123 Udbud Arkiv - Side 35 af 37 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
12/01/2015

Tilbud, der ikke var til stede i licitationslokalet, skulle ikke tages i betragtning

Højesteret finder i en nylig afsagt dom, at tre tilbud, som ikke var til stede, hvor åbningen og oplæsningen af […]
29/12/2014

Åbenbart forkerte oplysninger skal kontrolleres af ordregiver

I en kendelse af 3. november 2014 fastholder Klagenævnet for Udbud, at ordregiver ikke kan lægge en tilbudsgivers oplysninger til […]
22/12/2014

Stort potentiale for mere konkurrence om offentlige opgaver

Potentialet for at skabe konkurrence om offentlige opgaver er stadig stort. Og antallet af klager over udbud er faldet markant. […]
09/12/2014

Ny udbudslov på vej – Udbudslovsudvalgets rapport sendt i høring den 5. december 2014

Det nye udbudsdirektiv blev offentliggjort i EU-Tidende den 28. marts 2014. Forud for vedtagelsen af direktivet nedsatte den danske regering […]
09/12/2014

Den nye danske udbudslov sendt i høring

D. 5. december 2014 er udkastet til forslag til Danmarks nye udbudslov blevet sendt i offentlig høring. Der er mange […]
05/12/2014

Ny udbudslov sendt i høring

Den nye udbudslov blev sendt i høring den 5. december 2014. Høringsfristen er fastsat til den 8. januar 2015.
05/12/2014

Afgrænsningen mellem tilladelige afklaringer og forhandlingsforbuddet i forbindelse med en tilbudsdemonstration

EU-domstolen udtaler i dom af 19. november 2014, at en ordregivers henvendelse og tilladelige afklaringer i forbindelse med en tilbudsdemonstration […]
17/11/2014

Aktindsigt i den samlede tilbudspris

Klagenævnet for Udbud har i en afgørelse af 8. juli 2014 forholdt sig til, hvorvidt Statens It skulle imødekomme en […]