123 Skatte- og afgiftsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Skatte- og afgiftsret

12/09/2019

Generations­skifte til attraktive skatte­satser – det kan stadig nås

Regeringsskiftet blev en realitet denne sommer. Der forventes derfor at blive indført en række skattestigninger i den kommende tid, som […]
11/09/2019

EU-Domstolen tilsidesætter Skattestyrelsens momspraksis om ”byggegrunde”

EU-Domstolen har i denne uge afsagt den længe ventede dom i tvisten mellem Skatteministeriet og KPC om moms ved handel […]
04/09/2019

Kan Bitcoins gives skattefrit som gave?

Skattestyrelsen har offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet anerkender, at salg af bitcoins modtaget som gave ofte vil være skattefrie. Advokat […]
02/09/2019

Skattestyrelsen har fået oplysninger om, at 20.000 handler med kryptovaluta

Skatterådet har givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om handel med kryptovaluta i Danmark, herunder bitcoins.
28/08/2019

Stædighed kan være påkrævet for at få ret

Det kan både kræve tålmod og stædighed, når der skal opnås ret i en given skatte- eller afgiftssag. I denne […]
08/08/2019

Skattemyndighederne kan ikke ændre en aftalt værdiansættelse blot som følge af, at denne åbenbart ikke svarer til handelsværdien

Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fastslået, at skattemyndighederne ikke kan ændre en aftalt værdiansættelse blot som følge af, at […]
06/08/2019

Fradrag for betydeligt tab på værdipapirer placeret i udlandet – dette uanset at der var tale om ikke-selvangivne værdipapirer, og at de ordinære ansættelsesfrister var udløbet

Landsskatteretten genoptog ekstraordinært en skatteyders skatteansættelser for 2009 og 2011 og gav ret til fradrag for tab ved aktiehandler og […]
31/07/2019

Et bindende svar er bindende

Landsskatteretten fastslår, at et bindende svar binder skattemyndighederne, selvom skattemyndighederne senere ændrer deres vurdering.