123 Udbud Arkiv - Side 35 af 35 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
25/10/2014

Ny køreplan om en konkurrencedygtig forsvarssektor

Europa-Kommissionen offentliggjorde i juni 2014 en køreplan for, hvordan en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor kan opbygges i […]
25/10/2014

Nye retningslinjer for industrisamarbejde inden for forsvarssektoren

Den 1. juli 2014 trådte de nye retningslinjer for industrisamarbejde inden for forsvarssektoren i kraft. Reglerne erstatter det tidligere cirkulære, […]
24/10/2014

Nye vejledninger fra KFST og analyse af udbudskultur

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsætter vejledningsindsatsen for at skabe større klarhed over udbudsreglerne. Få et overblik over seneste vejledninger i denne […]
23/10/2014

Beskyttelsen i profylaksebekendtgørelsen er ikke absolut

En ny dom fra EU-Domstolen fastslår, at beskyttelsen i profylaksebekendtgørelsen ikke er absolut. Dommen forventes at gøre op med hidtidig […]
22/10/2014

Konsekvenserne af Pihls konkurs fortsætter ved EU-Domstolen

Sagen omhandler de udbudsretlige konsekvenser af Pihls konkurs i august 2013. Klagenævnet for Udbud har nu besluttet at udsætte klagesagen […]
10/10/2014

Klagenævnet fastholder pragmatisk praksis vedrørende rådgiverhabilitet

Klagenævnet har i en ny kendelse af 3. oktober 2014 slået det fast igen: En rådgiver kan levere ganske betydelige […]