Skatte- og afgiftsret

06/07/2020

Hvornår foreligger der en tilstrækkelig direkte og umiddelbar tilknytning mellem afholdte udgifter og en momspligtig aktivitet?

Ny afgørelse illustrerer, at skattemyndighederne ofte er unødigt tilbageholdende med at anerkende fuld momsfradragsret.
03/07/2020

Pensionist frifindes i Højesteret efter lang kamp mod Skat

70-årig pensionist blev fredag frifundet i Højesteret for skattesvig af særlig grov karakter. Han blev forinden, som følge af en […]
24/06/2020

Genoptagelse og praksisændring som følge af dommen i KPC-sagen

Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse og praksisændring vedrørende moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning
22/06/2020

Præcisering fra Skattestyrelsen af hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.

I nyt styresignal SKM2020.223 præciserer Skattestyrelsen, hvornår en finansiel kontrakt, indgået af fysiske personer, anses for at have tilknytning til […]
16/06/2020

Nu ændres skattereglerne for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen midlertidigt

Udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen, der på grund af COVID-19-situationen har opholdt sig i Danmark i perioden 9. marts […]
16/06/2020

Skattestyrelsen øger kontrollen med transfer pricing

Som led i indsatsen mod virksomheders brug af skattely øges kontrollen med transfer pricing, der også omfatter mindre virksomheder.
12/06/2020

Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?

En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens […]
09/06/2020

Undersøg altid om skattemyndighederne har været berettiget til at foretage modregning

Skattemyndighederne forsøger ofte at modregne gæld til inddrivelse i tilgodehavender på skattekontoen, men det bør altid undersøges, om der er […]