123 Konkurrenceret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Konkurrenceret

17/10/2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderer konsortievejledningen

Konsortievejledningen ændres som følge af Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen. Ændringerne består bl.a. i nye retningslinjer for bud på […]
16/10/2018

Pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte

Generaladvokat Wathelet udtaler i et nyt forslag til Domstolens afgørelse, at nationale myndigheder har pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte. […]
11/10/2018

Første bøde er tildelt i sags­kompleks om nedrivnings­kartel

En person i virksomheden Midtsjællands Nedrivning er ved Retten i Holbæk blevet idømt en bøde på 100.000 kr. for at […]
10/10/2018

Konkurrence­ankenævnet hjemviser Konkurrence­rådets afgørelse i “tagpapsagen”

I den såkaldte “tagpapsag” har Konkurrenceankenævnet slået fast, at standarden for tagpap, TOR, ikke udgjorde en “til formål-overtrædelse”. Standarden kunne […]
10/10/2018

Afrappor­tering fra arbejds­gruppen om fair og lige konkurrence

Afrapporteringen fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat som opfølgning på den politiske delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige […]
10/10/2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke tilstrækkelig effektiv

Rigsrevisionen tog i september 2017 initiativ til at indlede en undersøgelse af konkurrencemyndighedernes behandling af konkurrencesager.
05/10/2018

Godkendelsen af støtte til Øresunds­broen skal under­søges igen

Retten har givet en færgeoperatør medhold i en klage over Europa-Kommissionens afgørelse, der godkendte den svenske og danske statsstøtte til […]
28/09/2018

Konkurrence­rådet: Teller har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrencerådet har vurderet, at betalingskortindløseren Teller har misbrugt sin dominerende stilling. I kontrakterne med en del af sine største kunder […]