123 Nyheder Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
21/02/2019

Retten ophæver en af Europa-Kommissionens “skatte­stats­støtte­afgørelser”

Europa-Kommissionen begik en fejl, da den i 2016 fandt, at en belgisk skattefritagelse af multinationale selskabers overskud udgjorde en statsstøtteretlig […]
20/02/2019

Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget

Sø- og Handelsretten har den 31. januar 2019 afsagt dom i en sag om berettigelsen af en ophævelse af to […]
20/02/2019

Ny ISAE 3000-erklæring til kontrol med databehandlere

Datatilsynet har i samarbejde med FSR – danske revisorer udarbejdet en revisorerklæring, som skal bidrage med at lette den dataansvarliges […]
19/02/2019

Startups får mulighed for at tildele medarbejdere større aktieløn

Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne for beskatning af aktieløn. Ændringen giver nye og mindre virksomheder større incitament til […]
19/02/2019

Landsretten: “Venligsindet” kreditor havde ikke stemmeret

“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.
18/02/2019

Generaladvokaten: Tysk motorvejsafgift er ikke i strid med EU-retten

Tyskland indførte i 2015 en såkaldt infrastruktur afgift, som både tyske og andre EU-bilister skal betale for kørsel på de […]
18/02/2019

Hvornår er fratrædelsesaftaler til fuld og endelig afgørelse?

Når en medarbejder og en arbejdsgiver indgår en fratrædelsesaftale, aftaler de ofte, at medarbejderen ikke efterfølgende kan rejse yderligere krav […]
18/02/2019

Overførsel af personoplysninger til UK hvis no-deal Brexit

GDPR stiller særlige krav, når virksomheder og organisationer sender persondata ud af EU. I tilfælde af et no-deal Brexit bliver […]