Selskabsret

09/07/2020

Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring

Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger indeholder en række […]
23/06/2020

Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort

Komitéen for god Fondsledelse har netop offentliggjort justerede Anbefalinger for god Fondsledelse, der indeholder tilpasninger af de eksisterende anbefalinger og […]
29/05/2020

COVID-19: Ledelsesansvaret i kapitalselskaber

Udbruddet af COVID-19 har ramt verdensøkonomien hårdt og medført en brat opbremsning i omsætningen hos mange virksomheder. Selv sunde og […]
22/04/2020

Kursus: Selskabsret

Få et opdateret overblik over de grundlæggende selskabsretlige regler for aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og Erhvervsstyrelsens praksis.
26/03/2020

Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden

Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, […]
25/03/2020

COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten

I forlængelse af regeringens påbud om at begrænse forsamlinger til 10 personer, følger en ny bekendtgørelse af den 17. marts […]
19/03/2020

Ledelsens ansvar under corona-krisen

Corona-krisen er ved at få sit tag i de danske virksomheder. Nu er det vigtigt, at ledelsen udviser rettidig omhu […]
18/03/2020

Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der skal gøre det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse […]