Seneste nyheder


20/11/2017

Ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten fremhæver vigtigheden af, at agent- og forhandleraftaler indgås skriftligt

En ny sag fra modebranchen belyser vigtigheden af at have et klart og dokumentérbart aftalegrundlag, når man indgår en agentaftale. […]
20/11/2017

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på arbejdstidsreglerne, også – og særligt – efter ny højesteretsdom vedrørende den såkaldte 48-timers regel

Højesteret har den 14. november 2017 afsagt dom i en sag vedrørende arbejdstidsreglen, der også kaldes “48-timers reglen”, og tilkender […]
20/11/2017

Ny vejledning om persondataretligt samtykke

Justitsministeriet og Datatilsynet har offentliggjort en ny vejledning til det persondataretlige samtykke, som kan bruges som grundlag for behandling af […]
20/11/2017

Registrering af “reelle ejere”

Her er en gennemgang af begrebet “reelle ejere” og beregningen herfor, som en opfølgning på vores artikel tilbage i foråret […]
17/11/2017

Ikke erstatningsansvarlig for bortkomst af transporteret gods i containere

Ingen af to sagsøgte vognmandsvirksomheder var erstatningsansvarlige for bortkomsten af transporteret gods i containere i en trailer, der af den […]
17/11/2017

Kollegas mistanke om medarbejders beruselse kunne ikke føre til bortvisning

En medarbejder blev bortvist, efter at en kollega havde fået mistanke om, at denne var mødt beruset op på en […]
17/11/2017

Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier forventes indført

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil gøre det mere attraktivt at investere i medarbejderaktier. Det fremgår af en række […]
17/11/2017

Nye anbefalinger til implemen­tering af EU-forordning om kliniske forsøg

EU-Kommissionen har for nylig udsendt tre anbefalinger til implementeringen af forordning (EU) Nr. 536/2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler […]
17/11/2017

Folketinget er nået til enighed om rammerne for den nye ferielov?

Helt tilbage i september 2014 fastslog EU-Kommissionen, at de danske ferieregler ikke er i overensstemmelse med international lovgivning. Regeringen nedsatte […]
16/11/2017

Grønlandske virksomheder og myndigheder registreres i CVR

Fra januar 2018 lukkes Det Grønlandske Erhvervsregister (GER), og data derfra flyttes over i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Formålet er […]
Slide thumbnail

Få jeres stillingsopslag på jurainfo.dk

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest