123 Konkurrenceret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Konkurrenceret

15/10/2019

To arbejdstøjs­producenter frifindes for kartel­virksomhed

To virksomheder og to ledende medarbejdere blev af retten i Glostrup frifundet for at have koordineret tilbudspriser på en rammeaftale […]
23/09/2019

Team DS vedtager bøde på 1,3 mio. kroner

Team DS, som er en indkøbsforening for fotohandlere, har vedtaget en bøde på 1,3 mio. kroner for overtrædelse af konkurrenceloven. […]
21/09/2019

Fokus på procedure­overtrædelser i nationale fusions­kontrol­sager

Både de norske, østrigske og britiske konkurrencemyndigheder har inden for de seneste måneder udstedt bøder for overtrædelse af de processuelle […]
21/09/2019

Tre virksomheder vedtager bødeforlæg i nye sager om nedrivningskarteller

Det omfattende sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen har endnu engang udviklet sig. Tre nedrivningsvirksomheder har således i alt vedtaget bødeforlæg […]
20/09/2019

Vedtagelse af personlig bøde markerer afslutningen på sager om VVS-karteller

En ledende medarbejder fra det ophørte selskab Sanoterm Danmark A/S har nu erkendt at have overtrådt konkurrencereglerne og på den […]
06/09/2019

Dommen er faldet i KPC-sagen: En bygning med grund er ikke en “byggegrund”

EU-Domstolen har nu afsagt dom i KPC-sagen om moms og byggegrunde. Dommen fastslår, at der ikke EU-retligt er tale om […]
03/09/2019

Dråben der får bægeret til at flyde over?

Nyt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag fra Italien, der angik en […]
27/08/2019

Sportsret – udfordringer og løsninger

Bliv introduceret til sportsretten og berøringsfladerne til andre juridiske områder.