123 Nyheder Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
24/01/2020

Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere

Nyt år, nye muligheder: Ny støttebekendtgørelse i kølvandet på nye muligheder for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere henleder […]
23/01/2020

Klagenævnet for Udbud: Ordregiver var ikke forpligtet til at udelukke konsortium

Klagenævnet har i en kendelse af 5. december 2019 fastslået, at ordregiver ikke var forpligtet til at udelukke et konsortium, […]
23/01/2020

Københavns Universitet var ansvarlig for undervisers sexchikane

En kvindelig jurastuderende klagede over sin undervisers brug af sjofle eksempler til at forklare forskellige juridiske begreber. Ligebehandlingsnævnet var enig […]
23/01/2020

Ændring af vandsektor­loven er trådt i kraft

En ændring af vandsektorloven giver mindre vandselskaber mulighed for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.
23/01/2020

Revision af Nasdaq Copenhagens regelsæt for udstedere af aktier ‒ nye regler om afnotering

Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 offentliggjort en revision af reglerne for udstedere af aktier, som træder i kraft […]
22/01/2020

Udbudsloven ændret pr. 1. januar 2020

Folketinget vedtog den 26. november 2019 en række ændringer af udbudsloven, da Danmark ikke havde implementeret udbudsdirektivets bestemmelser korrekt. Ændringerne […]
22/01/2020

Få moms refunderet som følge af KPC-dommen

Skattestyrelsen udsendte den 20. december 2019 et udkast til styresignal som følge af EU-Domstolens afgørelse i KPC-sagen fra den 4. […]
22/01/2020

Kan brugen af en agent virkelig betyde, at din virksomhed bliver skattepligtig i udlandet?

Tilstedeværelsen af en agent i udlandet kan under angivne omstændigheder medføre, at den danske virksomhed får et såkaldt ”fast driftssted” […]