123 Nyheder Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
17/10/2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderer konsortievejledningen

Konsortievejledningen ændres som følge af Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen. Ændringerne består bl.a. i nye retningslinjer for bud på […]
17/10/2018

Større aftale­frihed for aktie­baserede incitaments­ordninger

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre aktieoptionsloven. Forslaget har til hensigt at skabe større aftalefrihed, men indeholder dog en […]
16/10/2018

Pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte

Generaladvokat Wathelet udtaler i et nyt forslag til Domstolens afgørelse, at nationale myndigheder har pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte. […]
16/10/2018

Regeringens nye udspil om udenlandsk arbejdskraft

Regeringen har netop præsenteret en række nye initiativer, der skal gøre det lettere for danske virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. […]
15/10/2018

Lovforslag om ændring af udbudsloven sendt i høring

Erhvervsministeren foreslår ændringer af udbudsloven med henblik på at ændre retstilstanden for særligt ordregiveres pligt til at fastlægge og beskrive […]
15/10/2018

Ændring af udstationerings­direktivet vedtaget

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget en ændring af udstationeringsdirektivet. Ændringen, der skal opdatere det mere end 20 år gamle direktiv, […]
15/10/2018

Datatilsynet offentliggør de spørgsmål der stilles på tilsyn

Datatilsynet har for nyligt offentliggjort de spørgeskemaer, der i den seneste tid har været brugt ved tilsyn. Spørgsmålene illustrerer, hvad […]
15/10/2018

Nyt lovforslag styrker borgernes retsikkerhed ved ekspropriation

Erhvervsminister Rasmus Jarlov fremlagde onsdag et nyt lovforslag til ændring af planloven, der skal styrke borgernes retssikkerhed ved kommunal ekspropriation. […]