123 Nyheder Arkiv - Side 2 af 441 - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
19/09/2019

Ny praksis: Opkrævning af vejbidrag forudsætter klart og præcist hjemmels­grundlag

I en klagesag om vejbidrag ophævede Vejdirektoratet 12. september 2019 kommunens opkrævning af vejbidrag, fordi grundlaget ikke var tilstrækkeligt klart […]
18/09/2019

Ny afgørelse vedr. virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og kriteriet en “betydelig del af arbejdsstyrken”

Arbejdsretten statuerede i en ny afgørelse af 4. september 2019, at der ikke i den konkrete situation var tale om […]
18/09/2019

Håndtering af ændringer hos en økonomisk aktør under en udbudsproces

Udbudsdirektiverne giver ikke et udtrykkeligt svar på, om en ordregivende myndighed har ret til at tillade ændringer hos en økonomisk […]
17/09/2019

Amagerbank-sagen: Ledelsesmedlemmer ansvarlige for uforsvarlige bevillinger

Østre Landsret har afsagt dom i sagen om Amagerbanken. Sagen drejede sig om, hvorvidt 11 ledelsesmedlemmer i banken var erstatningsansvarlige […]
16/09/2019

Frit valg ved opfyldelse af mindstekrav?

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet har i deres seneste kendelse set på spørgsmålet om inddragelse af subjektive momenter i […]
16/09/2019

Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion

EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev […]
16/09/2019

Ny EU-forordning på fødevareområdet kan medføre offentliggørelse af retmæssige virksomhedsoplysninger

Den 6. september 2019 blev EU-Forordning nr. 2019/1381 om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden offentliggjort. Forordningen medfører […]
16/09/2019

Konkurrence- Og Forbrugerstyrelsen Fortolker På Begrænsninger I Omfanget Af Rammeaftaler

EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag om anvendelse af rammeaf-taler indgået af andre ordregivere. Konkurrence- og […]