123 Forsikring og erstatning Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Forsikring og erstatning

13/09/2019

Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!

Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne […]
09/09/2019

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
03/09/2019

Proceserklæring afgivet under hovedforhandling var også bindende under ankesag

Et forsikringsselskab havde under en byretssag anmodet skadelidte om at opgøre sit tab efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser. Skadelidte efterkom opfordringen, […]
09/07/2019

Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning

 Østre Landsret har 26. juni 2019 afsagt dom i ankesagen mod den tidligere bestyrelse i Amagerbanken. Her blev 8 ud […]
01/07/2019

Advokat frifundet i ansvarssag

En byret frifandt den 19. juni 2019 en advokat i en sag, der var anlagt af en tidligere klient. Selvom […]
24/06/2019

Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse

Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til […]
24/06/2019

Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling

Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal […]
10/05/2019

Persondata og personskadesager i praksis

Lær at håndtere og behandle persondata i personskadesager efter databeskyttelsesreglerne.