Insolvens og rekonstruktion

22/04/2020

Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer

Ny Højesteretskendelse skaber klarhed om forældelse ved indbringelse for fogedretten af en del af en større fordring. Få her et […]
21/04/2020

COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen.
17/04/2020

Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder

Kommunale forsyningsvirksomheder har med virkning fra den 1. januar 2020 fået mulighed for at vælge privat inddrivelse af virksomhedens fordringer […]
27/02/2020

Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner

Skifteretten har for nylig stadfæstet tvangsakkorder i to rekonstruktioner for personlige skyldnere, der ikke var erhvervsdrivende.
21/02/2020

Kan man få aktindsigt i en konkursbegæring?

Østre Landsret ændrede for nylig en kendelse fra Sø- og Handelsretten, idet landsretten traf afgørelse om, at en kreditor i […]
27/11/2019

Konkurs A-Z

Lær at håndtere praktisk konkursbehandling fra start til slut, og bliv en bedre rådgiver.
05/11/2019

Hvornår kan man udskifte kurator?

Sø- og Handelsretten traf 13. september 2019 afgørelse i en sag om, hvorvidt simple, usikrede kreditorer i et konkursbo kunne […]
01/11/2019

Kommissorium til Konkurs­rådet om implementering af EU-direktiv om forebyggende rekonstruktioner

Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at vurdere de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.