Transportret

16/04/2018

EU-domstolen: Danske cabotageregler ikke i strid med EU-retten

Siden Kommissionen rejste en sag mod Danmark i oktober 2013, har der været uklarhed omkring, hvorvidt den danske cabotagevejledning var […]
04/04/2018

Dronefragt: Regler, udfordringer og betingelser

Droneteknologien er i hastig udvikling, og dronerne får hele tiden flere funktioner. Eksempelvis kan droner bruges til fragt. Men hvad […]
03/04/2018

Vestre Landsret: Salg på CIF terms medførte værneting i Danmark

Vestre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag mellem en dansk virksomhed og en tjekkisk virksomhed om salg […]
14/03/2018

Godskørselsloven – snart også for varebiler

Godskørselsloven regulerer i øjeblikket ikke godskørsel med køretøjer under 3.500 kg, hvilket betyder, at vognmænd, der kun gør brug af […]
09/03/2018

Ny parkeringsgrænse: 25 timers parkering på danske rastepladser

Den danske regering har netop vedtaget nye P-regler for lastvognsparkering på rastepladserne langs motorvejen. Disse er en udmøntning af finanslovsaftalen […]
14/12/2017

Medvirken til ulovlig cabotage­kørsel

Overtræder en vognmand godskørselsforordningens regler om cabotagekørsel, risikerer vognmanden en omfattende bøde. Imidlertid er vognmanden ikke ene om at risikere […]
28/09/2017

Ny afgørelse fra EU-Domstolen om værneting ved direkte krav fra skadelidte mod skadevolders ansvars­forsikring

EU-Domstolen har for nylig truffet afgørelse i en sag om værneting ved direkte krav. Sagen vedrørte en skade forårsaget af […]
07/06/2017

Nye regler for køre- og hviletid

De eksisterende køre- og hviletidsregler har ikke øget trafiksikkerheden eller forbedret arbejdsvilkårene, og derfor ændres reglerne. Særligt kan branchen glæde […]