Skatte- og afgiftsret

14/03/2018

Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins er oftest skattepligtige

I en ny afgørelse slår Skatterådet fast, at køb og salg af bitcoins er sket med spekulation for øje, og […]
14/03/2018

Nyt lovforslag om ændring af moms­fritagelsen for cost sharing

Den 26. februar 2018 sendte Skatteministeriet et lovforslag i høring, der begrænser anvendelsen af momsfritagelsen for selvstændige grupper. Formålet med […]
12/03/2018

Nye regler for indtræden/ophør af fuld skattepligt muligvis på vej

Reglerne vedrørende fysiske personers fulde skattepligt til Danmark er ofte et spørgsmål om opfyldelse af ”bopælskravet” og ”opholdskravet” i henholdsvis […]
28/02/2018

Hvornår kan det være nyttigt at vælge en generationsskiftemodel med forbeholdt udbytteret?

En ny og hastebehandlet afgørelse fra Skatterådet, der netop er offentliggjort, illustrerer, hvornår det kan være hensigtsmæssigt for den ældre […]
23/02/2018

Ejendomme og Skat: Bygning eller driftsmiddel

Retten til skattemæssige afskrivninger afhænger af, om et aktiv anses for en bygning, en installation eller et driftsmiddel. Grænsedragningen er […]
16/02/2018

Nye initiativer til inddrivelse af gæld

Skatteministeriet præsenterer 10 initiativer, der skal forenkle lovgivningen vedrørende inddrivelse af gæld til det offentlige. Blandt andet ændres reglerne for […]
31/01/2018

Nye regler om medarbejderaktier

Et nyt lovforslag vil forbedre mulighederne for, at selskaber kan tildele medarbejderaktier og aktieoptioner til ansatte.
30/01/2018

Dansk skattelovgivning muligvis i strid med EU-retten

Ifølge et forslag til afgørelse fra generaladvokaten er de danske regler omkring mulighederne for at fradrage underskud fra et udenlandsk […]