25/05/2020

Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?

Laveste pris. Det var tildelingskriteriet, da et kommunalt indkøbsfællesskab udbød en rammeaftale om levering af legetøj. Evalueringen var baseret på […]
19/05/2020

Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?

Et arkitektfirma havde under et udbud med forhandling om arkitektrådgivning bevidst prissat væsentlige poster lavere end kostpris for at opnå […]
15/05/2020

Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen

Gentofte Kommune (”Ordregiver”) igangsatte i april 2019 et offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet angik levering af en ny hjemmeside til […]
01/05/2020

Kursus: Udbud med forhandling i praksis

Lær at mestre udbud med forhandling. Du lærer at gennemføre en vellykket udbudsproces, og hvordan du undgår faldgruberne.
28/04/2020

Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering

Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods […]
28/04/2020

Uklarhed i udbudsmaterialet afskar ikke erstatning

Klagenævnet for Udbud slog i en nylig kendelse fast, at en tilbudsgiver var berettiget til erstatning for den fortjeneste, som […]
20/04/2020

Nu kan kommuner og regioner forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende

Bekendtgørelsen om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 giver konkrete muligheder for at forudbetale leverandører og […]
16/04/2020

Klagefrister har en betydning ‒ også i udbudsretten

Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse afvist en sag som følge af, at klager − en brancheorganisation − […]