123 Udbud Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
19/11/2018

Ordre­givers annul­lation afbryder opsæt­tende virkning

Tredje gang var lykkens gang for Næstved Kommune, der, efter to annullerede tildelingsbeslutninger, fik indgået en kontrakt om danskundervisning af […]
16/11/2018

Forlængelse af ramme­aftale eller ulovlige, midler­tidige kontrakter?

Det er ordregiver, der bærer risikoen og ansvaret for, at der bliver tildelt en ny kontrakt inden udløbet af en […]
13/11/2018

EU-Domstolen: En økonomisk aktør, som ønsker self-cleaning, skal samarbejde med både undersøgelsesmyndigheden og den ordregivende myndighed

Den 24. oktober 2018 besvarede EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål i relation til niveauet for samarbejde fra den økonomiske aktør, […]
30/10/2018

Ordregiver skønner selv om et tilbud forekommer unormalt lavt

Den 3. oktober 2018 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse i relation til begrebet unormalt lave tilbud under udbudsloven. Kendelsen […]
15/10/2018

Lovforslag om ændring af udbudsloven sendt i høring

Erhvervsministeren foreslår ændringer af udbudsloven med henblik på at ændre retstilstanden for særligt ordregiveres pligt til at fastlægge og beskrive […]
04/10/2018

Udbudslovens bestemmelser om offentliggørelse af evalueringsmetode ændres

Kommende lovforslag til ændring af udbudsloven vil indeholde krav om offentliggørelse af alle dele af evalueringsmetoden i forbindelse med EU-udbud
01/10/2018

Kan (eller skal) kommuner undgå banker, som har været involveret i hvidvask?

Sagen om Danske Banks mulige involvering i hvidvask har rullet i både danske og udenlandske medier de sidste par år. […]
28/09/2018

EU-Domstolen blåstempler evalueringsmetode med ikke-objektive mindstekrav til kvaliteten

EU-Domstolen godkender en faseopdelt evalueringsmetode, hvor tilbud skal opnå et minimum antal point i forhold til kvalitet, for at prisen […]