Transportret

03/07/2020

Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.

Sø- og Handelsretten har den 16. juni 2020 taget stilling til, om forældelsesfristen for regreskrav kan forlænges ud over fristen […]
10/03/2020

Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko

Da en sending madrasser gik tabt til havs, krævede ladningsejerens vareforsikringsselskab erstatning fra de to kontraherende og den udførende transportør. […]
06/02/2020

Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport

Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, hvorvidt DSV Air & Sea A/S, DSV Ocean Transport A/S og […]
24/01/2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

Under en transport af glasplader til Edinburgh blev godset beskadiget. Transporten stoppede ved transportørens depot i Skotland for at blive […]
24/09/2019

Chaufførhoteller – dog ikke uden problemer

Efter dansk ret må chauffører ikke afholde deres lange hvil på 45 timer i lastbilen. Der er derfor et stort […]
10/09/2019

Kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods

Sø- og Handelsretten har fundet, at BHS Logistics A/S (”BHS”) som kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri […]
09/09/2019

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
05/09/2019

Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten traf i starten af august afgørelse i en sag angående grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af […]