123 Nyheder Arkiv - Side 2 af 415 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
10/05/2019

Ny mulighed for afprøvning af teknologier for FinTech-virksomheder

FinTech-virksomheder kan nu ansøge Finanstilsynet om at afprøve teknologier og forretningsmodeller i en regulatorisk sandkasse.
10/05/2019

Ansat hovedaktionær skal ikke beskattes af fribilletter

Landsskatteretten har fastslået, at en ansat hovedaktionær også er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 16, hvorefter fribilletter, som giver […]
08/05/2019

Højesteretsdom om Civilstyrelsens praksis for ligelig uddeling til ligestillede uddelingsformål

Dommen fastslår, at Civilstyrelsen ikke med hjemmel i fondslovens § 29 kan pålægge en fond, hvis vedtægt ikke regulerer spørgsmålet, […]
07/05/2019

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik for at nægte indsigt i video­overvågning

Datatilsynet har udtalt en alvorlig kritik af en vaskehal, der – i strid med databeskyttelsesforordningen – afslog en borgers anmodning […]
07/05/2019

Nye supplerende regler om reelle ejere er vedtaget

Den 2. maj 2019 har Folketinget vedtaget lovforslag L 205, der indfører nye supplerende regler for selskabers, fondes og foreningers […]
07/05/2019

Carlsbergfondets ejendomssalg udløser ikke tilbudspligt

Østre Landsret afgjorde den 26. april 2019, at Carlsbergfondets salg af en række ejendomme til pensionskasserne PFA Pension, JØP og […]
07/05/2019

Sjældent eksempel fra Klagenævnet for Udbud på annullation af ordregivers annullationsbeslutning

Klagenævnet har i sin kendelse af 24. april 2019 fastslået, at ordregiverens annullation af udbuddet var usaglig og uberettiget, og […]
06/05/2019

Ny dom angående ”udvidede danske betingelser 2010”

Sø- og Handelsretten har netop afsagt ny dom om § 7 af Udvidede Danske Betingelser 2010 (UDB2010), som anvendes ved […]