123 Retssager og voldgift Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Retssager og voldgift

05/12/2018

Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland

På baggrund af en nylig domstolsafgørelse i Rusland bør danske virksomheder gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at afklare, […]
14/11/2018

Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud

Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, […]
01/11/2018

Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark

Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence.
04/09/2018

TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en tidligere Højesteretsdom fra 2006
30/08/2018

Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark

Den 1. september 2018 træder den nye Haagerværnetingsaftalekonvention i kraft i Danmark. Vi ser her nærmere på anvendelsesområdet og indholdet […]
24/08/2018

Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager

Den 14. august 2018 sendte justitsministeren et lovforslag i høring. Lovforslaget handler blandt andet om, at offentlige myndigheder – i […]
07/07/2018

Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav

Østre Landsret har, den 29. juni 2018, frifundet Finansiel Stabilitet i en principiel sag om et stort millionkrav. Kravet var […]
29/06/2018

Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?

I en ny artikel analyserer advokat Jakob Dahl Mikkelsen retspraksis vedrørende forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Her ser han på, hvornår […]