Skatte- og afgiftsret

19/06/2018

Folketingets Ombudsmand styrker rets­sikkerheden på skatte­området

Onsdag den 30. maj 2018 inviterede Kromann Reumert til morgenmøde med Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, og områdechef for ombudsmandens […]
18/06/2018

Ny rets­sikkerheds­pakke skal nedbringe sags­behandlings­tiden i skatte­klage­systemet

Regeringen har offentliggjort sit udspil til Retssikkerhedspakke IV. Vi giver et kort overblik over de foreslåede ændringer i skatteklagesystemet, som […]
04/06/2018

Højesteret slår fast: Vælg mellem enten et nedslag i handelsværdien eller en passivpost ved generationsskifte med succession

I en afgørelse fra april 2018 har Højesteret slået fast, at parterne i et generationsskifte med succession har krav på […]
04/06/2018

Skatteministeren trækker lovforslag om fuld skattepligt ved ophold på over 90 dage tilbage – genfremsættes senere

Den 23. februar 2018 sendte Skatteministeriet lovforslag om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt) i […]
04/06/2018

Ny retssikkerhedspakke på skatteområdet

Nye initiativer skal sikre virksomheder og borgere en hurtigere vej gennem klagesystemet på skatteområdet. Samtidig rummer retssikkerhedspakken forslag om, at […]
23/05/2018

Er SKAT berettiget til at opkræve renter af selskabet af skat ved efterangivelse af et aktionærlån?

Skatteankestyrelsen har for nyligt taget stilling til, hvorvidt SKAT har ret til at opkræve renter for et selskabs manglende indeholdelse […]
23/05/2018

Ejendomsvurderinger udskydes igen

De nye ejendomsvurderinger bliver nu udskudt i endnu nogle måneder, så Skat kan nå at blive klar med det nye […]
22/05/2018

Minimumskravet for aktieselskabers selskabskapital sænkes til DKK 400.000

Folketinget har vedtaget en ny lov, der nedsætter selskabslovens minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital med DKK 100.000 pr. 1. juli 2018. […]