123 Insolvens og rekonstruktion Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Insolvens og rekonstruktion

15/04/2019

Ny højesterets­afgørelse i en personlig rekonstruktion

Højesteret har for nylig stadfæstet en tvangsakkord i en rekonstruktion for en personlig skyldner, der ikke var erhvervsdrivende.
08/04/2019

Europa-Parlamentet vedtager direktiv om forebyggende rekon­struktion

Nyt EU-direktiv sætter rammerne for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer […]
01/04/2019

Kreditgiver berettiget til at anmelde restkrav på forbruger­købekontrakt i dødsbo

Vestre Landsret har i ny principiel afgørelse stadfæstet byrettens afgørelse om, at en kreditgiver var berettiget til at anmelde restkrav […]
06/03/2019

Lønmodtagerforhold ved konkurs og rekonstruktion

Vi giver dig et overblik over den kompleksitet, der er forbundet med lønmodtagernes retsstilling ved konkurs og rekonstruktion.
06/03/2019

Når en privat samarbejdspartner går konkurs (Aarhus)

Hvordan bør kommunen eller det kommunale selskab agere, når en privat samarbejdspartner går konkurs eller er i krise og på vej til at misligholde indbyrdes aftaler?
06/03/2019

Når en privat samarbejdspartner går konkurs (Kbh)

Hvordan bør kommunen eller det kommunale selskab agere, når en privat samarbejdspartner går konkurs eller er i krise og på vej til at misligholde indbyrdes aftaler?
06/03/2019

Sikring af rettigheder over for et konkursbo

Kreditorer kan have mange udfordringer i forbindelse med at få udleveret aktiver fra et konkursbo. Hvordan sikrer kreditor sine rettigheder bedst muligt i tilfælde af en kontraktparts konkurs?
19/02/2019

Landsretten: “Venligsindet” kreditor havde ikke stemmeret

“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.