Offentlig ret

09/12/2014

Den Danske Naturfond: Lovforslag i førstebehandling

Lettere adgang til natur og forbedring af vandmiljøet. Det er formålene med Den Danske Naturfond, der nu er udformet lovforslag […]
06/12/2014

Må kommuner boykotte varer fra israelske bosættelser på vestbredden?

Det har Økonomi- og Indenrigsministeriet taget stilling til i et svar til Folketingets Kommunaludvalg. Efter det såkaldte opgavefordelingsprincip kan kommuner […]
19/11/2014

Påbud om at fjerne sommerhuse opretholdt

En tinglyst deklaration på fire sommerhusejendomme, hvorefter sommerhusene skulle fjernes senest 1981, kunne påberåbes af den relevante tilsynsmyndighed på trods […]
19/11/2014

Kommuner skal undersøge markedsprisen, før de indgår reklameaftaler

Viborg Kommune havde ikke foretaget tilstrækkelige undersøgelser af markedsprisen, inden kommunen indgik aftale med Viborg FF A/S om køb af […]
13/11/2014

Fortolkning af ejendomsbegrebet i planloven

Det er ikke muligt at opkøbe nye ejendomme for at lovliggøre bygningsudvidelser. Det er resultatet af en dom, hvor Østre […]
05/11/2014

For sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register

Ankenævnet på Energiområdet har den 13. oktober 2014 truffet afgørelse om, at et kraftvarmeværks prisopkrævninger i perioden 2003-2009 var ugyldige, […]
05/11/2014

Gennemgang af planloven: En barriere for vækst og udvikling?

Vækst i kommunerne og fortsat beskyttelse af natur og miljø. Det er formålet med en gennemgang af planloven, som Kommunernes […]
10/10/2014

Vejlovsforslag fremsat

Transportministeren har den 8. oktober 2014 fremsat forslag til ny lov om offentlige veje m.v. Loven er med til at […]