123 Forsikring og erstatning Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Forsikring og erstatning

07/02/2019

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet

Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. […]
05/02/2019

Ny lov om forsikringsformidling – har du husket at genregistrere dig?

Den nye lov om forsikringsformidling, der implementerer forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), trådte i kraft den 1. oktober 2018. Loven er relevant for […]
30/01/2019

Nyt lovforslag fjerner tvivl om accessorisk forsikringsformidling

I kølvandet på den nye lov om forsikringsformidling har Finanstilsynet den 2. januar 2018 sendt et nyt lovforslag i høring. […]
28/01/2019

Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?

Det er pt. fremme i medierne, at bestyrelsesmedlemmer i et par energiforsyningsselskaber er politianmeldt for at have tildelt sig bestyrelseshonorar […]
25/01/2019

Krav på erstatning fra forsikringsselskab for senfølger af ulykke var ikke forældet

Højesteret har for nyligt taget stilling til anvendelsesområdet for forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, i en sag om erstatning og […]
22/01/2019

Eneanpartshaver vinder sag mod bank med bistand fra TVC

I sagen skulle Københavns Byret tage stilling til, om en bank havde handlet ansvarspådragende ved overførslen af kr. 4.750.000 fra […]
21/01/2019

Krav på erstatning fra forsikringsselskab for senfølger af ulykke var ikke forældet

Højesteret har for nyligt taget stilling til anvendelsesområdet for forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, i en sag om erstatning og […]
17/01/2019

Ny dom fra Østre Landsret om en kommunes ansvar som grundejer for glatførebekæmpelse på fortov

Dommen fremhæver sondringen mellem en kommunes ansvar som henholdsvis vejmyndighed og grundejer. Det tydeliggøres, at en kommunes ansvar for glatførebekæmpelse […]