123 Konkurrenceret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Konkurrenceret

16/04/2019

Stigende fokus på processuelle over­trædelser i fusions­kontrol­sager

Europa-Kommissionen har pålagt General Electric (GE) en bøde på 52 mio. euro (ca. 390 mio. kr.). Bøden skyldes, at GE […]
29/03/2019

Statsstøtte og sport – hvad er spille­reglerne?

Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – f.eks. fra kommuner. Det kan dog blive dyrt […]
26/03/2019

Ret til fortrolighed under dawn raids – hvad skal du vide?

Når konkurrencemyndighederne kommer på uanmeldte dawn raids, har man som virksomhed en række pligter og rettigheder. En af de væsentligste […]
18/03/2019

Virksomheder skal selv vurdere lovligheden af statsstøtte

EU-Domstolen har fastslået, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte på eget initiativ. Desuden fastslås det, at en […]
07/03/2019

Endnu en dom i “nedrivnings­kartellet”: Bøder til virksomhed og enkelt­personer

Retten i Hillerød har fastslået, at nedrivningsvirksomheden CPM Nedrivning havde foretaget ulovlig tilbudskoordinering med en række konkurrerende virksomheder i perioden […]
06/03/2019

Konsortier – i et udbuds- og konkurrenceretligt perspektiv (Kbh)

Konsortieaftaler kan have en række positive effekter i udbudssammenhæng, men konkurrenceloven sætter visse begrænsninger, som både ordregiver og tilbudsgiver skal være opmærksomme på.
06/03/2019

Konsortier – i et udbuds- og konkurrenceretligt perspektiv (Aarhus)

Konsortieaftaler kan have en række positive effekter i udbudssammenhæng, men konkurrenceloven sætter visse begrænsninger, som både ordregiver og tilbudsgiver skal være opmærksomme på.
06/03/2019

Ny analyse af brugen af pris­klausuler for booking­platforme

I en ny analyse konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at online bookingplatforme både er til gavn for forbrugerne og hotellerne, men […]