Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for EU-ret
18. mar 2020
COVID-19, EU-ret
Kommissionen vil lukke ned for spøgelsesfly
I et nyt initiativ fremsat af EU-Kommissionen, skal der gøres op med de ”spøgelsesfly” som flyver rundt mellem EU-landene. Som […]
27. feb 2020
EU-ret
Bøde på 6,7 mio. euro til hotelkæde for diskrimination mellem forbrugere
I en ny afgørelse har EU Kommissionen tildelt en spansk hotelkæde en bøde på 6,7 mio. euro (ca. 50 mio. […]
14. feb 2020
EU-ret, Immaterielret
Storbritannien har forladt EU: Hvad betyder Brexit for dine varemærker og designs?
Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode i kraft, som betyder, at det i resten […]
26. nov 2019
EU-ret
Statsstøtte: De minimis-støtte – hvad er det, og hvordan gør man?
Offentlig støtte til virksomheder er som udgangspunkt statsstøtte. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er ulovligt at give støtten, men […]
3. okt 2019
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling
Fordi betydeligt flere kvinder end mænd i Frankrig gør brug af forældreorlov i form af nedsat arbejdstid, er de franske […]
11. sep 2019
EU-ret
EU vedtager forordning om markedsovervågning
Den 25. juni 2019 offentliggjorde EU Forordning 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Forordningen er en del af EU’s Varepakke fra […]
4. jul 2019
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet
Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen – denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj […]
20. jun 2019
EU-ret
EU-kommissionen åbner undersøgelse af PostNord og Post Danmark
EU-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, hvorvidt visse kapitaltilførsler, som Danmark og Sverige har ydet til PostNord […]
15. apr 2019
EU-ret
EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald
Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at […]
12. apr 2019
EU-ret
EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning
I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om “ne bis in idem” (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer […]
30. apr 2018
EU-ret
Kommission har fået mandat til at indlede forhandlinger om multilateral investeringsdomstol
Den 20. marts 2018 vedtog Rådet forhandlingsdirektiver. De bemyndiger Europa Kommissionen til på EU’s vegne at forhandle med handels- og […]
20. mar 2018
EU-ret, Fast ejendom og entreprise, Immaterielret
Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol
En forfatningsklage har foreløbigt udsat Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Den tyske forfatningsdomstol bekræfter, at klagen behandles i […]
1. mar 2018
EU-ret
Onlinehandel - EU vil gøre en ende på uberettiget geoblokering og forskelsbehandling
Ved udgangen af 2018 træder en ny forordning med forbud mod uberettiget geoblokering og forskelsbehandling, der er baseret på kundens […]
9. feb 2018
EU-ret, Øvrige
Forhindrer større tilknytning til et andet land per automatik en vellykket integration i Danmark? Det skal EU-Domstolen nu tage stilling til.
Østre Landsret har bedt EU-Domstolen om at vurdere, om det danske tilknytningskrav er lovligt. Helt præcist skal EU-Domstolen tage stilling […]
13. nov 2017
EU-ret, Konkurrenceret
Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte
Viasat (MTG) vinder tre principielle sager over TV2 om statsstøtte. EU-domstolen fastslår, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i perioden […]
16. okt 2017
EU-ret
Europa-Kommissionen foreslår screenings­ordning for direkte udenlandske investeringer i EU
Europa-Kommissionen har netop foreslået nye initiativer til screening og sikring af europæiske virksomheder samt væsentlige sociale og økonomiske interesser for […]
9. aug 2017
EU-ret
Pantsætninger af EU-betalingsrettigheder uden retsvirkning
Vestre Landsret har afsagt en kendelse den 7. juli med vidtrækkende konsekvenser for pantsætninger af EU-betalingsrettigheder.
26. apr 2017
E-handel og markedsføring, EU-ret, Konkurrenceret
Kommissionen sætter fokus på brug af pris-algoritmer i e-handel
Kommissionen opfordrer virksomheder, der er aktive inden for e-handel, til at sikre sig, at konkurrencereglerne overholdes ved udvikling og brug […]
4. apr 2017
EU-ret, Konkurrenceret
Omfattende tilsagn beskytter innovation i godkendt DOW/DuPont-fusion
Kommissionen har godkendt fusionen mellem DOW og DuPont efter længere tilsagnsforhandlinger. Godkendelsen er blandt andet betinget af, at DuPont afhænder […]
3. apr 2017
EU-ret, Konkurrenceret
Kommissionen:støtte til opførelse af Kriegers Flak er lovlig
Kommissionen har godkendt den danske statsstøtte til havvindmølleprojektet Kriegers Flak, idet projektet bidrager til øget anvendelse af vedvarende energi i […]
11. dec 2016
EU-ret, Retssager og voldgift
Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning […]
3. nov 2016
EU-ret, Øvrige
Ny dom kan betyde, at det britiske parlament kan stemme imod Brexit
Den engelske High Court har her til morgen fastslået, at den britiske regering ikke uden det britiske parlaments udtrykkelige godkendelse […]
12. sep 2016
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nyt forslag fra EU-generaladvokat i sag vedrørende religiøs hovedbeklædning går mod tidligere forslag
EU-Domstolen er i en ny sag blevet spurgt af en fransk domstol, om det er i overensstemmelse med EU-retten, særligt […]
24. jun 2016
EU-ret, Øvrige
Hvad betyder Brexit for danske virksomheder?
Det korte svar er, at Brexit vil have væsentlig negativ økonomisk betydning for danske virksomheder i Storbritannien. Dette skyldes primært […]
22. jun 2016
EU-ret
Sag om verderlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber skal ikke for Højesteret
Den 25. januar 2016 fastslog Vestre Landsret, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber udgjorde ulovlig statsstøtte.
24. maj 2016
EU-ret
Ny statsstøttevejledning fra Kommissionen – meddelelse om statsstøtte-begrebet
Som led i statsstøttemoderniseringen har Kommissionen de seneste år arbejdet med at strømline reglerne og sikre en effektiv beslutningsproces. I […]
9. mar 2016
EU-ret
Afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier
Vestre Landsret har truffet afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier. Landsrettens dom er en af de første danske […]
24. feb 2016
EU-ret
Sag om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarme­selskaber søges indbragt for Højesteret
Statsstøtte: Sagen om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber søges indbragt for Højesteret, men de kommunale initiativer bør fortsætte.
12. feb 2016
EU-ret
Skat og statsstøtte: Hvor er vi på vej hen?
Siden 2013 har Kommissionen undersøgt EU-medlemsstaternes skatteafgørelser for at finde ud af, om statsstøttereglerne overtrædes gennem selektive skattefordele. I øjeblikket […]
27. jan 2016
EU-ret, Offentlig ret
Lånegarantier til to fjernvarmeselskaber var ulovlig statsstøtte og dermed ugyldig
Det fastslog Vestre Landsret i dom af 25. januar 2016 i en tvist mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber. […]
2. okt 2015
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Generaladvokaten foreslår at blåstemple klausuler om mindsteløn i udbudte kontrakter
Fri udveksling af tjenesteydelser bør ikke hindre medlemsstaterne i EU i at kræve betaling af mindsteløn til ansatte. Det udtaler […]
27. sep 2015
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Domstolen: Transporttid kan være arbejdstid
EU-Domstolen fandt, at medarbejderes transporttid mellem bopæl og hhv. første og sidste arbejdssted var arbejdstid. Arbejdsstederne var spredt over et […]
22. sep 2015
EU-ret
Arveretsforordningen
EU-forordningen om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil […]
21. sep 2015
EU-ret, Miljøret
Ny udtalelse fra EU-domstolen om konkrete konsekvenser af miljømål efter vandrammedirektivet
Enkeltprojekter skal afvises, hvis de vurderes at forringe et vandområdes tilstand. Det fastslår en ny udtalelse fra EU-Domstolen. Medlemsstaternes miljømål […]
29. jul 2015
EU-ret
Nyt udspil om droner og persondatabeskyttelse
EU’s ekspertgruppe for persondata, den såkaldte artikel 29-gruppe, har i et nyt udspil fremsat holdninger og bud på, hvordan man […]
23. jun 2015
EU-ret, Persondata
Et skridt tættere på den nye persondataforordning
Den sidste fase i vedtagelsen af persondataforordningen er nu indledt. Den 15. juni 2015 offentliggjorde Rådet for Den Europæiske Union […]
12. jun 2015
EU-ret, Forsikring og erstatning
Nye krav til forsikringsselskabers outsourcinger
Nyt EU-direktiv skærper reglerne for forsikringsselskaber og genforsikringsselskabers virksomhed. Det betyder, at nye krav til interne procedurer, processtyring og beredskabsplaner […]
10. jun 2015
EU-ret, Øvrige
Fødevarelovgivning: Ny afgørelse fra EU-domstolen om vildledende mærkning af fødevarer
Emballagen på en fødevare skal holde, hvad den lover. En ny afgørelse fra EU-Domstolen om mærkning af fødevarer tydeliggør, om […]
2. jun 2015
E-handel og markedsføring, EU-ret, Konkurrenceret
Er din virksomhed klar til Europa-kommissionens undersøgelse af e-handelssektoren?
Det kan snart være slut med meddelelser som “du kan ikke se dette indhold, fordi du er i udlandet”. Med […]
29. maj 2015
EU-ret
Digitalt indre marked i Europa kan blive en realitet
Internettet og de digitale teknologier får større og større betydning. EU-Kommissionen har derfor udarbejdet en plan med 16 initiativer, der […]
6. maj 2015
EU-ret, Udbud
Erfaring og uddannelse kan inddrages ved tildeling af udbud
EU-Domstolen har i en ny afgørelse fastholdt, at medarbejderes erfaring og faglige kvalifikationer kan inddrages i vurderingen af det økonomisk […]
29. apr 2015
EU-ret, Immaterielret
EU: Nu bliver varemærke-reglerne lettere for mindre virksomheder
EU har nu vedtaget varemærkereformen og EU varemærket bliver op til 37 procent billigere..
17. apr 2015
EU-ret, Udbud
Ny EU-dom om inhabilitet i forbindelse med udbud
Det er op til de enkelte EU-medlemsstater at fastsætte regler for inhabilitet i forbindelse med udbud, herunder om der skal […]
1. apr 2015
EU-ret, Skatte- og afgiftsret
Nyt forslag skal styrke skattesamarbejdet i EU
Selskaber skal ikke kunne planlægge skatteunddragelse. Det er målet med et nyt forslag fra EU-Kommissionens. Ifølge forslaget skal medlemslandene oplyse […]
4. mar 2015
EU-ret, Konkurrenceret
Nye sektorspecifikke fusionsregler
Pligt for telesektoren til at meddele fusioner allerede inden de gennemføres. Det bliver konsekvensen, hvis et nyt lovforslag bliver vedtaget. […]
17. feb 2015
EU-ret
EU-kommissionen åbner sag mod Danmark vedr. fedtafgiften
EU-kommissionen har valgt at åbne en statsstøttesag mod Danmark om fedtafgiften. Det er ikke overraskende. Der var massive indvendinger inden […]
20. jan 2015
EU-ret, Konkurrenceret
Stockholms Tingsrätt forbyder ikke-anmeldelsespligtig og allerede gennemført fusion
Stockholms Tingsrätt har den 16. december 2014 ved dom forbudt den fusion mellem Swedbank Franchise AB og Svensk Fastighedsförmedling AB, […]
19. jan 2015
EU-ret, Konkurrenceret
Første danske sag om præimplementeringsforbuddet
Det var en overtrædelse af præimplementeringsforbuddet, da det danske KPMG opsagde samarbejdet med det internationale KPMG-netværk, inden fusionen mellem Ernst […]
6. jan 2015
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Domstolen: Ikke generelt forbud mod diskrimination på grund af fedme
I den netop afgjorte og meget medieomtalte fedmesag har EU-Domstolen fastslået, at EU-retten ikke indeholder et generelt princip om forbud […]
21. dec 2014
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Fedme kan udgøre et handicap
Gorrissen Federspiel har bistået FOA med en opsigtsvækkende og principiel EU-retlig sag om, hvorvidt medarbejdere i medfør af EU-retten er […]
20. nov 2014
EU-ret, Immaterielret
Ophavsretten beskytter ikke mod parodier
Ophavsmænd skal respektere, at deres værker bliver brugt af andre, hvis værkerne bliver brugt som led i en parodi. Det […]
3. nov 2014
EU-ret, Øvrige
Eksportkontrol – ny kontrolliste på trapperne
I denne udgave kan du læse om eksportkontrol og den fornyligt annoncerede ny kontrolliste. Kontrollisten oplister en række produkter, som […]
29. okt 2014
EU-ret, IT- og telekommunikation
Teleklagenævnet har ikke adgang til at stille præjudicielle spørgsmål
EU-Domstolen er i sin dom i TDC-sagen noget overraskende kommet frem til, at Teleklagenævnet ikke skal anses for en ret. […]
28. okt 2014
EU-ret
Danmark får ikke medhold i appel om hektarstøtte
EU-domstolen har for nyligt opretholdt Rettens dom i hektarstøttesagen og stadfæster derved den særligt tunge bevisbyrde for medlemsstater i relation […]
28. okt 2014
EU-ret
Kommissionen godkender offentlig finansiering af Øresundsforbindelsen
Kommissionen har konkluderet, at Danmarks og Sveriges offentlige finansiering af Øresundsbroen og de tilknyttede vej- og jernbaneforbindelser på begge sider […]
27. okt 2014
EU-ret, Immaterielret, Skatte- og afgiftsret
Tvist om den danske spilleafgiftslov
Da Royal Scandinavian Casino Aarhus og den danske brancheforening for spilleautomater (Dansk Automat Brancheforening) klagede over Kommissionens afgørelse om den […]
26. okt 2014
EU-ret
Støtteordning til el-producenter i bestemt region var ikke nationalitetsdiskriminerende
EU-domstolen har fastslået, at en regionalt afgrænset støtteordning til producenter af grøn elektricitet ikke er i strid med diskriminationsforbuddet i […]
17. okt 2014
EU-ret, Konkurrenceret
EU-Kommissionen godkender offentlig finansiering af Øresundsforbindelsen
Kommissionen har konkluderet, at Danmarks og Sveriges offentlige finansiering af Øresundsforbindelsen ikke er i strid med EU’s statsstøtteregler. EU-Kommissionen har […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.