19/12/2014

Medarbejdere nyder ikke overenskomstrettigheder hvis 50 %-reglen ikke er opfyldt

CO-industri lagde sag an mod en virksomhed med påstand om, at virksomheden var forpligtet til at efterleve alle væsentlige principper […]
18/12/2014

Google i Frankrig skal betale dagbøder for ikke at fjerne links fra amerikansk side

Den franske domstol har pålagt Google at betale dagbøder på 1000 euro om dagen, indtil Google har fjernet samtlige links […]
18/12/2014

Indehaver af enkeltmandsvirksomhed får bøde for uanmodede reklamemails

Forbrugerombudsmanden offentliggjorde den 17. december 2014 en afgørelse om en virksomhed der idømmes bøde for uanmodede reklamemail. En enkeltmandsvirksomhed, der […]
17/12/2014

Nyt styresignal om moms

Skat har sendt et nyt styresignal om moms på fast ejendom i høring. Styresignalet har til formål at præcisere, hvornår […]
17/12/2014

Lovforslag: Afskaffelse af 70 års-reglen i forskelsbehandlingsloven

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at forskelsbehandling bl.a. på grund af alder, er ulovligt. Af lovens § 5a, stk. 4 fremgår […]
17/12/2014

Taxaselskab politianmeldt efter anvendelse af ulovlige reklamemetoder

Taxa 4×35 har efter Forbrugerombudsmandens opfattelse sendt sms-beskeder med reklame til tusindvis af personer uden deres samtykke. Forbrugerombudsmanden har nu […]
16/12/2014

Når kirken alligevel ikke er hævet over loven

Der gælder et generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. En arbejdsgiver må ikke ved ansættelser, forfremmelser eller afskedigelser […]
16/12/2014

Skatteministeriet frifundet i tre sager om påstået aldersdiskrimination

Højesteret har i dag afsagt dom i en principiel sag om statens adgang til at gøre regres mod skadevolderen i […]