123 Nyheder Arkiv - Side 3 af 403 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
18/03/2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

Den 1. maj 2019 begynder et nyt ferieår. Det betyder, at restferie skal afvikles eller overføres til næste år, og […]
16/03/2019

Nye regler om sexchikane på arbejdspladsen

#MeToo-bevægelsen har sat fokus på sexchikane på verdensplan. Som en reaktion herpå har Folketinget for nyligt vedtaget ændringer i ligebehandlingsloven..
14/03/2019

Ny domspraksis fra EU-Domstolen med stor betydning for danske skatteydere

EU-domstolens domme af den 26. februar 2019 er afsagt i tilknytning til de sager, der for indeværende verserer i Danmark […]
13/03/2019

Ny praksis fra EU-domstolen med betydning for misbrugstilfælde

EU-Domstolen har den 26. februar 2019 afsagt to domme, der kan få stor betydning for også danske skatteydere. Dommene er […]
13/03/2019

Usagligt at opsige medarbejder, der udeblev fra sygefraværssamtale

En medarbejder blev opsagt, da hun ikke mødte op til en sygefraværssamtale, som arbejdsgiveren havde indkaldt hende til. Vestre Landsret […]
13/03/2019

Transfer pricing – særligt om transfer pricing-dokumentation

I forhold til skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte aftalte og/eller anvendte samhandelsvilkår mellem koncernforbundne selskaber, der er omfattet af reglerne […]
11/03/2019

Ny At-vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om arbejdsgiveres pligt til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. […]
11/03/2019

Hvordan ægtepagten kostede landmanden alt

Dokumentarserien “Når arven splitter os” sendes lige nu på TV2, og den 14. februar 2019 så vi historien om landmand […]