123 Udbud Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
14/11/2019

Hensynet til patienternes sundhed opretholder kontrakt, som ellers skulle erklæres for uden virkning

Klagenævnet for Udbud har ved sin kendelse af 11. oktober 2019 bl.a. taget stilling til anvendelsen af inspirationslister med produktnavne […]
13/11/2019

Udbud med forhandling i praksis

Lær at mestre udbud med forhandling. Du lærer at gennemføre en vellykket udbudsproces, og hvordan du undgår faldgruberne.
08/11/2019

Nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter

EU-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter for 2020 og 2021. Det er værd at bemærke, at tærskelværdierne fremover […]
04/11/2019

Fejl i begrundelsen er ikke lig med fejl i evalueringen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I en sag mellem Boligselskabet AKB og nedbrydningsfirmaet P. Olesen og Sønner A/S behandlede Klagenævnet […]
01/11/2019

Klagenævnet pålægger økonomisk sanktion på 460.000 kr.

Klagenævnet for Udbud har afsagt kendelse i en sag, hvor Region Hovedstaden indgik kontrakt i en periode, hvor en klage […]
29/10/2019

Hypotetisk beregningseksempel kunne ikke tilsidesætte forskelsmodellen

Klagenævnet for Udbud har i den seneste sag om Digital Post fastslået, at et rent hypotetisk beregningseksempel ikke kunne tilsidesætte […]
23/10/2019

Ny EU-dom om fri­villige ude­lukkelses­grunde kan få betydning for danske udbud

EU-Domstolen har den 3. oktober 2019 afsagt en dom om de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet, som kan få generel betydning […]
21/10/2019

At sammenligne pærer og bananer

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet så i deres kendelse af den 26. september 2019 på et spørgsmål om uklarheder […]