Seneste nyheder

16/04/2019

Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning

I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, […]
16/04/2019

Ændring af den momsmæssige behandling af gavekort fra og med 1. juli 2019

Den 1. januar 2019 blev der indført nye regler for momshåndteringen af gavekort med formålet om at sikre en ensartet […]
16/04/2019

Klagenævnet: Forside og indholdsfortegnelse tæller ikke med i krav til sidetal

Den 25. marts 2019 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse om krav til begrænsning af sidetal. Hvis andet ikke fremgår […]
16/04/2019

Stigende fokus på processuelle over­trædelser i fusions­kontrol­sager

Europa-Kommissionen har pålagt General Electric (GE) en bøde på 52 mio. euro (ca. 390 mio. kr.). Bøden skyldes, at GE […]
16/04/2019

Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget

Højesteret fastslår i dom af 10. april 2019, at Lemvig Varmeværk a.m.b.a var berettiget til at pålægge en række forbrugere […]
16/04/2019

Der var tale om ulovlig forskelsbehandling, da en Syvende Dags Adventist blev opsagt for at nægte lørdagsarbejde

En uddannelsesinstitution er blevet pålagt at betale en godtgørelse for ulovlig forskelsbehandling, fordi de opsagde en medarbejder, som nægtede at […]
15/04/2019

Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid

Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da […]
15/04/2019

Datatilsynet meddeler TDC forbud mod optagelse af telefonsamtaler uden samtykke

Datatilsynet har den 8. april 2019 meddelt TDC A/S et midlertidigt forbud mod at optage telefonopkald og udtalt alvorlig kritik […]
15/04/2019

Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder

De fleste databrud sker på grund af simple fejl som glemte telefoner og USB-sticks eller fejl i e-mailadresser. Men selvom […]
15/04/2019

EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald

Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at […]