Skatte- og afgiftsret

25/03/2020

Lempelig beskatning af overskudsdeling

Landsskatteretten har den 19. februar 2020 afsagt en afgørelse, sags-nr. 17-0990820, der kan medføre en lavere beskatning af udbetalinger fra […]
20/02/2020

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen

I finanslovsaftalen for 2020 har aftalepartierne bebudet at afskaffe forældrekøb i virksomhedsordningen. Nedenfor sætter vi fokus på, hvad der er […]
12/02/2020

Har du udlejet via Airbnb i perioden den 1. juli til den 31. december 2019 – eller tidligere?

Skattestyrelsen har nu skrevet til ca. 6.000 borgere, der har udlejet via Airbnb. Er du én af dem, skal du […]
10/02/2020

Fonde

Lær at håndtere og rådgive om de praktiske spørgsmål, der kan opstå ved fondsstiftelse og -administration.
22/01/2020

Få moms refunderet som følge af KPC-dommen

Skattestyrelsen udsendte den 20. december 2019 et udkast til styresignal som følge af EU-Domstolens afgørelse i KPC-sagen fra den 4. […]
22/01/2020

Kan brugen af en agent virkelig betyde, at din virksomhed bliver skattepligtig i udlandet?

Tilstedeværelsen af en agent i udlandet kan under angivne omstændigheder medføre, at den danske virksomhed får et såkaldt ”fast driftssted” […]
14/01/2020

Østre Landsret ændrer byretsdom i principiel sag om registrerings­afgift

Østre Landsret har den 16. december 2019 afsagt dom i en principiel sag, hvor et leasingselskab af skattemyndighederne var nægtet […]
27/11/2019

Nyt lovforslag om tilbagerulning af bo- og gaveafgift på generationsskifte

Socialdemokratiets nye lovforslag om tilbagerulningen af bo- og gaveafgiften øger retssikkerheden via en ny henstandsordning – dog forhøjes de økonomiske […]