123 Konkurrenceret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Konkurrenceret

02/12/2019

Konkurrence­ankenævnet: Virksomheder aftalte ulovlige rabatter

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Clear Channel Danmark A/S’ og AFA JCDecaux A/S’ ulovlige koordinering af rabatter ved salg […]
25/11/2019

Østre Landsret stadfæster bøder i nedrivningskartellet

Østre Landsret har stadfæstet en dom fra Retten i Hillerød, hvor nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning blev idømt en bøde på 5 […]
06/11/2019

Sø- og Handelsretten: Mediebureauers aftale om kundedeling var ulovlig

Den 21. oktober 2019 afgjorde Sø- og Handelsretten, at mediebureauerne Mediacenter Danmark A/S og MPE Distribution ApS havde overtrådt forbuddet […]
15/10/2019

To arbejdstøjs­producenter frifindes for kartel­virksomhed

To virksomheder og to ledende medarbejdere blev af retten i Glostrup frifundet for at have koordineret tilbudspriser på en rammeaftale […]
23/09/2019

Team DS vedtager bøde på 1,3 mio. kroner

Team DS, som er en indkøbsforening for fotohandlere, har vedtaget en bøde på 1,3 mio. kroner for overtrædelse af konkurrenceloven. […]
21/09/2019

Fokus på procedure­overtrædelser i nationale fusions­kontrol­sager

Både de norske, østrigske og britiske konkurrencemyndigheder har inden for de seneste måneder udstedt bøder for overtrædelse af de processuelle […]
21/09/2019

Tre virksomheder vedtager bødeforlæg i nye sager om nedrivningskarteller

Det omfattende sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen har endnu engang udviklet sig. Tre nedrivningsvirksomheder har således i alt vedtaget bødeforlæg […]
20/09/2019

Vedtagelse af personlig bøde markerer afslutningen på sager om VVS-karteller

En ledende medarbejder fra det ophørte selskab Sanoterm Danmark A/S har nu erkendt at have overtrådt konkurrencereglerne og på den […]