123 Udbud Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
08/08/2019

Ændrings­forslag til udbudsloven sendt i høring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte 9. juli 2019 et forslag til lov om ændring af udbudsloven i høring. Vi ser på […]
07/08/2019

Klagenævnet efterprøver ordregivers begrundelse for afvisningen af en tilbudsgiver

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 23. juli 2019 afsagde Klagenævnet kendelse i sagen Urbaser A/S mod Ringkøbing-Skjern Kommune. Sagen […]
06/08/2019

Kommissionen udsteder vejledning om tilbudsgivere fra tredjelandes deltagelse i EU-udbud

Kommissionen udstedte den 24. juli en vejledning om tilbudsgivere fra tredjelandes deltagelse i EU-udbud. Vejledningen indeholder flere gode råd til […]
06/08/2019

Italiensk begrænsning af ordregivers beføjelser i relation til udelukkelse i strid med udbudsdirektivet

Verserende sag om misligholdelse af anden kontrakt udelukker ikke udelukkelse ved efterfølgende udbud.
31/07/2019

Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2018

Klagenævnet for Udbud har udgivet sin sjette årsberetning, der indeholder statistiske oplysninger om klagenævnets virksomhed. Blandt andet viser årsberetningen, at […]
29/07/2019

Klagenævnet for Udbud tilsidesætter pointgivningen på underkriteriet kvalitet

Klagenævnet for Udbud har den 23. maj 2019 taget stilling til, om en forbigået tilbudsgiver havde fået for få point […]
24/07/2019

Nyt lovforslag om ændring af reglerne om self-cleaning

Den 9. juli 2019 sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. I denne nyhed giver […]
23/07/2019

Mangelfuld begrundelse fører ikke til annullation

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet gav klager medhold i en påstand om, at ordregiver havde givet en utilstrækkelig begrundelse […]