Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Finansiering og bankret
26. jun 2020
Finansiering og bankret
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Folketinget har vedtaget lovforslag 149, som gennemfører en politisk aftale med titlen “Et opgør med kviklån” indgået mellem regeringen og […]
24. jun 2020
Finansiering og bankret
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Forbrugerombudsmanden har netop afgjort 66 sager, som omhandlede uansvarlig långivning. Forbrugerombudsmanden vurderede, at aftalerne var urimelige, fordi långiverne ikke havde […]
23. jun 2020
Finansiering og bankret
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Den 1. juli 2020 træder bekendtgørelse no. 877 af den 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter mv. (Outsourcingbekendtgørelsen) i […]
18. jun 2020
Finansiering og bankret
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
Folketinget vedtog den 4. juni 2020 en lov om skærpede regler for kviklån. Udover markante stramninger af reglerne for markedsføring […]
2. apr 2020
Finansiering og bankret
Skærpede krav til outsourcing i den finansielle sektor - hvordan bliver man compliant?
Den nye outsourcingbekendtgørelse for kreditinstitutter mv. – som forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 – indeholder skærpede […]
23. mar 2020
COVID-19, Finansiering og bankret
COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for store virksomheder, som har […]
17. feb 2020
Finansiering og bankret
Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler
Vestre landsret har i sin dom af 1. november 2019 bekræftet den almindelige opfattelse blandt leasinggivere om, at leasinggiver har […]
30. jan 2020
Finansiering og bankret
Principiel dom om fit & proper-krav
Højesteret har for første gang taget stilling til rækkevidden af de fit & proper-krav, der stilles til ledelsesmedlemmer i finansielle […]
22. jan 2020
Finansiering og bankret
Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer
Finanstilsynet har i en vejledende udtalelse af 7. januar 2020 ændret sin praksis for finansielle virksomheders videregivelse af fortrolige kundeoplysninger […]
13. jan 2020
Finansiering og bankret
Ændring ved digital underskrivelse af årsrapport
Forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl., der har til formål at forenkle processen ved digital underskrivelse af […]
16. dec 2019
Finansiering og bankret
Overgangen fra skøns­baserede til transaktions­baserede reference­renter
Den 2. oktober 2019 gik den nye europæiske referencerente €STR (Euro Short Term Rate) i luften, hvilket markerer begyndelsen på […]
10. dec 2019
Finansiering og bankret
Ændring af outsourcing-reguleringen i den finansielle sektor
Finanstilsynet sendte den 15. november 2019 et nyt lovforslag i høring med henblik på at klarificere reguleringen på outsourcingsområdet, herunder […]
13. nov 2019
Finansiering og bankret
Ny FATF-vejledning i høring
Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, har udarbejdet et udkast til en vejledning […]
16. jul 2019
Finansiering og bankret
Indfrielse af resthæftelse medførte ikke bortfald af kautions­forpligtelse
 Østre Landsret har 12. juni 2019 afgjort, hvorvidt tre kommanditister hæftede som selvskyldnerkautionister for en kassekreditaftale indgået mellem den oprindelige […]
3. jul 2019
Finansiering og bankret
Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring
Finanstilsynet har den 26. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder (”bekendtgørelsen”) i høring. Bekendtgørelsen forventes […]
24. jun 2019
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning
Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling
Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal […]
20. jun 2019
Finansiering og bankret
Låne­syndikater – godt eller skidt for konkurrencen?
Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport om syndikerede lån. I rapporten vurderes de konkurrenceretlige aspekter, som er forbundet med syndikerede lån. […]
17. jun 2019
Finansiering og bankret
Garanti­fonden for skades­forsikrings­selskaber ‒ ændret medlems­kreds og dæknings­område
Den 1. januar 2019 blev medlemskredsen af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber udvidet, samtidig med at dækningsområdet for Garantifonden blev indskrænket. I […]
4. apr 2019
Finansiering og bankret
Nye regler for kviklån på vej og Finanstilsynet holder øje
Lige nu bliver et lovforslag, der skal føre kviklånsudbyderne ind under Finanstilsynets tilsyn fra den 1. juli 2019, behandlet i […]
25. jan 2019
Finansiering og bankret
Lovforslag til hvidvaskloven om virtuelle valutaer sendt i høring
Erhvervsministeriet har den 17. december 2018 sendt et udkast til lov om ændring af hvidvaskloven i høring. Lovforslaget medfører bl.a., […]
3. jan 2019
Finansiering og bankret
Nyt forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder
Lovforslaget vil bl.a. medføre, at virksomheder, der udbyder forbrugslån til forbrugere, skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet og bliver underlagt […]
19. okt 2018
Finansiering og bankret
Ny forordning genopbygger markedet for securitisering
I denne opdatering kigger vi på Finanstilsynets fokusområder ved inspektioner, som alle kapitalforvaltere bør være opmærksomme på – og eventuelt […]
19. okt 2018
Finansiering og bankret
Udvidelse af det lovlige virksomheds­område og livs­forsikrings­selskabers bolig­byggeri
Et lovforslag vedrørende ændring af blandt andet lov om finansiel virksomhed blev den 3. oktober 2018 fremsat for Folketinget. Hvis […]
11. okt 2018
Finansiering og bankret
Forslag om øget regulering af udbydere af forbrugslån
I forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober 2018 offentliggjorde regeringen sit lovprogram med de lovforslag, som regeringen forventer at […]
20. sep 2018
Finansiering og bankret
Gennemgang af Finanstilsynets seneste inspektioner: Fondsmæglerselskaber modtager påbud eller påtaler for mangelfulde periodiske oversigter
I denne opdatering kigger vi på Finanstilsynets fokusområder ved inspektioner, som alle kapitalforvaltere bør være opmærksomme på – og eventuelt […]
8. aug 2018
Finansiering og bankret
Ny vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme i høring
Et udkast til den længe ventede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven*) er […]
3. jul 2018
Finansiering og bankret
Ny vejledning for outsourcing i den finansielle sektor
European Banking Authority (EBA) lancerede den 22. juni 2018 en offentlig høring vedrørende en ny vejledning for outsourcing i den […]
16. maj 2018
Finansiering og bankret
Kontante betalinger forbliver afgiftsfri
Efter anmodning fra Horten har Forbrugerombudsmanden i en forhåndsbesked afgjort, at det uanset gebyrets størrelse, og at gebyret kommunikeres på […]
30. apr 2018
Finansiering og bankret
Principiel dom om rækkevidden af kontantforbuddet i Hvidvaskningsloven
Vestre Landsret har den 18. april 2018 afsagt en principiel dom om forståelsen af bestemmelsen i hvidvaskningslovens § 2, der […]
20. mar 2018
Finansiering og bankret
Nye typer alternative investerings­fonde giver mulighed for investering i nye aktivklasser
Et lovforslag vedrørende ændring af bl.a. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) er i dag blevet fremsat for Folketinget. […]
6. mar 2018
Finansiering og bankret
Ny vejledning om ansvarlige investeringer
Erhvervsstyrelsen har den 5. marts 2018 lanceret en ny vejledning om ansvarlige investeringer. Tanken bag ansvarlige investeringer er, at investorer […]
10. jan 2018
Finansiering og bankret
Nye regler om behandling af betalingsdata fra årsskiftet
Nye og lempeligere regler om behandling af betalingsdata trådte i kraft ved årsskiftet. Vi følger med i, hvordan erhvervslivet vil […]
6. dec 2017
Finansiering og bankret
Ny aftale: Lån til den almene boligsektor bliver hos realkredit­institutterne
Regeringen har netop indgået en aftale med de danske realkreditinstitutter om finansieringen af lån i den almene boligsektor, der skal […]
1. dec 2017
Finansiering og bankret
Forbud mod kortbetalings­gebyrer indføres ved årsskiftet
Når lov om betalinger træder i kraft primo 2018, vil det ikke være lovligt at pålægge forbrugeren gebyrer ved brug […]
24. nov 2017
Finansiering og bankret
Lån i ejendomsselskaber tæller ikke med som gearing i ejendomsfonde
Erhvervsankenævnet har for nyligt afsagt en kendelse, der afviser Finanstilsynets snævre praksis for anvendelse af undtagelse ved beregning af gearing […]
21. nov 2017
Finansiering og bankret
Tilladelses­kravet til udstedere af begrænsede betalingskort bortfalder
Den nye lov om betalinger træder i kraft 1. januar 2018. Dermed bortfalder tilladelseskravet til udstedere af betalingskort med begrænset […]
14. nov 2017
Finansiering og bankret
Krav om kvalificeret analyse af modtagen investerings­rådgivning
Ifølge en nyligt afgivet udtalelse fra ESMA, skal en enhed, som udfører transaktioner baseret på rådgivning modtaget fra en tredjepart, […]
12. okt 2017
Finansiering og bankret
DELACOUR får medhold i principiel sag om (manglende) underretning af kautionist
I forbindelse med en principiel sag om en debitors misligholdelse af det kautionssikrede engagement, har DELACOUR nu fået medhold.
20. jun 2017
Finansiering og bankret
Ændring i reguleringen af investerings-rådgivere
Med ny lov overføres reguleringen af investeringsrådgivere fra lov om finansiel virksomhed til lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere. Mens […]
15. jun 2017
Finansiering og bankret
Ny hvidvasklov træder snart i kraft
Den nye hvidvasklov, der netop er blevet vedtaget, træder i kraft den 26. juni 2017. Med loven følger en række […]
14. jun 2017
Finansiering og bankret
Ny betalingstjenestelov vedtaget
Folketinget har i dag den 2. juni vedtaget den længe ventede nye betalingstjenestelov (lov om betalinger), der træder i kraft […]
8. jun 2017
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning
Nye hvidvaskreglers betydning for livsforsikringer
Den 26. juni 2017 træder en ny lov om hvidvask i kraft. Pensions- og livsforsikringsselskaber er omfattet af hvidvaskloven og […]
24. apr 2017
Finansiering og bankret
ADVARSEL: Husk registrering af selskabets legale ejere!
Kapitalselskaber, der endnu ikke har registreret legale ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system, risikerer tvangsopløsning. Som led i Erhvervsstyrelsens informationsindsats med henblik […]
20. mar 2017
Finansiering og bankret
Godt nyt til udbydere af begrænsede betalingskort
Den 11. januar 2017 sendte Finanstilsynet et udkast til en ny betalingstjenestelov i høring. I lovforslaget lægges blandt andet op […]
23. feb 2017
Finansiering og bankret
Det nye betalingstjenestedirektiv
Det nye betalingstjenestedirektiv – et paradigmeskift? Betalingstjenester beskrives normalt som fysiske pengeoverførsler, mobile betalinger, betalinger via internettet, indsættelser eller hævninger af […]
14. feb 2017
Finansiering og bankret, Skatte- og afgiftsret
Hvilken værdi skal lægges til grund ved oplysning om beskatningsgrundlag for biler over 36 måneder
Der har blandt leasingselskaber været usikkerhed om, hvorvidt beskatningsgrundlaget ved indgåelse af leasingkontrakter for en bil over 36 måneder skulle […]
8. feb 2017
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
Opdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen – Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner ESMA har for nylig opdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen […]
20. dec 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Forslag om lov om kapitalmarkeder sendt i høring
Den 14. december 2016 har Finanstilsynet sendt udkast til forslag om lov om kapitalmarkeder i hø- ring. Den ny kapitalmarkedslov […]
19. dec 2016
Finansiering og bankret
Reform af CRR/CRD IV og BRRD
Onsdag den 23. november 2016 fremlagde EU Kommissionen forslag om revision af CRR (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af […]
16. dec 2016
Finansiering og bankret
LEI-kode bliver obligatorisk for børsnoterede selskaber m.v.
Finanstilsynet udstedte i fredags en ny udstederbekendtgørelse, som betyder, at det pr. 1. januar 2017 bliver obligatorisk for udstedere af […]
14. dec 2016
Finansiering og bankret
EU-Kommissionen: Det skal være nemmere at rejse kapital - færre prospektkrav på vej
EU-Kommissionen udsendte torsdag den 8. december 2016 en pressemeddelelse om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet enige om at […]
12. dec 2016
Finansiering og bankret
Kapitalkrav for fondsmægler­selskaber lempes
Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget et lovforslag, som lemper kapitalkravene for fondsmæglerselskaber. Kravene til startkapital sænkes, og for […]
7. dec 2016
Finansiering og bankret
Nu er EU's marginkrav for ikke-clearede OTC-derivater klarlagt - hvilke krav, for hvem og hvornår
Den delegerede forordning, der opstiller marginkrav for ikke-clearede OTC-derivater for finansielle og ikke-finansielle modparter over clearinggrænseværdien, er nu i endelig […]
28. nov 2016
Finansiering og bankret
Tid til igen at afbryde forældelsen på K/S-resthæftelses­krav
Forældelsen af resthæftelseskrav i kommanditselskaber skal som udgangspunkt afbrydes senest 3 år efter sidste afbrydelse. Da afbrydelse på størstedelen af […]
25. nov 2016
Finansiering og bankret
Datatilsynet opretter ny anmeldelses­procedure for lovpligtige whistleblower-ordninger
Som følge af nye hvidvaskregler og ny lovgivning på revisionsområdet bliver flere virksomheder underlagt kravet om en lovpligtig whistleblower-ordning. I […]
19. okt 2016
Finansiering og bankret
DELACOUR vinder principiel sag om omfanget af et pengeinstituts rådgivningsforpligtelse
Sagen omhandlede, hvorvidt et pengeinstitut var forpligtet til at yde skattemæssig rådgivning i relation til en kautionsforpligtelse og placeringen heraf
10. okt 2016
Finansiering og bankret
Program for folketings­året 2016-2017 – Lov­forslag med særlig interesse for den finansielle sektor
Folketingsåret 2016-2017 startede tirsdag den 4. oktober 2016. Her fremlagde Statsministeren en skriftlig redegørelse for de lovforslag, som forventes fremsat […]
9. sep 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Med markeds­misbrugs­forordningen indføres der en "safe harbour" for markeds­sonderinger
En udsteder, der overvejer en transaktion, f.eks. et udbud af nye aktier, kan have behov for at sondere markedet for […]
11. aug 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Tilbage fra ferien: Hvad er nyt i forhold til markeds­misbrugs­forordningen?
Med dette første nyhedsbrev efter sommerferien opdaterer vi med nyheder fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), som har offentliggjort […]
8. jul 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Nu gælder markeds­misbrugs­forordningen
I går, den 3. juli 2016, sluttede nedtællingen til markedsmisbrugsforordningens (MAR) ikrafttræden. Nu gælder MAR og erstatter dermed de relevante […]
8. jul 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny gennem­førelses­forordning fastlægger kravene til offentlig­gørelse af intern viden og underret­ningen om, at intern viden har været udsat
Udstedere skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden, medmindre der foreligger en udsættelsesadgang. EU-Kommissionen vedtog den 29. juni 2016 en gennemførelsesforordning, […]
8. jul 2016
Finansiering og bankret
Højesteret: Spar Nord Bank frifundet i sag om renteswapaftaler
Højesteret har den 30. juni 2016 frifundet Spar Nord Bank i en sag om renteswapaftaler. Ifølge Højesteret var aftalen om […]
23. jun 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Markedsmisbrugs­forordingen: Interne regler
Vi fortsætter nedtællingen til den 3. juli 2016 og sætter denne gang fokus på interne regler. Hverken efter markedsmisbrugsforordningen (MAR) […]
15. jun 2016
Finansiering og bankret
Nasdaq Copenhagens nye udstederregler
Nasdaq Copenhagen offentliggjorde den 10. juni 2016 nye regelsæt for udstedere af aktier og udstedere af obligationer. De nye regler […]
13. jun 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Den nye markeds­misbrugs­forordning: Folketinget har vedtaget lov om ændring af værdipapir­handels­loven mv.
Folketinget har den 3. juni 2016 vedtaget en lov om ændring af værdipapirhandelsloven mv., der gennemfører de ændringer af værdipapirhandelsloven, […]
26. maj 2016
Finansiering og bankret
Den nye markedsmisbrugs-forordning og realitetsgrundsætningen
Fra den 3. juli 2016 gælder de nye EU regler om markedsmisbrug i dansk ret. Markedsmisbrugsforordningen (MAR) afløser de gældende […]
19. maj 2016
Finansiering og bankret, Selskabsret
Den nye markedsmisbrugs­forordning: Intern viden og oplysnings­forpligtelsen
Vi fortsætter nedtællingen til den nye markedsmisbrugsforordning, der gælder fra den 3. juli 2016. Denne gang sætter vi fokus på […]
10. maj 2016
Finansiering og bankret
Clearingpligt nu også for visse credit default swaps
Forordningen, der udløser clearingpligt for endnu en gruppe af OTC-derivater – i dette tilfælde visse klasser af EUR credit default […]
3. maj 2016
Finansiering og bankret
Ny lov om betalingskonti
Den 19. april 2016 vedtog Folketinget en ny lov om betalingskonti. Formålet er at sikre, at alle forbrugere får adgang […]
6. apr 2016
Finansiering og bankret
Forslag om ændring af kreditaftalelovens obligatoriske betænkningsperiode ved aftaler om kortfristede forbrugslån
Justitsministeriet har foreslået ændringer af kreditaftaleloven, hvorved der indføres en betænkningsperiode (eller cool off-periode).
12. feb 2016
Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret
Kreditpres på boligprojektsalg
“I Finanstilsynets helt nye vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder strammes vilkårene for, hvordan bankerne […]
1. feb 2016
Finansiering og bankret
Ny forordning om gennemsigtighed af værdipapir­finansierings­transaktioner
Forordning om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner – også kendt som Securities Financing Transactions Regulation eller “SFTR” – har til formål at […]
24. jan 2016
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning
LETT vinder sag om rentegaranti for SEB Pension
Højesteret har den 21. januar 2016 afsagt en principiel dom i den såkaldte Rentegarantisag. LETT har bistået SEB Pension.
16. jan 2016
Finansiering og bankret
Forslag til lov om betalingskonti
Lovforslaget gennemfører fælleseuropæiske regler for forbrugeres adgang til en basal betalingskonto. Herudover harmoniseres reglerne om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer […]
8. jan 2016
Finansiering og bankret
Nyt direktiv om betalingstjenester
Europa-Parlamentet og Rådet har ultimo 2015 vedtaget et nyt betalingstjenestedirektiv, direktiv (EU) 2015/2366 (“PSD2”). PSD2 afløser betalingstjenestedirektivet fra 2007 og […]
4. jan 2016
Finansiering og bankret
Ændringer til lov om finansiel virksomhed som følge af MiFID II
Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene er en del af gennemførelsen af en omfattende reform […]
10. dec 2015
Finansiering og bankret
Provisionsforbud ved uafhængig investerings­rådgivning og porteføljepleje
Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et forbud mod, at investeringsselskaber modtager gebyrer, provisioner og andre […]
4. dec 2015
Finansiering og bankret
Markedsmisbrugsforordningen – overblik over ændringerne
Finanstilsynet har den 16. november 2015 sendt tre lovforslag i høring. Lovforslagene er en del af gennemførelsen af en omfattende […]
5. nov 2015
Finansiering og bankret
Nye regler om opfyldelse af det individuelle solvenstillæg
I dette nyhedsbrev kan du læse om de nye regler om, hvilken type kapital, penge- og realkreditinstitutter kan anvende til […]
2. okt 2015
Finansiering og bankret
Ikke-digitaliserede ejerpantebreve i bilbogen skal konverteres til digitale pantebreve senest den 1. november 2015.
Ved lov nr. 539 af 8. juni 2006 om digital tinglysning blev tinglysningen i Danmark digitaliseret. Loven trådte i kraft […]
6. aug 2015
Finansiering og bankret
Nyt pejlemærke for store eksponeringer træder i kraft fra 2018
Pejlemærket for store eksponeringer ændres, så det fra 2018 måler pengeinstitutternes 20 største eksponeringer i forhold til den egentlige kernekapital.
4. jun 2015
Finansiering og bankret
Crowdfunding i Danmark
Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer. Bidragene eller […]
21. maj 2015
Finansiering og bankret
Aflønning i finansielle virksomheder
European Banking Authority (“EBA”) sendte den 4. marts 2015 et udkast til nye retningslinjer om forsvarlige lønpolitikker for penge- og realkreditinstitutter […]
19. maj 2015
Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Skatte- og afgiftsret
Forældelse af resthæftelse kan give problemer for K/S-selskaber
“I slutningen af marts 2015 kom Skat med lidt af den efterspurgte vejledning omkring crowdfunding: Ifølge Skat er det overordnet […]
14. maj 2015
Finansiering og bankret, Selskabsret
Erhvervsstyrelsen sætter øget fokus på ulovlige a-lån
Erhvervsstyrelsen har netop meddelt, at de i løbet af foråret sætter øget fokus på danske selskabers ulovlige lån til selskabets […]
12. maj 2015
E-handel og markedsføring, Finansiering og bankret
Ny forordning om interbank­gebyrer for kortbaserede betalings­transaktioner vedtaget
Det Europæiske Råd (Ministerrådet) har den 20. april 2015 formelt vedtaget en ny forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, der […]
22. apr 2015
Finansiering og bankret, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten frikender dansk bank for manipulation
Et portugisisk investeringsselskab skal anerkende, at en dansk bank ikke har handlet manipulerende. Det har Sø- og Handelsretten afgjort.
27. mar 2015
Finansiering og bankret
Lovforslag om gennemførelse af solvens II-direktivet er vedtaget
Folketinget vedtog i går den 24. marts 2015 lovforslag nr. L 114 om ændring af lov om finansiel virksomhed, der […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.