Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Fast ejendom og entreprise
6. jul 2020
Fast ejendom og entreprise
Ny ejerlejlighedslov vedtaget
Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og […]
2. jul 2020
Fast ejendom og entreprise
Ny ejerlejlighedslov træder i kraft den 1. juli 2020
Ejerlejlighedsloven er blevet moderniseret. Der er indført nye regler om mulighederne for opdeling af ejendomme i ejerlejligheder, og en ny […]
17. jun 2020
Fast ejendom og entreprise
Totalentreprenør havde fortabt sin afhjælpningsret som følge af passivitet
Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at en bygherre var berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden […]
19. maj 2020
Fast ejendom og entreprise
Højesteret: Der var ikke tilbudspligt i Six Pack-sagen
Lejerne i de såkaldte Six Pack-ejendomme havde ikke krav på at få ejendommene tilbudt i forbindelse med overdragelse af aktierne […]
19. mar 2020
COVID-19, Fast ejendom og entreprise
COVID-19: Betydning for byggebranchen
Hovedpunkter: I dette nyhedsbrev redegør vi for virkningerne af COVID-19 i entrepriseretlig sammenhæng. Denne indledende del at nyhedsbrevet er en […]
12. mar 2020
Fast ejendom og entreprise
Politisk aftale indgået om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger
Socialdemokratiet, DF, SF, Enhedslisten og Alternativet har indgået en aftale om tilretninger af gældende lovgivning med henblik på bl.a. at […]
26. feb 2020
Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse i MgO-sags­komplekset
Endnu en kendelse kan nu tilføjes til listen over sager om brug af MgO-plader i danske byggerier. Voldgiftsnævnet for bygge- […]
26. feb 2020
Fast ejendom og entreprise
Status for ABR 18: Såvel bygherrer som rådgivere fraviger de nye standardvilkår
I juni 2018 blev ABR 18 vedtaget som afløser for ABR 89. I den forgangne tid er der i branchen […]
24. jan 2020
Fast ejendom og entreprise
Hvornår er det nødvendigt at ansøge om landzonetilladelse?
Der er mange regler, som gør, at du ikke uden videre kan opføre nye bygninger eller lave om- og tilbygninger […]
24. jan 2020
Fast ejendom og entreprise
Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere
Nyt år, nye muligheder: Ny støttebekendtgørelse i kølvandet på nye muligheder for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere henleder […]
13. jan 2020
Fast ejendom og entreprise
Nu skal der for alvor gøres klar til elbiler
Fra den 1. januar 2020 kan boligministeren stille krav om, at der skal etableres ladestandere til elbiler i forbindelse med […]
7. jan 2020
Fast ejendom og entreprise
Lovændring regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører
Lovforslaget, der regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører, blev vedtaget den 28.11.2019. De nye regler træder allerede i kraft […]
15. okt 2019
Fast ejendom og entreprise
Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter
Den 5. juli 2019 afsagde Voldgiftsretten endnu en kendelse om anvendelse af de uegnede MgO-plader. I den pågældende sag blev […]
1. okt 2019
Fast ejendom og entreprise
Status i MgO-sags­komplekset
Voldgiftsretten afgjorde i 2017 den første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier. Siden har voldgiftspraksis givet flere pejlemærker […]
12. sep 2019
Fast ejendom og entreprise
Kan entreprenøren kræve betaling for forcering?
Ved en forsinket entreprise kan det blive aktuelt, at entreprenøren forcerer sit arbejde ved at indsætte flere ressourcer end oprindeligt […]
6. sep 2019
Fast ejendom og entreprise, Konkurrenceret
Dommen er faldet i KPC-sagen: En bygning med grund er ikke en "byggegrund"
EU-Domstolen har nu afsagt dom i KPC-sagen om moms og byggegrunde. Dommen fastslår, at der ikke EU-retligt er tale om […]
19. aug 2019
Fast ejendom og entreprise
Ny voldgiftskendelse om ansvar ved digital projektering samt rækkevidden af foreløbig afbrydelse af forældelse ved syn og skøn
I en ny voldgiftsretskendelse fandt voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, at mangler i den digitale bygningsmodel var ansvarspådragende for bygherre […]
13. aug 2019
Fast ejendom og entreprise
Ny MgO-kendelse – entreprenøren ansvarlig for materialevalg
Midt i sommervarmen har Voldgiftsretten den 5. juli 2019 afsagt en kendelse i den 5. prøvesag i MgO sagskomplekset (C-14452), […]
29. jul 2019
Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse understreger vigtigheden af et klart defineret aftalegrundlag
Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg har i en ny kendelse (TBB 2019.179) optrukket en markant linje for, hvornår der kan […]
19. jun 2019
Fast ejendom og entreprise
Regler og praksis for påkrav til lejere
Påkrav til lejere – do’s and don’ts Vær opmærksom på de faldgruber der knytter sig til udsendelse af påkrav (rykkerbrev) […]
11. jun 2019
Fast ejendom og entreprise
Nye regler for korttidsudlejning
Fra 1.maj 2019 gælder der nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne skal imødegå den stigende udlejning af boliger til […]
11. jun 2019
Fast ejendom og entreprise
Hvordan er det nu med de nye ejendoms­vurderinger for landbrugs- og skov­ejendomme?
Mens vi venter på vurderingerne efter den nye ejendomsvurderingslov, giver vi her et overblik over, hvad de nye vurderinger kan […]
11. jun 2019
Fast ejendom og entreprise
Voldgiftsretten: MgO-pladerne er en udviklingsskade
I en ny kendelse af den 7. maj 2019 har voldgiftsretten afgjort, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader […]
21. maj 2019
Fast ejendom og entreprise
Opfylder du din bopæls­pligt?
Når du køber en landbrugsejendom, har du “bopælspligt” i ti år. Opfylder du ikke bopælspligten, kan det medføre store bøder, […]
13. maj 2019
Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse i MgO-sagskomplekset
I en ny kendelse af den 7. maj 2019 har voldgiftsretten afgjort, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader […]
7. maj 2019
Fast ejendom og entreprise
Carlsbergfondets ejendomssalg udløser ikke tilbudspligt
Østre Landsret afgjorde den 26. april 2019, at Carlsbergfondets salg af en række ejendomme til pensionskasserne PFA Pension, JØP og […]
12. apr 2019
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB […]
4. apr 2019
Fast ejendom og entreprise
Kan en bygning med grund være en "byggegrund"?
Den sidste tid har bragt spændende udvikling på momsområdet i form af generaladvokatens forslag til afgørelse i KPC-sagen om moms […]
1. apr 2019
Fast ejendom og entreprise
Nyt i byggegrundsagen: Forslag fra generaladvokaten
Byggegrundsagen er en sag, som har betydning for hele den danske ejendomsbranche. Spørgsmålet går i sin enkelthed ud på, om […]
1. feb 2019
Fast ejendom og entreprise
Vær opmærksom på voldgiftsnævnets nye procesregler
Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg (VBA) har i kølvandet på AB18-reglerne vedtaget nye procesregler.
11. jan 2019
Fast ejendom og entreprise
Bliv klogere på den nye politiske aftale om nye sommerhusområder og styrket naturhensyn
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en ny aftale, om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn. Aftalen sikrer mere […]
9. jan 2019
Fast ejendom og entreprise
Får ændring virkning for eksisterende lejere?
Verden udvikler sig hele tiden, og for mange udlejere kan det blive relevant at overveje ændringer i husordenen. Spørgsmålet er, […]
18. dec 2018
Fast ejendom og entreprise
Byggeriets nye standarddokumenter
AB 18-reformen indebærer en betydelig udvidelse af det antal standarddokumenter, som byggeriets parter kan gøre brug af ved aftaler om […]
17. dec 2018
Fast ejendom og entreprise
Sanering af tinglysningsafgiften giver nye muligheder
Inden jul ventes et nyt lovforslag vedtaget i Folketinget, der vil få betydning for markedet for ejendomshandler. Det betyder blandt […]
1. nov 2018
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Højesteret: Ledningsejer skal betale for prøve­gravninger ved vejarbejde
Højesteret har den 23. oktober 2018 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at en ledningsejer som følge af gæsteprincippet kan blive […]
25. okt 2018
Fast ejendom og entreprise
Andet kapitel om MgO-pladerne: Entreprenør fundet erstatningsansvarlig for sit materialevalg
Andet kapitel om MgO-pladerne: Entreprenør fundet erstatningsansvarlig for sit materialevalg
5. okt 2018
Fast ejendom og entreprise
Principiel kendelse om parallelforsinkelse: "Time, no money"
I en ny kendelse tager voldgiftsretten stilling til det økonomiske opgør, der udspringer af de forhold, der forsinker byggeriet på […]
17. sep 2018
Fast ejendom og entreprise
Bech-Bruun med i typehusgiganternes retssag
Principiel dom: Sø- og Handelsretten afviste eneretten til digitale tegningselementer.
29. aug 2018
Fast ejendom og entreprise
Entreprenørprojektering
De såkaldte ”entrepriseretlige mellemformer” er i de senere år blevet mere og mere udbredte indenfor byggeriet. Det er nu ret […]
10. jul 2018
Fast ejendom og entreprise
Udlejere kan ånde lettet op: Ingen smutvej til gratis varme
Østre Landsret har stadfæstet, at en lejer ikke har ret til at få sine aconto-varmebeløb retur, selvom varmeregningen ikke er […]
3. jul 2018
Fast ejendom og entreprise
Byggeriets nye standardvilkår er offentliggjort
AB-udvalget har offentliggjort de nye aftalevilkår i byggeriet. Vilkårene erstatter AB 92, ABR 89 og ABT 93.
2. jul 2018
Fast ejendom og entreprise
Så er de her: Byggeriets nye standardvilkår
Bevæger man sig inden for bygge- og anlægssektoren, kan AB-reformen næppe være gået under nogens radar.
2. jul 2018
Fast ejendom og entreprise
Så er de her: De endelige AB-vilkår er offentliggjort!
Byggeriets nye standardvilkår, AB 18 og ABR 18, er nu blevet offentliggjort i deres endelige form sammen med ABT 18, […]
27. jun 2018
Fast ejendom og entreprise
Byggeriets endelige AB-vilkår er nu offentliggjort
De nye standardvilkår inden for byggeri- og anlægsbranchen, bedre kendt som AB 18, ABR 18 og ABT 18, er er […]
27. jun 2018
Fast ejendom og entreprise
Flere billige boliger
Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Det samme kan man langt hen ad vejen sige om […]
22. jun 2018
Fast ejendom og entreprise
Kan – og skal – der bygges billige boliger?
Prisen er kun én af mange faktorer blandt boligsøgende. Alligevel er politikerne meget optaget af, at der skal bygges billigt. […]
31. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
Ekspropriation af erhvervslejemål - ny forkert praksis?
Der er indenfor kort tid afsagt tre taksationskendelser om erstatningsfastsættelse ved ekspropriation af erhvervslejemål, som efter forfatternes vurdering er i […]
30. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
Totalrådgiver var ansvarsfri på trods af aftalt projektgranskning
Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at en totalrådgiver var ansvarsfri ved entreprenørens leverandørs projekteringsfejl, uanset at totalrådgiveren i […]
28. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
Reguleringen af rådgiverens ansvar
Fristen for høringssvar til ABR89 er nu udløbet. Rådgivere, entreprenører, offentlige og private bygherrer, interesseorganisationer, privatpersoner, universitetsprofessorer og en række […]
22. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
Vil nye krav fragmentere branchen?
Ejendomsbranchen har altid levet med evigt skiftende og komplicerede regler. Det har særligt været lejereguleringen for boliger, som har gjort […]
9. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
Hvornår er ejendomsselskaber AIF'ere?
Siden FAIF-reglerne trådte i kraft i 2013, har en række danske ejendomsselskaber været i tvivl om, hvorvidt de er en […]
8. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
For meget egenkapital i ejendomsinvesteringer?
Siden Finanskrisen er niveauet for egenkapital i ejendomsinvesteringer steget markant. Væk er tidligere tiders nær ved 100 pct. belåning eller […]
7. maj 2018
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Udnyt +/- 15 % metoden ved generationsskifte af ejendomme inden nyt vurderingssystem træder i kraft
Er du ejer af fast ejendom med en lav offentlig ejendomsvurdering, og ønsker du at overdrage denne til dine børn, […]
2. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
ABR 18, vol. 5: Omprojektering
ABR 18 ser på nuværende tidspunkt ud til at implementere omprojekteringsklausuler. Selvom sådanne klausuler ikke er nyskabelser i sig selv, […]
1. maj 2018
Fast ejendom og entreprise
Skal rådgiver finde sig i standsning af opgaven?
I lyset af den seneste praksis fra Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg og høringsudkastet til de nye ABR 18-vilkår ser […]
24. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
Ny rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven
I marts udkom regeringens udvalg med en rapport om modernisering af ejerlejlighedsloven. Udvalget peger blandt andet på, at reglerne om […]
20. apr 2018
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Udlejers ændringsret i erhvervslejemål
En udlejer kan ofte have behov for at foretage ombygninger i en ejendom. Det kan skyldes ønsker fra andre lejere, […]
16. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
ABR 18, vol. 4: Digital projektering
Der har eksisteret regler i byggeriet om digitale bygningsmodeller siden 2007, hvor den første bekendtgørelse for anvendelse af informations- og […]
12. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
ABR 18, vol. 3: Forsinkelse og dagbod – når projektet ikke går som forventet
ABR 18 ændrer ikke på reglerne for rådgiverens forsinkelse. Forsinkelse i projekteringen kan fortsat sanktioneres, men fremover vil sanktionen i […]
11. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
Entreprenørens ansvar for afhjælpningsmetode og fortolkning af forligsaftale
Voldgiftsretten udtaler i ny kendelse, at en totalentreprenør ikke var ansvarlig over for bygherren for påståede mangler ved et gulv. […]
9. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
Afgørelse om udgifter ved tilbudspligt på vej
Sælgere af større boligudlejningsejendomme skal forinden salg til anden side tilbyde lejerne af beboelseslejligheder at overtage ejendommen på andelsbasis. Dette […]
6. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
Når strejke og lockout rammer byggepladsen
Når strejker og/eller lockout rammer en byggeplads, opstår spørgsmålet om, hvordan den deraf afledte forsinkelse og økonomien skal håndteres.
4. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
ABR 18, vol. 2: Fokus på planlægningen
Planlægningen af projekteringen havde høj prioritet for AB-udvalget, da det udarbejdede de nye standardvilkår, ABR 18. Det bemærkede Niels Grubbe, […]
3. apr 2018
Fast ejendom og entreprise
ABR 18, vol. 1: Lad forberedel­serne begynde
Med denne artikel indleder vi artikelserien om de nye ABR 18-standardvilkår. Her kan du læse, hvordan praktikere allerede nu kan […]
20. mar 2018
Fast ejendom og entreprise
Ydelsesbeskrivelsen ’Byggeri og Landskab 2018’ sendt i høring
I kølvandet på offentliggørelsen af de nye AB/ABR18-vilkår er den nye ydelsesbeskrivelse, der definerer roller og ydelser for arkitekter, ingeniører […]
20. mar 2018
EU-ret, Fast ejendom og entreprise, Immaterielret
Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol
En forfatningsklage har foreløbigt udsat Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Den tyske forfatningsdomstol bekræfter, at klagen behandles i […]
12. mar 2018
Fast ejendom og entreprise
Når ABR 89 bliver til ABR 18 – hvad skal rådgivere forvente?
Forslaget til de nye ABR 18 vilkår lægger op til grundlæggende ændringer af ABR 89 vilkårene. På en lang række […]
8. mar 2018
Fast ejendom og entreprise
Tag et kritisk tjek af nye omvurderinger
Ejendomsejere, der modtager omvurderinger, bør give omvurderingen et kritisk tjek og overveje, om der er grund til at klage over […]
5. mar 2018
Fast ejendom og entreprise
Omfattende reform af vilkår i nye AB-aftaler
Efter høringskonferencen om revision af AB-aftalerne 21. februar tegner der sig et billede af en harmonisering af struktur og systematik […]
28. feb 2018
Fast ejendom og entreprise
Strejftog i AB-reformens nye ansvarsregler
Det aktuelle høringsudkast til ny AB 18 og ABR 18 ændrer ikke radikalt på ansvaret og ansvarsfordelingen mellem byggeriets aktører. […]
27. feb 2018
Fast ejendom og entreprise
Politisk aftale om styrkelse af andelsboligmarkedet
Ved udgangen af 2017 indgik regeringen sammen med en række øvrige partier en politisk aftale, som skal skabe mere stabile […]
26. feb 2018
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Ledningsejer skal betale for prøvegravninger ved vejarbejde
Østre Landsret har den 20. februar 2018 afgjort, at Radius Elnet skal betale for prøvegravninger vedrørende ledninger, der var i […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.