Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Skatte- og afgiftsret
22. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis om skatteretlig kvalifikation af udenlandske selskaber og fonde
Skatterådet har i en nylig afsagt afgørelse bekræftet, at en udenlandsk investeringsfond i skatteretlig henseende skulle anses som et selvstændigt […]
17. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Havfiskeri fra fiskekutter anset som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen […]
15. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen […]
14. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Kan E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed og drives i selskabsform?
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af området vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed og rette indkomstmodtager i forhold til E-sport, […]
6. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår foreligger der en tilstrækkelig direkte og umiddelbar tilknytning mellem afholdte udgifter og en momspligtig aktivitet?
Ny afgørelse illustrerer, at skattemyndighederne ofte er unødigt tilbageholdende med at anerkende fuld momsfradragsret.
3. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Pensionist frifindes i Højesteret efter lang kamp mod Skat
70-årig pensionist blev fredag frifundet i Højesteret for skattesvig af særlig grov karakter. Han blev forinden, som følge af en […]
24. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse og praksisændring som følge af dommen i KPC-sagen
Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse og praksisændring vedrørende moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning
22. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Præcisering fra Skattestyrelsen af hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
I nyt styresignal SKM2020.223 præciserer Skattestyrelsen, hvornår en finansiel kontrakt, indgået af fysiske personer, anses for at have tilknytning til […]
16. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Nu ændres skattereglerne for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen midlertidigt
Udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen, der på grund af COVID-19-situationen har opholdt sig i Danmark i perioden 9. marts […]
16. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen øger kontrollen med transfer pricing
Som led i indsatsen mod virksomheders brug af skattely øges kontrollen med transfer pricing, der også omfatter mindre virksomheder.
12. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens […]
9. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Undersøg altid om skattemyndighederne har været berettiget til at foretage modregning
Skattemyndighederne forsøger ofte at modregne gæld til inddrivelse i tilgodehavender på skattekontoen, men det bør altid undersøges, om der er […]
4. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for tab ved salg af sommerhus
Praksis fra Landsskatteretten viser, at der skal foretages en nuanceret vurdering af anvendelsen af et sommerhuse, når det skal vurderes, […]
3. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Hvad er et antageligt privatforbrug, når Skattestyrelsen forhøjer skønsmæssigt?
Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være […]
29. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Har du modtaget en afgørelse fra Skatteforvaltningen den 1. april 2020 eller senere?
Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være […]
28. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen udvider begrebet særlige omstændigheder og dermed muligheden for at tilsidesætte anvendelsen af 15 %-reglen ved ejendomsoverdragelser mellem forældre og børn
Skattestyrelsen fremsatte den 5. maj 2020 udkast til styresignal vedrørende Skattestyrelsens fortolkning af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder i relation […]
25. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Har du husket at indberette dine udenlandske værdipapirer?
Flere sager tyder på, at mange skatteydere overser, at de i vidt omfang skal oplyse om eksistensen af udenlandske værdipapirer, […]
15. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Er du opmærksom på ansættelsesfristerne?
I skatte- og afgiftsager er det meget vigtigt at være opmærksom på de tidsmæssige frister, der gælder for genoptagelsen af […]
14. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Vigtig nyt vedrørende værdiansættelse af fast ejendom
Skatteministeren har den 5. maj 2020 udsendt et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære med betydning for 15 %-reglen ved ejendomsoverdragelser […]
13. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Skattemyndighederne har ansvaret for tilstrækkelig sagsoplysning
Hvis skattemyndighederne overser, at de har ansvaret for tilstrækkelig sagsoplysning, kan det styrke mulighederne for at få ændret en afgørelse.
30. apr 2020
Skatte- og afgiftsret
Alle Folketingets partier indgår aftale om styrket skattekontrol
Et samlet Folketing har i dag den 29. april 2020 indgået en aftale om en styrkelse af skattekontrollen.
24. apr 2020
Skatte- og afgiftsret
Reform af skattekontrollen: Mere kontrol, mindre svindel
Regeringen har netop i dag den 23. april offentliggjort et omfattende reformudspil for skattekontrollen i Danmark.
22. apr 2020
Skatte- og afgiftsret
Har du penge i udlandet?
Skatterådet har godkendt Projekt Money Transfer IV, og Skattestyrelsen iværksætter nu tiltag for at finde frem til flere gemte formuer.
17. apr 2020
Skatte- og afgiftsret
Skattemyndighederne har fokus på parcelhusreglen, når der forudgående er sket en såkaldt familiehandel
Skattemyndighederne rejser en lang række sager, der drejer sig om beskatning af fortjeneste opnået ved salg af en privat ejendom, […]
6. apr 2020
COVID-19, Skatte- og afgiftsret
COVID-19: Sådan opnår du fradrag for renteudgifter af private lån
Regeringen har gennem et utal af hjælpepakker og støtteordninger forsøgt at afbøde den økonomiske usikkerhed, der i opstået i forbindelse […]
1. apr 2020
COVID-19, Skatte- og afgiftsret
COVID-19: Mulighed for fritagelse for renter af A-skatter og AM-bidrag for marts måned
Virksomheder, der som følge af COVID-19 ikke har indbetalt eller kan indbetale A-skat og AM-bidrag for marts, får mulighed for […]
25. mar 2020
Skatte- og afgiftsret
Lempelig beskatning af overskudsdeling
Landsskatteretten har den 19. februar 2020 afsagt en afgørelse, sags-nr. 17-0990820, der kan medføre en lavere beskatning af udbetalinger fra […]
20. feb 2020
Skatte- og afgiftsret
Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen
I finanslovsaftalen for 2020 har aftalepartierne bebudet at afskaffe forældrekøb i virksomhedsordningen. Nedenfor sætter vi fokus på, hvad der er […]
12. feb 2020
Skatte- og afgiftsret
Har du udlejet via Airbnb i perioden den 1. juli til den 31. december 2019 – eller tidligere?
Skattestyrelsen har nu skrevet til ca. 6.000 borgere, der har udlejet via Airbnb. Er du én af dem, skal du […]
22. jan 2020
Skatte- og afgiftsret
Få moms refunderet som følge af KPC-dommen
Skattestyrelsen udsendte den 20. december 2019 et udkast til styresignal som følge af EU-Domstolens afgørelse i KPC-sagen fra den 4. […]
22. jan 2020
Skatte- og afgiftsret
Kan brugen af en agent virkelig betyde, at din virksomhed bliver skattepligtig i udlandet?
Tilstedeværelsen af en agent i udlandet kan under angivne omstændigheder medføre, at den danske virksomhed får et såkaldt ”fast driftssted” […]
14. jan 2020
Skatte- og afgiftsret
Østre Landsret ændrer byretsdom i principiel sag om registrerings­afgift
Østre Landsret har den 16. december 2019 afsagt dom i en principiel sag, hvor et leasingselskab af skattemyndighederne var nægtet […]
27. nov 2019
Skatte- og afgiftsret
Nyt lovforslag om tilbagerulning af bo- og gaveafgift på generationsskifte
Socialdemokratiets nye lovforslag om tilbagerulningen af bo- og gaveafgiften øger retssikkerheden via en ny henstandsordning – dog forhøjes de økonomiske […]
12. nov 2019
Skatte- og afgiftsret
Gældsstyrelsen udsender rykkere til mere end 400.000 skyldnere
Gældsstyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse om, at der i den kommende tid vil blive sendt rykkere til mere end […]
30. okt 2019
Skatte- og afgiftsret
Momsfritagelse ved virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt
Landsskatteretten har, i en endnu ikke offentliggjort afgørelse, fastslået, at et ejendomsprojekt kunne overdrages uden moms efter reglerne for momsfri […]
9. okt 2019
Skatte- og afgiftsret
Ny skattemodel for virksomheds­overdragelse til erhvervs­drivende fonde på vej
I forbindelse med Folketingets åbning den 1. oktober 2019 fremsatte regeringen sit lovprogram for folketingsåret 2019/2020. Det fremgår af lovprogrammet, […]
30. sep 2019
Skatte- og afgiftsret
Den socialøkonomiske virksomhed
At drive en kommerciel forretning med det formål at fremme sociale og samfundsgavnlige formål lyder tiltalende for flere og flere […]
12. sep 2019
Skatte- og afgiftsret
Generations­skifte til attraktive skatte­satser – det kan stadig nås
Regeringsskiftet blev en realitet denne sommer. Der forventes derfor at blive indført en række skattestigninger i den kommende tid, som […]
11. sep 2019
Skatte- og afgiftsret
EU-Domstolen tilsidesætter Skattestyrelsens momspraksis om ”byggegrunde”
EU-Domstolen har i denne uge afsagt den længe ventede dom i tvisten mellem Skatteministeriet og KPC om moms ved handel […]
4. sep 2019
Skatte- og afgiftsret
Kan Bitcoins gives skattefrit som gave?
Skattestyrelsen har offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet anerkender, at salg af bitcoins modtaget som gave ofte vil være skattefrie. Advokat […]
2. sep 2019
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen har fået oplysninger om, at 20.000 handler med kryptovaluta
Skatterådet har givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om handel med kryptovaluta i Danmark, herunder bitcoins.
28. aug 2019
Skatte- og afgiftsret
Stædighed kan være påkrævet for at få ret
Det kan både kræve tålmod og stædighed, når der skal opnås ret i en given skatte- eller afgiftssag. I denne […]
8. aug 2019
Skatte- og afgiftsret
Skattemyndighederne kan ikke ændre en aftalt værdiansættelse blot som følge af, at denne åbenbart ikke svarer til handelsværdien
Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fastslået, at skattemyndighederne ikke kan ændre en aftalt værdiansættelse blot som følge af, at […]
6. aug 2019
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for betydeligt tab på værdipapirer placeret i udlandet – dette uanset at der var tale om ikke-selvangivne værdipapirer, og at de ordinære ansættelsesfrister var udløbet
Landsskatteretten genoptog ekstraordinært en skatteyders skatteansættelser for 2009 og 2011 og gav ret til fradrag for tab ved aktiehandler og […]
31. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Et bindende svar er bindende
Landsskatteretten fastslår, at et bindende svar binder skattemyndighederne, selvom skattemyndighederne senere ændrer deres vurdering.
30. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Nyt om generationsskifte – hvad er status lige nu?
De seneste to år har budt på mange ændringer i reglerne bag generationsskifte af selskaber – nogle i form af […]
29. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Strammer Skattestyrelsen transfer pricing-grebet om mindre virksomheder?
Skattestyrelsen har i den seneste tid rettet sit fokus mod virksomheder med begrænset dokumentationspligt med henblik på deres transfer pricing-dokumentation […]
17. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Skatteyder får medhold i sag vedrørende værdiansættelse af fast ejendom
Retten i Lyngby har ved dom af 5. juli 2019 givet skatteyder medhold i en sag vedrørende værdiansættelse af fast […]
16. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Principiel kendelse fra Vestre Landsret om afbrydelse af forældelse ved indlevering af udlægsbegæring til fogedretten
Den 5. juli 2019 afsagde Vestre Landsret en principiel kendelse om, hvorvidt indlevering af en udlægsbegæring til fogedretten i november […]
9. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Retssikkerhed i praksis
Foreningen Danske Revisorer har interviewet advokat Torben Bagge i hans egenskab som leder af en af landets største skatteafdelinger i […]
4. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Retskildeværdi af ikke-offentliggjort administrativ praksis
Ombudsmanden har offentliggjort en ny udtalelse, der fastslår, at skattemyndighederne også skal tage højde for ikke-offentliggjorte afgørelser. Det er derfor […]
3. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
To nye domme fastslår, at skattemyndighederne ofte går for langt i forhold til spørgsmålet om beskatning af fri bil
Et område der til stadighed giver anledning til mange sager, er spørgsmålet om beskatning af fri bil. Dette særligt i […]
2. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
Det SKAL du vide, inden du udlejer gennem Airbnb
Vi nærmer os sommerferien, hvor flere og flere vil benytte Airbnb som enten udlejer eller lejer. TVC Advokatfirma gennemgår et […]
1. jul 2019
Skatte- og afgiftsret
En trust, et settlement, en stichting eller en foundation kan nu være skattepligtig i Danmark
Som et led i en generel indsats mod international skatteundgåelse er der for nylig vedtaget en række lovændringer, som sigter […]
19. jun 2019
Skatte- og afgiftsret
Ifølge Motorstyrelsen skulle tre ud af fire betale bøde eller afgift
Motorstyrelsen har gennemført en kontrolaktion i Frederikshavn. Den viste, ifølge Motorstyrelsen, at tre ud af fire ikke havde deres registrerings- […]
17. jun 2019
Skatte- og afgiftsret
Splitleasing og beskatning af værdi af fri bil
Det giver fortsat anledning til tvivl, hvornår betingelserne for splitleasing er opfyldte. I denne artikel omtales Skattestyrelsens nu offentliggjorte styresignal […]
27. maj 2019
Skatte- og afgiftsret
Skatteyder frifundet for hæftelse for en virksomheds moms og skat – den formelle registrering som ejer tilsidesat
Retten i Holstebro har ved dom af 13. maj 2019 fundet, at en skatteyder løftede den strenge bevisbyrde for, at […]
22. maj 2019
Skatte- og afgiftsret
Den 1. juli 2019 udløber muligheden for at efterindberette kontantkøb
Med vedtagelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y, stk. 4, er der indført en særlig adgang til at efterindberette […]
20. maj 2019
Skatte- og afgiftsret
Ny EU-dom begrænser exit-beskatning fra Danmark til Schweiz
EU-domstolen har i februar afsagt dom om exit-beskatning af personer med selskaber i Schweiz. Dommen betyder, at den danske skatteordning […]
20. maj 2019
Skatte- og afgiftsret
Værdiansættelse af fast ejendom er fortsat aktuelt
Landsskatteretten har til skatteyders fordel endnu engang fastslået, at skatteyder ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter kan støtte […]
16. maj 2019
Skatte- og afgiftsret
Gæld til nær familie opstået ved virksomhedsoverdragelse skulle ikke indgå i skattefri virksomhedsomdannelse
Vestre Landsret har ved en dom af 7. maj 2009 givet en skatteyder medhold i, at gæld opstået ved køb […]
10. maj 2019
Skatte- og afgiftsret
Ansat hovedaktionær skal ikke beskattes af fribilletter
Landsskatteretten har fastslået, at en ansat hovedaktionær også er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 16, hvorefter fribilletter, som giver […]
1. maj 2019
Skatte- og afgiftsret
Nyeste udvalgt praksis med betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor interessefællesskaber
Artiklen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder kan støtte ret på den offentlige ejendomsvurdering ved værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse […]
29. apr 2019
Skatte- og afgiftsret
Skatteregler får betydning for omfanget af lovlig udlejning af helårsbolig
Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 7. maj 2018 en politisk aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt […]
16. apr 2019
Skatte- og afgiftsret
Ændring af den momsmæssige behandling af gavekort fra og med 1. juli 2019
Den 1. januar 2019 blev der indført nye regler for momshåndteringen af gavekort med formålet om at sikre en ensartet […]
8. apr 2019
Skatte- og afgiftsret
Fjernvarmeværkers vedtægter har stor betydning for skattefriheden
Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til, at et kraftvarmeværk efter udskillelse af elproduktionen til et skattepligtigt datterselskab […]
5. apr 2019
Skatte- og afgiftsret
Skatteforvaltningen rejser stribevis af erstatningssager
I den seneste tid har Skatteforvaltningen rejst et større antal erstatningssager mod personer, som efter Skatteforvaltningens opfattelse har pådraget staten […]
3. apr 2019
Skatte- og afgiftsret
Jyllands-Posten: Ni sager om formodet momssvindel for 700 mio. kr. er forbundet
Det er, ifølge Jyllands-Postens oplysninger, blevet afdækket, at samme personkreds optræder i en række sammenhænge i forhold til formodet momssvindel.
29. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Har din virksomhed styr på udbetalingen af skattefri kørselsgodtgørelser?
Skattestyrelsen har i de senere år haft skærpet fokus på virksomheders udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelser m.m. Arbejdsgivere skal derfor sørge […]
27. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Formue i udlandet – henvendelser fra og til Skattestyrelsen
Skattestyrelsen reagerer nu på automatiske indberetninger om danske skatteydere med formuer i udlandet. Håndteringen af en henvendelse fra Skattestyrelsen vedrørende […]
25. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Interessant afgørelse fra Landsskatteretten omhandlende indtræden af fuld skattepligt for fysiske personer
Spørgsmålet om hvorvidt en given person er fuld skattepligtig til Danmark giver løbende anledning til skattesager. Dette gælder både i […]
20. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Investorfradrag
Med virkning fra 1. januar 2019 er der vedtaget ny lov – kaldet investorfradragsloven – der giver mulighed for at […]
14. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Ny domspraksis fra EU-Domstolen med stor betydning for danske skatteydere
EU-domstolens domme af den 26. februar 2019 er afsagt i tilknytning til de sager, der for indeværende verserer i Danmark […]
13. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis fra EU-domstolen med betydning for misbrugstilfælde
EU-Domstolen har den 26. februar 2019 afsagt to domme, der kan få stor betydning for også danske skatteydere. Dommene er […]
13. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Transfer pricing – særligt om transfer pricing-dokumentation
I forhold til skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte aftalte og/eller anvendte samhandelsvilkår mellem koncernforbundne selskaber, der er omfattet af reglerne […]
7. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Præjudi­cielle domme afsagt i danske beneficial ownership-sager
EU-Domstolen tog den 26. februar 2019 stilling til, hvorvidt der skal indeholdes kildeskatter af renter og udbytter, som betales af […]
7. mar 2019
Skatte- og afgiftsret
Skattefri gevinst på bitcoins
Skattestyrelsen har nu offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet stadfæstede en afgørelse om, at gevinsten på bitcoins var skattefri.
25. feb 2019
Skatte- og afgiftsret
Skatterådet tilpasser praksis: FIFO princippet gælder ikke ved opgørelse af Bitcoins og anden kryptovaluta
Since 2013, NJORD has been working on advice within crypto currency. NJORD has therefore also led many of the published […]
21. feb 2019
Skatte- og afgiftsret
Retten ophæver en af Europa-Kommissionens "skatte­stats­støtte­afgørelser"
Europa-Kommissionen begik en fejl, da den i 2016 fandt, at en belgisk skattefritagelse af multinationale selskabers overskud udgjorde en statsstøtteretlig […]
15. feb 2019
Skatte- og afgiftsret
Skatterådet præciserer tidligere udtalelse om opgørelse af gevinst og tab ved bitcoins
I foråret 2018 traf Skatterådet afgørelse i to sager omhandlende beskatning af bitcoins. Skatterådet har nu, i et bindende svar […]
13. feb 2019
Skatte- og afgiftsret
Overvejer du et generationsskifte?
Nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2017 betyder, at et generationsskifte kan gennemføres til en væsentlig lavere […]
6. feb 2019
Skatte- og afgiftsret
Startupvirksomheder får bedre mulighed for at tildele aktieløn
Det skal være mere attraktivt for nye, mindre virksomheder at tildele aktieløn. Folketinget har derfor besluttet at ændre reglerne for […]
29. jan 2019
Skatte- og afgiftsret
Overdragelse af aktier eller erhvervsvirksomhed med skattemæssig succession
Skattereglerne giver mulighed for at overdrage erhvervsvirksomheder – både i selskabsform og private erhvervsvirksomheder med succession. Det betyder, at overdragelsen […]
14. jan 2019
Skatte- og afgiftsret
Beskatning af bitcoins er underlagt en konkret og individuel vurdering
Skattestyrelsen har for nyligt meddelt, at denne er påbegyndt undersøgelsen af ca. 2.700 danskeres køb og salg af bitcoins, hvilket […]
11. jan 2019
Skatte- og afgiftsret
Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse er steget i 2019
I november 2018 fastsatte Skatterådet nye satser for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2019.
6. dec 2018
Skatte- og afgiftsret
Sponsor- og netværksudgifter mv.
Den skatteretlige bedømmelse af udgifter, der afholdes til sponsorater, medlemskab af netværk mv., giver fortsat anledning til tvister med skattemyndighederne.
5. dec 2018
Skatte- og afgiftsret
Parcelhusreglen er fortsat i søgelyset
Skattemyndighederne vedbliver at kontrollere, om betingelserne for skattefritagelse er opfyldt ved salg af beboelsesejendomme, herunder særligt om beboelsesejendommene har ”tjent […]
24. okt 2018
Skatte- og afgiftsret
Investeringsfond er ikke skattepligtig i Danmark, selvom investment manager er hjemmehørende i Danmark
Den 10. september 2018 afgav Skatterådet et bindende svar vedrørende en ledelses sæde og faste driftssted, når en investment manager […]
3. okt 2018
Skatte- og afgiftsret
Nyt lovforslag vedrørende beskatning af investeringsselskaber og investorerne i disse
I denne opdatering kigger vi på Skatteministeriets nye lovforslag, som vedrører ændringer i beskatning af investeringsselskaber[1] og investorer i disse. […]
26. sep 2018
Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
I praksis giver beskatning af værdi af fri bil anledning til en række forskellige problemstillinger. Ny artikel sætter fokus på […]
24. sep 2018
Skatte- og afgiftsret
Kontrol ved udbetaling af befordringsgodtgørelse
Kontrolkravet ved udbetaling af befordringsgodtgørelse giver fortsat anledning til sager rejst af skattemyndighederne.
19. sep 2018
Skatte- og afgiftsret
Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde
Skatteministeren præsenterer ny skattemodel, som skal tillade skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. 
17. sep 2018
Skatte- og afgiftsret
Principiel afgørelse: Solceller og vindmøller er pengetankaktiver
Skatterådet for nylig truffet en meget principiel og opsigtsvækkende afgørelse, hvorefter solceller sidestilles med fast ejendom – og dermed udgør […]
5. sep 2018
Skatte- og afgiftsret
Farvel til de gakkede afgifter
Danmark er kendt for sine mange afgifter, men nu bliver der færre af dem. En ny aftale mellem regeringen, Dansk […]
13. aug 2018
Skatte- og afgiftsret
Nye regler om aktieoptioner på vej og bedre skattemæssige vilkår for aktieløn
Beskæftigelsesministeriet sendte den 3. juli 2018 et lovforslag i høring, der skal ophæve de begrænsninger i aftalefriheden, som i dag […]
18. jul 2018
Skatte- og afgiftsret
Nyt om ATP-dommen - SKAT udsender udkast til styresignal
I et nyt udkast til styresignal har SKAT forsøgt at opstille en ikke-udtømmende række af eksempler på ydelser, som er […]
16. jul 2018
Skatte- og afgiftsret
Er du selvstændig eller lønmodtager i dit K/S eller P/S?
Ny afgørelse giver dig bedre mulighed for at vurdere, om du betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i et skattemæssigt transparent selskab […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.