123 Konkurrenceret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Konkurrenceret

12/02/2019

MasterCard idømt bøde på 570 millioner euro

MasterCard har begrænset konkurrencen ved at forhindre butikker i at få lavere priser på bankgebyrer, fordi de har afholdt butikkerne […]
12/02/2019

Booking­platforme bidrager positivt til danske hoteller

Bookingplatforme, der tidligere er undersøgt af forskellige konkurrencemyndigheder i Europa grundet prisklausuler, har sandsynligvis bidraget til markant vækst i den […]
06/02/2019

Konkurrence­rådet: Falck har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrencerådet traf den 30. januar 2019 afgørelse om, at Falck Danmark A/S har misbrugt sin dominerende stilling til at ekskludere […]
05/02/2019

Svensk genbrugs­virksomhed har misbrugt sin dominerende stilling

Den 21. januar 2019 stadfæstede de svenske domstole konkurrencemyndighedernes afgørelse om, at genbrugsvirksomheden Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har misbrugt sin dominerende […]
01/02/2019

Konkurrence­ankenævnet stadfæster: Indkøbs­forenings adfærd var konkurrence­begrænsende

Konkurrenceankenævnet fandt desuden, at Team DS havde udvist konkurrencebegrænsende adfærd i form af priskoordinering og informationsudveksling vedrørende priser og øvrige […]
28/01/2019

Danmark tiltræder aftale om samarbejde i konkurrence­sager i Norden

Denmark has signed a cooperation agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, which is to ensure effective enforcement of […]
24/01/2019

Retten annul­lerer Europa-Kommissionens statsstøtte­godkendelse til Femern-forbindelsen

Efter en klage fra to færgeoperatører har Retten annulleret Europa-Kommissionens oprindelige godkendelse af den offentlige finansiering af Femern-forbindelsen. Sagen er […]
21/01/2019

Kartel udløser store bøder til ledende medarbejdere

Retten i Hillerød har den 11. januar 2019 idømt en direktør og en ledende medarbejder bøder på hver 300.000 kr. […]