123 Nyheder Arkiv - Side 3 af 426 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
04/07/2019

Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse

Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken ‒ bestående af bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, […]
04/07/2019

Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet

Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen – denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj […]
04/07/2019

Norliv ApS kunne ikke forhindre brugen af “Norliv” i en anden branche

Østre Landsret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse og givet Velliv Foreningen medhold i, at foreningens tidligere navn “Norliv ‒ […]
03/07/2019

Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring

Finanstilsynet har den 26. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder (”bekendtgørelsen”) i høring. Bekendtgørelsen forventes […]
03/07/2019

To nye domme fastslår, at skattemyndighederne ofte går for langt i forhold til spørgsmålet om beskatning af fri bil

Et område der til stadighed giver anledning til mange sager, er spørgsmålet om beskatning af fri bil. Dette særligt i […]
03/07/2019

Seksuel chikane fra ledende medarbejder førte til godtgørelse

Østre Landsret har den 29. maj 2019 afsagt en dom, hvor en ledende medarbejder fandtes at have udvist seksuel chikane […]
03/07/2019

Klage over ændring i konsortium blev afvist

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I den seneste klage over det københavnske metrobyggeri blev nedlagt en række, principielle påstande. I […]
02/07/2019

Det SKAL du vide, inden du udlejer gennem Airbnb

Vi nærmer os sommerferien, hvor flere og flere vil benytte Airbnb som enten udlejer eller lejer. TVC Advokatfirma gennemgår et […]