28/04/2020

Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering

Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods […]
28/04/2020

Uklarhed i udbudsmaterialet afskar ikke erstatning

Klagenævnet for Udbud slog i en nylig kendelse fast, at en tilbudsgiver var berettiget til erstatning for den fortjeneste, som […]
20/04/2020

Nu kan kommuner og regioner forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende

Bekendtgørelsen om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 giver konkrete muligheder for at forudbetale leverandører og […]
16/04/2020

Klagefrister har en betydning ‒ også i udbudsretten

Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse afvist en sag som følge af, at klager − en brancheorganisation − […]
07/04/2020

Ordregivers udvælgelsesbeslutning var ikke åbenbar urigtig

Klagenævnet for Udbud har givet ordregiver medhold i prækvalifikationen af, hvad ordregiver fandt var “de bedst egnede ansøgere”. Nævnet fandt, […]
06/04/2020

Hvornår er et tilbud for godt til at være sandt?

I to nye kendelser har Klagenævnet for Udbud haft lejlighed til at udtale sig om, hvornår ordregiver efter udbudslovens § […]
31/03/2020

COVID-19: Nye tiltag vedrørende offentlige indkøb

Anlægsloftet afskaffes for 2020, og regeringen har samtidig fremsat hastelovforslag vedrørende kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndteringen af […]
27/03/2020

Kendelse: Klage ikke tillagt opsættende virkning alene på grundlag af interesseafvejning

I en opsigtsvækkende kendelse har Klagenævnet for Udbud alene taget stilling til spørgsmålet om interesseafvejning som grundlag for ikke at […]