123 Udbud Arkiv - Side 3 af 35 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
20/03/2019

Pas på! For meget over én kam kan stride med loven

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 7. marts 2019 afsagde Klagenævnet kendelse i sagen Steelco Denmark A/S mod Københavns Universitet. […]
06/03/2019

SKI politianmeldt og rammeaftale delvist erklæret for uden virkning

Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 15. februar 2019 annulleret tildelingsbeslutningen i SKI’s udbud af Rammeaftale 50.75 (Elevatorservice). Samtidig […]
05/03/2019

Ændring af udbudsloven vedtaget

Fra den 1. juli 2019 skal alle dele af evalueringsmetoden offentliggøres i udbudsmaterialet, og ordregivere skal foretage evalueringen af kvalitet […]
04/03/2019

Krav om køb af reservedele til markedsmæssige priser kunne ikke afløfte den hermed forbundne udbudspligt

Klagenævnet for Udbud kender en del af en SKI-aftale for uden virkning og melder SKI til Statsadvokaten for særlig Økonomisk […]
04/03/2019

Klage over evaluering blev (endnu en gang) ikke taget til følge

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 21. februar 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen TC Anlæg A/S mod Assens Spildevand […]
14/02/2019

Klagenævnet: Ordregiver ikke forpligtet til at bede om berigtigelse i ESPD’ets del V

Klagenævnet for Udbud understreger i ny kendelse, at der findes en kategori af åbenlyst fejlagtige angivelser i ansøgninger eller tilbud, […]
01/02/2019

Ordregiver kan komme i ond tro om vindende tilbudsgivers konditionsmæssighed

Post Danmark ramt af omfattende praksis om ordregivers undersøgelsespligt, og hvornår der foreligger et tvivlstilfælde, der bevirker, at ordregiver skal […]
28/01/2019

Ny rapport viser interessante tendenser for annullering af EU-udbud

En ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at hvert femte danske EU-udbud annulleres. Rapporten viser bl.a., at fejl i […]