Vi stiller skarpt på de juridiske udfordringer ved de fælles kystbeskyttelsesprojekter, herunder fastlæggelse af bidragsmodeller.