123 Skatte- og afgiftsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Skatte- og afgiftsret

06/12/2018

Sponsor- og netværksudgifter mv.

Den skatteretlige bedømmelse af udgifter, der afholdes til sponsorater, medlemskab af netværk mv., giver fortsat anledning til tvister med skattemyndighederne.
05/12/2018

Parcelhusreglen er fortsat i søgelyset

Skattemyndighederne vedbliver at kontrollere, om betingelserne for skattefritagelse er opfyldt ved salg af beboelsesejendomme, herunder særligt om beboelsesejendommene har ”tjent […]
24/10/2018

Investeringsfond er ikke skattepligtig i Danmark, selvom investment manager er hjemmehørende i Danmark

Den 10. september 2018 afgav Skatterådet et bindende svar vedrørende en ledelses sæde og faste driftssted, når en investment manager […]
03/10/2018

Nyt lovforslag vedrørende beskatning af investeringsselskaber og investorerne i disse

I denne opdatering kigger vi på Skatteministeriets nye lovforslag, som vedrører ændringer i beskatning af investeringsselskaber[1] og investorer i disse. […]
26/09/2018

Beskatning af værdi af fri bil

I praksis giver beskatning af værdi af fri bil anledning til en række forskellige problemstillinger. Ny artikel sætter fokus på […]
24/09/2018

Kontrol ved udbetaling af befordringsgodtgørelse

Kontrolkravet ved udbetaling af befordringsgodtgørelse giver fortsat anledning til sager rejst af skattemyndighederne.
19/09/2018

Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeren præsenterer ny skattemodel, som skal tillade skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. 
17/09/2018

Principiel afgørelse: Solceller og vindmøller er pengetankaktiver

Skatterådet for nylig truffet en meget principiel og opsigtsvækkende afgørelse, hvorefter solceller sidestilles med fast ejendom – og dermed udgør […]