123 Konkurrenceret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Konkurrenceret

31/05/2019

Booking.com vinder appelsag om MFN-klausuler i Sverige

Booking.com har vundet en appelsag ved den svenske Patent- og Markedsdomstols appelret om brugen af snævre prisklausuler (såkaldte “Most Favoured […]
31/05/2019

Svensk domstol bekræfter: Smalle prisklausuler i bookingbranchen er lovlige

Patent- och marknadsöverdomstolen har fundet, at smalle prisklausuler i bookingbranchen er lovlige. Domstolen afviser, at de smalle prisklausuler begrænser konkurrencen […]
29/05/2019

Kommissionen pålægger fem storbanker bøder for karteldeltagelse

EU Kommissionen har pålagt en række storbanker bøder på i alt 1,07 mia. euro for karteldeltagelse i to karteller på […]
06/05/2019

EU-Kommissionen pålægger General Electric bøde på 52 mio. EUR

Kommissionen har givet General Electric en bøde på 52 mio EUR. for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med […]
24/04/2019

Ny EU-dom om erstatningsansvar for konkurrenceretsovertrædelser

I EU-konkurrenceretten er det fast praksis, at en virksomhed kan pålægges en bøde for overtrædelser begået af en anden virksomhed, […]
16/04/2019

Stigende fokus på processuelle over­trædelser i fusions­kontrol­sager

Europa-Kommissionen har pålagt General Electric (GE) en bøde på 52 mio. euro (ca. 390 mio. kr.). Bøden skyldes, at GE […]
29/03/2019

Statsstøtte og sport – hvad er spille­reglerne?

Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – f.eks. fra kommuner. Det kan dog blive dyrt […]
26/03/2019

Ret til fortrolighed under dawn raids – hvad skal du vide?

Når konkurrencemyndighederne kommer på uanmeldte dawn raids, har man som virksomhed en række pligter og rettigheder. En af de væsentligste […]