123 Offentlig ret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Offentlig ret

30/04/2019

Compliance i det offentlige: fra koncept til praksis

På kurset lærer du at implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd og integritet i din egen organisation.
16/04/2019

Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning

I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, […]
09/04/2019

Delvist afslag på aktindsigt i leverandør­oplysninger stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i marts 2019 stadfæstet et forsyningsselskabs delvise afslag på aktindsigt i leverandøroplysninger. Der var i sagen […]
05/04/2019

Forslag om ophævelse af højdebegrænsning af vindmøller på land sendt i høring

En ændring til bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller er sendt i høring. Formålet er at […]
18/03/2019

Sagen om ”vejen i Vejen”: Klage fik opsættende virkning

Vejdirektoratet har netop besluttet, at to grundejeres klage skal have opsættende virkning, selvom der ikke er risiko for ”uoprettelige eller […]
20/02/2019

Den gode kommunale aftale

Du får en grundlæggende praktisk indføring i de elementer, der som minimum bør være aftalt eller overvejet, når kommunerne indgår aftaler.
11/02/2019

Kommune kunne ikke stille wi-fi til rådighed i gågader

Ankestyrelsen har i en ny udtalelse slået fast, at hverken teleloven eller kommunalfuldmagten gav Silkeborg Kommune hjemmel til at stille […]
08/01/2019

Nye bekendt­gørelser om bindende kommunale folke­afstemninger

Siden 1. juli 2018 har det været muligt for kommunerne at afholde bindende folkeafstemninger som følge af ændringer i kommunestyrelsesloven […]