123 Retssager og voldgift Arkiv - Side 2 af 9 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Retssager og voldgift

30/08/2018

Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark

Den 1. september 2018 træder den nye Haagerværnetingsaftalekonvention i kraft i Danmark. Vi ser her nærmere på anvendelsesområdet og indholdet […]
24/08/2018

Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager

Den 14. august 2018 sendte justitsministeren et lovforslag i høring. Lovforslaget handler blandt andet om, at offentlige myndigheder – i […]
07/07/2018

Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav

Østre Landsret har, den 29. juni 2018, frifundet Finansiel Stabilitet i en principiel sag om et stort millionkrav. Kravet var […]
29/06/2018

Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?

I en ny artikel analyserer advokat Jakob Dahl Mikkelsen retspraksis vedrørende forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Her ser han på, hvornår […]
28/06/2018

Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger

Det kan være ansvarspådragende for andre end sagens parter at finansiere videreførelsen af en sag under omstændigheder, hvor det er […]
28/06/2018

Ændring af navn i stævning var ikke berigtigelse i retsplejelovens forstand

Der er ikke tale om en berigtigelse af partsangivelsen, hvis det i realiteten medfører, at et andet selskab end det […]
27/06/2018

Højesterets fortolkning af Bruxelles I-forordningens artikel 8, nr. 1

Hvor praktiske hensyn taler for det, kan en part sagsøge en modpart et andet sted end der, hvor parten har […]
20/05/2018

Højesterets­dom om forholdet mellem forsikrings­selskab og medarbejder dækket af firma­pensions­aftale

Højesteret afgjorde den 15. maj 2018 en principiel sag om forholdet mellem en medarbejder dækket i henhold til en firmapensionsaftale […]