Juridiske nyheder

Seneste juridiske nyheder

27/03/2020

Kendelse: Klage ikke tillagt opsættende virkning alene på grundlag af interesseafvejning

I en opsigtsvækkende kendelse har Klagenævnet for Udbud alene taget stilling til spørgsmålet om interesseafvejning som grundlag for ikke at […]
27/03/2020

COVID-19: Lovforslag om lønkompensation til arbejdsgivere er nu endeligt vedtaget

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 er nu endeligt vedtaget, og indebærer […]
27/03/2020

COVID-19: Lovforslag om ændring af sygedagpengeloven

Regeringen har den 24. marts 2020 fremsat et lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, der forventes vedtaget den […]
27/03/2020

COVID-19: Garantiordning fra Vækstfonden til små og mellemstore virksomheder er på plads

I tillæg til den nylige garantiordning for store virksomheder, har Erhvervsministeren nu også udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning […]
26/03/2020

Har man ret til at være til stede ved åbning af tilbud ved udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven?

Det spørgsmål har Focus Advokater rejst over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med et konkret udbud. Svaret får du […]
26/03/2020

Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden

Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, […]
25/03/2020

Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller

Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk […]
25/03/2020

COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten

I forlængelse af regeringens påbud om at begrænse forsamlinger til 10 personer, følger en ny bekendtgørelse af den 17. marts […]
25/03/2020

Lempelig beskatning af overskudsdeling

Landsskatteretten har den 19. februar 2020 afsagt en afgørelse, sags-nr. 17-0990820, der kan medføre en lavere beskatning af udbetalinger fra […]
25/03/2020

Tysk lov om den Europæiske Patentdomstol (UCP-aftalen) erklæret ugyldig

Den tyske forbundsforfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) har i dag truffet den længe ventede afgørelse i forfatningsklagen mod den fælles patentdomstol (også kendt […]