Annonce

Seneste nyheder

14/12/2018

Justering af retningslinjer for brugen af sociale klausuler i offentlige udbud

Erhvervsministeriet justerer retningslinjerne for brugen af sociale klausuler i offentlige udbud med ønske om at skabe flere uddannelses- og praktikpladser. […]
12/12/2018

Forslag til ny gødskningslov – ekstra admini­strativ byrde for landbrugs­sektoren?

I november sendte Landbrugsstyrelsen et forslag til en ny gødskningslov i høring. Vi giver her et overblik over nogle af […]
12/12/2018

EUs transportministre enige om vejpakke

Forhandlingerne om EUs nye ”vejpakke” har været længe undervejs. Med Rådets generelle indstilling i tirsdags, ser der dog endelig ud […]
12/12/2018

ICC advarer mod falske Incoterms regler

ICC Danmark advarer i en nyhed fra den 6. december 2018 om, at det internationale handelskammer, International Chamber of Commerce […]
11/12/2018

Shippingfirma var formidler og ikke transportør

I en sag mellem handelsfirmaet SAM Partner A/S og shippingfirmaet Dachser Denmark A/S var Dachser ikke erstatningsansvarlig for det tab […]
10/12/2018

Arbejdsgivers adgang til person­oplysninger om medarbejdere begrænses

Folketinget har vedtaget en ændring til sygedagpengeloven og til lov om aktiv socialpolitik, som regulerer arbejdsgiverens adgang til de helbredsmæssige […]
10/12/2018

Regeringen påtænker at afskaffe iværksætterselskaber og nedsætte kapitalkrav for anpartsselskaber

Under Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev regeringens lovprogram for 2018/2019 præsenteret. Heraf fremgår det, at regeringen påtænker at fremsætte lovforslag […]
10/12/2018

Bech-Bruun undersøger juridiske barrierer for brug af sundhedsdata

Rent teknisk er det blevet lettere og hurtigere at bearbejde store mængder af sundhedsdata til brug for udvikling af sundhedsvæsenet, […]
10/12/2018

Ny varemærkelov træder i kraft den 1. januar 2019: Hvad er nyt?

Den 1. januar 2019 træder den nye varemærkelov i kraft. Loven medfører en række ændringer, der har til formål at […]
10/12/2018

Klagenævnet afklarer usikkerhed om anvendelse af underleverandører

I en nylig kendelse afklarer Klagenævnet for Udbud, at en tilbudsgiver kan basere sit tilbud på en underleverandør, som ikke […]