123 Transportret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Transportret

10/09/2019

Kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods

Sø- og Handelsretten har fundet, at BHS Logistics A/S (”BHS”) som kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri […]
09/09/2019

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
05/09/2019

Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten traf i starten af august afgørelse i en sag angående grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af […]
16/08/2019

Ny retspraksis om overskridelser af sagsbehandlingstiden i køre- og hviletidssager

Køre- og hviletidssagerne og sagerne om overtrædelse af cabotagereglerne har det desværre nogle gange med at tage unødig lang tid […]
12/08/2019

Afgørelse ved Sø- og Handelsretten angående dansk transportvirksomhed og bulgarsk vognmand

Konflikt mellem dansk transportvirksomhed og bulgarsk vognmand om betaling af fragten og lille forhøjelse af forsikringspræmie endte i ophævelse af […]
24/06/2019

Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse

Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til […]
21/06/2019

Skade på møbler skulle erstattes efter NSAB 2000 og reglerne om transportøransvar

Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om transportvirksomheden BHS Logistics A/S var ansvarlig for ødelæggelsen af designermøbler, […]
18/06/2019

Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010

En ny dom fra Sø- og Handelsretten slår fast, at en henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i et forsikringsselskabs […]