Konkurrenceret

01/07/2020

Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven

Konkurrencerådet har for nyligt fundet, at Hugo Boss, i strid med konkurrenceloven, har udvekslet informationer om priser og rabatter i […]
13/05/2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forlængelse af Konkurrencerådets møde den 29. april 2020 valgt at indstille sin undersøgelse af tagpapmarkedet. […]
12/05/2020

Konkurrencestyrelsen: Eksklusivaftaler var ulovlige

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. april 2020 afgjort, at Godik ApS, der bl.a. leverer festivaltoiletter, har misbrugt sin dominerende […]
30/04/2020

Evaluering af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked

Efter at have været omtalt ad flere omgange, har Europa-Kommission nu påbegyndt evalueringen af meddelelsen om afgrænsning af det relevante […]
28/04/2020

EU-Domstolen klarlægger omfanget af “til formål-overtrædelser”

EU-Domstolen har i en ny afgørelse udstukket nogle relativt håndfaste retningslinjer for, hvornår en adfærd kan siges at have et […]
15/04/2020

COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider

COVID-19-krisen og dens sociale og økonomiske konsekvenser kan få mange virksomheder til at overveje at indgå i forskellige samarbejder, herunder […]
07/04/2020

COVID-19: Statsstøtte under krisen: De midlertidige rammer

Kommissionen vedtog den 19. marts en midlertidig regulatorisk ramme for behandlingen af statsstøtte under COVID-19 udbruddet. Formålet var at sikre […]
25/03/2020

Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller

Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk […]