08/07/2020

Ny regulering om lokationskrav for it-systemer i den offentlige forvaltning

Den nye bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om lokationskrav til it-systemer i den offentlige forvaltning fastslår omfanget af lokationskravet, og afløser […]
19/06/2020

Kursus: IT- og teknologiforståelse

Få en grundlæggende teknologisk forståelse, så du bedre og mere effektivt kan bidrage med din faglige viden, fx i GDPR-sammenhæng eller i digitaliseringsprojekter.
18/06/2020

Arbejdsgivere kan på anmodning fra Statens Serum Institut videregive medarbejderes personoplysninger

Arbejdsgivere kan i henhold til en ny ændringsbekendtgørelse lovligt videregive identifikationsoplysninger om specifikke medarbejdere til Statens Serums Institut. Instituttet kan […]
11/06/2020

Kursus: Dataetik – principper og praksis

Styrk din compliancetilgang med ny viden om integration af dataetiske principper i projekter, der omfatter persondata.
04/06/2020

Udvidet adgang til tv-overvågning

Den 1. juli 2020 træder en ændring af tv-overvågningsloven i kraft. Ændringen giver både private og offentlige myndigheder udvidet adgang […]
03/06/2020

Rigsrevisionen kritiserer offentlige myndigheders brug af databehandlere og Datatilsynets tilsyn med databeskyttelses­reglerne

Rigsrevisionen har afgivet en beretning om offentlige myndigheders brug af databehandlere. I beretningen konkluderes det, at myndighederne ikke i tilstrækkelig […]
29/05/2020

Datatilsynet indstiller et vikarbureau til en bøde på 50.000 kroner

På baggrund af en klage har Datatilsynet politianmeldt et vikar- og rekrutteringsbureau og indstillet til en bøde på 50.000 kroner […]
28/05/2020

Datatilsynets standarddatabehandleraftale anerkendes i Norge og Sverige

Tilsynsmyndighederne i Norge og Sverige har anerkendt den danske standarddatabehandleraftale, som det danske datatilsyn har stået for at udarbejde.