123 Udbud Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
12/09/2018

Klagenævnet tilsidesætter ordregivers evaluering af et kvalitativt delkriterium

Ordregivers vide skønsmargin i relation til faktorer, der skal tages i betragtning ved tilbudsevalueringen, blev sat på en prøve under […]
11/09/2018

Dobbelt­vægtning af pris og manglende inddragelse af “øvrigt sortiment” var ok

Hvornår er en evalueringsmodel uegnet til at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud? Når priser vægtes dobbelt eller “øvrigt sortiment” […]
07/09/2018

Formelle mangler var skyld i annulleret præ­kvalifikations­beslutning

Ordregivere skal oplyse kriterierne for udvælgelse i udbudsbekendtgørelsen. Det lærte Hillerød Kommune på den hårde måde, da Klagenævnet for Udbud […]
04/09/2018

Aktuel udbudsret

Bliv opdateret på den aktuelle udvikling inden for udbudsretten, når de meget erfarne undervisere afdækker tværgående emner og faldgruber.
03/09/2018

Udbud med forhandling i praksis

Lær at mestre udbud med forhandling. Du lærer at gennemføre en vellykket udbudsproces, og hvordan du undgår faldgruberne.
02/09/2018

Introduktion til udbudsretten

Optimér din håndtering af udbud i praksis med et godt kendskab til retsgrundlaget for EU-direktiverne om indkøb.
29/08/2018

EU-domstolen åbner for muligheden for ændring af et grundlæggende element under et udbud

Med den seneste praksis fra EU-domstolen i hånden er ordregiver nu ikke længere uigenkaldeligt bundet af de grundlæggende elementer, som […]
22/08/2018

Datatilsynet skærper praksis for transmission af personoplysninger via e-mail

Datatilsynet har medio juli offentliggjort, at de fremadrettet vil anse det for “en passende sikkerhedsforanstaltning – for både offentlige og […]