14/02/2020

Pligt til opdeling af kontrakter

Klagenævnet for Udbud har afsagt en kendelse, der pålægger ordregivende myndigheder at opdele sine kontrakter i de tilfælde, hvor kun […]
14/02/2020

BREXIT – enden på EU-udbudsreglerne i UK?

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020 og befinder sig nu i en overgangsperiode indtil den 31. december 2020, […]
12/02/2020

Sagsomkostninger afhang af ordregivers (manglende) oplysninger

Klagenævnet har i en ny kendelse slået fast, at spørgsmålet om sagsomkostninger efter en klagesag også kan inddrage hensynet til, […]
11/02/2020

Ordregiver har bevisbyrden ved tildeling til den eneste ene

Tre regioner ville indgå kontrakt uden udbud ved anvendelse af udbudslovens undtagelse om ‘den eneste ene’. Regionerne angav i en […]
10/02/2020

Sjælden forelæggelse fra klagenævnet for udbud af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen

Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en […]
05/02/2020

Må ordregiver ændre sin bedømmelse i negativ retning efter forhandlingsmøderne?

Ordregiver må godt evaluere det endelige tilbud mere negativt end det indledende tilbud. Det fandt Klagenævnet i en nylig kendelse […]
27/01/2020

Klagesag skal forelægges for EU-Domstolen

Klagenævnet for Udbud har 16. januar 2020 besluttet at forelægge en række spørgsmål for EU-Domstolen om, hvorvidt anslået og maksimal […]
23/01/2020

Klagenævnet for Udbud: Ordregiver var ikke forpligtet til at udelukke konsortium

Klagenævnet har i en kendelse af 5. december 2019 fastslået, at ordregiver ikke var forpligtet til at udelukke et konsortium, […]