Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde Ryd
Viser nyheder inden for Offentlig ret
6. jul 2020
Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Kommunens planer og målsætninger med områder inden for kommunens grænser kan ændre sig over tid. I de seneste år har […]
4. maj 2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Den nuværende vejlov kan ikke anvendes i praksis til at regulere udlejning af el-løbehjul og -cykler. Det er et problem […]
16. apr 2020
Offentlig ret
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
Miljøministeren fremsatte den 12. marts 2020 et nyt lovforslag vedrørende ændring af kystbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven og planloven. Lovforslaget vedrører muligheden for […]
9. mar 2020
Offentlig ret
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Det vedtagne lovforslag omhandler den såkaldte lugtparagraf, som efter længere tids behandling nu er blevet ændret. Ændringen er bl.a. en […]
9. mar 2020
Offentlig ret
Ny udtalelse fra ombudsmanden om miljø­oplysninger
Folketingets Ombudsmand har i en ny udtalelse vurderet, at fakturaer fra et energiselskabs underleverandører ikke indeholdt miljøoplysninger. Sagen er navnlig […]
23. jan 2020
Offentlig ret
Ændring af vandsektor­loven er trådt i kraft
En ændring af vandsektorloven giver mindre vandselskaber mulighed for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.
2. dec 2019
Offentlig ret
Køberets­ordningen udfases og der introduceres nye ordninger for naboer til VE-anlæg
På baggrund af en analyse af de eksisterende ordninger for naboer til vindmøller og solcelleanlæg, er der indgået politisk aftale […]
28. nov 2019
Offentlig ret
De ti bud til den gode kommunale aftale
Kommuner indgår dagligt aftaler med private aktører. Vi giver her ti gode bud på, hvordan I kommer i mål med […]
13. nov 2019
Offentlig ret
Ny udtalelse om rammerne for kommuners samarbejde
Social- og Indenrigsministeriet har i en ny udtalelse vurderet, at to kommuners samarbejde om madproduktion og -udbringning hverken har hjemmel […]
7. nov 2019
Offentlig ret
Nu kan kommuner købe oversvømmel­sestruede huse
En ny bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet giver kommunerne mulighed for at købe private borgeres huse, når grunden er oversvømmelsestruet. Købet skal […]
6. nov 2019
Offentlig ret
Her er seneste praksis om aktindsigt – oktober 2019
Vi har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af de nye relevante udtalelser.
4. nov 2019
Offentlig ret
Vejdirektoratet har opretholdt Vejen Kommunes ekspropriationsbeslutning i sagen om ”Vejen i Vejen”
Den 10. september 2018 traf Højesteret afgørelse om, at ekspropriere til anlæggelsen af en landevej var ugyldig. Kommunen besluttede herefter […]
22. okt 2019
Offentlig ret
Justering af praksis om kom­muners engagement i vandrer­hjem
En ny udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet giver generel vejledning om de kommunalretlige rammer for kommuners mulighed for at yde […]
15. okt 2019
Offentlig ret
Ny dom om forsynings­selskabers mulighed for udlæg i fast ejendom
I en nyere kendelse fra Vestre Landsret har landsretten fundet, at et forsyningsselskab ikke kunne foretage udlæg i en fast […]
19. sep 2019
Offentlig ret
Ny praksis: Opkrævning af vejbidrag forudsætter klart og præcist hjemmels­grundlag
I en klagesag om vejbidrag ophævede Vejdirektoratet 12. september 2019 kommunens opkrævning af vejbidrag, fordi grundlaget ikke var tilstrækkeligt klart […]
13. sep 2019
Energi og forsyning, Offentlig ret
Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb
Forsyningstilsynet præciserer, hvilke indgreb de kan foretage, når de energivirksomheder, der er under tilsynets kontrol, har eller ser ud til […]
6. sep 2019
Offentlig ret
Østre Landsret underkender generelle administrationsgebyrer på affaldsområdet
Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt et affaldsgebyr, der var pålagt en virksomhed, var lovligt. Virksomheden, der drev en digital database, […]
27. aug 2019
Offentlig ret
Et kommunalt ejet selskab var ikke ansvarlig for, hvad dets entreprenør lavede af skader
Et spildevandsselskab var som bygherre ikke erstatningsansvarlig for et fejlplaceret pejlerør, der medførte skade på privat ejendom, idet fejlen var […]
6. aug 2019
Offentlig ret
Her er seneste praksis om aktindsigt - Juli 2019
Vi har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af de nye relevante udtalelser med […]
3. aug 2019
Offentlig ret
Opstramning i ansvar for førerne af motoriserede skateboards og løbehjul
Løbehjul og skateboards har efterhånden vundet popularitet hos mange og fylder godt i gadebilledet. Øget brug har medført yderligere regulering […]
1. aug 2019
Offentlig ret
Seneste praksis om aktindsigt - Juli 2019
Vi har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af de nye relevante udtalelser med […]
16. apr 2019
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning
I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, […]
9. apr 2019
Offentlig ret
Delvist afslag på aktindsigt i leverandør­oplysninger stadfæstet
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i marts 2019 stadfæstet et forsyningsselskabs delvise afslag på aktindsigt i leverandøroplysninger. Der var i sagen […]
5. apr 2019
Offentlig ret
Forslag om ophævelse af højdebegrænsning af vindmøller på land sendt i høring
En ændring til bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller er sendt i høring. Formålet er at […]
18. mar 2019
Offentlig ret
Sagen om ”vejen i Vejen”: Klage fik opsættende virkning
Vejdirektoratet har netop besluttet, at to grundejeres klage skal have opsættende virkning, selvom der ikke er risiko for ”uoprettelige eller […]
11. feb 2019
Offentlig ret
Kommune kunne ikke stille wi-fi til rådighed i gågader
Ankestyrelsen har i en ny udtalelse slået fast, at hverken teleloven eller kommunalfuldmagten gav Silkeborg Kommune hjemmel til at stille […]
8. jan 2019
Offentlig ret
Nye bekendt­gørelser om bindende kommunale folke­afstemninger
Siden 1. juli 2018 har det været muligt for kommunerne at afholde bindende folkeafstemninger som følge af ændringer i kommunestyrelsesloven […]
5. dec 2018
Offentlig ret
Oplysninger om meddelelse af alkoholbevilling ikke miljøoplysninger
Folketingets Ombudsmand udtaler, at en anmodning om aktindsigt i dokumenter om fornyelse af en alkoholbevilling ikke skulle behandles efter miljøoplysningsloven. […]
1. nov 2018
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Højesteret: Ledningsejer skal betale for prøve­gravninger ved vejarbejde
Højesteret har den 23. oktober 2018 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at en ledningsejer som følge af gæsteprincippet kan blive […]
19. okt 2018
Offentlig ret
Her er seneste praksis om aktindsigt - oktober 2018
Vi har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af de nye relevante udtalelser med […]
11. okt 2018
Offentlig ret
Forslag til ny havnelov forventes fremsat i februar 2019
Ifølge det netop offentliggjorte lovprogram for 2018/2019, forventer regeringen at fremsætte forslag til ny havnelov allerede til februar 2019.
10. okt 2018
Konkurrenceret, Offentlig ret
Afrappor­tering fra arbejds­gruppen om fair og lige konkurrence
Afrapporteringen fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat som opfølgning på den politiske delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige […]
6. okt 2018
Energi og forsyning, Offentlig ret
Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring
Energistyrelsen har netop sendt et udkast til lov om ændring af varmeforsyningsloven og planloven i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer […]
1. okt 2018
Offentlig ret
Vejen i Vejen anlagt ved ulovlig ekspropriation
Højesteret har afsagt en meget principiel dom om rækkevidden af ekspropriationshjemler.
11. sep 2018
Offentlig ret
Ekspropriations­udvalgets anbefalinger følges op med udkast til lovforslag
I et nyt udkast til lovforslag om ændring af bl.a. planloven lægger Erhvervsministeriet op til en forbedring af borgernes retsstilling […]
13. aug 2018
Offentlig ret
Ændring i reglerne om tilladelse til gravearbejder
Den nye gravebekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2018 , hvilket bl.a. betyder, at gravearbejde i nogle tilfælde kan […]
11. jul 2018
Offentlig ret
Betydningen af de nye kommunale modregningsregler
I en nylig tilkendegivelse har Energitilsynet for første gang taget stilling til varmeforsyningslovens nye modregningsregler og i den forbindelse præciseret […]
6. jul 2018
Offentlig ret
Atea-sagen: Tidligere chefer dømt for bestikkelse og underslæb
Syv tidligere chefer hos henholdsvis it-leverandøren Atea A/S og Region Sjælland blev ved en enig domsmandsret ved Retten i Glostrup […]
17. jun 2018
Offentlig ret
Ekspropriationsudvalgets betænkning offentliggjort
Planlovens ekspropriationsbestemmelser blev sidste år sat under lup, da erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte Ekspropriationsudvalget. Partner Håkun Djurhuus blev af regeringen […]
15. jun 2018
Offentlig ret
Ny dom om gæsteprincippet – og hvornår det indtræder
Ny dom understreger, at der skal være klare holdepunkter i aftaler og deklarationer, hvis gæsteprincippet skal betragtes som fraveget.
18. maj 2018
Offentlig ret
Pindstrup Mosebrug tildelt erstatning på 40 millioner kr.
Den 25. april 2018 afsagde Vestre Landsret dom i en langvarig tvist mellem Pindstrup Mosebrug og Miljøstyrelsen. Vestre Landsret fandt, […]
17. maj 2018
Offentlig ret
Her er seneste praksis om aktindsigt - Maj 2018
Der er indgået en politisk aftale om fair prissætning og regler for kontrolbud, mens regler om grænserne for offentlig erhvervsaktivitet […]
9. maj 2018
Offentlig ret
Havnelovsudvalgets rapport er offentliggjort
Den 1. maj 2017 nedsatte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) et ekspertudvalg, der skulle vurdere, om havneloven […]
9. maj 2018
Offentlig ret
Nyt forslag til vejledning om tilbage­betaling af vejbidrag
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkast til vejledning om tilbagebetaling af vejbidrag i høring med høringsfrist den 4. maj 2018. […]
30. apr 2018
Offentlig ret
Højesteret klarlægger regler om tilbagesøgning af uretmæssig erstatning fra det offentlige
En nyere Højesteretsdom udgør et betydeligt bidrag til reglerne om tilbagesøgning ved for meget udbetalt erstatning eller godtgørelse fra en […]
11. apr 2018
Offentlig ret
Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører
Der er indgået en politisk aftale om fair prissætning og regler for kontrolbud, mens regler om grænserne for offentlig erhvervsaktivitet […]
11. apr 2018
Offentlig ret
Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)
I et nyt udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) indføres bl.a. en frist for kommunernes stikprøvekontrol i […]
14. mar 2018
Offentlig ret
Udkast til nye regler om affald til jord­brugsformål
Miljøstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål i høring (Affald til jord bekendtgørelsen). Der indføres […]
26. feb 2018
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Ledningsejer skal betale for prøvegravninger ved vejarbejde
Østre Landsret har den 20. februar 2018 afgjort, at Radius Elnet skal betale for prøvegravninger vedrørende ledninger, der var i […]
21. feb 2018
Offentlig ret
Folketinget vedtager modernisering af stormflods- og stormfaldsloven
Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny lov om stormflod og stormfald, der træder i kraft 1. juli 2018. […]
13. feb 2018
Offentlig ret
Retningslinjerne for gaver til offentligt ansatte
De fleste, der repræsenterer offentlige myndigheder eller virksomheder (politikere eller medarbejdere) kommer på et tidspunkt ud i en situation, hvor […]
30. jan 2018
Offentlig ret
Ny dom bekræfter: Ved administration af privatvejsloven skal kommunerne forholde sig til vejenes faktiske forløb
Da en privat fællesvej havde flyttet sig, blev opsætning af et plankeværk i ejendommens skel betragtet som en regulering af […]
8. jan 2018
Offentlig ret
Forslag til effektivisering af sagsbehandlingen i kystbeskyttelsessager sendt i høring
Lovforslaget skal sikre en omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, der både skal være til gavn for kommuner […]
5. jan 2018
Offentlig ret
Det skal du vide om digitale retssager
Domstolene er ved at udrulle deres nye retssagsportal, og herefter overgår behandlingen af civile retssager til et digitalt system på […]
27. nov 2017
Offentlig ret, Øvrige
Hvem skal bestemme og betale på private fællesveje
Traditionen tro har regeringen fremsendt lovprogram med de nye tiltag, der kommer i folketingsåret 17/ 18. På vejområdet ser det […]
22. nov 2017
Offentlig ret
Ændringsfor­slag til planloven: Kystbe­skyttelse og klimasikring skal indgå i kommuneplanen
Den 14. november 2017 fremsatte regeringen lovforslag om ændring af planloven. Det indebærer, at klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser og […]
3. nov 2017
Offentlig ret
Her er seneste praksis om aktindsigt - november 2017
Grænserne for, hvornår der skal gives aktindsigt, afklares løbende. Horten har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig […]
20. okt 2017
Offentlig ret
Afgørelse om udgift til renovation
Højesteret afsagde den 21.9.2017 dom i en sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en udlejer var berettiget til i lejekontrakten at […]
18. okt 2017
Offentlig ret
Væsentlige ændringer i planloven
Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en række væsentlige ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven, herunder en række ændringer der har […]
4. okt 2017
Miljøret, Offentlig ret
Spildevands­­­komiteens skrift 31 hjælper kommuner til at fastsætte serviceniveau ved over­svømmelser
Tiltagende klimamæssige udfordringer er kommet for at blive, hvilket øger kommunernes behov for at kunne fastsætte serviceniveauet for områder eller […]
28. sep 2017
Offentlig ret
Må kommuner give støtte til lokale fitnesscentre? Afklaring fra Kommissionen
Støtte fra kommuner, Danmarks Idrætsforbund og DGI til lokale fitnesscentre er ikke i strid med EU’s statsstøtteregler. Det fastslog Kommissionen […]
11. sep 2017
Offentlig ret
Forslag om nye strammere regler for offentlig erhvervsvirksomhed
Regeringen lancerer med udspillet “fair og lige konkurrence” tre initiativer, der skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner […]
28. aug 2017
Offentlig ret
Planloven i kampen mod rockerborge
En rockerborg i et boligområde skaber ofte utryghed og medfører typisk en række gener for naboerne i området, såsom larm […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.