123 Nyheder Arkiv - Side 3 af 441 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
16/09/2019

Godtgørelse for afskedigelse pga. krav om ligebehandling

Østre Landsret har netop afgjort, at en virksomhed ikke var ansvarlig for en borgers sexchikane af en medarbejder, der udførte […]
13/09/2019

Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb

Forsyningstilsynet præciserer, hvilke indgreb de kan foretage, når de energivirksomheder, der er under tilsynets kontrol, har eller ser ud til […]
13/09/2019

Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!

Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne […]
13/09/2019

Forsynings­virksomhederne i grænseland

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet to nye juridiske vurderinger. Den ene drejer sig om reglerne for indgåelse af forsyningskontrakter […]
12/09/2019

Kan entreprenøren kræve betaling for forcering?

Ved en forsinket entreprise kan det blive aktuelt, at entreprenøren forcerer sit arbejde ved at indsætte flere ressourcer end oprindeligt […]
12/09/2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer notat om dokumentation i forbindelse med udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret notatet “Gennemgang af reglerne om dokumentation” i overensstemmelse med de seneste to års retspraksis. Notatet […]
12/09/2019

Generations­skifte til attraktive skatte­satser – det kan stadig nås

Regeringsskiftet blev en realitet denne sommer. Der forventes derfor at blive indført en række skattestigninger i den kommende tid, som […]
11/09/2019

EU vedtager forordning om markedsovervågning

Den 25. juni 2019 offentliggjorde EU Forordning 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Forordningen er en del af EU’s Varepakke fra […]