123 Nyheder Arkiv - Side 388 af 403 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
18/11/2014

Nyt lovforslag skærper kravene til at stifte andelsboligforeninger

Et mere solidt fundament for andelsboligforeninger. Det er formålet med et nyligt fremsat lovforslag.
17/11/2014

Aktindsigt i den samlede tilbudspris

Klagenævnet for Udbud har i en afgørelse af 8. juli 2014 forholdt sig til, hvorvidt Statens It skulle imødekomme en […]
17/11/2014

Østre landsret frikender frisører i sag om forskelsbehandling

Østre Landsret har den 10. november 2014 afsagt dom i den meget omtalte frisørsag, om hvorvidt kønsbestemte priser hos frisørsaloner […]
17/11/2014

Drop myten: Udbud kan skabe kvalitet

Rengøringspersonalet støvsuger helt ud i hjørnerne. Den eksterne rådgiver stiller med sin dygtigste konsulent. Og skolen står fin og færdigbygget […]
17/11/2014

Billigst i længden – ny vejledning om totalomkostninger i udbud

Anskaffelsesprisen for et indkøb er ofte kun toppen af isbjerget. Udgifterne i brugsperioden er tit afgørende for, hvad der er […]
13/11/2014

Nye regler for sundhedspersoner, der samarbejder med lægemiddel- og medicovirksomheder

Den 1. november 2014 trådte nye regler for samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder i kraft. Reglerne omfatter dels […]
13/11/2014

Værneting accepteret gennem ordrebekræftelsens vilkår

Ved at levere og kræve betaling efter ordrebekræftelser, hvori en værnetingsklausul var angivet, accepterede sagsøgte værnetingsklausulen. Det fastslog Sø- og […]
13/11/2014

Fortolkning af ejendomsbegrebet i planloven

Det er ikke muligt at opkøbe nye ejendomme for at lovliggøre bygningsudvidelser. Det er resultatet af en dom, hvor Østre […]