123 Forsikring og erstatning Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Forsikring og erstatning

15/11/2019

Personskadeerstatning A-Z

Få den grundlæggende viden om regler og praksis, der er nødvendig for at kunne arbejde med personskadeerstatning.
10/10/2019

Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne

I en kendelse af den 25. september 2019 har Klagenævnet for Udbud slået fast, at det var i strid med […]
09/10/2019

Vilkår om arbejdsgivers indtrædelsesret var ikke gældende efter fratrædelse

Et pensionsselskab var i henhold til en firmapensionsaftale ikke forpligtet til at udbetale ydelser for erhvervsevnetab til efterfølgende arbejdsgivere, som […]
24/09/2019

Fagligt netværk i personskadeerstatning

Få både ny viden på et højt fagligt nievau og find nye muligheder og løsninger på ansættelsesretlige udfordringer sammen med andre erfarne praktikere. 
13/09/2019

Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!

Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne […]
09/09/2019

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
03/09/2019

Proceserklæring afgivet under hovedforhandling var også bindende under ankesag

Et forsikringsselskab havde under en byretssag anmodet skadelidte om at opgøre sit tab efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser. Skadelidte efterkom opfordringen, […]
09/07/2019

Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning

 Østre Landsret har 26. juni 2019 afsagt dom i ankesagen mod den tidligere bestyrelse i Amagerbanken. Her blev 8 ud […]