123 Nyheder Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
15/10/2019

Forslag til whistleblower-direktiv vedtaget af EU-Parlamentet

I april 2019 vedtog Europa-Parlamentet et nyt whistleblower-direktiv, som – når endelig godkendt af Ministerrådet – vil indebære, at arbejdsgivere […]
15/10/2019

Ny dom om forsynings­selskabers mulighed for udlæg i fast ejendom

I en nyere kendelse fra Vestre Landsret har landsretten fundet, at et forsyningsselskab ikke kunne foretage udlæg i en fast […]
15/10/2019

Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter

Den 5. juli 2019 afsagde Voldgiftsretten endnu en kendelse om anvendelse af de uegnede MgO-plader. I den pågældende sag blev […]
15/10/2019

To arbejdstøjs­producenter frifindes for kartel­virksomhed

To virksomheder og to ledende medarbejdere blev af retten i Glostrup frifundet for at have koordineret tilbudspriser på en rammeaftale […]
10/10/2019

Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne

I en kendelse af den 25. september 2019 har Klagenævnet for Udbud slået fast, at det var i strid med […]
10/10/2019

Delt bopæl – hvad betyder det for mit barn og mig?

Som led i det nye familieretlige system, der trådte i kraft den 1. april 2019, blev det muligt for forældre, […]
09/10/2019

Ny skattemodel for virksomheds­overdragelse til erhvervs­drivende fonde på vej

I forbindelse med Folketingets åbning den 1. oktober 2019 fremsatte regeringen sit lovprogram for folketingsåret 2019/2020. Det fremgår af lovprogrammet, […]
09/10/2019

Regeringen offentliggør lov­programmet for 2019-2020

Regeringen har nu offentliggjort lovprogrammet for 2019/20, der indeholder en kort omtale af de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte. […]