123 Konkurrenceret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Konkurrenceret

30/11/2018

E-handel: Er din virk­somhed for­beredt på de nye regler om geo­blokering?

Den 3. december 2018 træder EU-forordningen om geoblokering i kraft. “Geoblokering” dækker over diskriminerende praksis, som forhindrer e-handelskunder i at […]
15/11/2018

Superligarettigheder kan udbydes før tid

Den 5. november 2018 imødekom Konkurrencerådet delvist Superligaen A/S’, DBU’s og Divisionsforeningens anmodning om at udbyde medierettighederne til Superligaen tidligere […]
14/11/2018

To virksomheder er pålagt bøder for restriktion af internethandel

Den 7. september 2018 opretholdte United Kingdom Competition Appeal Tribunal (“CAT”) en bøde over for golfudstyrsproducenten og distributøren Ping for […]
13/11/2018

USA begærer ledende medarbejder udleveret i forbindelse med kartelsag

En ledende medarbejder i en shippingvirksomhed er seneste mål for en begæring om udlevering til strafforfølgelse i forbindelse med en […]
07/11/2018

Proces­bevillings­nævnet afviser anke af Vestre Landsrets dom i sag om elpriser

Den 25. oktober 2018 afviste Procesbevillingsnævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodning om at anke Vestre Landsrets dom i sagen mellem Elsam […]
30/10/2018

Elsam-sag kan ikke ankes til Højesteret

Den 25. oktober 2018 har Procesbevillingsnævnet afvist at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilladelse til at anke Vestre Landsrets dom af […]
19/10/2018

Godkendelse af statsstøtte til Øresundsbroen annulleret

Retten, der er EU-Domstolens første instans, har givet færgeoperatøren HH Ferries medhold i en klage over lovligheden af Danmark og […]
17/10/2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderer konsortievejledningen

Konsortievejledningen ændres som følge af Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen. Ændringerne består bl.a. i nye retningslinjer for bud på […]