123 Skatte- og afgiftsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Skatte- og afgiftsret

21/02/2019

Retten ophæver en af Europa-Kommissionens “skatte­stats­støtte­afgørelser”

Europa-Kommissionen begik en fejl, da den i 2016 fandt, at en belgisk skattefritagelse af multinationale selskabers overskud udgjorde en statsstøtteretlig […]
15/02/2019

Skatterådet præciserer tidligere udtalelse om opgørelse af gevinst og tab ved bitcoins

I foråret 2018 traf Skatterådet afgørelse i to sager omhandlende beskatning af bitcoins. Skatterådet har nu, i et bindende svar […]
13/02/2019

Overvejer du et generationsskifte?

Nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2017 betyder, at et generationsskifte kan gennemføres til en væsentlig lavere […]
06/02/2019

Startupvirksomheder får bedre mulighed for at tildele aktieløn

Det skal være mere attraktivt for nye, mindre virksomheder at tildele aktieløn. Folketinget har derfor besluttet at ændre reglerne for […]
29/01/2019

Overdragelse af aktier eller erhvervsvirksomhed med skattemæssig succession

Skattereglerne giver mulighed for at overdrage erhvervsvirksomheder – både i selskabsform og private erhvervsvirksomheder med succession. Det betyder, at overdragelsen […]
14/01/2019

Beskatning af bitcoins er underlagt en konkret og individuel vurdering

Skattestyrelsen har for nyligt meddelt, at denne er påbegyndt undersøgelsen af ca. 2.700 danskeres køb og salg af bitcoins, hvilket […]
11/01/2019

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse er steget i 2019

I november 2018 fastsatte Skatterådet nye satser for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2019.
06/12/2018

Sponsor- og netværksudgifter mv.

Den skatteretlige bedømmelse af udgifter, der afholdes til sponsorater, medlemskab af netværk mv., giver fortsat anledning til tvister med skattemyndighederne.