06/03/2019

Konsortier – i et udbuds- og konkurrenceretligt perspektiv (Aarhus)

Sted: Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C | Dato: 26/04/2019 14:15 - 16:00
Konsortieaftaler kan have en række positive effekter i udbudssammenhæng, men konkurrenceloven sætter visse begrænsninger, som både ordregiver og tilbudsgiver skal være opmærksomme på.
06/03/2019

Konsortier – i et udbuds- og konkurrenceretligt perspektiv (Kbh)

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7 | Dato: 06/05/2019 09:00 - 11:00
Konsortieaftaler kan have en række positive effekter i udbudssammenhæng, men konkurrenceloven sætter visse begrænsninger, som både ordregiver og tilbudsgiver skal være opmærksomme på.