123 Nyheder Arkiv - Side 388 af 419 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
19/01/2015

Påbud om oprensning af forurenet jord ugyldigt

Det kan være vanskeligt at håndtere forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 33. Det viser en dom fra Retten i […]
18/01/2015

Landevejs­transportør kunne begrænse ansvaret for bortkomst af Lego-legetøj

Under en transport af Lego-legetøj fra Tjekkiet til England bortkom godset, imens chaufføren overnattede på en rasteplads i England. Sø- […]
18/01/2015

Behov for ny markedsføringslov

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke til at sikre velfungerende markeder med gode […]
17/01/2015

Imerco får kritik for at vildlede om rabatkupon

Imerco har i en tilbudsavis vildledt forbrugerne om rabatter. Forbrugerombudsmanden indskærper over for Imerco, at selskabet fremover skal overholde markedsføringsloven.
16/01/2015

Skadelidte var bundet af lovvalgs- og værnetingsklausul ved direkte krav mod skadevolders P&I-forsikring

I forbindelse med besejlingen af en dansk havn havde et skib forårsaget skader på kajanlægget. Skibet var bareboat-befragtet af et […]
15/01/2015

Hvem er bange for kommissionen? Parterne i lægemiddelpatentsager

Europa-Kommissionen har offentliggjort resultaterne af den seneste undersøgelse af vilkårene i forlig i europæiske lægemiddelpatentsager. De viser en kraftig nedgang […]
15/01/2015

Godt boligforlig – for de fleste

Det brede boligforlig, som regeringen har fundet flertal for i forbindelse med forhandlingen om finansloven 2015, er godt nyt for […]
15/01/2015

Nu bliver det lettere at kommunikere elektronisk med domstolene

Pr. 1. januar 2015 blev kravet om, at alle processkrifter skal forsynes med original underskrift, ophævet, hvilket betyder, at processkrifter […]