123 Udbud Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
02/10/2019

Udbuds­retlige klagesager i praksis

Langt de fleste klager over udbud afgøres af Klagenævnet for Udbud, som i praksis er 1. instans for udbudsretlige klager. […]
20/09/2019

Tre gode råd til håndtering af dokumentation i udbuds­processer

I EU-udbud skal ordregiver sikre sig, at tilbudsgiverne ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og at de opfylder de egnethedskrav, […]
18/09/2019

Håndtering af ændringer hos en økonomisk aktør under en udbudsproces

Udbudsdirektiverne giver ikke et udtrykkeligt svar på, om en ordregivende myndighed har ret til at tillade ændringer hos en økonomisk […]
16/09/2019

Frit valg ved opfyldelse af mindstekrav?

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet har i deres seneste kendelse set på spørgsmålet om inddragelse af subjektive momenter i […]
16/09/2019

Konkurrence- Og Forbrugerstyrelsen Fortolker På Begrænsninger I Omfanget Af Rammeaftaler

EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag om anvendelse af rammeaf-taler indgået af andre ordregivere. Konkurrence- og […]
13/09/2019

Forsynings­virksomhederne i grænseland

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet to nye juridiske vurderinger. Den ene drejer sig om reglerne for indgåelse af forsyningskontrakter […]
12/09/2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer notat om dokumentation i forbindelse med udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret notatet “Gennemgang af reglerne om dokumentation” i overensstemmelse med de seneste to års retspraksis. Notatet […]
10/09/2019

Dårlig taber eller retlig interesse?

Nyt fra EU-Domstolen: EU-Domstolen har i en ny sag taget stilling til et spørgsmål om retlig interesse for en forbigået […]