123 Persondata Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
20/11/2018

Persondataforordningen: Skal mindre virksomheder også føre fortegnelser?

Et stort antal små og mellemstore virksomheder er også forpligtet til at føre fortegnelser over deres behandlingsaktiviteter – både som […]
06/11/2018

Adgang til person­oplys­ninger i for­bindelse med poli­tiets efter­forskning

EU-Domstolen har for nylig truffet afgørelse i en sag om politiets adgang til personoplysninger om indehavere eller brugere af telefonnumre, […]
05/11/2018

Ny portal om informationssikkerhed

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har den 31. oktober 2018 lanceret informationsportalen www.sikkerdigital.dk, hvorigennem blandt andet danske virksomheder og myndigheder kan finde […]
05/11/2018

Heathrow Air­port skal be­tale 120.000 GBP i bøde for mang­lende data­sik­ker­hed

ICO har udsted en bøde på 120.000 GBP til Heathrow Airport, som havde anvendt et ukrypteret USB-stik til opbevaring af […]
04/11/2018

De første sanktioner for­ventes inden ud­gangen af 2018

Snart vil både private virksomheder og offentlige myndigheder blive ramt af de første sanktioner for at overtræde databeskyttelsesforordningen. Anmeldelser, der […]
04/11/2018

Britisk datatilsyn udsteder maksimumbøde til Facebook i medieomtalt sag

Det britiske datatilsyn, ICO, har ved afgørelse af 24. oktober 2018 udstedt en bøde på £500.000 til Facebook for urimelig […]
02/11/2018

Det irske data­tilsyn under­søger sagen om sik­kerheds­brud hos Face­book

Sidste måned kom det frem, at Facebook var blevet ramt af et sikkerhedsbrud, og at flere millioner Facebookbrugere – heraf […]
01/11/2018

Det Euro­pæiske Data­beskyt­telses­råds første ud­talel­ser om konse­kvens­analyser

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har afgivet udtalelser vedrørende 22 EU-landes bud på situationer, hvor den dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser […]