Seneste nyheder


16/03/2018

Udbudsmaterialet skal være fuldtstændigt klart og utvetydigt

Klagenævnet slår igen fast, at ordregiver selv bærer risikoen for uklarheder i udbudsmaterialet – og at selv “små” uklarheder kan […]
16/03/2018

Samfundsansvar: Digitale krænkelser er et reelt problem

Det er ulovligt at dele billeder og film med krænkende indhold, som er taget, optaget eller videresendt uden samtykke fra […]
16/03/2018

Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten

Hvilke overvejelser bør I som virksomhed gøre jer om udformning af vilkår for direktørens fratrædelsesgodtgørelse?
15/03/2018

EU-borgere kan nu tage abonnementer på onlineindholdstjenester med på rejsen inden for EU

Ny forordning om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester medfører en række væsentlige ændringer med betydning for abonnenter, udbydere af […]
14/03/2018

Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins er oftest skattepligtige

I en ny afgørelse slår Skatterådet fast, at køb og salg af bitcoins er sket med spekulation for øje, og […]
14/03/2018

Konkurrence­rådet: Økonomisk Forening for Person­transport koordinerede medlemmers tilbuds­givning

Konkurrencerådet har fastslået, at brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport (ØFP) har koordineret sine medlemmers tilbudsgivning i strid med forbuddet mod […]
14/03/2018

Godskørselsloven – snart også for varebiler

Godskørselsloven regulerer i øjeblikket ikke godskørsel med køretøjer under 3.500 kg, hvilket betyder, at vognmænd, der kun gør brug af […]
14/03/2018

Udkast til nye regler om affald til jord­brugsformål

Miljøstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål i høring (Affald til jord bekendtgørelsen). Der indføres […]
14/03/2018

Nyt lovforslag om ændring af moms­fritagelsen for cost sharing

Den 26. februar 2018 sendte Skatteministeriet et lovforslag i høring, der begrænser anvendelsen af momsfritagelsen for selvstændige grupper. Formålet med […]
14/03/2018

Ny afgørelse: Forsikringsmæglervirksomheders levering af data til forsikringsselskaber mod honorering

Finanstilsynet har den 26. januar 2018 afsagt en afgørelse, der fastlægger præmisserne og muligheden for løbende samarbejde mellem forsikringsmæglervirksomheder og […]
Slide thumbnail

Skal jeres nyheder også på jurainfo.dk?

Yderligere information

Kontakt os for

kontakt@jurainfo.dk

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest