04/06/2020

Udvidet adgang til tv-overvågning

Den 1. juli 2020 træder en ændring af tv-overvågningsloven i kraft. Ændringen giver både private og offentlige myndigheder udvidet adgang […]
04/06/2020

Fradrag for tab ved salg af sommerhus

Praksis fra Landsskatteretten viser, at der skal foretages en nuanceret vurdering af anvendelsen af et sommerhuse, når det skal vurderes, […]
04/06/2020

E-handel med fødevarer – hvad er virksomhedens ansvar?

COVID-19-krisen har ført til øget online-markedsføring af fødevarer. Uanset om man markedsfører fødevarer fra en fysisk butik eller via internettet, […]
03/06/2020

Hvad er et antageligt privatforbrug, når Skattestyrelsen forhøjer skønsmæssigt?

Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være […]
03/06/2020

Udenlandske medarbejdere – hvad skal man særligt være opmærksom på i forhold til COVID-19?

I forbindelse med COVID-19-udbruddet er der en række forhold vedrørende udenlandsk arbejdskraft, som arbejdsgivere skal være opmærksom på. Det gælder […]
03/06/2020

Rigsrevisionen kritiserer offentlige myndigheders brug af databehandlere og Datatilsynets tilsyn med databeskyttelses­reglerne

Rigsrevisionen har afgivet en beretning om offentlige myndigheders brug af databehandlere. I beretningen konkluderes det, at myndighederne ikke i tilstrækkelig […]
03/06/2020

Nye retningslinjer for forretningsrejser

I takt med genåbningen af samfundet har regeringen besluttet at lette adgangen for forretningsrejser til og fra Danmark. Virksomheder og […]
29/05/2020

Har du modtaget en afgørelse fra Skatteforvaltningen den 1. april 2020 eller senere?

Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være […]