06/08/2020

Kritik fra Datatilsynet: Tidligere medarbejder har ret til at blive glemt

I en ny afgørelse udtaler Datatilsynet en alvorlig kritik af en virksomhed, der ikke imødekom en tidligere medarbejders anmodning om […]
06/08/2020

Datatilsynet indstiller administrationsselskab til en bøde på 150.000 kr. for videregivelse af personoplysninger

Det var i strid med persondatalovgivningen, da et administrationsselskab utilsigtet videregav personoplysninger om sine lejere til deres naboer. Det har […]
05/08/2020

Datatilsynet indstiller hotelkæde til bøde på 1,1 mio. kr. for manglende sletning

I kølvandet af et tilsynsbesøg har Datatilsynet politianmeldt en hotelkæde og indstillet virksomheden til en bøde på 1,1 mio. kr. […]
04/08/2020

Videregivelse af kunde­oplysninger til markeds­føring var lovlig

Ifølge Datatilsynet var det i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, da en teleudbyder videregav oplysninger om en kunde til et elselskab, som […]
22/07/2020

Ny praksis om skatteretlig kvalifikation af udenlandske selskaber og fonde

Skatterådet har i en nylig afsagt afgørelse bekræftet, at en udenlandsk investeringsfond i skatteretlig henseende skulle anses som et selvstændigt […]
20/07/2020

Vestre Landsret tilside­sætter Lige­behandlings­nævnets afgørelse om forskels­behandling

Landsretten har omgjort Ligebehandlingsnævnets afgørelse i en sag om udelukkelse af en medarbejder fra deltagelse i en overenskomstbaseret pensionsordning, fordi […]
17/07/2020

EU-Domstolen erklærer Privacy Shield-ordningen ugyldig

Den 16. juli 2020 traf EU-Domstolen afgørelse i den såkaldte Schrems II-sag, som vedrører gyldigheden af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel […]
17/07/2020

Havfiskeri fra fiskekutter anset som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende

Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen […]