16/03/2018

Udbudsmaterialet skal være fuldtstændigt klart og utvetydigt

Klagenævnet slår igen fast, at ordregiver selv bærer risikoen for uklarheder i udbudsmaterialet – og at selv “små” uklarheder kan […]
16/03/2018

Samfundsansvar: Digitale krænkelser er et reelt problem

Det er ulovligt at dele billeder og film med krænkende indhold, som er taget, optaget eller videresendt uden samtykke fra […]
16/03/2018

Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten

Hvilke overvejelser bør I som virksomhed gøre jer om udformning af vilkår for direktørens fratrædelsesgodtgørelse?
15/03/2018

EU-borgere kan nu tage abonnementer på onlineindholdstjenester med på rejsen inden for EU

Ny forordning om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester medfører en række væsentlige ændringer med betydning for abonnenter, udbydere af […]
14/03/2018

Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins er oftest skattepligtige

I en ny afgørelse slår Skatterådet fast, at køb og salg af bitcoins er sket med spekulation for øje, og […]
14/03/2018

Konkurrence­rådet: Økonomisk Forening for Person­transport koordinerede medlemmers tilbuds­givning

Konkurrencerådet har fastslået, at brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport (ØFP) har koordineret sine medlemmers tilbudsgivning i strid med forbuddet mod […]
14/03/2018

Godskørselsloven – snart også for varebiler

Godskørselsloven regulerer i øjeblikket ikke godskørsel med køretøjer under 3.500 kg, hvilket betyder, at vognmænd, der kun gør brug af […]
14/03/2018

Udkast til nye regler om affald til jord­brugsformål

Miljøstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål i høring (Affald til jord bekendtgørelsen). Der indføres […]