17/02/2020

Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer

En ny kendelse fra Højesteret udgør et betydeligt bidrag til reglerne om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer. Det fastlægges, at en […]
17/02/2020

Nu bliver det igen muligt at få tilskud til modernisering af slagtesvinestalde

Endelig kommer den nye tilskudsordning til modernisering af slagtesvinestalde, som finansloven for 2019 lagde op til. Den er p.t. ved […]
17/02/2020

Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler

Vestre landsret har i sin dom af 1. november 2019 bekræftet den almindelige opfattelse blandt leasinggivere om, at leasinggiver har […]
14/02/2020

Storbritannien har forladt EU: Hvad betyder Brexit for dine varemærker og designs?

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode i kraft, som betyder, at det i resten […]
14/02/2020

Pligt til opdeling af kontrakter

Klagenævnet for Udbud har afsagt en kendelse, der pålægger ordregivende myndigheder at opdele sine kontrakter i de tilfælde, hvor kun […]
14/02/2020

BREXIT – enden på EU-udbudsreglerne i UK?

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020 og befinder sig nu i en overgangsperiode indtil den 31. december 2020, […]
12/02/2020

Har du udlejet via Airbnb i perioden den 1. juli til den 31. december 2019 – eller tidligere?

Skattestyrelsen har nu skrevet til ca. 6.000 borgere, der har udlejet via Airbnb. Er du én af dem, skal du […]
12/02/2020

Sagsomkostninger afhang af ordregivers (manglende) oplysninger

Klagenævnet har i en ny kendelse slået fast, at spørgsmålet om sagsomkostninger efter en klagesag også kan inddrage hensynet til, […]