123 Insolvens og rekonstruktion Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Insolvens og rekonstruktion

08/10/2019

Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?

Formuleringen af en støtteerklæring bestemmer, om den er bindende for udstederen. En ny dom fra Retten i Næstved, omhandlende FC […]
26/09/2019

Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret

Vestre Landsret afgjorde 5. juli 2019, at en beløbsbegrænset udlægsforretning havde forældelsesafbrydende virkning i forhold til kreditors fulde krav – […]
20/09/2019

Mere om afbrydelse af forældelse af fordringer

Afbrydelse af forældelsesfrister Det fremgår af forældelseslovens § 18, at forældelse afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg til fogedretten. […]
16/09/2019

Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion

EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev […]
04/09/2019

Kommunale forsyninger skal kunne inddrive gæld uden om det offentlige

Den 30. august 2019 sendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven i høring, som bl.a. […]
22/08/2019

Kompensationsbeløb ved inddrivelse af udestående tilgodehavender

Hvad er kompensationsbeløb? Når en betaling er forsinket, har man som kreditor ret til at kræve morarenter og rykkergebyrer af […]
20/08/2019

Forældelse af fordringer (Gratis)

Få en grundig indføring i forældelseslovens bestemmelser – herunder bestemmelsernes fortolkning.
20/08/2019

Forældelse af fordringer (Gratis)

Få en grundig indføring i forældelseslovens bestemmelser – herunder bestemmelsernes fortolkning.