Seneste nyheder


18/01/2018

Nyt fra Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet traf i efteråret 2017 en række afgørelser på området for forskels- og ligebehandling. Vi har udvalgt enkelte afgørelser inden […]
18/01/2018

Børsnoterede virksomheder skal arbejde med årsrapporters kvalitet

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder, som skal hæve kvaliteten og præsentationen af årsrapporter.
18/01/2018

For meget overarbejde kan koste arbejdsgiver dyrt

Focus Advokater skrev den 23.11.2016 om sagen fra Vestre Landsret, hvor en arbejdsgiver blev dømt til at betale 50.000 kr. […]
18/01/2018

En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen

Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse om  miljøgodkendelse til etablering af en dampgenvidingsenhed på en virksomhed i […]
16/01/2018

Principiel dom om skønsmæssig indkomstforhøjelse

Byretten i Helsingør har ved dom af den 12. januar 2018 givet skatteyderen medhold i en sag om en skønsmæssig […]
16/01/2018

Et forbehold om kurssikring accepteret

En tysk tilbudsgiver havde taget forbehold for kurssikring i en udbudt kontrakt. Selvom forbeholdet dermed reelt relaterede sig til prisen, […]
15/01/2018

Forslag til ny dansk lov om forretningshemmeligheder fremsat

Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder (2016/943/EU). Med lovforslaget kan danske virksomheder se frem til et […]
15/01/2018

Ordregiver kan igen forsvare sig mod positiv opfyldelses­interesse – ville have annulleret udbuddet

I et erstatningsopgør efter en uberettiget afvisning af en leverandør frifandt Klagenævnet for Udbud en kommune for kravet om erstatning […]
15/01/2018

Beregning af 120 sygedage ved deltidssygemelding

Når en medarbejder er deltidssygemeldt, er det kun de faktiske fraværstimer, der skal medregnes i de 120 sygedage. Det gælder, […]
12/01/2018

EU-Domstolen godkender forbud mod salg af luksusprodukter på online markedspladser

Coty, der er producent af luksuspræget kosmetik og parfume, sælger sine produkter gennem selvstændige forhandlere i et selektivt distributionssystem. Et […]
Slide thumbnail

Få jeres stillingsopslag på jurainfo.dk

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest