123 Immaterielret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Immaterielret

11/02/2019

Hvad betyder Brexit for dine varemærker og design i EU?

Selvom der ikke falder en Brexitaftale på plads mellem Storbritannien og EU, forsikrer Storbritanniens regering, at EU-varemærker og -designs fortsat […]
30/01/2019

McDonald’s taber retten til varemærket “Big Mac”

Den Europæiske Unions Kontor For Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har for nylig besluttet at ophæve det 20 år gamle EU-varemærke “Big […]
25/01/2019

Ny dom om rettigheder til varemærker i samarbejdsforhold

Sø- og Handelsretten har den 18. januar 2019 truffet afgørelse i en tvist mellem Royal Copenhagen og arvingen til designeren […]
24/01/2019

Ny spamvej­ledning om elektronisk markedsføring

Forbrugerombudsmanden offentliggjorde den 21. december 2018 en ny spamvejledning. Den nye vejledning er blevet udarbejdet som følge af, at den […]
17/01/2019

Højesteret fastslår: Coop’s brug af et ophavsretligt beskyttet værk som rekvisit var retsstridig

Højesteret har den 18. december 2018 afsagt dom i en principiel sag om brug af et ophavsretligt beskyttet værk som […]
15/01/2019

Principiel Højesteretsdom: Ulovlig brug af andres produkter i markedsføringsmateriale

Højesteret har den 18. december 2018 afsagt en principiel dom om brug af ophavsretligt beskyttede produkter som rekvisitter i egen […]
09/01/2019

Hvad er et design, og hvordan kan det beskyttes?

Et design skal forstås, som et produkts eller en del af et produkts udseende, herunder linjer, konturer farver, former, konturer, […]
10/12/2018

Ny varemærkelov træder i kraft den 1. januar 2019: Hvad er nyt?

Den 1. januar 2019 træder den nye varemærkelov i kraft. Loven medfører en række ændringer, der har til formål at […]