123 Transportret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Transportret

29/08/2018

Dårlige bunkers medfører tab for millioner – men hvem er ansvarlig?

Siden begyndelsen af året har flere og flere rederier oplevet store problemer med beskidt bunkerolie. Den beskidte bunkerolie, der første […]
23/08/2018

Status: 25-timers parkeringsgrænse modtager kritik af EU-Kommissionen

Den nye 25-timers grænse for lastvognsparkering langs de danske motorveje trådte i kraft den 1. juli 2018. Som forudset har […]
11/07/2018

Skade på gods var forvoldt ved grov uagtsomhed

Codan Forsikring havde som vareassurandør udbetalt forsikringserstatning til Teknologisk Institut i anledning af en skade på en af deres maskiner […]
05/07/2018

Ny retspraksis: Værneting i Danmark for snævert forbundne krav

Tidligere på året afgjorde Højesteret, at der var værneting i Danmark i en sag mellem to danske parter og en […]
04/07/2018

Ny retspraksis: Forældelse under DHAB 2017

Sø- og Handelsretten afsagde den 11. maj 2018 dom i en sag mellem en stor vindmølleproducent og en stevedorevirksomhed, som […]
03/07/2018

Husk at få tilbagebetalt skibsregistreringsafgift – frist d. 31. juli 2018

Med virkning fra 1. maj 2018 afskaffedes reglerne om betaling af tinglysningsafgift for registrering af skibe og skibspant i Tinglysningsafgiftsloven […]
20/06/2018

Cabotage og kombineret transport – vær opmærksom!

Retstilstanden for kombineret godstransport har i lang tid været mere eller mindre uklar. Nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dog […]
15/06/2018

Ikrafttrædelse af de nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet

I dag (1. juni red.) træder det nye sanktionssystem på køre- og hviletidsområdet i kraft. Sanktionssystemet skal bringe proportionalitet i […]