Life Science & Health Care

13/11/2019

EU-Kommissionen udsender vejledning til forordning om medicinsk udstyr

EU-Kommissionens Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr (MDCG) planlægger at vedtage tæt på 50 nye vejledende dokumenter i forhold til EU-forordningerne om […]
03/09/2019

Medicinsk cannabis registreres som vare i Nice-klassifi­kationen

Der er godt nyt for alle, som arbejder med medicinsk cannabis. Fra 1. januar 2020 bliver medicinsk cannabis officielt en […]
19/08/2019

No-deal Brexit: Konsekvenser for ”manufacturing waiver” under supplerende beskyttelsescertifikater

EU har for nylig ændret lovgivningen, der gælder for supplerende beskyttelsescertifikater (såkaldte SPCer) og har indført en undtagelse om produktion […]
30/04/2019

Europa-Parlamentet har vedtaget ændringer i SPC-Forordningen

Europa-Parlamentet har vedtaget en ændring af Forordning nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.
04/04/2019

Europa-Parlamentet vedtager Kommissionens foreslåede forordning om medicinsk teknologivurdering

Udkastet til forordningen om medicinsk teknologivurdering etablerer en permanent ordning, som har til hensigt at undgå dobbeltvurderinger af nye medicinske […]
04/03/2019

EU opfordrer til fælles politik for medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 indførte Danmark en forsøgsordning og en udviklingsordning for medicinsk cannabis. Et år senere er interessen og […]
13/02/2019

Nye EU-regler mod forfalskede lægemidler

Nye krav til lægemiddelproducenter om anvendelse af en entydig identifikator og en anordning til kontrol af, om emballagen er blevet […]
04/12/2018

EU-Domstolen præciserer anvendelsesområdet for off-label-brug af godkendt medicin

EU-Domstolen har den 21. november 2018 i en ny og længe ventet dom præciseret, at også udbredt off-label-brug af lægemidler […]