Slide thumbnail

Få jeres stillingsopslag på jurainfo.dk

Annonce


Seneste nyheder


22/09/2017

Afskedigelse på baggrund af eksterne konsulenters rapport var berettiget

Offentlige virksomheder har vid adgang til at skønne, om en medarbejder fremadrettet er kvalificeret til at varetage sin stilling. Det […]
22/09/2017

Ny dom fra Menneske­rettigheds­domstolen om virksomheders over­vågning af privat kommunikation

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har for nyligt slået fast, at det var i strid med retten til privatliv, at en rumænsk […]
21/09/2017

Europæiske IP-rettigheder i Storbritannien efter Brexit

Storbritanniens udtræden af EU kommer til at skabe usikkerhed for både britiske og EU27-virksomheder i forhold til omfanget og beskyttelsen […]
21/09/2017

Nyt enhedspatent er forsinket

Den generelle urolighed i EU, som Brexit har medført, har forårsaget en udskydelse af patentreformen – herunder det nye enhedspatent. […]
20/09/2017

EU-Domstolen: Ikke-selvstændigt fungerende joint ventures er ikke omfattet af fusions­kontrol­forordningen

EU-Domstolen har fastslået, at ændring fra ene- til fælleskontrol i joint ventures kun omfattes af fusionskontrolforordningens artikel 3, hvis der […]
19/09/2017

Ny lov om fremtidsfuldmagter er nu trådt i kraft

Den 1. september 2017 trådte den nye lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven gør det muligt at oprette fremtidsfuldmagter, der […]
19/09/2017

Privacy Shield-certificeringer bliver kontrolleret for første gang

Amerikanske virksomheder har vildledt forbrugere om deltagelse i Privacy Shield-ordningen. Det har The Federal Trade Commission (FTC) slået fast, da […]
19/09/2017

Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen

Folketinget vedtog den 30. maj 2017 et lovforslag, der bl.a. indebærer, at Danmark tiltræder Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om […]
18/09/2017

Lønmodtager eller ej?

SKAT rejser fortsat sager vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder skal anses som lønmodtager, hvilket – afhængigt af sagens udfald – […]
18/09/2017

Hvor langt rækker tillids­repræsen­tantens særlige beskyttelse mod opsigelse?

En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse […]
Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest