123 Immaterielret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Immaterielret

18/09/2018

TOR-anvisningerne måske kendt ulovlige uden grund

Konkurrenceankenævnet har den 12. september 2018 truffet afgørelse om, at Konkurrencerådets afgørelse af 31. maj 2017 skal hjemvises til fornyet […]
04/09/2018

Aktuel immaterialret

Bliv ajour med den seneste udvikling på det immaterialretlige område.
29/08/2018

DropBucket får medhold i sag om produkt­efterligning

DropBucket ApS fik den 14. august 2018 medhold i, at Bone’s Restauranter A/S har krænket DropBuckets rettigheder efter markedsføringsloven ved […]
14/08/2018

BREXIT: Nyt om beskyttelsen af EU-varemærke- og designrettigheder

I en ny meddelelse fra myndighederne i UK fremhæves det, at det er UK’s hensigt, at alle EU-varemærke og -designrettigheder […]
23/07/2018

Kontrol af databehandleren er nødvendigt

Ifølge Datatilsynet skal den dataansvarlige kontrollere, at databehandleren også lever op til de i databehandleraftalen nedskrevne processer. Datatilsynet har derfor […]
17/07/2018

Varemærkekrænkelse: Fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” nyder fortsat beskyttelse

Sø- & Handelsretten har den 2. juli 2018 afgjort, at et dameblads brug af fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” udgjorde […]
13/07/2018

Sandoz vinder forbudssag om patent på kræftlægemiddel

Bech-Bruun har repræsenteret Sandoz A/S i en sag mod AstraZeneca AB m.fl. ved Sø- og Handelsretten, som blev afgjort den […]
09/07/2018

Lovforslag om ændring af varemærke­loven sendt i høring

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 25. juni 2018 sendt et udkast til lovforslag om ændring af varemærkeloven i høring. Lovforslaget […]