123 Transportret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Transportret

24/06/2019

Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse

Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til […]
21/06/2019

Skade på møbler skulle erstattes efter NSAB 2000 og reglerne om transportøransvar

Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om transportvirksomheden BHS Logistics A/S var ansvarlig for ødelæggelsen af designermøbler, […]
18/06/2019

Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010

En ny dom fra Sø- og Handelsretten slår fast, at en henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i et forsikringsselskabs […]
11/06/2019

Forskellen på et el-løbehjul og en cykel?

To nye forsøgsordninger, der trådte i kraft den 17. januar 2019, har medført et Københavnsk bybillede præget af motoriserede løbehjul […]
28/05/2019

Nyt tiltag mod skrald i havet

EU har vedtaget et nyt direktiv, der har til formål at mindske skibes incitament til at smide skrald i havet […]
20/05/2019

Nye regler om særtransport sendt i høring

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om særtransport i høring. Fristen for høringssvar var den 3. maj […]
06/05/2019

Ny dom angående ”udvidede danske betingelser 2010”

Sø- og Handelsretten har netop afsagt ny dom om § 7 af Udvidede Danske Betingelser 2010 (UDB2010), som anvendes ved […]
15/04/2019

Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid

Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da […]