123 Nyheder Arkiv - Side 419 af 419 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
19/09/2014

Skønserklæring indhentet under voldgiftssag kunne ikke fremlægges

Vestre Landsrets kendelse om fremlæggelse af en skønserklæring i en retssag, når skønserklæringen er indhentet under en voldgiftssag.  Vestre Landsret […]
18/09/2014

Pas på med køberet

Indflytningsbegrebet under pres i Skatterådet. Byggeselskaber, der opfører nye huse, herunder udstillingshuse med henblik på salg, skal opkræve moms ved […]
17/09/2014

Nye regler vedrørende syn og skøn

Ved reformen af den civile retspleje blev reglerne i Retsplejeloven vedrørende syn og skøn ændret. Ændringen af reglerne har til […]
17/09/2014

Ingen godtgørelse for at måtte vente

Det var ikke en krænkelse, som kunne berettige til godtgørelse, da en medarbejder først 8 måneder efter opsigelse fik godtgørelse […]
09/09/2014

Lovforslag til implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret er sendt i høring

I dette nyhedsbrev kan du læse om lovforslag til implementering af Solvens II-Direktivet, som Finanstilsynet sendte i høring den 28. […]
01/09/2014

Ændringer til lov om fonde og visse foreninger

En række ændringer til lov om fonde og visse foreninger træder i kraft den 1. september 2014. I dette nyhedsbrev […]
17/06/2014

Behandling af personoplysninger på boliga.dk

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K (navn udeladt)  har klaget over Boliga ApS´ manglende sletning af oplysninger […]