14/12/2015

Finder udbudsloven anvendelse, hvis udbudsbekendtgørelsen afsendes sidst i december 2015?

Skal et udbud betragtes som iværksat, når udbudsbekendtgørelsen er sendt af sted til EU’s publikationskontor? Eller er udbuddet først iværksat, […]
02/12/2015

Den nye udbudslov

Danmarks første udbudslov – altså hvis ikke man tæller tilbudsloven med – blev vedtaget i Folketinget den 19. november 2015 […]
27/11/2015

Forslag til afgørelse i MT Højgaard-sagen

Ved en præjudiciel forelæggelse den 18. august 2014 bad Klagenævnet for Udbud EU-Domstolen tage stilling til, om ligebehandlingsprincippet er til […]
27/11/2015

Få hjælp fra national rejsehold for offentlige grønne indkøb

Miljøstyrelsen lancerer et rejsehold, der skal hjælpe til med at gøre de offentlige indkøb endnu mere grønne. Bird & Bird […]
27/11/2015

Nyt om håndtering af arbejdsklausuler i Danmark?

EU-Domstolen har i en afgørelse af 17. november 2015 (sag C-115/14) ny stilling til brugen af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
19/11/2015

Udbudsloven vedtaget med ikrafttrædelse den 1. januar 2016

Udbudsloven er i dag den 19. november 2015 blevet vedtaget i Folketinget. Loven træder i kraft 1. januar 2016.
06/11/2015

Udkast til bekendtgørelse om tildeling af koncessions-kontrakter sendt i høring

Et udkast til bekendtgørelsen, der skal implementere koncessionsdirektivet, er netop sendt i høring. Samtidig med at det reviderede udbudsdirektiv blev […]
06/11/2015

Udkast til bekendtgørelse om annoncering af indkøb under tærskelværdierne er sendt i høring

Annonceringspligten er ændret i det forslag til udbudslov, som netop er blevet behandlet i Folketinget.