123 Nyheder Arkiv - Side 2 af 426 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
09/07/2019

Civilstyrelsen ændrer praksis i relation til håndhævelsen af fondslovens § 29

Fonde skal ikke længere over en årrække uddele ligeligt til ligestillede uddelingsformål. Fondsbestyrelsen overlades nu et vist skøn vedrørende uddeling […]
09/07/2019

Retssikkerhed i praksis

Foreningen Danske Revisorer har interviewet advokat Torben Bagge i hans egenskab som leder af en af landets største skatteafdelinger i […]
08/07/2019

Fusion mellem energi- og teleselskaberne Eniig og SE godkendes af Konkurrencerådet

Tirsdag den 25. juni 2019 godkendte Konkurrencerådet fusionen mellem selskaberne Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a, der nu, gennem sammenlægningen af […]
05/07/2019

Kompensation for mistet provision under ferie

 Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt dom i tre principielle sager om kompensation for mistet provision som følge af […]
05/07/2019

Fusionskontrol: Et område i fortsat fokus

Der har i den seneste tid hos både Europa-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen været et stigende fokus på overtrædelser af […]
05/07/2019

Adidas opnår ikke eneret til de tre parallelle striber

Den Europæiske Unions Ret har for nyligt slået fast, at Adidas’ tre parallelle striber mangler tiltrækkeligt særpræg til, at de […]
04/07/2019

Retskildeværdi af ikke-offentliggjort administrativ praksis

Ombudsmanden har offentliggjort en ny udtalelse, der fastslår, at skattemyndighederne også skal tage højde for ikke-offentliggjorte afgørelser. Det er derfor […]
04/07/2019

Direktiv skal sikre bedre oplysning om arbejdsvilkår i EU

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget et nyt direktiv om mere gennemsigtighed og forudsigelighed af vilkårene i ansættelsen. Direktivet viderefører flere […]