123 Nyheder Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
05/12/2019

Territorial afgrænsning af ‘retten til at blive glemt’

EU-Domstolen fastlægger i en ny præjudiciel afgørelse en territorial afgrænsning af retten til at blive glemt. Afgørelsen fastslår, at Google […]
04/12/2019

Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab

Højesteret har i en kendelse af 7. november 2019 taget stilling til spørgsmålet om rækkevidden af forældelseslovens § 21, stk. […]
04/12/2019

Tilsynsmyndighederne afviser klage over Googles standardindstillinger

Datatilsynet har afvist at behandle en borgers klage mod Google med begrundelsen om, at behandlingen kræver for mange ressourcer. Sagen […]
03/12/2019

Vestre Landsret: Arbejdsgiver måtte hæfte for lønmodtagerens udgift til skat for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse

En medarbejder blev mødt med et skattekrav for en ellers skattefri befordringsgodtgørelse, idet medarbejderens arbejdsgiver ifølge SKAT ikke havde varetaget […]
03/12/2019

Medarbejders hemmelige lydoptagelse berettigede ikke bortvisning

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en medarbejders optagelse af en samtale med vedkommendes arbejdsgiver var i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, […]
03/12/2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

Ved losning af et bulkskib i Kolding Havn forvoldte en kran to flænger i en af skibets ballasttanke, hvorefter vand […]
02/12/2019

Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?

Den nye gødskningslov trådte i kraft i foråret 2019. Den viderefører i vidt omfang de tidligere regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsregnskabet […]
02/12/2019

Første GDPR-bøde i Sverige: Gymnasieelever gav ufrivilligt samtykke til videoovervågning

Det svenske datatilsyn, Datainspektionen, har den 20. august 2019 valgt at udstede en bøde på 200.000 svenske kroner til et […]