23/03/2020

COVID-19: Erhvervslejemål – praktisk håndtering af usikkerhed om retsvirkning af tiltag

Siden statsministeren den 17. marts 2020 lancerede nye foranstaltninger mod COVID-19 i form af lukning af storcentre og visse typer […]
28/02/2020

Ændring af boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (”Blackstone”-indgrebet) – lovforslag sendt i høring

En række af Folketingets partier har den 30. januar 2020 indgået forlig, om gennemførelsen af det – i stor stil […]
10/02/2020

Erhvervslejeret – kontrakten

Et kursus for dig, der har en vis erfaring med erhvervslejeret.
03/02/2020

Opsigelse og ophævelse af boliglejemål ved husordensovertrædelser

Mange udlejere af almene boliger – og private udlejere – oplever en gang i mellem problemer med lejere, der udviser […]
13/12/2019

Er et anbefalet brev stadig anvendeligt som bevis i lejesager?

Meget tyder på, at svaret på dette spørgsmål må siges at være benægtende, ikke fordi der direkte er sket ændringer […]
19/11/2019

Få styr på regler og praksis for påkrav til lejere

I vores nyhedsbrev af den 14. juni 2019 beskrev vi regler og faldgruber ved udsendelse af påkrav til lejere ved manglende betaling […]
13/11/2019

Ny rapport fra Ekspertudvalget om boligreguleringslovens § 5, stk. 2

Skal boligreguleringslovens § 5, stk. 2 afskaffes, eller bliver der stadig mulighed for at forhøje lejen ved gennemgribende moderniseringer af […]
08/10/2019

Glemte huslejereguleringer – kan der opkræves med tilbagevirkende kraft?

Efterregulering af lejen I boliglejeforhold er det ofte aftalt, at lejen løbende reguleres efter nettoprisindeks. En anden model er efter […]