions- og transportselskab og et dansk transportselskab indgik fem særskilte aftaler om transport af gods. Bodsbestemmelserne i det […]
14. maj 2018
Transportret
Brud på distributionsaftale: Selskab og eneanpartshaver var solidarisk erstatningsansvarlige
Elitko Denmark ApS (”Elitko”) og Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS (”Samsøe”) indgik en distributionsaftale, hvoraf det blandt andet fremgik, […]
8. maj 2018
Transportret
Varebiler – noget nyt i lovforslaget?
Det ventede lovforslag om ændring af godskørselsloven blev torsdag den 26. april fremsat af transportordførerne fra S, DF, SF og […]
30. apr 2018
Transportret
EU-Domstolen frifinder Danmark i sag vedrørende mulig overtrædelse af EU-rettens regler om cabotagekørsel
I en nylig afsagt dom har EU-Domstolen slået fast, at Trafikstyrelsens cabotagevejledning ikke er i strid med EU-retten og EU-reglerne […]
16. apr 2018
Transportret
EU-domstolen: Danske cabotageregler ikke i strid med EU-retten
Siden Kommissionen rejste en sag mod Danmark i oktober 2013, har der været uklarhed omkring, hvorvidt den danske cabotagevejledning var […]
4. apr 2018
Transportret
Dronefragt: Regler, udfordringer og betingelser
Droneteknologien er i hastig udvikling, og dronerne får hele tiden flere funktioner. Eksempelvis kan droner bruges til fragt. Men hvad […]
3. apr 2018
Transportret
Vestre Landsret: Salg på CIF terms medførte værneting i Danmark
Vestre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag mellem en dansk virksomhed og en tjekkisk virksomhed om salg […]
14. mar 2018
Transportret
Godskørselsloven – snart også for varebiler
Godskørselsloven regulerer i øjeblikket ikke godskørsel med køretøjer under 3.500 kg, hvilket betyder, at vognmænd, der kun gør brug af […]
9. mar 2018
Transportret
Ny parkeringsgrænse: 25 timers parkering på danske rastepladser
Den danske regering har netop vedtaget nye P-regler for lastvognsparkering på rastepladserne langs motorvejen. Disse er en udmøntning af finanslovsaftalen […]
14. dec 2017
Transportret
Medvirken til ulovlig cabotage­kørsel
Overtræder en vognmand godskørselsforordningens regler om cabotagekørsel, risikerer vognmanden en omfattende bøde. Imidlertid er vognmanden ikke ene om at risikere […]
28. sep 2017
Forsikring og erstatning, Transportret
Ny afgørelse fra EU-Domstolen om værneting ved direkte krav fra skadelidte mod skadevolders ansvars­forsikring
EU-Domstolen har for nylig truffet afgørelse i en sag om værneting ved direkte krav. Sagen vedrørte en skade forårsaget af […]
7. jun 2017
Transportret
Nye regler for køre- og hviletid
De eksisterende køre- og hviletidsregler har ikke øget trafiksikkerheden eller forbedret arbejdsvilkårene, og derfor ændres reglerne. Særligt kan branchen glæde […]
3. maj 2017
Transportret
Derfor skal du ikke bruge Incoterms sø-klausuler ved flytransport
Sø- og Handelsretten har i en nylig afgørelse taget stilling til en situation, hvor et parti gods var solgt på […]
2. maj 2017
Transportret
Skærpede vedtagelses­krav til byrdefulde vilkår i alment anerkendte standard­betingelser
I en nylig bemærkelsesværdig dom fandt landsretten, at der selv ved et sæt standardvilkår som Orgalime S 2000, som er […]
16. feb 2017
Transportret
DHAB 2016 – nye standard­betingelser for danske havne­virksomheder
En ny version af Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB) er nu vedtaget. De nye DHAB 2016-betingelser afløser DHAB 2007 og […]
14. feb 2017
Forsikring og erstatning, Transportret
Kontraherende fragtfører var ansvarlig for selvstændig virkende medhjælper
Danske Fragtmænd blev som kontraherende transportør kendt erstatningsansvarlig for beskadigelse af et parti økologisk rørsukker. Skaden skete under transporten, som […]
12. feb 2017
Forsikring og erstatning, Transportret
Transportør var erstatningsansvarlig for væltet kabeludlægningstårn
Et kabeludlægningstårn væltede i Kalundborg Havn som følge af chaufførens uagtsomhed. Chaufføren var formelt ansat i Kranexpressen, der var hyret […]
18. jan 2017
Transportret
Chauffør skulle have kontrolleret transportens dimensioner inden udførelse af transport
En transportør måtte erstatte skader på en støbemaskine, da maskinen havde ramt underkanten af en motorvejsbro under transport. Oplysningerne om […]
1. dec 2016
Transportret
Discountpris uden betydning: Groft uagtsomt at stille presenningstrailer ulåst og ubevogtet
En speditør skulle betale godt 100.000 Euro i erstatning for ca. 450 computere, som blev stjålet under en transport fra […]
20. nov 2016
Transportret
Transportør ansvarlig for stjålet gods
En forsendelse bærbare computere blev stjålet, mens den stod på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads i Hamborg. Sø- og Handelsretten […]
12. okt 2016
Transportret
Fremtidens transport er førerløs
Dagligt rapporterer medierne om nye tiltag og fremskredne initiativer inden for udviklingen af den autonome transport enten i luften, til […]
30. sep 2016
Transportret
Førerløse biler - lovgivningsmæssige udfordringer
Biler, der i større eller mindre grad overtager styringen fra føreren af bilen, er en af de teknologier, der spås […]
28. sep 2016
Forsikring og erstatning, Transportret
Værft var erstatnings­ansvarlig for brande på skib, som følge af olieudslip under værftsarbejde
I en nylig sag havde et værft påtaget sig ansvaret for, at cirka 200 liter hedolie slap ud i skibets […]
27. sep 2016
Transportret
Speditøransvars­forsikrer havde ved sin sags­behandling skabt berettiget forventning om dækning
I en nylig sag havde en dansk speditør påtaget sig at transportere en forsendelse vindmølledele med skib fra Portugal til […]
8. sep 2016
Transportret
Vareforsikrings­selskab kunne ikke rejse direkte krav mod speditør­ansvars­forsikring
I en nylig sag havde en udførende transportør været involveret i bortkomst af gods under transport. Vareforsikringsselskabet og den kontraherende […]
8. aug 2016
Transportret
Nye organisationskrav til operatører af ikke-erhvervsmæssige luftfartsoperationer med komplekse motordrevne luftfartøjer
Per 25. august 2016 skal operatører af ikke-erhvervsmæssige luftfartsoperationer med komplekse motordrevne luftfarttøjer opfylde nye og langt mere omfattende krav til […]
20. jun 2016
Transportret
Transportør ansvarlig for tobakstyveri fra presenningstrailer
En transportør skulle betale 1.322.846 kroner i erstatning for tobak og afgifter, da 85 kartoner tobak blev stjålet under transport […]
14. jun 2016
Transportret
Rederis henvisning til dansk værneting i booking­bekræftelsen og konnosse­mentet var aftalt, selvom kunden i sin booking havde henvist til tysk værneting
En forsendelse gods led skade under en multimodal transport fra Tyskland til England. Den tyske kontraherende transportør (T1) havde viderekontraheret […]
7. jun 2016
Transportret
Temperatur­skade var indtrådt efter afleveringen af godset til modtageren
En udførende transportør blev ved Sø- og Handelsretten frifundet for et friholdelseskrav fra den kontraherende transportør i anledning af en […]
7. jun 2016
Transportret
Motorskade på katamaran­færge var ikke dækket af kasko­forsikringen
En skade på den ene af fire hovedmotorer på en katamaranfærge blev anmeldt over for skibets kaskoforsikring. I skadesbilledet indgik […]
3. maj 2016
Forsikring og erstatning, Transportret
Skade på færgemotor var ikke forsikringsdækket
Sø- og Handelsretten afsagde den 19. april 2016 dom i en sag vedrørende en skade på en færgemotor. Retten fandt, […]
25. apr 2016
Transportret
Principiel dom om flypassagerers rettigheder ved forsinkelse
I en sag om flypassagerers rettigheder har Højesteret afgjort, at almindelige tekniske fejl ikke fritager flyselskabet fra at betale erstatning […]
12. nov 2015
Forsikring og erstatning, Transportret
Skibsværft frifundet, fordi rederi ikke kunne løfte sin bevisbyrde
Sø- og Handelsretten har fastslået, at et skibsværft ikke var ansvarligt for brande ombord på et skib, selvom brandene skyldtes […]
1. okt 2015
Forsikring og erstatning, Transportret
Groft uagtsom skibsmægler frifundet, da rederi ikke kunne bevise tab
På trods af grov uagtsomhed frifandt Norges Højesteret en skibsmægler for erstatningsansvar, da rederiet, der var blevet vildledt, ikke kunne […]
24. sep 2015
Skatte- og afgiftsret, Transportret
Tilbagebetaling af tonnageskat
Husk at søge om skat retur inden 6. november 2015 Anmodning om tilbagebetaling af skat er relevant for rederier, der […]
17. sep 2015
Kontraktret, Transportret
Værnetingsklausul ugyldig: Speditør havde værneting i udleveringslandet
Ved en deldom om værneting afviste Sø- og Handelsretten et søgsmål mod en speditør, der var koncernforbundet til den kontraherende […]
7. sep 2015
Transportret
Norsk domstol fastsætter kriterier for ’varetægtsforhold’ i havneområdet
En transportør var erstatningsansvarlig for løfteskader og fugtskader på gods, som blev pådraget, mens godset var opbevaret og blev flyttet […]
9. jul 2015
Transportret
IMO vedtager nye regler for sejlads på flydende naturgas
IMO indfører en ny international kode for skibe, der bruger gas eller andre brændstoffer med lavt flammepunkt – den såkaldte […]
8. jul 2015
Transportret
Øget cyberkriminalitet i shippingbranchen
Stigende antal angreb og større risiko for cyberkriminalitet mod shippingbranchen. Det er årsagerne til, at de internationale søfartsorganisationer IMO og […]
8. jul 2015
Transportret
Erstatningskrav mod koncernselskaber kunne ikke fremsættes mod det udførende selskab
Sø- og Handelsretten har fastslået, at en legetøjsproducent kunne fremsætte erstatningskrav mod et dansk transportfirma, men ikke mod dets tjekkiske […]
3. jul 2015
Transportret
BIMCO vil ændre klausul for lavsvovlsbrændstof
To konkrete og praktiske problemstillinger ved brugen af lavsvovlsbrændstof får nu verdens største søfartsorganisation BIMCO til at ændre klausulen for […]
18. jun 2015
Transportret
Forhøjelse af sølovens global­begrænsning
Ændringen af ansvarsgrænserne i sølovens § 175 (globalbegrænsningsreglerne) er trådt i kraft, så der nu gælder nye begrænsningsbeløb for person- […]
12. jun 2015
Transportret
IMO strammer reglerne for arktisk sejlads
Nye regler er med til at øge sikkerheden ombord på skibene og forbedre miljøforholdene i de arktiske områder. Reglerne er […]
28. maj 2015
Transportret
Speditør skulle erstatte tab for fordærvet laks
Den norske lagmannsrett har fastslået, at en speditør skulle erstatte afsenders tab for fordærvet laks, som ankom til Hanoi 40 […]
12. maj 2015
Transportret
Krav mod forsikringsselskab var ikke forældet efter CMR-loven
En vognmands forsikringsselskab skulle udbetale erstatning på 256.000 kroner til vognmanden, som forinden havde betalt erstatning til en speditør for […]
5. maj 2015
Retssager og voldgift, Transportret
Tranportør bundet af vilkår i udbudsmateriale, der ikke var indeholdt i transportaftalen
Et dansk selskab var at betragte som kontraherende transportør til en transport, der var kontraheret af selskabets tjekkiske søsterselskab. Sø- […]
22. apr 2015
Transportret
Afsender fik erstatning fra transportør efter forlig med vognmand
En vindmølle-nacelle blev beskadiget for 1,7 millioner kroner. Afsenderen af nacellen indgik forlig med den udførende vognmand om en erstatning […]
5. apr 2015
Retssager og voldgift, Transportret
Ikke dansk værneting: Transportør blev anset som Agent for the Carrier
Sø- og Handelsretten afviste en påstand om værneting i Danmark, da transportøren ikke havde afgivet transportløfte overfor ladningsejeren. I stedet […]
27. mar 2015
Transportret
Fiskeskib frifundet for påsejling af skib, der lå til kaj. Gearproducent pålagt det fulde ansvar.
En fejl i reduktionsgearet betød, at et fiskeskib (F) påsejlede et skib (S), der lå til kaj. I den efterfølgende […]
26. mar 2015
Forsikring og erstatning, Transportret
Transportørs forsikringsselskab skulle udbetale erstatning for stjålet gods
Kravet var tilstrækkeligt dokumenteret og ikke forældet. Det har Sø- og Handelsretten vurderet, i en sag hvor en transportør rejste […]
26. mar 2015
Transportret
Sandsuger ejet af staten blev pålagt hovedansvaret for kollision med et andet skib i tæt tåge
En sandsuger ejet af staten kolliderede i tæt tåge med et andet skib ud for Thorsminde Havn. Retten fandt, at […]
25. mar 2015
Transportret
Motorhavari dækket under kaskoforsikring trods overtrædelse af sikkerheds­forskrift. Fortolkning af franchise-bestemmelse i tidstabs­forsikringen.
En nylig dom bidrager til forståelsen af, hvad der udgør en sikkerhedsforskrift i forsikringsretlig forstand samt til fortolkning af franchise-bestemmelse […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.