123 Nyheder Arkiv - Side 439 af 441 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
06/10/2014

Arbejdsgiverbetalt sundhedsordning omfattet af patientforsikringsordningen

Østre Landsret fastslog ved dom af 30. juni 2014, at arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger, hvor sundhedspersonen behandler i henhold til en aftale […]
04/10/2014

Var advokat medvirkende til selvfinansiering og derved erstatningsansvarlig for 17,5 mio.?

Sagens omstændigheder Sagen vedrørte en større ejendomskoncern, hvor et koncernselskab købte et target-selskab (Europolitan Finance ApS), som alene ejede én […]
03/10/2014

Erstatning til borger for manglende arbejdsprøvning

Københavns Kommune handlede ifølge Østre Landsrets dom af 30. juni 2014 ansvarspådragende ved ikke at iværksætte en afklaring af en […]
03/10/2014

Nyt tillæg til tysk lov om vedvarende energi

Større stabilitet og sikkerhed for vindmølleindustrien i Tyskland. Det er målet med et nyt tillæg til den tyske lov om […]
03/10/2014

Omstødelse efter tysk konkursret

Tyske konkursregler kan få betydning for omstødelsessager i Danmark. Det er konsekvensen af Højesterets dom i en konkurssag mellem en […]
02/10/2014

Konkursrytteren må sadle om

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling afsagde den første kendelse om konkurskarantæne i juli 2014. For konkursrytteren betyder det, at han nu […]
02/10/2014

Nye guidelines: Anerkendelse og beskyttelse af velkendte varemærker i Kina

Nye kinesiske guidelines for anerkendelse og beskyttelse af velkendte varemærker giver overblik over kravene til at få status som velkendt […]
02/10/2014

Vejledning til den nye kinesiske varemærkelov

Den nye kinesiske varemærkelov trådte i kraft den 1. maj 2014. Til fortolkning af loven, er der udstedt nye gennemførselsbestemmelser. […]