123 Transportret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Transportret

11/07/2018

Skade på gods var forvoldt ved grov uagtsomhed

Codan Forsikring havde som vareassurandør udbetalt forsikringserstatning til Teknologisk Institut i anledning af en skade på en af deres maskiner […]
05/07/2018

Ny retspraksis: Værneting i Danmark for snævert forbundne krav

Tidligere på året afgjorde Højesteret, at der var værneting i Danmark i en sag mellem to danske parter og en […]
04/07/2018

Ny retspraksis: Forældelse under DHAB 2017

Sø- og Handelsretten afsagde den 11. maj 2018 dom i en sag mellem en stor vindmølleproducent og en stevedorevirksomhed, som […]
03/07/2018

Husk at få tilbagebetalt skibsregistreringsafgift – frist d. 31. juli 2018

Med virkning fra 1. maj 2018 afskaffedes reglerne om betaling af tinglysningsafgift for registrering af skibe og skibspant i Tinglysningsafgiftsloven […]
20/06/2018

Cabotage og kombineret transport – vær opmærksom!

Retstilstanden for kombineret godstransport har i lang tid været mere eller mindre uklar. Nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dog […]
15/06/2018

Ikrafttrædelse af de nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet

I dag (1. juni red.) træder det nye sanktionssystem på køre- og hviletidsområdet i kraft. Sanktionssystemet skal bringe proportionalitet i […]
30/05/2018

Vestre Landsret: Speditør medvirkende til overtrædelse af cabotageregler

Vestre Landsret har for nyligt afsagt dom i en sag, hvor en rumænsk chaufførs kørsel i Danmark ansås for at […]
17/05/2018

Sagkyndig erklæring indhentet inden stævning, men efter syn og skøn kunne ikke fremlægges

I en sag, hvor der i medfør af AB 92 var afholdt syn og skøn, indhentede den ene part efterfølgende […]