12/02/2020

Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner

I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber […]
11/02/2020

Målrettet markedsføring (targeted advertising) på Facebook var ulovlig

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at en virksomhed handlede i strid med god markedsføringsskik ved at målrette sin markedsføring for lån mod […]
11/02/2020

Ordregiver har bevisbyrden ved tildeling til den eneste ene

Tre regioner ville indgå kontrakt uden udbud ved anvendelse af udbudslovens undtagelse om ‘den eneste ene’. Regionerne angav i en […]
10/02/2020

GDPR-bøde på knap 2,5 mio. kr. for skødesløs fysisk opbevaring.

Den første britiske GDPR-bøde er på knap 2,5 mio. kr. og går til et medicinudbringningsfirma, som opbevarede fysisk patientdata på […]
10/02/2020

Sjælden forelæggelse fra klagenævnet for udbud af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen

Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en […]
10/02/2020

Nye dataetiske principper for forsikrings- og pensionsbranchen

Brancheforeningen ‘Forsikring & Pension’ har udviklet en række dataetiske principper i erkendelse af, at dataansvarlighed er et vigtigt konkurrenceparameter i […]
10/02/2020

Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer

Kundeklausul i ejeraftale var ikke gældende over for ansat minoritetsmedejer, der var omfattet af funktionærloven, da den ikke opfyldte betingelserne […]
10/02/2020

Hjemsendelse af medarbejder kort før forventet fædreorlov var diskrimination

En medarbejder blev hjemsendt på ubestemt tid blot fire dage før forventet fædreorlov med begrundelse om, at den byggeriopgave han […]