123 Skatte- og afgiftsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Skatte- og afgiftsret

19/09/2018

Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeren præsenterer ny skattemodel, som skal tillade skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. 
17/09/2018

Principiel afgørelse: Solceller og vindmøller er pengetankaktiver

Skatterådet for nylig truffet en meget principiel og opsigtsvækkende afgørelse, hvorefter solceller sidestilles med fast ejendom – og dermed udgør […]
05/09/2018

Farvel til de gakkede afgifter

Danmark er kendt for sine mange afgifter, men nu bliver der færre af dem. En ny aftale mellem regeringen, Dansk […]
04/09/2018

Fonde

Lær at håndtere og rådgive om de praktiske spørgsmål, der kan opstå ved fondsstiftelse og -administration.
13/08/2018

Nye regler om aktieoptioner på vej og bedre skattemæssige vilkår for aktieløn

Beskæftigelsesministeriet sendte den 3. juli 2018 et lovforslag i høring, der skal ophæve de begrænsninger i aftalefriheden, som i dag […]
18/07/2018

Nyt om ATP-dommen – SKAT udsender udkast til styresignal

I et nyt udkast til styresignal har SKAT forsøgt at opstille en ikke-udtømmende række af eksempler på ydelser, som er […]
16/07/2018

Er du selvstændig eller lønmodtager i dit K/S eller P/S?

Ny afgørelse giver dig bedre mulighed for at vurdere, om du betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i et skattemæssigt transparent selskab […]
13/07/2018

Ny dom ændrer praksis om holding­selskabers moms­fradragsret

Ny EU-dom på området for holdingselskabers momsfradrag giver et mere klart billede af rækkevidden for fradragsretten. Samtidig underkender EU-Domstolen SKATs […]