Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Udbud
2. jul 2020
Udbud
Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering
Tilbudsgiveren DXC klagede over, at Frederikshavn Kommune havde anvendt uens beregningsmetoder i forbindelse med evalueringen af en række delkriterier i […]
1. jul 2020
Udbud
Materiale fra et aflyst udbud er ikke omfattet af miljø­oplysningsloven
I en ny aktindsigtsafgørelse har Klagenævnet for Udbud slået fast, at tilbudsmateriale fra et aflyst udbud hverken påvirker eller kan […]
17. jun 2020
Udbud
Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen […]
9. jun 2020
Udbud
3 millioner kroner i økonomisk sanktion ved at frafalde et mindstekrav i rammeaftaler
I en ny kendelse har Klagenævnet for Udbud pålagt tre regionale trafikselskaber en rekordstor økonomisk sanktion på 3 millioner kroner. […]
25. maj 2020
Udbud
Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?
Laveste pris. Det var tildelingskriteriet, da et kommunalt indkøbsfællesskab udbød en rammeaftale om levering af legetøj. Evalueringen var baseret på […]
19. maj 2020
Udbud
Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?
Et arkitektfirma havde under et udbud med forhandling om arkitektrådgivning bevidst prissat væsentlige poster lavere end kostpris for at opnå […]
15. maj 2020
Udbud
Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen
Gentofte Kommune (”Ordregiver”) igangsatte i april 2019 et offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet angik levering af en ny hjemmeside til […]
28. apr 2020
Udbud
Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering
Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods […]
28. apr 2020
Udbud
Uklarhed i udbudsmaterialet afskar ikke erstatning
Klagenævnet for Udbud slog i en nylig kendelse fast, at en tilbudsgiver var berettiget til erstatning for den fortjeneste, som […]
20. apr 2020
Udbud
Nu kan kommuner og regioner forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende
Bekendtgørelsen om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 giver konkrete muligheder for at forudbetale leverandører og […]
16. apr 2020
Udbud
Klagefrister har en betydning ‒ også i udbudsretten
Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse afvist en sag som følge af, at klager − en brancheorganisation − […]
7. apr 2020
Udbud
Ordregivers udvælgelsesbeslutning var ikke åbenbar urigtig
Klagenævnet for Udbud har givet ordregiver medhold i prækvalifikationen af, hvad ordregiver fandt var “de bedst egnede ansøgere”. Nævnet fandt, […]
6. apr 2020
Udbud
Hvornår er et tilbud for godt til at være sandt?
I to nye kendelser har Klagenævnet for Udbud haft lejlighed til at udtale sig om, hvornår ordregiver efter udbudslovens § […]
31. mar 2020
COVID-19, Udbud
COVID-19: Nye tiltag vedrørende offentlige indkøb
Anlægsloftet afskaffes for 2020, og regeringen har samtidig fremsat hastelovforslag vedrørende kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndteringen af […]
27. mar 2020
COVID-19, Udbud
Kendelse: Klage ikke tillagt opsættende virkning alene på grundlag af interesseafvejning
I en opsigtsvækkende kendelse har Klagenævnet for Udbud alene taget stilling til spørgsmålet om interesseafvejning som grundlag for ikke at […]
26. mar 2020
Udbud
Har man ret til at være til stede ved åbning af tilbud ved udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven?
Det spørgsmål har Focus Advokater rejst over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med et konkret udbud. Svaret får du […]
23. mar 2020
COVID-19, Udbud
Offentlige indkøb i lyset af COVID-19
Økonomistyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en vejledning om, hvordan statens indkøbskontrakter bør håndteres i lyset af COVID-19 situationen.
16. mar 2020
COVID-19, Udbud
COVID-19 og udbudsreglerne
Coronavirusset og de forholdsregler, som er indført for at hindre smitte, har også betydning for forholdet mellem offentlige ordregivere og […]
5. mar 2020
Udbud
Fem myter om udbud
Skal en virksomhed, der har rådgivet ordregiver før udbuddet, udelukkes? Må en offentlig kontrakt løbe mere end fire år? Det […]
28. feb 2020
Udbud
Den norske stat skal betale 180 mio. kr. til IBM
Den norske stat havde uberettiget hævet kontrakten med IBM, og var derfor selv ansvarlig for, at projektet om udvikling af […]
14. feb 2020
Udbud
Pligt til opdeling af kontrakter
Klagenævnet for Udbud har afsagt en kendelse, der pålægger ordregivende myndigheder at opdele sine kontrakter i de tilfælde, hvor kun […]
14. feb 2020
Udbud
BREXIT – enden på EU-udbudsreglerne i UK?
Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020 og befinder sig nu i en overgangsperiode indtil den 31. december 2020, […]
12. feb 2020
Udbud
Sagsomkostninger afhang af ordregivers (manglende) oplysninger
Klagenævnet har i en ny kendelse slået fast, at spørgsmålet om sagsomkostninger efter en klagesag også kan inddrage hensynet til, […]
11. feb 2020
Udbud
Ordregiver har bevisbyrden ved tildeling til den eneste ene
Tre regioner ville indgå kontrakt uden udbud ved anvendelse af udbudslovens undtagelse om ‘den eneste ene’. Regionerne angav i en […]
10. feb 2020
Udbud
Sjælden forelæggelse fra klagenævnet for udbud af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen
Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en […]
5. feb 2020
Udbud
Må ordregiver ændre sin bedømmelse i negativ retning efter forhandlingsmøderne?
Ordregiver må godt evaluere det endelige tilbud mere negativt end det indledende tilbud. Det fandt Klagenævnet i en nylig kendelse […]
27. jan 2020
Udbud
Klagesag skal forelægges for EU-Domstolen
Klagenævnet for Udbud har 16. januar 2020 besluttet at forelægge en række spørgsmål for EU-Domstolen om, hvorvidt anslået og maksimal […]
23. jan 2020
Udbud
Klagenævnet for Udbud: Ordregiver var ikke forpligtet til at udelukke konsortium
Klagenævnet har i en kendelse af 5. december 2019 fastslået, at ordregiver ikke var forpligtet til at udelukke et konsortium, […]
22. jan 2020
Udbud
Udbudsloven ændret pr. 1. januar 2020
Folketinget vedtog den 26. november 2019 en række ændringer af udbudsloven, da Danmark ikke havde implementeret udbudsdirektivets bestemmelser korrekt. Ændringerne […]
13. dec 2019
Udbud
Katalog over mindstekrav til finansiel og økonomisk formåen
Hvordan sikrer du dig som ordregiver, at din medkontrahent kan løfte kontrakten og ikke går konkurs i kontraktperioden? Én mulighed […]
2. dec 2019
Udbud
Ændring af kontraktudkast i standstill-perioden
Klagenævnet for Udbud har fastslået i kendelse af 4. oktober 2019, at en ordregiver ikke kan foretage ændringer i det […]
25. nov 2019
Udbud
Udbudslovens regler om ændring af kontrakter kunne ikke anvendes før kontraktindgåelse
I en ny principiel delkendelse, Sund & Bælt Holding A/S mod VITRONIC, afviger Klagenævnet for Udbud fra tidligere praksis ved […]
14. nov 2019
Udbud
Hensynet til patienternes sundhed opretholder kontrakt, som ellers skulle erklæres for uden virkning
Klagenævnet for Udbud har ved sin kendelse af 11. oktober 2019 bl.a. taget stilling til anvendelsen af inspirationslister med produktnavne […]
8. nov 2019
Udbud
Nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter
EU-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter for 2020 og 2021. Det er værd at bemærke, at tærskelværdierne fremover […]
4. nov 2019
Udbud
Fejl i begrundelsen er ikke lig med fejl i evalueringen
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I en sag mellem Boligselskabet AKB og nedbrydningsfirmaet P. Olesen og Sønner A/S behandlede Klagenævnet […]
1. nov 2019
Udbud
Klagenævnet pålægger økonomisk sanktion på 460.000 kr.
Klagenævnet for Udbud har afsagt kendelse i en sag, hvor Region Hovedstaden indgik kontrakt i en periode, hvor en klage […]
29. okt 2019
Udbud
Hypotetisk beregningseksempel kunne ikke tilsidesætte forskelsmodellen
Klagenævnet for Udbud har i den seneste sag om Digital Post fastslået, at et rent hypotetisk beregningseksempel ikke kunne tilsidesætte […]
23. okt 2019
Udbud
Ny EU-dom om fri­villige ude­lukkelses­grunde kan få betydning for danske udbud
EU-Domstolen har den 3. oktober 2019 afsagt en dom om de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet, som kan få generel betydning […]
21. okt 2019
Udbud
At sammenligne pærer og bananer
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet så i deres kendelse af den 26. september 2019 på et spørgsmål om uklarheder […]
2. okt 2019
Udbud
Udbuds­retlige klagesager i praksis
Langt de fleste klager over udbud afgøres af Klagenævnet for Udbud, som i praksis er 1. instans for udbudsretlige klager. […]
20. sep 2019
Udbud
Tre gode råd til håndtering af dokumentation i udbuds­processer
I EU-udbud skal ordregiver sikre sig, at tilbudsgiverne ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og at de opfylder de egnethedskrav, […]
18. sep 2019
Udbud
Håndtering af ændringer hos en økonomisk aktør under en udbudsproces
Udbudsdirektiverne giver ikke et udtrykkeligt svar på, om en ordregivende myndighed har ret til at tillade ændringer hos en økonomisk […]
16. sep 2019
Udbud
Frit valg ved opfyldelse af mindstekrav?
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet har i deres seneste kendelse set på spørgsmålet om inddragelse af subjektive momenter i […]
16. sep 2019
Udbud
Konkurrence- Og Forbrugerstyrelsen Fortolker På Begrænsninger I Omfanget Af Rammeaftaler
EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag om anvendelse af rammeaf-taler indgået af andre ordregivere. Konkurrence- og […]
13. sep 2019
Udbud
Forsynings­virksomhederne i grænseland
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet to nye juridiske vurderinger. Den ene drejer sig om reglerne for indgåelse af forsyningskontrakter […]
12. sep 2019
Udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer notat om dokumentation i forbindelse med udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret notatet “Gennemgang af reglerne om dokumentation” i overensstemmelse med de seneste to års retspraksis. Notatet […]
10. sep 2019
Udbud
Dårlig taber eller retlig interesse?
Nyt fra EU-Domstolen: EU-Domstolen har i en ny sag taget stilling til et spørgsmål om retlig interesse for en forbigået […]
4. sep 2019
Udbud
EU-Domstolen: Lovligt at tillade ændring i identitet hos prækvalificeret ansøger under udbudsprocessen
EU-Domstolen er i en nylig afsagt dom kommet frem til, at det ikke er i strid med udbudsreglerne for en […]
26. aug 2019
Udbud
Betydningen af EU-Domstolens dom af 19. december 2018: Rammeaftalen er opbrugt, når der anskaffet for den estimerede værdi
Den 20. august 2019 offentliggjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et notat af EU-Domstolens dom af 19. december 2018. Ifølge dommen skal […]
8. aug 2019
Udbud
Ændrings­forslag til udbudsloven sendt i høring
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte 9. juli 2019 et forslag til lov om ændring af udbudsloven i høring. Vi ser på […]
7. aug 2019
Udbud
Klagenævnet efterprøver ordregivers begrundelse for afvisningen af en tilbudsgiver
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 23. juli 2019 afsagde Klagenævnet kendelse i sagen Urbaser A/S mod Ringkøbing-Skjern Kommune. Sagen […]
6. aug 2019
Udbud
Kommissionen udsteder vejledning om tilbudsgivere fra tredjelandes deltagelse i EU-udbud
Kommissionen udstedte den 24. juli en vejledning om tilbudsgivere fra tredjelandes deltagelse i EU-udbud. Vejledningen indeholder flere gode råd til […]
6. aug 2019
Udbud
Italiensk begrænsning af ordregivers beføjelser i relation til udelukkelse i strid med udbudsdirektivet
Verserende sag om misligholdelse af anden kontrakt udelukker ikke udelukkelse ved efterfølgende udbud.
31. jul 2019
Udbud
Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2018
Klagenævnet for Udbud har udgivet sin sjette årsberetning, der indeholder statistiske oplysninger om klagenævnets virksomhed. Blandt andet viser årsberetningen, at […]
29. jul 2019
Udbud
Klagenævnet for Udbud tilsidesætter pointgivningen på underkriteriet kvalitet
Klagenævnet for Udbud har den 23. maj 2019 taget stilling til, om en forbigået tilbudsgiver havde fået for få point […]
24. jul 2019
Udbud
Nyt lovforslag om ændring af reglerne om self-cleaning
Den 9. juli 2019 sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. I denne nyhed giver […]
23. jul 2019
Udbud
Mangelfuld begrundelse fører ikke til annullation
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet gav klager medhold i en påstand om, at ordregiver havde givet en utilstrækkelig begrundelse […]
19. jul 2019
Udbud
Kommune erstatnings­ansvarlig for forbigået tilbudsgiver
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Pankas A/S er blevet tilkendt en erstatning på 600.000 kr. for mistet fortjeneste som følge […]
3. jul 2019
Udbud
Klage over ændring i konsortium blev afvist
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I den seneste klage over det københavnske metrobyggeri blev nedlagt en række, principielle påstande. I […]
24. jun 2019
Udbud
Klage over evaluering blev afvist
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 13. maj 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Teledyne CARIS, Inc. mod Geodatastyrelsen. Sagen […]
21. jun 2019
Udbud
Ordregivers pligt til fyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutning
Klagenævnet for Udbud har den 13. juni 2019 truffet afgørelse om, at ordregiver har pligt til at give forbigåede tilbudsgivere […]
4. jun 2019
Udbud
Prækvalifikationsbeslutning slået tilbage til start
En kendelse fra Klagenævnet for Udbud vurderer, at en ordregiver uberettiget afviste en ansøger og havde anvendt et udvælgelseskriterium, der […]
16. maj 2019
Udbud
Annullation af udbud var usaglig og efterfølgende direkte tildeling af opgaven til hidtidig leverandør ulovlig
Klagenævnet for Udbud annullerer ved kendelse af 24. april ordregivers beslutning om aflysning af udbud og erklærer en efterfølgende mundtlig […]
13. maj 2019
Udbud
Tre vigtige kendelser fra Klagenævnet for udbud
Første kvartal af 2019 har budt på en lang række spændende og vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Vi har […]
7. maj 2019
Udbud
Sjældent eksempel fra Klagenævnet for Udbud på annullation af ordregivers annullationsbeslutning
Klagenævnet har i sin kendelse af 24. april 2019 fastslået, at ordregiverens annullation af udbuddet var usaglig og uberettiget, og […]
1. maj 2019
Udbud
Sjælden kendelse fra Klagenævnet for Udbud: Ulovlig annullering af udbud
Klagenævnet for Udbud har i dag offentliggjort sin kendelse af en sag anlagt af den franske elmålerleverandør Sagemcom mod det […]
29. apr 2019
Udbud
Annullation af udbud - klagefrist og saglighedsvurdering
Ifølge en kendelse af 5. april 2019 fra Klagenævnet for Udbud er der ikke en frist for klager over annullerede […]
29. apr 2019
Udbud
Ordregivers annullation af udbud er svær at angribe
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 5. april 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Dansk Erhverv mod Holstebro, Lemvig og […]
16. apr 2019
Udbud
Klagenævnet: Forside og indholdsfortegnelse tæller ikke med i krav til sidetal
Den 25. marts 2019 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse om krav til begrænsning af sidetal. Hvis andet ikke fremgår […]
8. apr 2019
Udbud
Hvornår har ordregiver pligt til at kontrollere et tilbuds indhold?
Er du som ordregiver usikker på, hvor meget du skal kontrollere indkomne tilbud? Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud bekræfter, […]
8. apr 2019
Udbud
Ny offentlig rådgivnings­enhed for statens indkøb
Den 1. april 2019 slog den nye rådgivningsenhed for statens indkøb dørene op. Enheden er bemandet af medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen […]
4. apr 2019
Udbud
"Bedre sent end aldrig" gælder ikke ved frister
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 19. marts 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Euro Group mod Aarhus Kommune. Sagen […]
3. apr 2019
Udbud
Udbud efter light-regimet kunne ikke skydes ned
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 13. marts 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen N.T Falke A/S mod Styrelsen for […]
3. apr 2019
Udbud
Knap halvdelen af store, statslige it-projekter overholder tidsfrister og budget
Ny statusrapport fra Statens It-råd viser, at kun knap halvdelen af de statslige it-projekter overholder de aftalte tidsfrister og budgetter, […]
28. mar 2019
Udbud
Negative point på pointskalaen var ikke i strid med udbudsreglerne
Klagenævnet annullerer i kendelse af 7. marts 2019, Steelco Denmark A/S mod Københavns Universitet, ordregivers tildelingsbeslutninger grundet sammenblanding af vidt […]
25. mar 2019
Udbud
Ændring af udbudsloven – indførsel af to-kuvert-system
Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag om ændring af udbudsloven, som skal øge gennemsigtigheden ved evalueringen af EU-udbud. Det […]
20. mar 2019
Udbud
Pas på! For meget over én kam kan stride med loven
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 7. marts 2019 afsagde Klagenævnet kendelse i sagen Steelco Denmark A/S mod Københavns Universitet. […]
6. mar 2019
Udbud
SKI politianmeldt og rammeaftale delvist erklæret for uden virkning
Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 15. februar 2019 annulleret tildelingsbeslutningen i SKI’s udbud af Rammeaftale 50.75 (Elevatorservice). Samtidig […]
5. mar 2019
Udbud
Ændring af udbudsloven vedtaget
Fra den 1. juli 2019 skal alle dele af evalueringsmetoden offentliggøres i udbudsmaterialet, og ordregivere skal foretage evalueringen af kvalitet […]
4. mar 2019
Udbud
Krav om køb af reservedele til markedsmæssige priser kunne ikke afløfte den hermed forbundne udbudspligt
Klagenævnet for Udbud kender en del af en SKI-aftale for uden virkning og melder SKI til Statsadvokaten for særlig Økonomisk […]
4. mar 2019
Udbud
Klage over evaluering blev (endnu en gang) ikke taget til følge
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 21. februar 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen TC Anlæg A/S mod Assens Spildevand […]
14. feb 2019
Udbud
Klagenævnet: Ordregiver ikke forpligtet til at bede om berigtigelse i ESPD'ets del V
Klagenævnet for Udbud understreger i ny kendelse, at der findes en kategori af åbenlyst fejlagtige angivelser i ansøgninger eller tilbud, […]
1. feb 2019
Udbud
Ordregiver kan komme i ond tro om vindende tilbudsgivers konditionsmæssighed
Post Danmark ramt af omfattende praksis om ordregivers undersøgelsespligt, og hvornår der foreligger et tvivlstilfælde, der bevirker, at ordregiver skal […]
28. jan 2019
Udbud
Ny rapport viser interessante tendenser for annullering af EU-udbud
En ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at hvert femte danske EU-udbud annulleres. Rapporten viser bl.a., at fejl i […]
25. jan 2019
Udbud
Indskærpelse over for motor­køretøjs­producent om markeds­adgang
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indskærpet over for en motorkøretøjsproducent, at uafhængige reparatører ikke må hindres adgang til et marked, da […]
24. jan 2019
Udbud
Ordregiver skal nøje overveje rammeaftalens anslåede værdi
Ordregiver bør under udarbejdelsen af udbudsmaterialet være særlig opmærksom på fastlæggelsen af rammeaftalens anslåede maksimalværdi- eller mængde efter EU-Domstolen den […]
9. jan 2019
Udbud
Konkurrenceretlige udfordringer ved konsortiedannelse ved tilbudsafgivelse i udbud
Få et overblik over snitfladerne mellem konkurrence- og udbudsreglerne i relation til konsortiers deltagelse i udbudsforretninger i forlængelse af usikkerheder […]
14. dec 2018
Udbud
Når X+2 betyder udbudsretlig udelukkelse
Fastlæggelsen af den tidsmæssige udstrækning af de udbudsretlige udelukkelsesgrunde har stor betydning for både ordregivere og tilbudsgivere (og ansøgere). EU-Domstolen […]
14. dec 2018
Udbud
Justering af retningslinjer for brugen af sociale klausuler i offentlige udbud
Erhvervsministeriet justerer retningslinjerne for brugen af sociale klausuler i offentlige udbud med ønske om at skabe flere uddannelses- og praktikpladser. […]
10. dec 2018
Udbud
Klagenævnet afklarer usikkerhed om anvendelse af underleverandører
I en nylig kendelse afklarer Klagenævnet for Udbud, at en tilbudsgiver kan basere sit tilbud på en underleverandør, som ikke […]
7. dec 2018
Udbud
Vær varsom med ændringer af forsikrings­kontrakter
Mange forsikringsudbud indeholder kontraktklausuler, som giver mulighed for, at leverandøren ensidigt kan varsle vilkårsændringer i kontraktens løbetid. Derimod er der […]
28. nov 2018
Udbud
Hvad er slutdatoen på en reference?
Den 13. november 2018 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse som bl.a. omhandler udførelsesdatoen for vedlagte referencer. Kendelsen understreger, at […]
23. nov 2018
Udbud
Forslag til ændring af udbuds­loven: Evaluerings­processen skærpes
Erhvervsministeriet har foreslået en ændring af udbudsloven. Formålet med ændringen er at skabe mere gennemsigtighed og at sikre, at den […]
19. nov 2018
Udbud
Ordre­givers annul­lation afbryder opsæt­tende virkning
Tredje gang var lykkens gang for Næstved Kommune, der, efter to annullerede tildelingsbeslutninger, fik indgået en kontrakt om danskundervisning af […]
16. nov 2018
Udbud
Forlængelse af ramme­aftale eller ulovlige, midler­tidige kontrakter?
Det er ordregiver, der bærer risikoen og ansvaret for, at der bliver tildelt en ny kontrakt inden udløbet af en […]
13. nov 2018
Udbud
EU-Domstolen: En økonomisk aktør, som ønsker self-cleaning, skal samarbejde med både undersøgelsesmyndigheden og den ordregivende myndighed
Den 24. oktober 2018 besvarede EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål i relation til niveauet for samarbejde fra den økonomiske aktør, […]
30. okt 2018
Udbud
Ordregiver skønner selv om et tilbud forekommer unormalt lavt
Den 3. oktober 2018 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse i relation til begrebet unormalt lave tilbud under udbudsloven. Kendelsen […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.