20/04/2018

Udlejers ændringsret i erhvervslejemål

En udlejer kan ofte have behov for at foretage ombygninger i en ejendom. Det kan skyldes ønsker fra andre lejere, […]
16/04/2018

Folketinget vedtager ny lov om forretningshemmeligheder

Loven træder i kraft den 9. juni 2018 og implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder (2016/943/EU).
13/04/2018

Ny principiel afgørelse om kreditgivers adgang til at foretage anmeldelse af restkravet i købers dødsbo

Retten i Hjørring har netop afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om en kreditgivers adgang til at anmelde […]
10/04/2018

Erhvervsretorik – Gør din personlige indflydelse stærk, strategisk og konsekvent

Erhvervsretorik er at kunne agere, tale og lede overbevisende, når du møder interne, eksterne, nationale og internationale stakeholdere og netværk.
10/04/2018

Erhvervsretorik – Gør din personlige indflydelse stærk, strategisk og konsekvent

Erhvervsretorik er at kunne agere, tale og lede overbevisende, når du møder interne, eksterne, nationale og internationale stakeholdere og netværk.
10/04/2018

Bestyrelsesmedlem in spe

Som nystartet eller potentielt bestyrelsesmedlem har du behov for grundlæggende økonomisk indsigt i årsregnskaber, så du kan danne dig et overblik over virksomheden eller organisationens økonomi og performance.
05/04/2018

Ændring af Landbrugsstøtteloven

Strejke, lockout, forligsforhandlinger og trussel om sag i arbejdsretten. Det er status på konflikten i den offentlige sektor. Konflikten er […]
16/03/2018

Samfundsansvar: Digitale krænkelser er et reelt problem

Det er ulovligt at dele billeder og film med krænkende indhold, som er taget, optaget eller videresendt uden samtykke fra […]