123 Insolvens og rekonstruktion Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Insolvens og rekonstruktion

19/02/2019

Landsretten: “Venligsindet” kreditor havde ikke stemmeret

“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.
08/02/2019

Ny lov garanterer visse lønmodtagere ved konkurs

Ny lovgivning giver en håndsrækning til medarbejdere i den private plejesektor, der kommer i klemme ved deres arbejdsgivers konkurs.
04/09/2018

Konkurs A-Z

Lær at håndtere praktisk konkursbehandling fra start til slut, og bliv en bedre rådgiver.
11/07/2018

Turnaround – Fra krise til succes

I samarbejde med PWC går vi i dybden med de muligheder en kriseramt virksomhed har for at vende krise til succes.
21/06/2018

”Luksusgældssanering” nægtet af Højesteret

Et vedtaget rekonstruktionsforslag, hvor en gæld på ca. kr. 23 mio. blev akkorderet til 1,03%, fandtes næsten udelukkende at ville […]
18/05/2018

Afskediget tillidsmand havde krav mod køberen af virksomheden

Højesteret har med sin afgørelse af 17. oktober 2017 (U 2018.471 H) tilføjet endnu et element til den mosaik af […]
10/04/2018

Nyere landsrets­afgørelser forkaster “luksus­gældssaneringer”

Østre Landsret har i to afgørelser for nylig nægtet personlige skyldnere rekonstruktion under henvisning til, at tvangsakkordforslaget stod i modsætning […]
10/04/2018

Rekonstruktion af nødlidende selskaber

Vi giver dig et overblik over forløbet ved en rekonstruktion og de efterfølgende konsekvenser.