123 Udbud Arkiv - Side 2 af 37 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
19/07/2019

Kommune erstatnings­ansvarlig for forbigået tilbudsgiver

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Pankas A/S er blevet tilkendt en erstatning på 600.000 kr. for mistet fortjeneste som følge […]
03/07/2019

Klage over ændring i konsortium blev afvist

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I den seneste klage over det københavnske metrobyggeri blev nedlagt en række, principielle påstande. I […]
24/06/2019

Klage over evaluering blev afvist

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 13. maj 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Teledyne CARIS, Inc. mod Geodatastyrelsen. Sagen […]
21/06/2019

Ordregivers pligt til fyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutning

Klagenævnet for Udbud har den 13. juni 2019 truffet afgørelse om, at ordregiver har pligt til at give forbigåede tilbudsgivere […]
04/06/2019

Prækvalifikationsbeslutning slået tilbage til start

En kendelse fra Klagenævnet for Udbud vurderer, at en ordregiver uberettiget afviste en ansøger og havde anvendt et udvælgelseskriterium, der […]
16/05/2019

Annullation af udbud var usaglig og efterfølgende direkte tildeling af opgaven til hidtidig leverandør ulovlig

Klagenævnet for Udbud annullerer ved kendelse af 24. april ordregivers beslutning om aflysning af udbud og erklærer en efterfølgende mundtlig […]
13/05/2019

Tre vigtige kendelser fra Klagenævnet for udbud

Første kvartal af 2019 har budt på en lang række spændende og vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Vi har […]
07/05/2019

Sjældent eksempel fra Klagenævnet for Udbud på annullation af ordregivers annullationsbeslutning

Klagenævnet har i sin kendelse af 24. april 2019 fastslået, at ordregiverens annullation af udbuddet var usaglig og uberettiget, og […]