26/03/2020

Har man ret til at være til stede ved åbning af tilbud ved udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven?

Det spørgsmål har Focus Advokater rejst over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med et konkret udbud. Svaret får du […]
23/03/2020

Offentlige indkøb i lyset af COVID-19

Økonomistyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en vejledning om, hvordan statens indkøbskontrakter bør håndteres i lyset af COVID-19 situationen.
16/03/2020

COVID-19 og udbudsreglerne

Coronavirusset og de forholdsregler, som er indført for at hindre smitte, har også betydning for forholdet mellem offentlige ordregivere og […]
05/03/2020

Fem myter om udbud

Skal en virksomhed, der har rådgivet ordregiver før udbuddet, udelukkes? Må en offentlig kontrakt løbe mere end fire år? Det […]
28/02/2020

Den norske stat skal betale 180 mio. kr. til IBM

Den norske stat havde uberettiget hævet kontrakten med IBM, og var derfor selv ansvarlig for, at projektet om udvikling af […]
14/02/2020

Pligt til opdeling af kontrakter

Klagenævnet for Udbud har afsagt en kendelse, der pålægger ordregivende myndigheder at opdele sine kontrakter i de tilfælde, hvor kun […]
14/02/2020

BREXIT – enden på EU-udbudsreglerne i UK?

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020 og befinder sig nu i en overgangsperiode indtil den 31. december 2020, […]
12/02/2020

Sagsomkostninger afhang af ordregivers (manglende) oplysninger

Klagenævnet har i en ny kendelse slået fast, at spørgsmålet om sagsomkostninger efter en klagesag også kan inddrage hensynet til, […]