123 Offentlig ret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Offentlig ret

11/09/2018

Ekspropriations­udvalgets anbefalinger følges op med udkast til lovforslag

I et nyt udkast til lovforslag om ændring af bl.a. planloven lægger Erhvervsministeriet op til en forbedring af borgernes retsstilling […]
13/08/2018

Ændring i reglerne om tilladelse til gravearbejder

Den nye gravebekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2018 , hvilket bl.a. betyder, at gravearbejde i nogle tilfælde kan […]
11/07/2018

Workshop om folkeoplysningsloven

Få indblik i folkeoplysningslovens regler om kommunale tilskud til folkeoplysende virksomhed - og hør om andre praktikeres erfaringer og udfordringer.
11/07/2018

Veje og tilgrænsende rettigheder

I samarbejde med LIFA stiller vi skarpt på tre områder, hvor administrationen af offentlige veje og private fællesveje kan give juridiske udfordringer.
11/07/2018

Go’morgenmøde: Fair og lige konkurrence

Få overblik over arbejdsgruppen for offentlige erhvervsaktiviteters anbefalinger til grænserne for offentlig erhvervsaktivitet.
11/07/2018

Kommunerne og de selvejende institutioner

Få indblik i de juridiske forhold, der har betydning for samarbejdet mellem kommunerne og de selvejende institutioner.
11/07/2018

Friplejeboliger

Vi skitserer rammerne for etablering og drift af friplejeboliger og deler vores erfaringer med håndtering af arbejdet med friplejeboliger i praksis.
11/07/2018

Betydningen af de nye kommunale modregningsregler

I en nylig tilkendegivelse har Energitilsynet for første gang taget stilling til varmeforsyningslovens nye modregningsregler og i den forbindelse præciseret […]