123 Skatte- og afgiftsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Skatte- og afgiftsret

16/04/2019

Ændring af den momsmæssige behandling af gavekort fra og med 1. juli 2019

Den 1. januar 2019 blev der indført nye regler for momshåndteringen af gavekort med formålet om at sikre en ensartet […]
08/04/2019

Fjernvarmeværkers vedtægter har stor betydning for skattefriheden

Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til, at et kraftvarmeværk efter udskillelse af elproduktionen til et skattepligtigt datterselskab […]
05/04/2019

Skatteforvaltningen rejser stribevis af erstatningssager

I den seneste tid har Skatteforvaltningen rejst et større antal erstatningssager mod personer, som efter Skatteforvaltningens opfattelse har pådraget staten […]
03/04/2019

Jyllands-Posten: Ni sager om formodet momssvindel for 700 mio. kr. er forbundet

Det er, ifølge Jyllands-Postens oplysninger, blevet afdækket, at samme personkreds optræder i en række sammenhænge i forhold til formodet momssvindel.
29/03/2019

Har din virksomhed styr på udbetalingen af skattefri kørselsgodtgørelser?

Skattestyrelsen har i de senere år haft skærpet fokus på virksomheders udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelser m.m. Arbejdsgivere skal derfor sørge […]
27/03/2019

Formue i udlandet – henvendelser fra og til Skattestyrelsen

Skattestyrelsen reagerer nu på automatiske indberetninger om danske skatteydere med formuer i udlandet. Håndteringen af en henvendelse fra Skattestyrelsen vedrørende […]
25/03/2019

Interessant afgørelse fra Landsskatteretten omhandlende indtræden af fuld skattepligt for fysiske personer

Spørgsmålet om hvorvidt en given person er fuld skattepligtig til Danmark giver løbende anledning til skattesager. Dette gælder både i […]
20/03/2019

Investorfradrag

Med virkning fra 1. januar 2019 er der vedtaget ny lov – kaldet investorfradragsloven – der giver mulighed for at […]