JURIDISKE NYHEDER

SENESTE JURIDISKE NYHEDER

21/08/2019

Weekender og helligdage skal stadig medregnes i opgørelsen af 120 sygedage

Tre nye afgørelser fra Sø- og Handelsretten fastslår, hvordan funktionærlovens 120-dages-regel skal anvendes.
21/08/2019

Omlægning af IP-myndigheder i Kina

En række kinesiske IP-myndigheder er blevet sammenlagt og omstruktureret i forbindelse med en større reform af myndighedsstrukturen i Kina. Omlægningen […]
21/08/2019

GDPR: Datatilsynet kommer med de første afgørelser i forhold til brugen af databehandlere

Det er nu klart, at Datatilsynet forventer et løbende tilsyn med databehandlere, og at den dataansvarlige kan dokumentere det gennemførte […]
20/08/2019

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt influencers for skjult reklame

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt 4 influencers på baggrund af en undersøgelse af 37 influencers opslag på sociale medier for overtrædelse af […]
19/08/2019

Ny voldgiftskendelse om ansvar ved digital projektering samt rækkevidden af foreløbig afbrydelse af forældelse ved syn og skøn

I en ny voldgiftsretskendelse fandt voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, at mangler i den digitale bygningsmodel var ansvarspådragende for bygherre […]
19/08/2019

No-deal Brexit: Konsekvenser for ”manufacturing waiver” under supplerende beskyttelsescertifikater

EU har for nylig ændret lovgivningen, der gælder for supplerende beskyttelsescertifikater (såkaldte SPCer) og har indført en undtagelse om produktion […]
19/08/2019

Højesteret tager stilling til hemmelig optagelse af samtale i ansættelsesforhold

Højesteret har i dag taget stilling i en principiel sag angående hemmelig optagelse af samtale i ansættelsesforhold, og om dette […]
16/08/2019

Ny retspraksis om overskridelser af sagsbehandlingstiden i køre- og hviletidssager

Køre- og hviletidssagerne og sagerne om overtrædelse af cabotagereglerne har det desværre nogle gange med at tage unødig lang tid […]
16/08/2019

Databe­skyttelse i ansættelses­forhold

Datatilsynet har offentliggjort, at deres tilsyn i 2. halvår af 2019 vil have fokus på databeskyttelse i ansættelsesforhold, og at […]
13/08/2019

Ny MgO-kendelse – entreprenøren ansvarlig for materialevalg

Midt i sommervarmen har Voldgiftsretten den 5. juli 2019 afsagt en kendelse i den 5. prøvesag i MgO sagskomplekset (C-14452), […]