Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for IT- og telekommunikation
30. jun 2020
IT- og telekommunikation
Ny telelov skal sikre bedre vilkår for konkurrencen på telemarkedet og skabe ny, digital infrastruktur
Et nyt lovforslag sigter mod en modernisering af telelovgivningen gennem fremmelse af investeringsincitamenter, harmoniseret forvaltning og større forbrugerbeskyttelse samt udbredelse […]
16. mar 2020
COVID-19, IT- og telekommunikation
COVID-19: Særlige forhold for IT-virksomheder
Det gælder for leverandører af teknologiløsninger som for alle andre, at coronavirus kan medføre, at det bliver sværere at levere […]
4. nov 2019
IT- og telekommunikation
Nye krav til cybersikkerhed i staten - få et overblik her
Som led i den nationale informationssikkerhedsstrategi har styregruppen for cyber- og informationssikkerhed bestående af repræsentanter for en række ministerier besluttet, […]
3. jun 2019
IT- og telekommunikation
Ny dom om ERP-projekt
Den 14. maj 2019 afsagde retten i Glostrup dom i en sag, hvor K02 var kontraktgrundlaget. Sagen vedrørte levering af […]
29. mar 2019
IT- og telekommunikation
Industri 4.0: AI og de juridiske udfordringer - med fokus på immaterielle rettigheder
Tidligere har vi beskrevet de patentretlige udfordringer AI (Artificial Intelligence) og machine learning. Men AI udfordrer også mere bredt den […]
12. feb 2019
IT- og telekommunikation
Er du klar til robotter med kunstig intelligens?
Intelligente robotter bliver en del af vores hverdag, og vi kommer til at interagere både fysisk med robotter og online […]
18. sep 2018
IT- og telekommunikation
Nye regler for finansielle virksomheders outsourcing til cloud sendt i høring
Finanstilsynet har sendt et forslag til en ændret outsourcingbekendtgørelse i høring. Forslaget indeholder nye regler, der særligt gælder for cloud-outsourcing […]
31. jul 2018
IT- og telekommunikation, Persondata
Nu får private virksomheder også brug for sikker mail
Datatilsynet skærper sin praksis i forhold til fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger i e-mails via internettet og giver de […]
18. jun 2018
IT- og telekommunikation
Ny afgørelse fra EU-Domstolen vedrørende fællesdataansvar for brug af digitale medier
EU-Domstolen traf den 5. juni 2018 afgørelse i en sag, der bl.a. vedrørte, hvorvidt en tysk uddannelsesinstitution, der har en […]
23. maj 2018
IT- og telekommunikation
IT-sikkerhed: En ny fælles standard?
2017 var året, hvor nogle af de hidtil største cyber-angreb som WannaCry og NotPetya fandt sted. IT-sikkerhed står nu højt […]
21. maj 2018
IT- og telekommunikation
Ny lov bremser sagen om Microsofts udlevering af data fra EU
I marts 2018 trådte en ny amerikansk lov, Clarifying Overseas Use of Data (CLOUD) Act, i kraft. Loven skal fastslå […]
18. maj 2018
IT- og telekommunikation
Teleselskaber skal ikke udlevere oplysninger om kunder
I november 2017 pålagde retten på Frederiksberg to teleselskaber at udlevere oplysninger om en række kunder til en rettighedshaver, der […]
17. maj 2018
IT- og telekommunikation
K04 sendt i høring
Digitaliseringsstyrelsen har netop sendt en ny standardkontrakt for levering af driftsydelser i høring.
3. apr 2018
IT- og telekommunikation
Højesteret slår hårdt ned over for hacker
En forhenværende it-chef i en virksomhed er blevet idømt 3 ½ års ubetinget fængsel for gentagende gange at have hacket […]
17. okt 2017
IT- og telekommunikation
Tager I forbehold for cyberterror som force majeure i jeres kontrakter?
Cyberterror kan forårsage omfattende og alvorlige skader. Cyberterror er svært at forudse og vanskeligt og omkostningsfuldt at beskytte sig imod. […]
17. okt 2017
IT- og telekommunikation
Ny amerikansk dom: LinkedIn kan ikke blokere "scrapere"
En domstol i San Francisco har for nylig afsagt dom i en sag om “scraping” af oplysninger fra LinkedIn. Analysevirksomheden […]
13. sep 2017
IT- og telekommunikation
EU-dom puster nyt liv i debatten om lognings­reglerne
Diskussionen om logningsreglerne bliver ved med at være aktuel både i Danmark og EU. Efter EU-Domstolens dom i Tele2/Watson-sagen i […]
12. sep 2017
IT- og telekommunikation
Status på Erhvervs­styrelsens markeds­afgørelser inden for telesektoren
Erhvervsstyrelsen har, for første gang som anført i Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder fra 2014, afgrænset og analyseret […]
11. sep 2017
IT- og telekommunikation
Er nye regler om hjemmeside­blokering en udvidelse af politiets beføjelser?
Den 1. juni 2017 vedtog Folketinget en ny regulering om blokering af hjemmesider. Det har konkret udmøntet sig i retsplejelovens […]
7. jul 2017
IT- og telekommunikation
Nye retningslinjer for bankers IT-sikkerhed og brug af cloud
European Banking Authority (EBA) har udsendt to nye sæt retningslinjer. Det ene stiller krav til bankernes IT-sikkerhed og lægger op […]
6. jul 2017
IT- og telekommunikation
IT-leverandørens fejl fritager ikke en dataansvarlig kunde for ansvar
Datatilsynet har for nylig udtalt, at det var meget beklageligt, at personoplysninger fra op imod 95.000 jobansøgere hos en dataansvarlig […]
6. jul 2017
IT- og telekommunikation
Ny EU-Dom: Add-ons i medieafspiller kan føre til krænkelser af ophavs­rettigheder
I en ny dom tager EU-Domstolen stilling til medieafspilleres rolle i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder. En medieafspiller, der i […]
19. jun 2017
IT- og telekommunikation
Cyber Security: Overblik over relevant lovgivning og det nye NIS-direktiv, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer
I kølvandet på det stigende antal cyberangreb, der hvert år rammer danske og udenlandske virksomheder og myndigheder, er der kommet […]
10. maj 2017
IT- og telekommunikation
Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde i it-projekter
Statens IT-projektråd har længe haft sin egen “Guide til godt kunde-leverandørsamarbejde”, som de færreste har lagt mærke til. Så er […]
20. apr 2017
IT- og telekommunikation
SAP vinder erstatnings­sag om kundes indirekte brug af SAP-database
I en ny og opsigtsvækkende engelsk dom har SAP UK Ltd. fået medhold i, at Diageo Great Britain Ltd. skal […]
19. apr 2017
IT- og telekommunikation
Det svenske finanstilsyn giver påtale og bøde for manglende kontrol med outsourcing­leverandør
Det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen) har for nylig tildelt bøder på hhv. 30 og 25 millioner svenske kroner til de svenske […]
19. apr 2017
IT- og telekommunikation, Persondata
Snart slut med at acceptere cookies
EU-Kommissionen foreslår, at ePrivacy-direktivet ændres med henblik på blandt andet at gøre de nuværende cookie-regler enklere og mere brugervenlige. Man […]
18. apr 2017
IT- og telekommunikation
USA opdaterer standard for beskyttelse mod cybertrusler for virksomheder med ansvar for landets kritiske infrastruktur
National Institute of Standards and Technology (NIST) har opdateret standarden for beskyttelse mod cybertrusler for virksomheder med ansvar for USA’s […]
18. apr 2017
IT- og telekommunikation
Anbefalinger til risici ved "virale" open source-licenser i forbindelse med M&A-trans­aktioner
Virksomheder bruger i stigende grad open source-software som en del af deres udvikling af IT-systemer. Mens open source har mange […]
18. apr 2017
IT- og telekommunikation
Teleselskaber skal forsat logge alt data, indtil der kommer nye logningsregler til efteråret, og ny adgang til loggede data for skat introduceres – mens logning de facto suspenderes i Sverige
Den 22. december 2016 fastlog EU-Domstolen, at EU-retten er til hinder for en generel og vilkårlig logning af telekommunikationsdata, og […]
29. mar 2017
IT- og telekommunikation
Skelsættende afgørelse vedrørende licensaftale mellem softwaregiganten SAP og spiritusproducenten Diageo om indirekte brug
Domstolen the Technology & Construction Court i London har den 16. februar 2017 afgjort, at Diageo brød licensaftalen med SAP […]
29. mar 2017
IT- og telekommunikation
Vigtigt skridt mod billigere mobildata i alle EU-lande
Den nødvendige brik er faldet på plads for at “roam like home” kan fungere pr. 15. juni 2017 som fastsat […]
28. mar 2017
IT- og telekommunikation
Ny EU-dom fastslår, at taksten for opkald til et selskabs forbrugerhotline ikke må overskride de almindelige takster
I sin afgørelse af 2. marts 2017 (C-568/15) fortolkede EU-Domstolen artikel 21 i direktivet om forbrugerrettigheder1. Domstolen kom frem til, […]
4. jan 2017
IT- og telekommunikation
EU-Domstolen underkender svensk lov om pligt til lagring af teledata
EU-Domstolen har den 21. december 2016 truffet afgørelse om, hvorvidt national lovgivning kan fastlægge en generel forpligtelse til omfattende og […]
22. dec 2016
IT- og telekommunikation
Østre Landsret: Facebook skal udlevere oplysninger vedr. oprettelsen af en Facebookprofil
Landsretten har for nyligt afgjort, at retsplejelovens regler om edition og indgreb i meddelelseshemmeligheden ikke er til hinder for at […]
25. nov 2016
IT- og telekommunikation
Få et indblik i EU's nye retningslinjer for netneutralitet
EU’s tilsynsorgan på teleområdet (BEREC – Sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder på teleområdet) har for nyligt offentliggjort deres endelige og længe ventede retningslinjer for, […]
24. nov 2016
IT- og telekommunikation
Sveriges højeste domstol forbyder almindelig brug af droner
Den teknologiske udvikling udfordrer i mange tilfælde den retlige regulering. Især udviklingen af droneteknologi er i voldsom vækst og vil […]
21. nov 2016
IT- og telekommunikation
Blokeringsfilter mod ekstremistisk propaganda på internettet
Et flertal i regeringen har iværksat 22 initiativer, der skal være med til at forbedre indsatsen mod ekstremistisk propaganda på […]
16. nov 2016
IT- og telekommunikation
Nyt kodeks skal fremme samarbejdet mellem kunder og leverandører
Statens IT-projektråd har i samarbejde med Dansk IT, IT-Branchen og DI Digital udarbejdet et nyt kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde. […]
3. nov 2016
IT- og telekommunikation
Forberedelse forud for EU's Persondataforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018
Datatilsynet har udarbejdet et dokument indeholdende 12 spørgsmål, som dataansvarlige med fordel kan forholde sig til i forbindelse med den […]
2. nov 2016
IT- og telekommunikation
Brexit – hvad med databeskyttelsen?
Premierminister Theresa May har den 2. oktober udtalt, at artikel 50 i Lissabontraktaten vil blive udløst i første kvartal af […]
2. nov 2016
IT- og telekommunikation
European Electronic Communications Code skal skabe klart regelsæt og bedre internetforbindelser inden 2025
Kommissionen har den 14. september 2016 vedtaget et sæt af initiativer og lovforslag, som skal sikre EU en topplacering inden […]
31. okt 2016
IT- og telekommunikation
Ny fransk it-lov skal sikre, at al kildekode fra offentlige myndigheder er frit tilgængelig – men når den franske lovgiver helt i mål?
Al kildekolde fra offentligt finansierede softwareprogrammer i Frankrig skal i henhold til den nye “digital republik”-lov (LOI n° 2016-1321 du 7 […]
25. aug 2016
IT- og telekommunikation
Nyt NIS-direktiv skal sikre højt sikkerhedsniveau
Nyt NIS-direktiv skal sikre højt sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i EU. Den 6. juli vedtog EU-Parlamentet NIS-direktivet (Net- og […]
16. aug 2016
IT- og telekommunikation
Ny forsynings­pligt­udbyder skal udpeges
TDC’s forsyningspligt til at levere basale teleydelser over hele landet udløber i slutningen af 2016, og der skal derfor udpeges […]
12. aug 2016
IT- og telekommunikation
Husk at linke til ODR-platformen på jeres hjemmeside og i generelle handels­betingelser
Tidligere på året etablerede Europa-Kommissionen en ny online klageportal (ODR-platformen), der gør det muligt for forbrugere at benytte en såkaldt […]
11. aug 2016
IT- og telekommunikation
Ny regulering af net- og informations­sikkerhed i telesektoren
Den 1. juli 2016 trådte den nye lov om Net- og Informationssikkerhed (NIS-loven) i kraft, og afløste dermed den tidligere […]
7. jul 2016
IT- og telekommunikation, Persondata
Danske IT-Advokater: Antallet af konflikter med IT-leverandører er stigende
En ny undersøgelse fra Danske IT-Advokater med deltagelse af mere end 1.000 virksomheder viser, at hver fjerde virksomhed har haft […]
5. jul 2016
IT- og telekommunikation
Netneutralitet får et stort rygstød i USA
The Court of Appeals i Washington DC har i en sag dømt til fordel for den amerikanske telemyndighed FCC’s indførsel […]
14. jun 2016
IT- og telekommunikation
Ny standard for cloud-SLA'er er på vej
En ny ISO-standard for SLA’er til cloud-tjenester er i gang med at blive udarbejdet. Formålet er at gøre det lettere […]
6. jun 2016
IT- og telekommunikation, Persondata
EU-Domstolens general­advokat: Dynamiske IP-adresser kan anses for persondata, hvis der er supplerende oplysninger, som kan identificere brugeren
Overførsel af persondata til tredjelande, bl.a. USA, har været genstand for meget opmærksomhed siden EU-Domstolens Safe Harbor-dom i oktober 2015. […]
5. jun 2016
IT- og telekommunikation, Udbud
Tillæg til eksisterende IT-kontrakt uden forudgående udbud blev erklæret uden virkning
Klagenævnet for Udbud har i en nyligt afsagt kendelse erklæret et tillæg til en eksisterende IT-kontrakt uden virkning. Klagenævnet fandt, […]
19. maj 2016
IT- og telekommunikation, Persondata
Ny persondata­forordning: Hvilke konsekvenser får den for IT-virksomheder?
Den nye persondataforordning er langt om længe vedtaget, og det forventes, at den træder i kraft i maj 2018. Forordningen […]
18. maj 2016
IT- og telekommunikation, Udbud
Sådan sikrer du succes i IT-udbud efter ikraft­trædelsen af Udbudsloven (del 2): Evaluerings­modeller
I en artikelserie over fire nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye udbudslov og de (nye – eller genopfundne) muligheder, […]
18. maj 2016
IT- og telekommunikation
Fortsættelse: ­Vedtagelse af Direktiv om Forretnings­hemmeligheder
I begyndelsen af 2014 bragte vi nyheden om, at EU-Kommissionen havde fremsat forslag til direktiv om beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder. […]
13. apr 2016
IT- og telekommunikation, Udbud
Sådan sikrer du succes i IT-udbud efter ikrafttrædelsen af udbudsloven (del 1): Markedsdialog
I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye udbudslov og de (nye – eller genopfundne) muligheder, […]
13. apr 2016
IT- og telekommunikation
Fortsættelse: Kan udbydere af åbent og gratis Wi-Fi pålægges at være ansvarlige for brugeres ophavs­retskrænkelse?
I oktober omtalte vi en verserende sag for EU-Domstolen, der angår spørgsmålet om, hvorvidt en udbyder af gratis og åbent […]
16. mar 2016
IT- og telekommunikation
Mobilproducenter kan være forpligtede til at levere sikkerheds­opdateringer
Den hollandske forbrugerorganisation Consumentenbond har valgt at anlægge sag mod en mobilproducent, som ikke vil levere sikkerhedsopdateringer til en smartphone. […]
10. feb 2016
IT- og telekommunikation, Persondata
Privacy Shield-aftale erstatter Safe Harbor-ordningen
Den 2. februar 2016 meddelte EU-Kommissionen, at der er opnået enighed med de amerikanske myndigheder om en ny aftale for […]
9. feb 2016
IT- og telekommunikation
Justitsministeriet vil genindføre sessionslogning
Reglerne om sessionslogning blev i juni 2014 ophævet af Justitsministiet med den begrundelse, at ministeriet fandt det tvivlsomt, om reglerne […]
4. jan 2016
IT- og telekommunikation
Droner: Danmark skal føre an
Droneteknologien har de senere år været under kraftig udvikling, og det erhvervsmæssige potentiale for droner har især været i fokus. […]
15. dec 2015
IT- og telekommunikation
Mere fleksibilitet i udbud af it-kontrakter med den nye udbudslov
Med udbudsloven indføres nogle væsentlige ændringer sammenlignet med tidligere. Udbudsloven blev vedtaget i Folketinget den 19. november 2015 og træder […]
11. nov 2015
IT- og telekommunikation
EU-parlamentet vedtager forordning om netneutralitet
I sidste uge vedtog EU-parlamentet “Forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet”. Forordningen skal sikre en ensartet netneutralitet […]
10. sep 2015
IT- og telekommunikation
Værnetingsbestem­melser gyldige med et klik
I en ny afgørelse har EU-Domstolen forsøgt at forenkle indgåelsen af aftaler online. Det bliver nu nemmere at forhandle og […]
9. sep 2015
IT- og telekommunikation
Sagaen om Oracles API'er fortsætter
Gennem mere end 5 år har Oracle og Google ligget i strid over sidstnævntes brug af Oracles Java API’er. Google […]
8. sep 2015
IT- og telekommunikation
Biometrisk adfærdsdata: Den nye super-cookie
Identifikation ved biometrisk adfærdsdata bliver mere og mere populært. På trods af muligheden for at spore internetbrugere ved hjælp af […]
7. sep 2015
IT- og telekommunikation
Japansk domstol: Bitcoins kan ikke ejes
Retten i Tokyo har for nylig afgjort, at bitcoins ikke kan ejes. Retten lægger blandt andet vægt på, at indehaveren […]
15. jul 2015
IT- og telekommunikation
Nye sektorspecifikke regler for fusioner på teleområdet
1. juli 2015 trådte nye regler om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet i kraft
13. jul 2015
IT- og telekommunikation
Online medier kan holdes ansvarlige for injurierende bruger­kommentarer
I en opsigtsvækkende dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bekræftede domstolen, at en online nyhedsportal var ansvarlig for ikke at fjerne […]
17. jun 2015
IT- og telekommunikation
Google sletter tusindvis af links
Efter påbud fra EU-Domstolen om “retten til at blive glemt”, har Google nu imødekommet ca. 40 procent af anmodningerne om […]
16. jun 2015
IT- og telekommunikation
Internet-of-things skaber nye udfordringer ved databehandling
Internet-of Things (IoT)-bølgen har markant øget mulighederne for at indsamle og behandle data om vores færden. Tendensen går i retning […]
15. jun 2015
IT- og telekommunikation
EU: svært at stoppe ulovlig streaming
Filmindustriens hidtidige strategi med at lukke for hjemmesider, der tilbyder ulovlig streaming af film og tv-serier, har ingen varig effekt […]
13. jun 2015
IT- og telekommunikation, Øvrige
Ny vejledning og licensstyring og licensaudit
Dansk IT og Danske IT-advokater har udarbejdet en praktisk vejledning om licensstyring i de relevante faser:
15. maj 2015
IT- og telekommunikation
14 nye tiltag skal sikre bedre behandling af sundhedsdata
Regionerne lancerer en ny fælles front mod en forbedret informationssikkerhed, som opstiller fællesregionale målsætninger og initiativer, der skal være med […]
13. maj 2015
IT- og telekommunikation
Ulovligt indsamlede patientdata vil blive slettet
Efter en del tovtrækkeri er det nu endeligt sikkert, at kravet om udleveringen af den omstridte patientdatabase til Rigsarkivet er […]
7. maj 2015
IT- og telekommunikation, Øvrige
Øget fokus på cybersikkerhed i Danmark og Europa
Et nyt lovforslag om net- og informationssikkerhed er netop sendt i høring. Lovforslaget giver Center for Cybersikkerhed nye beføjelser. Forslaget […]
13. apr 2015
IT- og telekommunikation
Erhvervsstyrelsen: Trafikovervågningssystem ikke omfattet af cookie-reglerne
Erhvervsstyrelsen fastslår i en nylig afgørelse, at trafikovervågningssystemet Bliptracks indsamling af MAC-adresser ikke er omfattet af cookie-reglerne.
10. apr 2015
IT- og telekommunikation
Droner i dansk lovgivning
Droner er populære som aldrig før, og især droner til hobbybrug er et stort hit. Anvendelsen af droner er dog […]
4. apr 2015
IT- og telekommunikation
Cloud: Det skal leverandøren have styr på
Leverandører af cloud-løsninger skal forstå, hvordan og hvor data reelt behandles, da manglende opmærksomhed på disse områder kan svække troværdigheden […]
3. apr 2015
Immaterielret, Internationale retsforhold, IT- og telekommunikation
Tysk dom giver strenge forpligtelser ved ophavsretskrænkelser på internettet
Ny tysk dom pålægger indehavere af hjemmesider at fjerne ophavsretligt krænkende materiale, ikke blot fra egen hjemmeside, men også fra […]
1. apr 2015
IT- og telekommunikation
Usikkerhed om vilkårene i open source-licensen GPLv2
Omkring en fjerdedel af al open source-software bliver i dag licenseret under GNU General Public License v2 (GPLv2). På trods […]
31. mar 2015
IT- og telekommunikation
Erhvervsstyrelsens redegørelse om brud på persondatasikkerheden i telesektoren
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med sit tilsyn med teleudbydernes persondatasikkerhed udarbejdet en redegørelse om brud på persondatasikkerheden i telesektoren i […]
31. mar 2015
IT- og telekommunikation
USA vedtager netneutralitet
Den amerikanske telemyndighed, FCC, har for nyligt vedtaget et nyt regelsæt, der betyder, at internetudbydere skal sikre ens hastighed for […]
26. mar 2015
IT- og telekommunikation
App-løsninger og følsomme data – Hvornår skal datatilsynets tilladelse indhentes?
Artikel 29-gruppen har i en ny udtalelse defineret begrebet “helbredsoplysninger” klarere. Med udtalelsen vil apps, der sammenstiller en række oplysninger […]
24. mar 2015
E-handel og markedsføring, IT- og telekommunikation
Nye regler om registrering af kunders cpr-numre
Forbrugerombudsmanden har i et nyt notat udstukket nye regningslinjer for, hvornår en virksomhed må registrere sine kunders CPR-numre. En virksomhed […]
24. mar 2015
IT- og telekommunikation
Status på arbejdet med den nye persondata­forordning – Hvad er op og ned?
Kromann Reumert oplever flere og flere henvendelser, som bygger på den fejlagtige opfattelse, at persondataforordningen allerede er vedtaget. Dette er […]
23. mar 2015
IT- og telekommunikation
Nye sikkerheds­krav til virksomheders personale­administration
Datatilsynet har med virkning fra 1. januar 2015 udfærdiget specifikke sikkerhedskrav, som private virksomheder skal efterleve i deres personaleadministration.
20. mar 2015
IT- og telekommunikation, Persondata
Persondata­retlige udfordringer ved cloud-løsninger
Bruger din virksomhed cloud-løsninger til at opbevare og behandle personoplysninger? Her får du en oversigt over de største persondataretlige udfordringer […]
10. mar 2015
IT- og telekommunikation
Fælles standard bliver fast del af Microsofts cloud computing løsning
Microsoft inkorporerer som de første den internationalt anerkendte fællesstandard for behandling af personoplysninger, ISO/IEC 27018, i forbindelse med deres cloud […]
10. mar 2015
IT- og telekommunikation
Device fingerprinting kan være ulovlig
På baggrund af en fælles europæisk drøftelse, har Erhvervsstyrelsen udtalt, at såkaldt “device fingerprinting” er omfattet af cookie-direktivet. Hermed bliver […]
9. mar 2015
IT- og telekommunikation, Øvrige
Facebooks privatlivsindstillinger lever ikke op til de europæiske regler
Facebook har fornyeligt opdateret sin privatslivspolitik, men til trods for denne opdatering savnes der generelt mere gennemsigtighed, hvor brugerne får […]
25. feb 2015
E-handel og markedsføring, Immaterielret, IT- og telekommunikation, Retssager og voldgift
Nu kan du anlægge sag i ethvert EU-land, hvor en hjemmeside er tilgængelig
EU-Domstolen afsagde den 22. januar 2015 dom i sagen Pez Hejduk v EnergieAgentur, NRW GmbH (sag C-441/13). Her slog EU-Domstolen […]
4. feb 2015
IT- og telekommunikation
Ny national strategi for cyber- og informations­sikkerhed
Regeringen har udarbejdet en national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der indeholder 27 konkrete initiativer til at øge informationssikkerheden og […]
4. feb 2015
IT- og telekommunikation, Udbud
IT-virksomheder kan vinde på ny udbudslov
I det kommende forår behandles den nye udbudslov i Folketinget. Særligt små og mellemstore virksomheder kan få gavn af en […]
3. feb 2015
IT- og telekommunikation
Ikke eneret til ordet "taxa"
Klagenævnet for Domænenavne afgjorde i januar 2015, at TAXA 4×35 ikke automatisk har eneret til ordet “taxa”. Afgørelsen blev truffet […]
3. feb 2015
Finansiering og bankret, IT- og telekommunikation
Finansielle virksomheder skal have styr på skyen
Den europæiske myndighed for netværks- og informationssikkerhed (ENISA) har netop udgivet en rapport om finansielle virksomheders udfordringer ved brug af […]
2. feb 2015
IT- og telekommunikation
Ny EU-afgørelse begrænser brugen af "screen-scraping"
I en ny afgørelse fastslår EU-Domstolen, at firmaer kan begrænse brug af data indhentet fra firmaets hjemmeside gennem “screen-scraping”, selv […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.