Juridiske nyheder
Her finder du de vigtigste juridiske nyheder fra nogle af landets førende eksperter.
Mere end 4.000 artikler Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og artikler - Det hele samlet ét sted.
Landets førende specialister Alle nyheder og artikler er forfattet af nogle af landets førende juridiske specialister.
Hold dig opdateret Tilmeld dig vores nyhedsservice og vær altid juridisk opdateret som den første.
Fagområde
Viser alle nyheder
7. aug 2020
Persondata
Derfor kunne sejlklub lovligt offentliggøre person­oplysninger i gamle klubblade
Det var i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, da en sejlklub offentliggjorde gamle klubblade med personoplysninger om et foreningsmedlem. En afgørelse, der […]
7. aug 2020
Skatte- og afgiftsret
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår
6. aug 2020
Persondata
Kritik fra Datatilsynet: Tidligere medarbejder har ret til at blive glemt
I en ny afgørelse udtaler Datatilsynet en alvorlig kritik af en virksomhed, der ikke imødekom en tidligere medarbejders anmodning om […]
6. aug 2020
Persondata
Datatilsynet indstiller administrationsselskab til en bøde på 150.000 kr. for videregivelse af personoplysninger
Det var i strid med persondatalovgivningen, da et administrationsselskab utilsigtet videregav personoplysninger om sine lejere til deres naboer. Det har […]
5. aug 2020
Persondata
Datatilsynet indstiller hotelkæde til bøde på 1,1 mio. kr. for manglende sletning
I kølvandet af et tilsynsbesøg har Datatilsynet politianmeldt en hotelkæde og indstillet virksomheden til en bøde på 1,1 mio. kr. […]
4. aug 2020
Persondata
Videregivelse af kunde­oplysninger til markeds­føring var lovlig
Ifølge Datatilsynet var det i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, da en teleudbyder videregav oplysninger om en kunde til et elselskab, som […]
22. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis om skatteretlig kvalifikation af udenlandske selskaber og fonde
Skatterådet har i en nylig afsagt afgørelse bekræftet, at en udenlandsk investeringsfond i skatteretlig henseende skulle anses som et selvstændigt […]
20. jul 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Vestre Landsret tilside­sætter Lige­behandlings­nævnets afgørelse om forskels­behandling
Landsretten har omgjort Ligebehandlingsnævnets afgørelse i en sag om udelukkelse af en medarbejder fra deltagelse i en overenskomstbaseret pensionsordning, fordi […]
17. jul 2020
Persondata
EU-Domstolen erklærer Privacy Shield-ordningen ugyldig
Den 16. juli 2020 traf EU-Domstolen afgørelse i den såkaldte Schrems II-sag, som vedrører gyldigheden af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel […]
17. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Havfiskeri fra fiskekutter anset som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen […]
15. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen […]
15. jul 2020
Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Konkursrådet har den 3. juli 2020 foreslået en række ændringer til de nuværende regler om rekonstruktion, der skal smidiggøre reglerne, […]
14. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Kan E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed og drives i selskabsform?
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af området vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed og rette indkomstmodtager i forhold til E-sport, […]
9. jul 2020
Selskabsret
Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring
Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger indeholder en række […]
8. jul 2020
Insolvens og rekonstruktion
Undgå konkurskarantæne
Med en konkurs følger også kurators vurdering af, om ledelsen har handlet groft uforsvarligt og derfor bør idømmes konkurskarantæne. Læs […]
8. jul 2020
Persondata
Ny regulering om lokationskrav for it-systemer i den offentlige forvaltning
Den nye bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om lokationskrav til it-systemer i den offentlige forvaltning fastslår omfanget af lokationskravet, og afløser […]
6. jul 2020
Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Kommunens planer og målsætninger med områder inden for kommunens grænser kan ændre sig over tid. I de seneste år har […]
6. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår foreligger der en tilstrækkelig direkte og umiddelbar tilknytning mellem afholdte udgifter og en momspligtig aktivitet?
Ny afgørelse illustrerer, at skattemyndighederne ofte er unødigt tilbageholdende med at anerkende fuld momsfradragsret.
6. jul 2020
Fast ejendom og entreprise
Ny ejerlejlighedslov vedtaget
Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og […]
3. jul 2020
Transportret
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Sø- og Handelsretten har den 16. juni 2020 taget stilling til, om forældelsesfristen for regreskrav kan forlænges ud over fristen […]
3. jul 2020
Skatte- og afgiftsret
Pensionist frifindes i Højesteret efter lang kamp mod Skat
70-årig pensionist blev fredag frifundet i Højesteret for skattesvig af særlig grov karakter. Han blev forinden, som følge af en […]
2. jul 2020
Fast ejendom og entreprise
Ny ejerlejlighedslov træder i kraft den 1. juli 2020
Ejerlejlighedsloven er blevet moderniseret. Der er indført nye regler om mulighederne for opdeling af ejendomme i ejerlejligheder, og en ny […]
2. jul 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Bortvist for at modtage fordele fra leverandører
En ejendomstekniker med 27 års anciennitet i Bygningsstyrelsen blev i juni 2019 bortvist for at modtage forskellige ydelser fra en […]
2. jul 2020
Udbud
Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering
Tilbudsgiveren DXC klagede over, at Frederikshavn Kommune havde anvendt uens beregningsmetoder i forbindelse med evalueringen af en række delkriterier i […]
1. jul 2020
Lejeret
Ny lejelov på vej
Lejeloven og boligreguleringsloven skal sammenskrives. Det kommer der en ny lejelov og en lov om boligforhold ud af, hvilket du […]
1. jul 2020
Konkurrenceret
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
Konkurrencerådet har for nyligt fundet, at Hugo Boss, i strid med konkurrenceloven, har udvekslet informationer om priser og rabatter i […]
1. jul 2020
Udbud
Materiale fra et aflyst udbud er ikke omfattet af miljø­oplysningsloven
I en ny aktindsigtsafgørelse har Klagenævnet for Udbud slået fast, at tilbudsmateriale fra et aflyst udbud hverken påvirker eller kan […]
30. jun 2020
IT- og telekommunikation
Ny telelov skal sikre bedre vilkår for konkurrencen på telemarkedet og skabe ny, digital infrastruktur
Et nyt lovforslag sigter mod en modernisering af telelovgivningen gennem fremmelse af investeringsincitamenter, harmoniseret forvaltning og større forbrugerbeskyttelse samt udbredelse […]
30. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund
En medarbejder, der groft tilsidesatte en intern gavepolitik, kunne bortvises. Det har opmanden netop slået fast i en sag, hvor […]
26. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Hvad skal du som arbejdsgiver sikre dig over for dine medarbejdere i relation til Udenrigsministeriets seneste rejsevejledninger?
Regeringen ændrede den 29. maj 2020 sine retningslinjer vedrørende rejser til udlandet, hvorved det fra den 15. juni 2020 igen […]
26. jun 2020
Finansiering og bankret
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Folketinget har vedtaget lovforslag 149, som gennemfører en politisk aftale med titlen “Et opgør med kviklån” indgået mellem regeringen og […]
26. jun 2020
E-handel og markedsføring
Ny lov om håndhævelse af P2B-forordningen vedtaget
Platform to business-forordningen (P2B-forordningen), som træder i kraft den 12. juli 2020, skal sikre en fair og forudsigelig onlinehandel på […]
24. jun 2020
Finansiering og bankret
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Forbrugerombudsmanden har netop afgjort 66 sager, som omhandlede uansvarlig långivning. Forbrugerombudsmanden vurderede, at aftalerne var urimelige, fordi långiverne ikke havde […]
24. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse og praksisændring som følge af dommen i KPC-sagen
Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse og praksisændring vedrørende moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning
23. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriemidler – hvad betyder det for virksomhederne?
Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om den længe omtalte Sommerpakke, der skal give borgerne en økonomisk […]
23. jun 2020
Finansiering og bankret
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Den 1. juli 2020 træder bekendtgørelse no. 877 af den 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter mv. (Outsourcingbekendtgørelsen) i […]
23. jun 2020
Selskabsret
Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort
Komitéen for god Fondsledelse har netop offentliggjort justerede Anbefalinger for god Fondsledelse, der indeholder tilpasninger af de eksisterende anbefalinger og […]
22. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Præcisering fra Skattestyrelsen af hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
I nyt styresignal SKM2020.223 præciserer Skattestyrelsen, hvornår en finansiel kontrakt, indgået af fysiske personer, anses for at have tilknytning til […]
18. jun 2020
Finansiering og bankret
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
Folketinget vedtog den 4. juni 2020 en lov om skærpede regler for kviklån. Udover markante stramninger af reglerne for markedsføring […]
18. jun 2020
Øvrige
COVID-19 Lov om whistleblowerordning i relation til kompensationsordninger vedtaget
  Whistleblowerordningen Formålet med ordningen er for det første at etablere en whistleblowerordning, der skal forebygge og afdække svindel med […]
18. jun 2020
Persondata
Arbejdsgivere kan på anmodning fra Statens Serum Institut videregive medarbejderes personoplysninger
Arbejdsgivere kan i henhold til en ny ændringsbekendtgørelse lovligt videregive identifikationsoplysninger om specifikke medarbejdere til Statens Serums Institut. Instituttet kan […]
18. jun 2020
E-handel og markedsføring
Øgede sanktioner og mulighed for blokering af websites, der sælger farlige produkter til Danmark
Den 4. juni vedtog Folketinget ny lovgivning, som gør det muligt at blokere online-forhandlere, som ikke overholder de danske regler […]
17. jun 2020
Fast ejendom og entreprise
Totalentreprenør havde fortabt sin afhjælpningsret som følge af passivitet
Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at en bygherre var berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden […]
17. jun 2020
Udbud
Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen […]
17. jun 2020
Immaterielret
To nye domme om produktefterligninger
Højesteret og Østre Landsret har forleden afsagt domme i sagerne om beskyttelse og efterligning af Ilse Jacobsens RUB1-gummistøvle og om […]
16. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Nu ændres skattereglerne for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen midlertidigt
Udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen, der på grund af COVID-19-situationen har opholdt sig i Danmark i perioden 9. marts […]
16. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen øger kontrollen med transfer pricing
Som led i indsatsen mod virksomheders brug af skattely øges kontrollen med transfer pricing, der også omfatter mindre virksomheder.
12. jun 2020
Lejeret
Ændringer i lejelov, boligreguleringslov og andelsboligforeningslov pr. 1. juli 2020 er nu vedtaget
Ændringerne i lejelovgivningen ved det såkaldte ”Blackstone-lovindgreb” er nu vedtaget i Folketinget. Læs her om, hvad lovændringerne medfører af yderligere […]
12. jun 2020
E-handel og markedsføring
E-handel med fødevarer – hvilke produktoplysninger kan og skal man give forbrugerne?
COVID-19-krisen har ført til øget online-salg af fødevarer. Uanset om man markedsfører fødevarer fra en fysisk butik eller via internettet, […]
12. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens […]
10. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejdere risikerer store konsekvenser, hvis de rejser på ferie i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger
Regeringen ændrede den 29. maj 2020 rejsevejledningen. Med virkning fra den 15. juni 2020 er det derfor blevet muligt at […]
9. jun 2020
Udbud
3 millioner kroner i økonomisk sanktion ved at frafalde et mindstekrav i rammeaftaler
I en ny kendelse har Klagenævnet for Udbud pålagt tre regionale trafikselskaber en rekordstor økonomisk sanktion på 3 millioner kroner. […]
9. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Undersøg altid om skattemyndighederne har været berettiget til at foretage modregning
Skattemyndighederne forsøger ofte at modregne gæld til inddrivelse i tilgodehavender på skattekontoen, men det bør altid undersøges, om der er […]
4. jun 2020
Persondata
Udvidet adgang til tv-overvågning
Den 1. juli 2020 træder en ændring af tv-overvågningsloven i kraft. Ændringen giver både private og offentlige myndigheder udvidet adgang […]
4. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for tab ved salg af sommerhus
Praksis fra Landsskatteretten viser, at der skal foretages en nuanceret vurdering af anvendelsen af et sommerhuse, når det skal vurderes, […]
4. jun 2020
COVID-19, E-handel og markedsføring
E-handel med fødevarer – hvad er virksomhedens ansvar?
COVID-19-krisen har ført til øget online-markedsføring af fødevarer. Uanset om man markedsfører fødevarer fra en fysisk butik eller via internettet, […]
3. jun 2020
Skatte- og afgiftsret
Hvad er et antageligt privatforbrug, når Skattestyrelsen forhøjer skønsmæssigt?
Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være […]
3. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Udenlandske medarbejdere – hvad skal man særligt være opmærksom på i forhold til COVID-19?
I forbindelse med COVID-19-udbruddet er der en række forhold vedrørende udenlandsk arbejdskraft, som arbejdsgivere skal være opmærksom på. Det gælder […]
3. jun 2020
Persondata
Rigsrevisionen kritiserer offentlige myndigheders brug af databehandlere og Datatilsynets tilsyn med databeskyttelses­reglerne
Rigsrevisionen har afgivet en beretning om offentlige myndigheders brug af databehandlere. I beretningen konkluderes det, at myndighederne ikke i tilstrækkelig […]
3. jun 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nye retningslinjer for forretningsrejser
I takt med genåbningen af samfundet har regeringen besluttet at lette adgangen for forretningsrejser til og fra Danmark. Virksomheder og […]
29. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Har du modtaget en afgørelse fra Skatteforvaltningen den 1. april 2020 eller senere?
Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være […]
29. maj 2020
Øvrige
Alternativ udlejning af hotelværelser
Coronakrisen har ramt hotelbranchen hårdt. For en lang række hoteller betyder det, at operatørerne er begyndt at tænke i alternativ […]
29. maj 2020
Selskabsret
COVID-19: Ledelsesansvaret i kapitalselskaber
Udbruddet af COVID-19 har ramt verdensøkonomien hårdt og medført en brat opbremsning i omsætningen hos mange virksomheder. Selv sunde og […]
29. maj 2020
Persondata
Datatilsynet indstiller et vikarbureau til en bøde på 50.000 kroner
På baggrund af en klage har Datatilsynet politianmeldt et vikar- og rekrutteringsbureau og indstillet til en bøde på 50.000 kroner […]
28. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen udvider begrebet særlige omstændigheder og dermed muligheden for at tilsidesætte anvendelsen af 15 %-reglen ved ejendomsoverdragelser mellem forældre og børn
Skattestyrelsen fremsatte den 5. maj 2020 udkast til styresignal vedrørende Skattestyrelsens fortolkning af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder i relation […]
28. maj 2020
Forsikring og erstatning
Kaskoforsikring dækkede forlis af båd
I en sag mellem bådejer og forsikringsselskab, skulle retten tage stilling til, hvorvidt manglende overholdelse af de betingelser, der var […]
28. maj 2020
Persondata
Datatilsynets standarddatabehandleraftale anerkendes i Norge og Sverige
Tilsynsmyndighederne i Norge og Sverige har anerkendt den danske standarddatabehandleraftale, som det danske datatilsyn har stået for at udarbejde.
26. maj 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Coronavirus: Lov for medarbejdere i særlig risikogruppe vedtaget
Folketinget har den 20. maj vedtaget det fremsatte lovforslag, der skal sikre, at medarbejdere i den særlige risikogruppe for coronavirus […]
25. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Har du husket at indberette dine udenlandske værdipapirer?
Flere sager tyder på, at mange skatteydere overser, at de i vidt omfang skal oplyse om eksistensen af udenlandske værdipapirer, […]
25. maj 2020
Udbud
Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?
Laveste pris. Det var tildelingskriteriet, da et kommunalt indkøbsfællesskab udbød en rammeaftale om levering af legetøj. Evalueringen var baseret på […]
20. maj 2020
Persondata
Datatilsynet træffer afgørelse om utilstrækkelig risikovurdering
I anledning af tre anmeldte sikkerhedsbrud har Datatilsynet i en ny afgørelse udtalt alvorlig kritik af en betalingsanlægsvirksomheds utilstrækkelige vurdering […]
19. maj 2020
Fast ejendom og entreprise
Højesteret: Der var ikke tilbudspligt i Six Pack-sagen
Lejerne i de såkaldte Six Pack-ejendomme havde ikke krav på at få ejendommene tilbudt i forbindelse med overdragelse af aktierne […]
19. maj 2020
Persondata
Opdateret samtykkevejledning fra EDPB – enkelte præciseringer med relevans for hjemmesider og Apps
I april 2018 – umiddelbart inden GDPR skulle finde anvendelse – offentliggjorde den daværende Artikel 29 gruppe sine opdaterede retningslinjer […]
19. maj 2020
Udbud
Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?
Et arkitektfirma havde under et udbud med forhandling om arkitektrådgivning bevidst prissat væsentlige poster lavere end kostpris for at opnå […]
15. maj 2020
Udbud
Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen
Gentofte Kommune (”Ordregiver”) igangsatte i april 2019 et offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet angik levering af en ny hjemmeside til […]
15. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Er du opmærksom på ansættelsesfristerne?
I skatte- og afgiftsager er det meget vigtigt at være opmærksom på de tidsmæssige frister, der gælder for genoptagelsen af […]
14. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Vigtig nyt vedrørende værdiansættelse af fast ejendom
Skatteministeren har den 5. maj 2020 udsendt et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære med betydning for 15 %-reglen ved ejendomsoverdragelser […]
13. maj 2020
Ansættelses- og arbejdsret
Genåbning af arbejdspladserne
Danmark er så småt ved at åbne op igen efter nedlukningen af landet i forbindelse med COVID-19-udbruddet. Regeringen og Folketingets […]
13. maj 2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forlængelse af Konkurrencerådets møde den 29. april 2020 valgt at indstille sin undersøgelse af tagpapmarkedet. […]
13. maj 2020
Skatte- og afgiftsret
Skattemyndighederne har ansvaret for tilstrækkelig sagsoplysning
Hvis skattemyndighederne overser, at de har ansvaret for tilstrækkelig sagsoplysning, kan det styrke mulighederne for at få ændret en afgørelse.
13. maj 2020
Lejeret
Højesteret stadfæster praksis om begrænsningerne i brug af mails som kommunikationsform i boliglejeforhold
Lejeloven indeholder stadig regler, der i nogle tilfælde begrænser mulighed for at anvende mails som kommunikationsform i forholdet mellem udlejer […]
12. maj 2020
E-handel og markedsføring
Rekordstor bøde for overtrædelse af spamforbuddet via e-Boks
Fibernetselskab overtrådte markedsføringslovens spamforbud ved at få tre kommuner til at sende markedsføringsbreve til en lang række borgere via e-Boks.
12. maj 2020
Konkurrenceret
Konkurrencestyrelsen: Eksklusivaftaler var ulovlige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. april 2020 afgjort, at Godik ApS, der bl.a. leverer festivaltoiletter, har misbrugt sin dominerende […]
12. maj 2020
Immaterielret
IP overblik
Er du opdateret på afgørelser og nyheder inden for varemærke-, design-, markedsførings- og ophavsretten? I denne artikel giver vi dig […]
6. maj 2020
Kontraktret
Østre Landsret: Dansk rederi kunne ikke støtte ret på værnetingsklausul overfor dansk medkontrahent
Østre Landsret har for nylig afsagt en kendelse, hvor retten fandt, at et dansk domicileret rederi ‒ i en tvist […]
6. maj 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Coronavirus: Nye retningslinjer for virksomheder med grænsegængere skal begrænse smittefare
I takt med at Danmark stadig får bedre kontrol over den smitsomme sygdom, er det afgørende at sikre, at nye […]
4. maj 2020
Forsikring og erstatning
Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB i alle tre instanser
Højesteret gav den 29. april 2020 DSB medhold i det principielle spørgsmål om, at DSB ikke skal anses for at […]
4. maj 2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Den nuværende vejlov kan ikke anvendes i praksis til at regulere udlejning af el-løbehjul og -cykler. Det er et problem […]
30. apr 2020
Ansættelses- og arbejdsret, COVID-19
Gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen ‒ ansættelsesretlige og arbejdsmiljømæssige forhold
Den gradvise genåbning af samfundet og retningslinjerne om forebyggelse af smitte med COVID-19 på arbejdspladsen, der i den forbindelse er […]
30. apr 2020
Skatte- og afgiftsret
Alle Folketingets partier indgår aftale om styrket skattekontrol
Et samlet Folketing har i dag den 29. april 2020 indgået en aftale om en styrkelse af skattekontrollen.
30. apr 2020
Konkurrenceret
Evaluering af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked
Efter at have været omtalt ad flere omgange, har Europa-Kommission nu påbegyndt evalueringen af meddelelsen om afgrænsning af det relevante […]
28. apr 2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen klarlægger omfanget af "til formål-overtrædelser"
EU-Domstolen har i en ny afgørelse udstukket nogle relativt håndfaste retningslinjer for, hvornår en adfærd kan siges at have et […]
28. apr 2020
Udbud
Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering
Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods […]
28. apr 2020
Udbud
Uklarhed i udbudsmaterialet afskar ikke erstatning
Klagenævnet for Udbud slog i en nylig kendelse fast, at en tilbudsgiver var berettiget til erstatning for den fortjeneste, som […]
27. apr 2020
Øvrige
Bliver dit barn ikke udleveret til samvær?
Når to mennesker vælger at gå fra hinanden, har det ikke kun konsekvenser for de voksne, men det har også […]
24. apr 2020
Immaterielret
Aller Media vinder principiel sag om ytringsfrihed
Østre Landsret omstøder en tidligere dom fra Sø- og Handelsretten, hvor Aller blev dømt for at krænke Interfloras varemærke.
24. apr 2020
Skatte- og afgiftsret
Reform af skattekontrollen: Mere kontrol, mindre svindel
Regeringen har netop i dag den 23. april offentliggjort et omfattende reformudspil for skattekontrollen i Danmark.
24. apr 2020
COVID-19, Retssager og voldgift
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager kan gennemføres efter genåbningen den 27. april 2020.
22. apr 2020
Insolvens og rekonstruktion
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Ny Højesteretskendelse skaber klarhed om forældelse ved indbringelse for fogedretten af en del af en større fordring. Få her et […]

Juridiske nyheder

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler landets førende juridiske eksperter.

Juridiske nyheder samlet ét sted

Vi samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.