Seneste nyheder


17/10/2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderer konsortievejledningen

Konsortievejledningen ændres som følge af Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen. Ændringerne består bl.a. i nye retningslinjer for bud på […]
17/10/2018

Større aftale­frihed for aktie­baserede incitaments­ordninger

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre aktieoptionsloven. Forslaget har til hensigt at skabe større aftalefrihed, men indeholder dog en […]
16/10/2018

Pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte

Generaladvokat Wathelet udtaler i et nyt forslag til Domstolens afgørelse, at nationale myndigheder har pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte. […]
16/10/2018

Regeringens nye udspil om udenlandsk arbejdskraft

Regeringen har netop præsenteret en række nye initiativer, der skal gøre det lettere for danske virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. […]
15/10/2018

Lovforslag om ændring af udbudsloven sendt i høring

Erhvervsministeren foreslår ændringer af udbudsloven med henblik på at ændre retstilstanden for særligt ordregiveres pligt til at fastlægge og beskrive […]
15/10/2018

Ændring af udstationerings­direktivet vedtaget

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget en ændring af udstationeringsdirektivet. Ændringen, der skal opdatere det mere end 20 år gamle direktiv, […]
15/10/2018

Datatilsynet offentliggør de spørgsmål der stilles på tilsyn

Datatilsynet har for nyligt offentliggjort de spørgeskemaer, der i den seneste tid har været brugt ved tilsyn. Spørgsmålene illustrerer, hvad […]
15/10/2018

Nyt lovforslag styrker borgernes retsikkerhed ved ekspropriation

Erhvervsminister Rasmus Jarlov fremlagde onsdag et nyt lovforslag til ændring af planloven, der skal styrke borgernes retssikkerhed ved kommunal ekspropriation. […]
12/10/2018

Lettere adgang til ansættelse af udenlandske medarbejdere

Regeringen har netop fremlagt et udspil, der tager sigte på at ændre reglerne om udenlandsk arbejdskraft, således at det i […]
12/10/2018

Gaver og arv til fonde skal som udgangspunkt anvendes til uddeling

En ændring af fondsloven skal fremover sikre, at midler, der tilfalder en fond som arv eller gave, fremover anvendes til […]