Immaterielret

22/05/2018

Et skridt nærmere ePrivacy forordningen

Alt imens de fleste danske virksomheder har travlt med at blive klar til den nye persondatalovgivning, er der fra EU’s […]
17/05/2018

Micro-influencers: Sådan overholder du forbuddet mod skjult reklame

Micro-influencers er det nyeste skud på stammen inden for markedsføring på sociale medier. En micro-influencer er en person, der er […]
01/05/2018

Status på den nye varemærke­lov anno 2019

EU-Parlamentet vedtog den 15. december 2015 en reformpakke med væsentlige ændringer på varemærkeområdet. Det overordnede formål med reformen var at […]
20/04/2018

Virksomheds brug af ordet ”panserglas” var en varemærkeretlig krænkelse

Sø- & Handelsretten har den 28. marts 2018 afsagt dom vedrørende brugen af ordet ”panserglas” som betegnelse for beskyttelsescovers og […]
20/03/2018

Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol

En forfatningsklage har foreløbigt udsat Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Den tyske forfatningsdomstol bekræfter, at klagen behandles i […]
15/03/2018

EU-borgere kan nu tage abonnementer på onlineindholdstjenester med på rejsen inden for EU

Ny forordning om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester medfører en række væsentlige ændringer med betydning for abonnenter, udbydere af […]
12/03/2018

EU-Kommissionen: EU-varemærker og -designs bør beskyttes i Storbritannien efter Brexit

I slutningen af januar udsendte EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret) og EU-Kommissionen en advarsel om, at EU-varemærker […]
26/02/2018

Ny afgørelse forpligter internetudbydere til at blokere for adgangen til hjemmesider med kopi-møbler

Sø- & Handelsretten traf den 21. februar 2018 afgørelse i en sag om, hvorvidt en dansk internetudbyder var forpligtet til […]